Den_08_276

Odbor nelékařských zdravotnických pracovníků

zpět na seznam pracovišť
 

Odbor nelékařských zdravotnických pracovníků (ONZP) zodpovídá za úroveň a rozvoj ošetřovatelské péče a účelnou organizaci práce nelékařských zdravotnických pracovníků (NLZP). Dále zajišťuje vzdělávání napříč všemi pracovišti v MOÚ. Nese odpovědnost za kvalitu a bezpečí zdravotních služeb poskytovaných nelékařskými zdravotnickými pracovníky na jednotlivých zdravotnických pracovištích, a to jak u hospitalizovaných, tak ambulantně ošetřovaných pacientů. Podporuje a zajišťuje činnosti multioborových týmů dle jednotlivých ošetřovatelských specifikací, dlouhodobě sleduje jednotlivé ukazatele péče, nastavuje preventivní opatření, mění standardizované postupy a zavádí nové trendy v péči o onkologické pacienty.

1Kontakty


2Kde nás najdete

Úsek zdravotně-sociální péče
Švejdův pavilon, 2. patro

Úsek léčebné výživy
Masarykův pavilon, 1. patro

Centrální kartotéka a příjem
Švejdův pavilon, 2. patro

mapa, jak se k nám dostanete

3Lidé

PhDr. Jana Kocourková, MBA

Náměstek pro NLZP


[obfuscate_1_|105|98|108|96|105|116|105|104|108|112|96|55|106|108|111|45|90|119]

+420 543 13 4102

+420 543 13 4104

Mgr. Tatiana Ciprová

Vrchní sestra KKOP


[obfuscate_1_|98|96|109|111|105|117|88|61|106|105|116|37|96|119]

+420 543 13 6801

Bc. Hana Píšová

Vrchní sestra ARO


[obfuscate_1_|111|96|112|108|112|96|55|106|108|111|45|90|119]

+420 543 13 2604

+420 543 13 2610

Jana Badurová

Vedoucí radiologický asistent KRO


[obfuscate_1_|97|88|97|114|108|110|109|94|61|103|110|108|43|96|116]

+420 543 13 1117

+420 543 13 1126

Bc. Zdeňka Bednářová

Vrchní sestra KRO


[obfuscate_1_|97|92|97|107|91|113|102|115|94|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 1123

+420 543 13 1125

Martina Vidrmertová, MBA

Vrchní sestra COS


[obfuscate_1_|108|88|111|113|99|109|88|43|115|99|99|105|106|98|108|115|102|115|94|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 2501

Mgr. Zdeňka Pešová

Vrchní sestra OGYN


[obfuscate_1_|111|92|112|108|112|96|55|106|108|111|45|90|119]

+420 543 13 2304

Jitka Zezulová

Vrchní sestra OUROL


[obfuscate_1_|105|96|113|104|91|45|113|98|119|111|107|102|115|94|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 2422

+420 543 13 2412

Jana Vozdecká

Vrchní sestra OCHIR


[obfuscate_1_|117|102|119|97|95|98|98|94|61|103|110|108|43|96|116]

+420 543 13 2404

+420 543 13 2403

Hana Svobodová

Vrchní sestra OMKOCH


[obfuscate_1_|114|109|108|95|105|99|102|115|94|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 5231

+420 543 13 5230

Pavel Jaroš

Vedoucí radiologický asistent Oddělení radiologie


[obfuscate_1_|105|88|111|108|109|63|100|108|114|40|98|113]

+420 543 13 6010

+420 543 13 6001

Mgr. Bc. Zdeňka Ďulíková, MBA

Vedoucí radiologický asistent Oddělení nukleární medicíny


[obfuscate_1_|121|91|98|107|101|96|37|97|114|102|104|98|108|115|91|63|100|108|114|40|98|113]

+420 543 13 1331

+420 543 13 1302

Mgr. Lucie Juránková, MBA

Vedoucí zdravotní laborant Oddělení laboratorní medicíny


[obfuscate_1_|105|108|111|94|104|106|102|115|94|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 6715

+420 543 13 6703

Dagmar Kohoutková, MBA

Vedoucí zdravotní laborant Oddělení onkologické patologie,


[obfuscate_1_|106|102|101|108|111|115|98|108|115|91|63|100|108|114|40|98|113]

+420 543 13 3404

+420 543 13 3402

Hana Pavlů

Vedoucí zdravotní laborant OEGN


[obfuscate_1_|111|88|115|105|111|63|100|108|114|40|98|113]

+420 543 13 6912

+420 543 13 6713

Bc. Petra Absolonová, MBA

Vrchní sestra Gastroenterologického oddělení


[obfuscate_1_|111|92|113|111|91|45|88|95|112|105|107|102|107|108|112|96|55|106|108|111|45|90|119]

+420 543 13 6205

Lenka Vitešníková

Vrchní sestra CPIB


[obfuscate_1_|107|92|107|104|91|45|109|102|113|95|114|101|102|104|105|117|88|61|106|105|116|37|96|119]

+420 543 13 6403

+420 543 13 6404

Jana Svánovská, DiS.

Vedoucí Úseku zdravotně-sociální péče


[obfuscate_1_|114|109|94|107|105|117|106|104|94|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 2801

Mgr. Věra Andrášková

Vedoucí úseku léčebné výživy


[obfuscate_1_|117|92|111|94|40|96|101|97|111|91|114|98|108|115|91|63|100|108|114|40|98|113]

+420 543 13 4226

+420 543 13 4285

Anna Fojtíková

Vedoucí Centrální kartotéky


[obfuscate_1_|101|102|103|113|99|106|102|115|94|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 6103

+420 543 13 6126

Kateřina Bauerová, MBA

Vedoucí farmaceutický asistent


[obfuscate_1_|97|88|114|98|108|110|109|94|61|103|110|108|43|96|116]

+420 543 13 6510

+420 543 13 6507

Veronika Augustová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|117|92|111|108|104|104|98|94|43|91|116|94|114|112|110|110|109|94|61|103|110|108|43|96|116]

+420 543 13 6805

Zuzana Čumová, DiS.

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|121|108|119|94|104|96|37|96|114|103|110|109|94|61|103|110|108|43|96|116]

+420 543 13 6805

Kristýna Dvořáčková

Ošetřovatel


[obfuscate_1_|106|105|102|112|110|120|101|94|43|94|117|102|111|94|93|106|102|115|94|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 6805

Jaroslava Janečková, DiS.

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|105|88|111|108|109|107|88|115|94|40|105|88|107|98|93|106|102|115|94|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 6805

Kristýna Justychová

Ošetřovatel


[obfuscate_1_|106|105|102|112|110|120|101|94|43|100|116|106|113|118|93|103|102|115|94|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 6805

Kateřina Knechtová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|106|88|113|98|108|104|101|94|43|101|109|92|96|101|110|110|109|94|61|103|110|108|43|96|116]

+420 543 13 6805

Simona Komínková, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|114|96|106|108|104|96|37|104|108|103|104|101|104|108|112|96|55|106|108|111|45|90|119]

+420 543 13 6805

Jana Konečná

Sanitář


[obfuscate_1_|105|88|107|94|40|106|102|107|98|93|109|88|61|106|105|116|37|96|119]

+420 543 13 6806

+420 543 13 6805

Bc. Helena Krajíčková

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|103|92|105|98|104|96|37|104|111|91|105|96|96|104|105|117|88|61|106|105|116|37|96|119]

+420 543 13 6806

+420 543 13 6805

Daria Křečková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|99|88|111|102|91|45|98|111|98|93|106|102|115|94|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 6805

Jana Křenková

Staniční sestra KOA


[obfuscate_1_|105|98|111|98|104|106|102|115|94|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 6813

+420 543 13 6805

Ivana Lefká


[obfuscate_1_|104|109|94|107|91|45|99|98|99|101|96|55|106|108|111|45|90|119]

+420 543 13 6805

Marcela Leváková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|108|88|111|96|95|107|88|43|105|95|117|88|104|108|112|96|55|106|108|111|45|90|119]

+420 543 13 6805

Lucie Lomoziková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|107|108|96|102|95|45|99|108|106|105|121|96|104|108|112|96|55|106|108|111|45|90|119]

+420 543 13 6806

+420 543 13 6805

Světlana Lundová

Sanitář


[obfuscate_1_|114|109|98|113|102|96|101|94|43|102|116|101|97|108|112|96|55|106|108|111|45|90|119]

+420 543 13 6805

Miluše Marešová

Sanitář


[obfuscate_1_|108|96|105|114|109|100|37|106|94|108|100|106|108|115|91|63|100|108|114|40|98|113]

+420 543 13 6806

+420 543 13 6805

Bc. Lenka Martinková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|107|92|107|104|91|45|100|94|111|110|104|101|104|108|112|96|55|106|108|111|45|90|119]

+420 543 13 6806

+420 543 13 6805

Simona Medvěděvová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|114|96|106|108|104|96|37|106|98|94|117|92|97|98|112|110|109|94|61|103|110|108|43|96|116]

+420 543 13 6806

+420 543 13 6805

Taťána Náplavová

Sanitář


[obfuscate_1_|115|88|113|94|104|96|37|107|94|106|107|88|115|108|112|96|55|106|108|111|45|90|119]

+420 543 13 6806

+420 543 13 6805

Lenka Nechvílová


[obfuscate_1_|107|92|107|104|91|45|101|98|96|98|117|96|105|108|112|96|55|106|108|111|45|90|119]

+420 543 13 6805

Iveta Novotná

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|104|109|98|113|91|45|101|108|115|105|115|101|94|61|103|110|108|43|96|116]

+420 543 13 6806

+420 543 13 6805

Eva Podaná

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|100|109|94|43|106|110|91|94|107|91|63|100|108|114|40|98|113]

+420 543 13 6806

+420 543 13 6805

Nikola Sedláková, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|109|96|104|108|102|96|37|112|98|94|107|88|104|108|112|96|55|106|108|111|45|90|119]

+420 543 13 6805

Michaela Ševčíková, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|108|96|96|101|91|100|99|94|43|109|100|109|96|102|101|110|109|94|61|103|110|108|43|96|116]

+420 543 13 6805

Lucie Svadbíková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|107|108|96|102|95|45|106|115|94|94|97|96|104|108|112|96|55|106|108|111|45|90|119]

+420 543 13 6805

Bc. Lenka Svobodová

Praktická sestra


[obfuscate_1_|107|92|107|104|91|45|106|115|108|92|110|91|108|115|91|63|100|108|114|40|98|113]

+420 543 13 6805

Bc. Petra Szczygielová

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|111|92|113|111|91|45|106|119|96|116|120|94|102|98|102|110|109|94|61|103|110|108|43|96|116]

+420 543 13 6805

Mgr. Jindra Veirová

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|105|96|107|97|108|96|37|115|98|99|113|102|115|94|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 6806

+420 543 13 6805

Jana Vejmělková, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|105|88|107|94|40|117|92|103|106|95|107|98|108|115|91|63|100|108|114|40|98|113]

+420 543 13 6805

Markéta Andrlová

Sanitář


[obfuscate_1_|108|88|111|104|95|115|88|43|94|104|99|105|105|108|112|96|55|106|108|111|45|90|119]

+420 543 13 4003

Jarmila Bednářová

Sanitář


[obfuscate_1_|105|88|111|106|99|107|88|43|95|95|99|101|94|111|105|117|88|61|106|105|116|37|96|119]

+420 543 13 4003

Kateřina Chrastilová

Sanitář


[obfuscate_1_|106|88|113|98|108|104|101|94|43|93|103|105|94|112|110|104|99|108|115|91|63|100|108|114|40|98|113]

+420 543 13 4003

Miroslava Haklová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|103|88|104|105|105|117|88|61|106|105|116|37|96|119]

+420 543 13 4001

+420 543 13 4003

Libuše Hašková

Staniční sestra KOB


[obfuscate_1_|103|88|112|104|105|117|88|61|106|105|116|37|96|119]

+420 543 13 4001

+420 543 13 4003

Alena Janoušková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|96|99|98|107|91|45|97|94|107|105|116|106|104|108|112|96|55|106|108|111|45|90|119]

+420 543 13 4003

Jana Justová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|105|88|107|94|40|105|108|112|113|105|117|88|61|106|105|116|37|96|119]

+420 543 13 4003

Bc. Barbora Kalinová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|97|88|111|95|105|113|88|43|104|91|107|96|107|108|112|96|55|106|108|111|45|90|119]

+420 543 13 4003

Mgr. Darina Kaňková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|99|88|111|102|104|96|37|104|94|104|106|102|115|94|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 4003

Iveta Kasalová


[obfuscate_1_|104|109|98|113|91|45|98|94|112|91|107|102|115|94|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 4203

Veronika Kmoníčková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|117|92|111|108|104|104|98|94|43|101|108|102|107|102|93|106|102|115|94|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 4003

Lenka Mlátilíková

Ošetřovatel


[obfuscate_1_|107|92|107|104|91|45|100|105|94|110|104|99|102|104|105|117|88|61|106|105|116|37|96|119]

+420 543 13 4003

Libuše Pankrácová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|107|96|95|114|109|100|37|109|94|104|106|105|94|96|105|117|88|61|106|105|116|37|96|119]

+420 543 13 4004

+420 543 13 4003

Kateřina Pěnčíková

Sanitář


[obfuscate_1_|106|88|113|98|108|104|101|94|43|106|100|101|96|102|101|110|109|94|61|103|110|108|43|96|116]

+420 543 13 4003

Bc. Valéria Procházková

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|117|88|105|98|108|104|88|43|109|108|110|90|101|94|116|106|102|115|94|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 4003

Lucie Sákrová, DiS.

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|107|108|96|102|95|45|106|94|104|108|110|109|94|61|103|110|108|43|96|116]

+420 543 13 4003

Lucie Samojedná, DiS.

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|107|108|96|102|95|45|106|94|106|105|105|92|97|107|91|63|100|108|114|40|98|113]

+420 543 13 4003

Vendula Todtová, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|117|92|107|97|111|107|88|43|113|105|99|107|108|115|91|63|100|108|114|40|98|113]

+420 543 13 4003

Renata Urabetzová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|113|92|107|94|110|96|37|114|111|91|97|92|113|119|105|117|88|61|106|105|116|37|96|119]

+420 543 13 4003

Simona Benhartová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|114|96|106|108|104|96|37|95|98|104|103|88|111|113|105|117|88|61|106|105|116|37|96|119]

+420 543 13 2203

Renata Blažková

Sanitář


[obfuscate_1_|113|92|107|94|110|96|37|95|105|91|121|98|108|115|91|63|100|108|114|40|98|113]

+420 543 13 2203

Mgr. Jana Břoušková

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|105|88|107|94|40|97|105|108|114|109|106|102|115|94|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 2203

Magdaléna Hanzíková, DiS.

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|108|88|100|97|91|107|92|107|94|40|103|88|107|119|99|106|102|115|94|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 2203

Eliška Hrdá

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|100|99|102|112|101|96|37|101|111|94|96|55|106|108|111|45|90|119]

+420 543 13 2203

Štěpánka Janíková

Sanitář


[obfuscate_1_|114|107|98|109|91|109|98|94|43|100|96|101|102|104|105|117|88|61|106|105|116|37|96|119]

+420 543 13 2203

Zdeňka Jankovská

Sanitář


[obfuscate_1_|121|91|98|107|101|96|37|103|94|104|106|102|115|112|101|96|55|106|108|111|45|90|119]

+420 543 13 2203

Iva Kunátová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|104|109|94|43|101|116|101|94|113|105|117|88|61|106|105|116|37|96|119]

+420 543 13 2203

Šárka Lukášová, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|114|88|111|104|91|45|99|114|104|91|114|102|115|94|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 2203

Hana Matoušková

Sanitář


[obfuscate_1_|103|88|107|94|40|108|88|113|108|111|114|98|108|115|91|63|100|108|114|40|98|113]

+420 543 13 2203

Mgr. Ľubomíra Mikšů

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|107|108|95|108|103|104|105|94|43|103|104|98|112|114|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 2203

Helena Molešová

Sanitář


[obfuscate_1_|103|92|105|98|104|96|37|106|108|102|100|106|108|115|91|63|100|108|114|40|98|113]

+420 543 13 2203

Lucie Nedomová

Sanitář


[obfuscate_1_|107|108|96|102|95|45|101|98|97|105|108|102|115|94|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 2203

Bc. Natálie Pochopová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|109|88|113|94|102|104|92|43|109|105|98|95|108|109|105|117|88|61|106|105|116|37|96|119]

+420 543 13 2203

Michaela Portlová

Praktická sestra


[obfuscate_1_|108|96|96|101|91|100|99|94|43|106|110|105|113|105|105|117|88|61|106|105|116|37|96|119]

+420 543 13 2203

Petra Růžičková, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|111|92|113|111|91|45|105|114|119|99|98|98|108|115|91|63|100|108|114|40|98|113]

+420 543 13 2203

Alena Růžičková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|96|99|98|107|91|45|105|114|119|99|98|98|108|115|91|63|100|108|114|40|98|113]

+420 543 13 2203

Mgr. Anna Šipošová

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|96|101|107|94|40|114|96|109|108|109|110|109|94|61|103|110|108|43|96|116]

+420 543 13 6805

Bc. Eva Sopóci

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|100|109|94|43|109|110|103|108|96|99|63|100|108|114|40|98|113]

+420 543 13 2203

Ludmila Urbánková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|107|108|97|106|99|107|88|43|114|108|97|88|107|104|105|117|88|61|106|105|116|37|96|119]

+420 543 13 2203

Marie Žáčková

Staniční sestra KOC


[obfuscate_1_|108|113|94|96|101|110|109|94|61|103|110|108|43|96|116]

+420 543 13 2203

Hana Zbořilová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|103|88|107|94|40|121|89|108|111|99|107|102|115|94|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 2203

Zuzana Sýkorová

Staniční sestra KKOP-AMB


[obfuscate_1_|121|106|118|104|105|113|102|115|94|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 6306

Petra Kaszperová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|106|88|112|119|106|100|105|108|115|91|63|100|108|114|40|98|113]

+420 543 13 6171

Jiřina Průchová

Sanitář


[obfuscate_1_|105|96|111|102|104|96|37|109|111|111|98|95|108|115|91|63|100|108|114|40|98|113]

+420 543 13 6142

+420 543 13 6110

Lenka Kroutilová

Praktická sestra


[obfuscate_1_|107|92|107|104|91|45|98|111|108|111|115|96|105|108|112|96|55|106|108|111|45|90|119]

+420 543 13 6109

Irena Hovorková

Praktická sestra


[obfuscate_1_|104|105|98|107|91|45|95|108|115|105|113|98|108|115|91|63|100|108|114|40|98|113]

+420 543 13 6110

Magdaléna Sedláčková

Sanitář


[obfuscate_1_|108|88|100|97|91|107|92|107|94|40|114|92|97|105|91|98|98|108|115|91|63|100|108|114|40|98|113]

+420 543 13 6144

+420 543 13 6110

Alena Dvořáková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|96|91|115|108|108|96|98|108|115|91|63|100|108|114|40|98|113]

+420 543 13 6111

Alena Loskotová, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|96|99|98|107|91|45|99|108|112|101|110|107|108|115|91|63|100|108|114|40|98|113]

+420 543 13 6107

Iveta Ferbyová

Praktická sestra


[obfuscate_1_|104|109|98|113|91|45|93|98|111|92|120|102|115|94|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 6143

Ivana Růžičková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|104|109|94|107|91|45|105|114|119|99|98|98|108|115|91|63|100|108|114|40|98|113]

+420 543 13 6108

Bc. Kamila Kalousová


[obfuscate_1_|106|88|106|102|102|96|37|104|94|102|110|108|112|108|112|96|55|106|108|111|45|90|119]

+420 543 13 5809

Božena Makovská

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|97|102|119|98|104|96|37|106|94|101|110|109|112|104|91|63|100|108|114|40|98|113]

+420 543 13 4314

Jolana Nečesánková

Sanitář


[obfuscate_1_|105|102|105|94|104|96|37|107|98|93|100|106|94|107|101|110|109|94|61|103|110|108|43|96|116]

+420 543 13 6113

Mgr. Blanka Lakomá

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|97|99|94|107|101|96|37|105|94|101|110|100|94|61|103|110|108|43|96|116]

+420 543 13 6209

Kateřina Teplá

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|106|88|113|98|108|104|101|94|43|110|100|103|105|94|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 6260

Lenka Kratochvílová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|107|92|107|104|91|45|98|111|94|110|110|90|101|115|99|107|102|115|94|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 6309

Barbora Neveselá

Praktická sestra


[obfuscate_1_|97|88|111|95|105|113|88|43|107|95|117|92|112|98|102|96|55|106|108|111|45|90|119]

+420 543 13 6142

Tereza Trupová


[obfuscate_1_|115|92|111|98|116|96|37|113|111|111|111|102|115|94|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 6112

Jaroslava Podmelová


[obfuscate_1_|105|88|111|108|109|107|88|115|94|40|111|102|97|106|95|107|102|115|94|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 6161

Renata Horáková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|113|92|107|94|110|96|37|101|108|108|96|98|108|115|91|63|100|108|114|40|98|113]

+420 543 13 6136

+420 543 13 5287

Bc. Michaela Přikrylová

Staniční sestra Centra prevence KKOP


[obfuscate_1_|108|96|96|101|91|100|99|94|43|106|113|96|104|111|115|107|102|115|94|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 6136

+420 543 13 5287

Jarmila Slámová

Sanitář


[obfuscate_1_|105|88|111|106|99|107|88|43|112|102|96|100|108|115|91|63|100|108|114|40|98|113]

+420 543 13 5287

Mgr. Blanka Bardáčová


[obfuscate_1_|97|99|94|107|101|96|37|95|94|108|99|88|96|108|112|96|55|106|108|111|45|90|119]

+420 543 13 6304

Dagmar Daňková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|99|88|100|106|91|113|37|97|94|104|106|102|115|94|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 6304

Renata Doleželová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|113|92|107|94|110|96|37|97|108|102|100|113|98|105|105|117|88|61|106|105|116|37|96|119]

+420 543 13 6303

+420 543 13 6304

Iveta Floriánová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|104|109|98|113|91|45|93|105|108|108|104|88|107|108|112|96|55|106|108|111|45|90|119]

+420 543 13 6303

+420 543 13 6304

Mgr. Lenka Halvová, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|107|92|107|104|91|45|95|94|105|112|110|109|94|61|103|110|108|43|96|116]

+420 543 13 6304

Zlata Hrabcová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|121|99|94|113|91|45|95|111|94|92|98|102|115|94|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 6304

Jana Kaňová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|105|88|107|94|40|106|88|107|108|112|96|55|106|108|111|45|90|119]

+420 543 13 6304

Jana Karásková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|106|88|111|94|109|106|102|115|94|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 6303

+420 543 13 6304

Lenka Kotzianová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|107|92|107|104|91|45|98|108|113|116|104|88|107|108|112|96|55|106|108|111|45|90|119]

+420 543 13 6303

+420 543 13 6304

Michaela Kuklínková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|108|96|96|101|91|100|99|94|43|101|116|98|105|102|104|106|102|115|94|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 6303

+420 543 13 6304

Pavla Kužílková

Sanitář


[obfuscate_1_|111|88|115|105|91|45|98|114|119|99|107|98|108|115|91|63|100|108|114|40|98|113]

+420 543 13 6303

+420 543 13 6304

Bc. Simona Kvasnicová

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|114|96|106|108|104|96|37|104|115|91|114|101|102|96|105|117|88|61|106|105|116|37|96|119]

+420 543 13 6304

Eva Machová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|100|109|94|43|103|96|90|101|108|112|96|55|106|108|111|45|90|119]

+420 543 13 6303

+420 543 13 6304

Iveta Melicharová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|104|109|98|113|91|45|100|98|105|99|98|95|94|111|105|117|88|61|106|105|116|37|96|119]

+420 543 13 6304

Alena Motáková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|96|99|98|107|91|45|100|108|113|91|106|102|115|94|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 6303

+420 543 13 6304

Martina Odutová, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|108|88|111|113|99|109|88|43|108|94|116|107|108|115|91|63|100|108|114|40|98|113]

+420 543 13 6304

Jaroslava Patočková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|105|88|111|108|109|107|88|115|94|40|111|88|113|108|93|106|102|115|94|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 6304

Kateřina Peterková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|106|88|113|98|108|104|101|94|43|106|100|107|98|111|101|110|109|94|61|103|110|108|43|96|116]

+420 543 13 6303

+420 543 13 6304

Iveta Slouková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|104|109|98|113|91|45|106|105|108|111|106|102|115|94|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 6303

+420 543 13 6304

Bc. Blanka Staňková

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|97|99|94|107|101|96|37|112|113|91|109|98|108|115|91|63|100|108|114|40|98|113]

+420 543 13 6205

Lenka Tiefenbacherová, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|107|92|107|104|91|45|107|102|98|96|100|101|95|94|93|103|92|111|108|112|96|55|106|108|111|45|90|119]

+420 543 13 6304

Zuzana Vaňátková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|121|108|119|94|104|96|37|115|94|104|96|107|104|108|112|96|55|106|108|111|45|90|119]

+420 543 13 6303

+420 543 13 6304

Eva Vykoukalová

Staniční sestra KKOP-stacionář


[obfuscate_1_|117|112|104|108|111|106|88|105|108|112|96|55|106|108|111|45|90|119]

+420 543 13 6304

+420 543 13 6330

Bc. Michaela Brabcová

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|108|96|96|101|91|100|99|94|43|92|113|88|95|96|105|117|88|61|106|105|116|37|96|119]

+420 543 13 6115

Lucie Ratschkerová


[obfuscate_1_|107|108|96|102|95|45|105|94|113|109|98|95|104|98|108|110|109|94|61|103|110|108|43|96|116]

+420 543 13 6115

Daniela Sedláková

Praktická sestra


[obfuscate_1_|99|88|107|102|95|107|88|43|112|95|99|99|94|104|105|117|88|61|106|105|116|37|96|119]

+420 543 13 6115

Jarmila Stehlíková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|105|88|111|106|99|107|88|43|112|110|100|95|105|102|101|110|109|94|61|103|110|108|43|96|116]

+420 543 13 6303

+420 543 13 6304

Alžběta Ballon Mierna

Sanitář


[obfuscate_1_|96|99|119|95|95|115|88|43|106|99|100|105|107|94|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 2602

Mgr. Eva Bartková

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|100|109|94|43|92|96|105|113|104|105|117|88|61|106|105|116|37|96|119]

+420 543 13 2602

Jitka Bednářová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|105|96|113|104|91|45|89|98|97|104|96|105|108|115|91|63|100|108|114|40|98|113]

+420 543 13 2602

+420 543 13 5808

Bc. Monika Benešovská

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|108|102|107|102|101|96|37|95|98|104|100|106|108|115|109|106|88|61|106|105|116|37|96|119]

+420 543 13 2602

Jaromíra Chadimová

Sanitář


[obfuscate_1_|105|88|111|108|103|104|105|94|43|93|103|88|97|102|103|110|109|94|61|103|110|108|43|96|116]

+420 543 13 2602

Ladislava Chlupová

Sanitář


[obfuscate_1_|107|88|97|102|109|107|88|115|94|40|98|95|105|114|106|110|109|94|61|103|110|108|43|96|116]

+420 543 13 2604

+420 543 13 2602

Simona Chudáčková

Staniční sestra Úseku ARO


[obfuscate_1_|98|95|114|97|91|98|98|108|115|91|63|100|108|114|40|98|113]

+420 543 13 2603

+420 543 13 2602

Hana Daňová

Sanitář


[obfuscate_1_|103|88|107|94|40|99|88|107|108|112|96|55|106|108|111|45|90|119]

+420 543 13 2604

Alena Dvořáčková, DiS.

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|96|99|98|107|91|45|91|115|108|108|96|90|104|108|112|96|55|106|108|111|45|90|119]

+420 543 13 2602

+420 543 13 2604

Renáta Ečegy, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|113|92|107|94|110|96|37|98|96|95|102|112|61|106|105|116|37|96|119]

+420 543 13 2604

Mgr. Filip Janošek

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|105|88|107|108|109|100|98|61|106|105|116|37|96|119]

+420 543 13 2604

+420 543 13 2602

Lucie Jurková, DiS.

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|107|108|96|102|95|45|97|114|111|101|110|109|94|61|103|110|108|43|96|116]

+420 543 13 2604

+420 543 13 2602

Mgr. Alica Karabinošová

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|96|99|102|96|91|45|98|94|111|91|97|96|107|108|109|110|109|94|61|103|110|108|43|96|116]

+420 543 13 2602

Andrea Kurková, DiS.

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|96|101|97|111|95|96|37|104|114|108|106|102|115|94|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 2604

+420 543 13 2602

Natáliia Mihovka


[obfuscate_1_|109|88|113|94|102|104|96|94|43|103|104|95|108|115|101|96|55|106|108|111|45|90|119]

+420 543 13 2602

Bc. Pavlína Navrátilová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|111|88|115|105|99|109|88|43|107|91|117|105|94|113|99|107|102|115|94|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 2604

+420 543 13 2602

Ivana Procházková Kalinová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|104|109|94|107|91|45|103|111|108|93|103|88|119|104|105|117|88|61|106|105|116|37|96|119]

+420 543 13 2602

Irena Řeháková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|104|105|98|107|91|45|105|98|101|91|106|102|115|94|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 2604

+420 543 13 2602

Jana Rigbyová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|105|88|107|94|40|113|96|100|95|115|110|109|94|61|103|110|108|43|96|116]

+420 543 13 2602

Lukáš Soural

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|107|108|104|94|109|45|106|108|114|108|96|99|61|106|105|116|37|96|119]

+420 543 13 2602

Hana Stejskalová, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|103|88|107|94|40|114|107|98|103|109|106|88|105|108|112|96|55|106|108|111|45|90|119]

+420 543 13 2602

Petra Švehlová, DiS.

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|111|92|113|111|91|45|106|115|98|98|107|102|115|94|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 2604

+420 543 13 2602

Vlasta Urbánková, DiS.

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|117|99|94|112|110|96|37|114|111|92|96|101|104|108|112|96|55|106|108|111|45|90|119]

+420 543 13 2604

+420 543 13 2602

Michaela Vovesná, DiS.

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|108|96|96|101|91|100|99|94|43|112|110|109|98|112|104|96|55|106|108|111|45|90|119]

+420 543 13 2604

+420 543 13 2602

Mgr. Petra Basistová

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|111|92|113|111|91|45|89|94|112|99|114|107|108|115|91|63|100|108|114|40|98|113]

+420 543 13 2604

Miloslava Bělehrádková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|97|92|105|98|98|113|88|97|104|105|117|88|61|106|105|116|37|96|119]

+420 543 13 2602

+420 543 13 2604

Blanka Benová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|97|99|94|107|101|96|37|95|98|104|110|109|94|61|103|110|108|43|96|116]

+420 543 13 2604

Pavlína Borková, DiS.

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|111|88|115|105|99|109|88|43|95|105|113|98|108|115|91|63|100|108|114|40|98|113]

+420 543 13 2602

+420 543 13 2604

Ivona Cupalová

Sanitář


[obfuscate_1_|104|109|108|107|91|45|90|114|109|91|107|102|115|94|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 2604

+420 543 13 2602

Pavlína Cutáková, DiS.

Zdravotnický záchranář


[obfuscate_1_|111|88|115|105|99|109|88|43|96|111|115|88|104|108|112|96|55|106|108|111|45|90|119]

+420 543 13 2602

Veronika Danišová, DiS.


[obfuscate_1_|117|92|111|108|104|104|98|94|43|94|96|101|102|112|105|117|88|61|106|105|116|37|96|119]

+420 543 13 2604

Radoslav Dvořáček, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|113|88|97|108|109|107|88|115|43|94|117|102|111|94|93|100|98|61|106|105|116|37|96|119]

+420 543 13 2604

Bc. Edita Eliášová

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|100|91|102|113|91|45|92|105|102|91|114|102|115|94|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 2602

+420 543 13 2604

Simona Fendrychová, DiS.

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|114|96|106|108|104|96|37|99|98|104|99|105|118|96|98|110|109|94|61|103|110|108|43|96|116]

+420 543 13 2602

+420 543 13 2604

Iveta Francová, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|104|109|98|113|91|45|93|111|94|104|98|102|115|94|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 2604

Marcela Hlásenská

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|103|99|94|112|95|109|106|104|94|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 2602

+420 543 13 2604

Denisa Janáčková, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|99|92|107|102|109|96|37|103|94|104|96|90|104|108|112|96|55|106|108|111|45|90|119]

+420 543 13 2604

Mgr. Eva Jelínková

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|100|109|94|43|100|100|99|102|107|101|110|109|94|61|103|110|108|43|96|116]

+420 543 13 2604

Darja Jurečková

Sanitář


[obfuscate_1_|99|88|111|103|91|45|97|114|111|95|98|98|108|115|91|63|100|108|114|40|98|113]

+420 543 13 2602

+420 543 13 2604

Bc. Jarmila Kaslová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|105|88|111|106|99|107|88|43|104|91|114|99|108|115|91|63|100|108|114|40|98|113]

+420 543 13 2604

Bc. Petra Konečná, DiS.

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|111|92|113|111|91|45|98|108|107|95|98|101|94|61|103|110|108|43|96|116]

+420 543 13 6304

Mgr. Jana Kovářová

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|105|88|107|94|40|106|102|115|94|108|110|109|94|61|103|110|108|43|96|116]

+420 543 13 2604

Emilie Machačová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|108|88|96|101|91|98|102|115|94|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 2602

+420 543 13 2604

Bc. Aneta Plšková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|96|101|98|113|91|45|103|105|112|101|110|109|94|61|103|110|108|43|96|116]

+420 543 13 2604

Zuzana Příkazká

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|121|108|119|94|104|96|37|109|111|99|106|88|119|104|91|63|100|108|114|40|98|113]

+420 543 13 2604

Daniela Rulišková


[obfuscate_1_|99|88|107|102|95|107|88|43|111|111|107|96|112|104|105|117|88|61|106|105|116|37|96|119]

+420 543 13 2404

Helena Smejkalová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|103|92|105|98|104|96|37|112|106|95|105|98|94|105|105|117|88|61|106|105|116|37|96|119]

+420 543 13 2604

+420 543 13 2602

Kristýna Sýsová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|106|105|102|112|110|120|101|94|43|109|120|106|108|115|91|63|100|108|114|40|98|113]

+420 543 13 2604

Helena Thielová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|103|92|105|98|104|96|37|113|101|99|100|99|108|115|91|63|100|108|114|40|98|113]

+420 543 13 2602

+420 543 13 2604

Bc. Kryštof Trampota

Zdravotnický záchranář


[obfuscate_1_|106|105|118|112|110|110|93|43|113|108|96|100|109|108|110|96|55|106|108|111|45|90|119]

+420 543 13 2604

Lucie Vaisová, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|107|108|96|102|95|45|109|94|102|109|110|109|94|61|103|110|108|43|96|116]

+420 543 13 2604

Bc. Hana Vičarová

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|103|88|107|94|40|117|96|96|94|108|110|109|94|61|103|110|108|43|96|116]

+420 543 13 2604

Pavlína Visnerová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|111|88|115|105|99|109|88|43|115|99|114|101|98|111|105|117|88|61|106|105|116|37|96|119]

+420 543 13 2602

Martina Vítková

Staniční sestra Úseku JIP


[obfuscate_1_|108|88|111|113|99|109|88|43|115|99|115|98|108|115|91|63|100|108|114|40|98|113]

+420 543 13 2604

Kateřina Vitouchová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|106|88|113|98|108|104|101|94|43|112|104|107|108|114|93|103|102|115|94|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 2602

+420 543 13 2604

Bc. Klára Vrbová

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|106|99|94|111|91|45|109|111|95|105|117|88|61|106|105|116|37|96|119]

+420 543 13 2604

Radmila Zemková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|113|88|97|106|99|107|88|43|119|95|108|98|108|115|91|63|100|108|114|40|98|113]

+420 543 13 2602

+420 543 13 2604

Zdeňka Bížová

Všeobecná sestra S3


bizova@mou.cz

+420 543 13 2510

+420 543 13 2505

Vladimíra Brychtová

Všeobecná sestra S3


brychtova@mou.cz

+420 543 13 2505

Mgr. Ludmila Dvořáková

Všeobecná sestra S4


dvorakova@mou.cz

+420 543 13 2505

Martina Fialová

Všeobecná sestra S3


martina.fialova@mou.cz

+420 543 13 2505

Marie Jandová

Všeobecná sestra S3


jandova@mou.cz

+420 543 13 2510

+420 543 13 2505

Barbora Kabátová, DiS.

Všeobecná sestra S2


barbora.kabatova@mou.cz

+420 543 13 2505

Pavlína Sokolová

Všeobecná sestra S3


pavlina.sokolova@mou.cz

+420 543 13 2510

+420 543 13 2505

Taťána Válková

Všeobecná sestra S3


valkova@mou.cz

+420 543 13 2510

+420 543 13 2505

Eliška Halászová

Sanitář


ehalaszova@mou.cz

+420 543 13 5811

+420 543 13 2614

Bc. Lucie Bednářová

Radiologický asistent


lucie.bednarova@mou.cz

+420 543 13 1203

Monika Broulíková, DiS.

Radiologický asistent


monika.broulikova@mou.cz

+420 543 13 5316

+420 543 13 1204

Věra Bukvaldová

Radiologický asistent


vera.bukvaldova@mou.cz

+420 543 13 1202

+420 543 13 1204

Daniela Burkoňová

Radiologický asistent


daniela.burkonova@mou.cz

+420 543 13 1202

+420 543 13 1201

Martina Čaňová

Radiologický asistent


martina.canova@mou.cz

+420 543 13 1201

Marta Černá

Radiologický asistent


mcerna@mou.cz

+420 543 13 1160

+420 543 13 1201

Bc. Kristýna Daňková

Radiologický asistent


kristyna.dankova@mou.cz

+420 543 13 1160

+420 543 13 1168

Dana Francová

Radiologický asistent


francova@mou.cz

+420 543 13 1102

+420 543 13 1201

Pavla Gregorčíková, DiS.

Radiologický asistent


pavla.gregorcikova@mou.cz

+420 543 13 1204

+420 543 13 1202

Klára Holoubková, DiS.

Radiologický asistent


klara.holoubkova@mou.cz

+420 543 13 1160

+420 543 13 1203

Jitka Holubová, DiS.

Radiologický asistent


jitka.holubova@mou.cz

+420 543 13 1204

+420 543 13 1173

Milan Horák

Radiologický asistent


milan.horak@mou.cz

+420 543 13 1205

+420 543 13 1204

Roman Hruška, DiS.

Radiologický asistent


roman.hruska@mou.cz

+420 543 13 1105

+420 543 13 1204

Veronika Hůlková, DiS.

Radiologický asistent


veronika.hulkova@mou.cz

+420 543 13 1203

+420 543 13 1205

Andrea Jelínková

Sanitář


andrea.jelinkova@mou.cz

+420 543 13 1157

Kristián Kečkéš, DiS.

Radiologický asistent


kristian.keckes@mou.cz

+420 543 13 1202

+420 543 13 1201

Šárka Kiššová, DiS.

Radiologický asistent


sarka.kissova@mou.cz

+420 543 13 1142

+420 543 13 1102

Bc. Nicola Kočárová

Radiologický asistent


nicola.kocarova@mou.cz

+420 543 13 1160

Radmila Kohútová, DiS.

Radiologický asistent


radmila.kohutova@mou.cz

+420 543 13 1102

+420 543 13 1201

Alena Kolbertová

Radiologický asistent


alena.kolbertova@mou.cz

+420 543 13 1201

Jana König, DiS.

Radiologický asistent


jana.konig@mou.cz

+420 543 13 1102

Bc. Michaela Křičková

Radiologický asistent


michaela.krickova@mou.cz

+420 543 13 1205

Bc. Jana Křížová

Radiologický asistent


krizova@mou.cz

+420 543 13 1116

Lenka Krůtová

Radiologický asistent


lenka.krutova@mou.cz

+420 543 13 1102

Renata Macharová

Radiologický asistent


renata.macharova@mou.cz

+420 543 13 1201

Roman Malach

Sanitář


roman.malach@mou.cz

+420 543 13 1157

Bc. Tereza Ondrová

Radiologický asistent


tereza.ondrova@mou.cz

+420 543 13 1205

+420 543 13 1202

Veronika Ossowska

Radiologický asistent


veronika.ossowska@mou.cz

+420 543 13 1205

Bc. Iveta Pechová

Radiologický asistent


iveta.pechova@mou.cz

+420 543 13 1204

Bc. Tereza Pešinová

Radiologický asistent


tereza.pesinova@mou.cz

+420 543 13 1150

+420 543 13 1202

Ing. Kateřina Poláchová

Radiologický asistent


katerina.polachova@mou.cz

+420 543 13 1204

Michaela Polková, DiS.

Radiologický asistent


michaela.polkova@mou.cz

+420 543 13 1142

+420 543 13 1105

Bc. Sabina Rezková

Radiologický asistent


sabina.rezkova@mou.cz

+420 543 13 1205

Bc. Tomáš Růžička

Radiologický asistent


tomas.ruzicka@mou.cz

+420 543 13 1205

Iva Šidlová, DiS.

Radiologický asistent


iva.sidlova@mou.cz

+420 543 13 1204

Denisa Tomková

Radiologický asistent


denisa.tomkova@mou.cz

+420 543 13 1156

+420 543 13 1162

Dana Tůmová

Radiologický asistent


tumova@mou.cz

+420 543 13 1142

+420 543 13 1102

Jana Vašutová, DiS.

Radiologický asistent


jana.vasutova@mou.cz

+420 543 13 1109

Luisa Vávrová

Radiologický asistent


luisa.vavrova@mou.cz

+420 543 13 1202

+420 543 13 1201

Miroslava Vojtíšková, DiS.

Radiologický asistent


miroslava.vojtiskova@mou.cz

+420 543 13 1204

+420 543 13 1202

Bc. Petra Vrbová

Radiologický asistent


petra.vrbova@mou.cz

+420 543 13 1204

+420 543 13 1202

Monika Vrbová

Sanitář


monika.vrbova@mou.cz

+420 543 13 1142

+420 543 13 1156

Eva Bartoňová

Všeobecná sestra S3


bartonova@mou.cz

+420 543 13 1124

+420 543 13 1123

Alena Burešová

Všeobecná sestra S3


alena.buresova@mou.cz

+420 543 13 1124

+420 543 13 1123

Šárka Ďurtová

Sanitář


sarka.durtova@mou.cz

+420 543 13 1124

+420 543 13 1123

Hana Fialová

Všeobecná sestra S3


hana.fialova@mou.cz

+420 543 13 1123

Miroslava Hübnerová

Všeobecná sestra S4


mhubnerova@mou.cz

+420 543 13 1124

+420 543 13 1123

Bc. Zuzana Jurišová, MBA

Všeobecná sestra S3


zjurisova@mou.cz

+420 543 13 1130

+420 543 13 1123

Dagmar Koutná

Všeobecná sestra S3


koutna@mou.cz

+420 543 13 1124

+420 543 13 1123

Hana Poláčková


hana.polackova@mou.cz

+420 543 13 1123

Ivana Poláková

Sanitář


ivana.polakova@mou.cz

+420 543 13 1123

Klára Říčková

Všeobecná sestra S2


klara.rickova@mou.cz

+420 543 13 1123

Monika Sovová

Sanitář


monika.sovova@mou.cz

+420 543 13 1123

Martina Turičíková


martina.turicikova@mou.cz

+420 543 13 1123

Markéta Blažková

Praktická sestra


marketa.blazkova@mou.cz

+420 543 13 1129

Veronika Bušková

Všeobecná sestra S3


veronika.buskova@mou.cz

+420 543 13 1163

Michaela Harsányiová

Všeobecná sestra S3


michaela.harsanyiova@mou.cz

+420 543 13 1119

+420 543 13 1115

Pavla Horáková

Všeobecná sestra S1


pavla.horakova@mou.cz

+420 543 13 1130

Kateřina Stoupencová

Všeobecná sestra S1


katerina.stoupencova@mou.cz

+420 543 13 1118

Lucie Valenová

Všeobecná sestra S1


lucie.valenova@mou.cz

+420 543 13 1140

Veronika Vaníčková

Praktická sestra


veronika.vanickova@mou.cz

+420 543 13 1119

+420 543 13 1115

Mgr. Petra Benková, DiS.

Všeobecná sestra S4


petra.benkova@mou.cz

+420 543 13 5805

Jana Rapošová

Všeobecná sestra S3


raposova@mou.cz

+420 543 13 5805

Jitka Duchoňová

Všeobecná sestra S3


duchonova@mou.cz

+420 543 13 5813

Jitka Hedbávná

Všeobecná sestra S3


jitka.hedbavna@mou.cz

+420 543 13 6124

Milena Herodková

Všeobecná sestra S3


milena.herodkova@mou.cz

+420 543 13 5803

Bc. Erika Pavková, DiS.

Všeobecná sestra S3


erika.pavkova@mou.cz

+420 543 13 5006

Olga Ruprechtová

Všeobecná sestra S3


olga.ruprechtova@mou.cz

+420 543 13 5006

Alena Boledovičová

Sanitář


alena.boledovicova@mou.cz

+420 543 13 2501

Petra Čermáková

Všeobecná sestra S4


petra.cermakova@mou.cz

+420 543 13 2501

Iva Červenková

Sanitář


iva.cervenkova@mou.cz

+420 543 13 2501

Dana Chovancová

Všeobecná sestra S3


dana.chovancova@mou.cz

+420 543 13 6217

+420 543 13 2501

Jana Fanfule

Všeobecná sestra S3


jana.fanfule@mou.cz

+420 543 13 2501

Lucie Hanáková, DiS.

Všeobecná sestra S3


lucie.hanakova@mou.cz

+420 543 13 2501

Gabriela Horká

Všeobecná sestra S3


gabriela.horka@mou.cz

+420 543 13 2501

Bc. Miroslava Janoušková

Všeobecná sestra S3


miroslava.janouskova@mou.cz

+420 543 13 2501

Jakub Kadaňka

Sanitář


jakub.kadanka@mou.cz

+420 543 13 2501

Barbora Kamencová

Všeobecná sestra S2


barbora.kamencova@mou.cz

+420 543 13 2501

Janetta Klementová

Všeobecná sestra S3


janetta.klementova@mou.cz

+420 543 13 2503

+420 543 13 2501

Mgr. Sandra Kopčáková

Všeobecná sestra S4


sandra.kopcakova@mou.cz

+420 543 13 2501

Jana Křenková, DiS.

Všeobecná sestra S3


jana.krenkova@mou.cz

+420 543 13 2501

Hana Ludvíková

Sanitář


hana.ludvikova@mou.cz

+420 543 13 2501

Kateřina Ondráková

Všeobecná sestra S3


katerina.ondrakova@mou.cz

+420 543 13 2503

+420 543 13 2501

Soňa Šimberová

Sanitář


sona.simberova@mou.cz

+420 543 13 2501

Bc. Eva Špejtková

Všeobecná sestra S4


eva.spejtkova@mou.cz

+420 543 13 2501

Renata Surá

Všeobecná sestra S3


renata.sura@mou.cz

+420 543 13 2503

+420 543 13 2501

Bc. Roman Valíček

Sanitář


roman.valicek@mou.cz

+420 543 13 2501

Jana Valíčková

Všeobecná sestra S3


jana.valickova@mou.cz

+420 543 13 2501

Ivana Vandová

Všeobecná sestra S3


ivana.vandova@mou.cz

+420 543 13 2501

Mgr. Sofia Wismeková

Všeobecná sestra S4


sofia.wismekova@mou.cz

+420 543 13 2501

Milan Zvědělík

Sanitář


milan.zvedelik@mou.cz

+420 543 13 2501

Pavlína Bartolčicová

Všeobecná sestra S2


pavlina.bartolcicova@mou.cz

+420 543 13 2454

Pavla Dorušincová

Všeobecná sestra S2


pavla.dorusincova@mou.cz

+420 543 13 2454

Iveta Hartlová

Všeobecná sestra S2


iveta.hartlova@mou.cz

+420 543 13 2454

Lenka Hemalová

Sanitář


lenka.hemalova@mou.cz

+420 543 13 2454

Hana Hrdličková, DiS.

Všeobecná sestra S2


hana.hrdlickova@mou.cz

+420 543 13 2454

Lucia Janáčová

Sanitář


lucia.janacova@mou.cz

+420 543 13 2454

Anhelina Kachur

Praktická sestra UK


anhelina.kachur@mou.cz

+420 543 13 2454

Margita Malinová

Staniční sestra CS


margita.malinova@mou.cz

+420 543 13 2452

+420 543 13 2451

Hana Sehnalíková

Sanitář


hana.sehnalikova@mou.cz

+420 543 13 2454

Martina Šromová

Sanitář


martina.sromova@mou.cz

+420 543 13 2454

Monika Weisová


monika.weisova@mou.cz

+420 543 13 2454

Oksana Bed

Sanitář


oksana.bed@mou.cz

+420 543 13 2302

Klára Bendová, DiS.

Všeobecná sestra S4


klara.bendova@mou.cz

+420 543 13 2302

Maryna Čalkovská

Sanitář


maryna.calkovska@mou.cz

+420 543 13 2302

Hana Dvořáčková

Všeobecná sestra S3


hana.dvorackova@mou.cz

+420 543 13 2308

+420 543 13 2302

Anna Finková

Sanitář


anna.finkova@mou.cz

+420 543 13 2302

Helena Gricová


helena.gricova@mou.cz

+420 543 13 2302

Bc. Dušan Hlaváč

Sanitář


dusan.hlavac@mou.cz

+420 543 13 2302

Alice Hrušková

Ošetřovatel


alice.hruskova@mou.cz

+420 543 13 2302

Martina Hunčíková, DiS.

Všeobecná sestra S2


martina.huncikova@mou.cz

+420 543 13 2302

Bc. Aneta Krajčová

Všeobecná sestra S4


aneta.krajcova@mou.cz

+420 543 13 2302

Šárka Kubová


sarka.kubova@mou.cz

+420 543 13 2302

Bc. Eva Kulíšková

Všeobecná sestra S4


eva.kuliskova@mou.cz

+420 543 13 2302

Sára Masařová

Ošetřovatel


sara.masarova@mou.cz

+420 543 13 2302

Václav Moj

Sanitář


vaclav.moj@mou.cz

+420 543 13 2302

Paula Nevídal Malecová, DiS.

Všeobecná sestra S2


paula.nevidal@mou.cz

+420 543 13 2302

Bc. Aneta Nováková, DiS.

Všeobecná sestra S2


aneta.novakova@mou.cz

+420 543 13 2302

Dana Prchalová

Všeobecná sestra S3


dana.prchalova@mou.cz

+420 543 13 2308

+420 543 13 2302

Blanka Rybová

Všeobecná sestra S2


blanka.rybova@mou.cz

+420 543 13 2302

Veronika Rychlá, DiS.

Všeobecná sestra S3


veronika.rychla@mou.cz

+420 543 13 2302

Bc. Petra Šaňková

Všeobecná sestra S2


petra.sankova@mou.cz

+420 543 13 2302

Kamila Šikulová

Praktická sestra


kamila.bartoncikova@mou.cz

+420 543 13 2302

Jana Svobodová

Všeobecná sestra S2


jana.svobodova1@mou.cz

+420 543 13 2302

Jarmila Talafová

Praktická sestra


jarmila.talafova@mou.cz

+420 543 13 2302

Miroslava Vesselá

Všeobecná sestra S2


miroslava.vessela@mou.cz

+420 543 13 2302

Aneta Weidlichová

Všeobecná sestra S2


aneta.weidlichova@mou.cz

+420 543 13 2302

Hana Ramplová

Všeobecná sestra S3


hana.ramplova@mou.cz

+420 543 13 6206

Jana Svobodová

Všeobecná sestra S3


jana.svobodova@mou.cz

+420 543 13 6207

Alice Simonová

Všeobecná sestra S3


alice.simonova@mou.cz

+420 543 13 2413

Nataša Halová

Všeobecná sestra S2


natasa.halova@mou.cz

+420 543 13 2412

+420 543 13 2406

Julie Růžičková

Praktická sestra


julie.ruzickova@mou.cz

+420 543 13 2406

Jana Trněná

Všeobecná sestra S3


jana.trnena@mou.cz

+420 543 13 2412

+420 543 13 2406

Marie Vlková

Sanitář


marie.vlkova@mou.cz

+420 543 13 2412

+420 543 13 2406

Lenka Vrzalová, DiS.

Všeobecná sestra S2


lenka.vrzalova@mou.cz

+420 543 13 2406

Anna Barešová

Praktická sestra


anna.baresova@mou.cz

+420 543 13 2404

Natálie Cahová, DiS.

Všeobecná sestra S2


natalie.cahova@mou.cz

+420 543 13 5231

Miloslava Čechová

všeobecná sestra S3


cechova@mou.cz

+420 543 13 2423

+420 543 13 2404

Petra Čoupková

Ošetřovatel


petra.coupkova@mou.cz

+420 543 13 2404

Marinko Debeljak

Sanitář


marinko.debeljak@mou.cz

+420 543 13 5231

Mgr. Eleonora Dostálová

všeobecná sestra S4


eleonora.dostalova@mou.cz

+420 543 13 2404

Kristýna Drábková

všeobecná sestra S4


kristyna.drabkova@mou.cz

+420 543 13 2404

Marie Eliášová, DiS.

Všeobecná sestra S2


marie.pribylova@mou.cz

+420 543 13 2404

Petra Hlaváčová, DiS.

všeobecná sestra S3


petra.hlavacova@mou.cz

+420 543 13 2203

Lenka Hradilová

Ošetřovatel


lenka.hradilova@mou.cz

+420 543 13 2404

Bc. Petr Kellner

Všeobecná sestra S2


petr.kellner@mou.cz

+420 543 13 2404

Ing. Bc. Veronika Kubová

všeobecná sestra S4


veronika.kubova@mou.cz

+420 543 13 2409

Pavlína Kudová

Všeobecná sestra S2


pavlina.kudova@mou.cz

+420 543 13 2404

Eliška Limburská, DiS.

Všeobecná sestra S2


eliska.limburska@mou.cz

+420 543 13 2404

Markéta Luňáčková

Sanitář


marketa.lunackova@mou.cz

+420 543 13 2404

Bc. Lucia Masárová

všeobecná sestra S4


lucia.masarova@mou.cz

+420 543 13 2404

Kateřina Navrátilová

Všeobecná sestra S2


katerina.navratilova@mou.cz

+420 543 13 2404

Marika Pavlevová

Sanitář


marika.pavlevova@mou.cz

+420 543 13 2404

Lucie Sirotková

Všeobecná sestra S2


lucie.sirotkova@mou.cz

+420 543 13 2423

+420 543 13 2404

Bc. Adéla Šťastná

všeobecná sestra S4


adela.stastna@mou.cz

+420 543 13 2404

Zita Štefková

Všeobecná sestra S2


zita.stefkova@mou.cz

+420 543 13 2409

Eva Malá

všeobecná sestra S3


eva.mala@mou.cz

+420 543 13 6204

+420 543 13 6203

Michal Bednář

Sanitář


michal.bednar@mou.cz

+420 543 13 5232

Markéta Jardeková

Všeobecná sestra S3


marketa.jardekova@mou.cz

+420 543 13 5231

Bc. Aneta Kopecká

Všeobecná sestra S4


aneta.kopecka@mou.cz

+420 543 13 5231

Jana Matoušková

Všeobecná sestra S2


jana.matouskova@mou.cz

+420 543 13 5231

Jana Musilová

Všeobecná sestra S2


jana.musilova@mou.cz

+420 543 13 5231

Vít Novák

Sanitář


vit.novak@mou.cz

+420 543 13 5231

Eliška Procházková

Praktická sestra


eliska.prochazkova@mou.cz

+420 543 13 5231

Silvie Šebelová


silvie.sebelova@mou.cz

+420 543 13 5231

Andrea Sedláková, DiS.

Všeobecná sestra S2


andrea.sedlakova@mou.cz

+420 543 13 5231

Tereza Snášelová

Všeobecná sestra S2


tereza.snaselova@mou.cz

+420 543 13 5231

Veronika Trinerová

Všeobecná sestra S2


veronika.trinerova@mou.cz

+420 543 13 5231

Dagmar Večerková

Sanitář


dagmar.vecerkova@mou.cz

+420 543 13 5231

Renata Weberová

Všeobecná sestra S3


rweberova@mou.cz

+420 543 13 5231

Hana Zelinková

Všeobecná sestra S3


hana.zelinkova@mou.cz

+420 543 13 5276

+420 543 13 5231

Martina Bačová

Všeobecná sestra S3


bacova@mou.cz

+420 543 13 5265

+420 543 13 6204

Martina Kunstová

Všeobecná sestra S3


martina.kunstova@mou.cz

+420 543 13 5265

+420 543 13 6204

Květoslava Pelková

Všeobecná sestra S2


pelkova@mou.cz

+420 543 13 5265

+420 543 13 6204

Mgr. Bc. Eva Antonínová

Radiologický asistent


eva.antoninova@mou.cz

+420 543 13 6025

+420 543 13 6015

Hana Bartáková, DiS.

Radiologický asistent


hana.bartakova@mou.cz

+420 543 13 6010

+420 543 13 6015

Kateřina Blažková

Radiologický asistent


katerina.blazkova@mou.cz

+420 543 13 6025

+420 543 13 6015

Bc. Lenka Bukáčková

Radiologický asistent


lenka.bukackova@mou.cz

+420 543 13 6015

Ludmila Dostálová

Sanitář


ludmila.dostalova@mou.cz

+420 543 13 6018

+420 543 13 6015

Kamila Drastichová

Radiologický asistent


kamila.drastichova@mou.cz

+420 543 13 6015

Mgr. Simona Dvořáková

Radiologický asistent


simona.dvorakova@mou.cz

+420 543 13 6025

+420 543 13 6015

Bc. Jana Fráňová

Radiologický asistent


jana.franova@mou.cz

+420 543 13 6040

+420 543 13 6015

Michal Fronc

Radiologický asistent


michal.fronc@mou.cz

+420 543 13 6022

+420 543 13 6015

Lenka Harantová, DiS.

Radiologický asistent


lenka.harantova@mou.cz

+420 543 13 6025

+420 543 13 6015

Monika Högerová

Radiologický asistent


hogerova@mou.cz

+420 543 13 6040

+420 543 13 6024

Michaela Jiříková

Radiologický asistent


michaela.jirikova@mou.cz

+420 543 13 6001

Eva Kostolná

Radiologický asistent


eva.kostolna@mou.cz

+420 543 13 6015

+420 543 13 6025

Tereza Králová

Radiologický asistent


tereza.kralova@mou.cz

+420 543 13 6015

+420 543 13 6005

Bc. Svatopluk Krejčí

Radiologický asistent


svatopluk.krejci@mou.cz

+420 543 13 6025

+420 543 13 6015

Bc. Daniela Krhánková

Radiologický asistent


daniela.krhankova@mou.cz

+420 543 13 6025

+420 543 13 6012

Eva Křivánková

Radiologický asistent


ekrivankova@mou.cz

+420 543 13 6015

+420 543 13 6022

Bc. Veronika Melicherová

Radiologický asistent


veronika.melicherova@mou.cz

+420 543 13 6015

Šárka Navrátilová, DiS.

Radiologický asistent


sarka.navratilova1@mou.cz

+420 543 13 6025

+420 543 13 6015

Bc. Lenka Novosadová

Radiologický asistent


lenka.novosadova@mou.cz

+420 543 13 6025

+420 543 13 6015

Lucie Obůrková, DiS.

Radiologický asistent


lucie.oburkova@mou.cz

+420 543 13 6025

+420 543 13 6015

Mgr. Jiří Pinka

Radiologický asistent


jiri.pinka@mou.cz

Mgr. Libuše Rašínová

Radiologický asistent


lrasinova@mou.cz

+420 543 13 6025

+420 543 13 6040

Hana Rašínová

Radiologický asistent


rasinova@mou.cz

+420 543 13 6025

+420 543 13 6040

Eva Šimoníková

Radiologický asistent


eva.simonikova@mou.cz

+420 543 13 6015

Petr Šnapka

Radiologický asistent


petr.snapka@mou.cz

+420 543 13 6040

+420 543 13 6015

Dita Standarová

Radiologický asistent


dita.standarova@mou.cz

+420 543 13 6015

+420 543 13 6025

Andrea Štarmanová

Radiologický asistent


andrea.starmanova@mou.cz

+420 543 13 6015

+420 543 13 6040

Aranka Žižlavská

Radiologický asistent


zizlavska@mou.cz

+420 543 13 6015

Bc. Martin Dostál

Radiologický asistent


martin.dostal@mou.cz

+420 543 13 1301

Zdeněk Kozel

Radiologický asistent


zdenek.kozel@mou.cz

+420 543 13 1301

+420 543 13 1331

Rudolf Kučera, DiS.

Radiologický asistent


rudolf.kucera@mou.cz

+420 543 13 1301

Bc. Lenka Kučerová

Radiologický asistent


lenka.kucerova@mou.cz

+420 543 13 1301

Marta Nedvědická

Sanitář


marta.nedvedicka@mou.cz

+420 543 13 1301

Bc. Irena Plocková

Radiologický asistent


irena.plockova@mou.cz

+420 543 13 1311

Bc. Hana Slezáková

Všeobecná sestra


hana.slezakova@mou.cz

+420 543 13 1301

Bc. Kateřina Věžníková

Radiologický asistent


katerina.veznikova@mou.cz

+420 543 13 1301

Bc. Šárka Navrátilová

Radiologický asistent


sarka.navratilova@mou.cz

+420 543 13 1301

Bc. Lucie Šímová

Radiologický asistent


lucie.simova@mou.cz

+420 543 13 1301

Gabriela Marečková, DiS.

Radiologický asistent


gabriela.mareckova@mou.cz

+420 543 13 6033

+420 543 13 1301

Bc. Martin Ošmera


martin.osmera@mou.cz

+420 543 13 1301

Martina Češková

Zdravotní laborant


martina.ceskova@mou.cz

+420 543 13 6606

+420 543 13 6715

Jitka Hvozdecká

Zdravotní laborant


jitka.hvozdecka@mou.cz

+420 543 13 6706

+420 543 13 6715

Lenka Kabelková, DiS.

Zdravotní laborant


lenka.kabelkova@mou.cz

+420 543 13 6715

+420 543 13 6702

Zlata Kocandová

Zdravotní laborant


zlata.kocandova@mou.cz

+420 543 13 6606

+420 543 13 6702

Lucie Koštovalová

Zdravotní laborant


lucie.kostovalova@mou.cz

+420 543 13 6606

+420 543 13 6702

Bc. Veronika Lazecká

Zdravotní laborant


veronika.lazecka@mou.cz

+420 543 13 6606

+420 543 13 6702

Petra Nahodilová

Zdravotní laborant


petra.nahodilova@mou.cz

+420 543 13 6706

+420 543 13 6702

Ing. Bc. Kamila Prachařová

Zdravotní laborant


kamila.pracharova@mou.cz

+420 543 13 6708

+420 543 13 6706

Lucie Pučálková

Zdravotní laborant


lucie.pucalkova@mou.cz

+420 543 13 6715

+420 543 13 6706

Iveta Rampulová

Zdravotní laborant


rampulova@mou.cz

+420 543 13 6707

+420 543 13 6709

Eva Šimůnková

Zdravotní laborant


eva.simunkova@mou.cz

+420 543 13 6706

+420 543 13 6610

Eva Šustrová

Sanitář


eva.sustrova@mou.cz

+420 543 13 6706

+420 543 13 6714

Petra Světlíková

Zdravotní laborant


petra.svetlikova@mou.cz

+420 543 13 6715

+420 543 13 6606

Lenka Urbánková

Zdravotní laborant


lenka.urbankova@mou.cz

+420 543 13 6706

+420 543 13 6702

Bc. Romana Vyšinská

Zdravotní laborant


romana.vysinska@mou.cz

+420 543 13 6702

+420 543 13 6715

Bc. Radka Žáková

Zdravotní laborant


radka.zakova@mou.cz

+420 543 13 6702

+420 543 13 6715

Mgr. Edita Zemanová

Zdravotní laborant


edita.zemanova@mou.cz

+420 543 13 6610

+420 543 13 6706

Markéta Chvátalová

Zdravotní laborant


marketa.chvatalova@mou.cz

+420 543 13 3404

Kateřina Fabiánková, DiS.

Zdravotní laborant


katerina.fabiankova@mou.cz

+420 543 13 3404

Tamara Hermanová

Zdravotní laborant


tamara.hermanova@mou.cz

+420 543 13 3419

+420 543 13 3409

Ivona Jakubíková

Sanitář


ivona.jakubikova@mou.cz

+420 543 13 3414

+420 543 13 3404

Taťána Knoflíčková

Zdravotní laborant


tatana.knoflickova@mou.cz

+420 543 13 3414

+420 543 13 3404

Lenka Luzarová

Zdravotní laborant


lenka.luzarova@mou.cz

+420 543 13 3418

+420 543 13 3409

Veronika Mácová

Zdravotní laborant


veronika.macova@mou.cz

+420 543 13 3419

Agáta Ondryášová, DiS.

Zdravotní laborant


agata.ondryasova@mou.cz

+420 543 13 3404

Karolína Pařílková

Zdravotní laborant


karolina.parilkova@mou.cz

+420 543 13 3409

Tamara Pleskačová

Zdravotní laborant


tamara.pleskacova@mou.cz

+420 543 13 3404

Anna Soukupová

Zdravotní laborant


anna.soukupova@mou.cz

+420 543 13 3414

+420 543 13 3404

Kamila Svícencová

Zdravotní laborant


kamila.svicencova@mou.cz

+420 543 13 3404

Zuzana Vaněčková

Zdravotní laborant


zuzana.vaneckova@mou.cz

+420 543 13 3404

Dita Berková

Všeobecná sestra S2


dita.berkova@mou.cz

+420 543 13 6911

Aneta Zahradníčková

Praktická sestra


aneta.zahradnickova@mou.cz

+420 543 13 6911

Eva Janovská

Zdravotní laborant


eva.janovska@mou.cz

+420 543 13 6913

+420 543 13 6713

Bc. Veronika Kosinová

Zdravotní laborant


veronika.kosinova@mou.cz

+420 543 13 6912

+420 543 13 6713

Jitka Kuklová

Zdravotní laborant


jkuklova@mou.cz

+420 543 13 6912

+420 543 13 6713

Eva Burešová, DiS.

Všeobecná sestra S3


eva.buresova@mou.cz

+420 543 13 6205

Libuše Haasová

Všeobecná sestra S3


libuse.haasova@mou.cz

+420 543 13 6205

Věra Hrůzová

Sanitář


vera.hruzova@mou.cz

+420 543 13 6205

Ladislava Prajsová

Všeobecná sestra S3


ladislava.prajsova@mou.cz

+420 543 13 6205

Nikola Skotáková

Praktická sestra


nikola.skotakova@mou.cz

+420 543 13 6205

Alena Trtílková

Všeobecná sestra S3


trtilkova@mou.cz

+420 543 13 6210

+420 543 13 6205

Simona Boháčková

Všeobecná sestra S2


simona.bohackova@mou.cz

+420 543 13 6401

Lenka Turčáková, DiS.

Všeobecná sestra S2


lenka.turcakova@mou.cz

+420 543 13 6402

Jana Hronková

Všeobecná sestra S2


jana.hronkova@mou.cz

+420 543 13 6405

+420 543 13 6403

Michaela Hudečková

Sanitář


michaela.hudeckova@mou.cz

+420 543 13 6403

Bc. Andrea Kuklíková

Všeobecná sestra S2


andrea.kuklikova@mou.cz

+420 543 13 6403

Mgr. Marie Šimková

Všeobecná sestra S2


marie.simkova@mou.cz

+420 543 13 6405

+420 543 13 6401

Mgr. Kristýna Pachelová, DiS.


kristyna.pachelova@mou.cz

+420 543 13 2802

Mgr. Ludmila Salátová

Zdravotně-sociální pracovník


ludmila.salatova@mou.cz

+420 543 13 2803

Naděžda Hájková

Nutriční terapeut


hajkova@mou.cz

+420 543 13 4227

+420 543 13 4226

Bc. Eva Horáková, DiS.

Nutriční terapeut


eva.horakova@mou.cz

+420 543 13 4226

Leona Lízalová

Nutriční terapeut


lizalova@mou.cz

+420 543 13 4227

+420 543 13 4226

Hana Žďárská

Nutriční terapeut


zdarska@mou.cz

+420 543 13 4227

+420 543 13 4226

Bc. Barbora Slanařová

Nutriční terapeut


barbora.slanarova@mou.cz

+420 543 13 4303

Mgr. Jana Burešová


jana.buresova@mou.cz

+420 543 13 6128

Marcela Čápková

Sanitář


marcela.capkova@mou.cz

+420 543 13 6103

Michaela Freiwaldová

Dokumentátor


michaela.freiwaldova@mou.cz

+420 543 13 6103

Aneta Hamerská

Dokumentátor


aneta.hamerska@mou.cz

+420 543 13 6103

Dita Hloušková

Dokumentátor


dita.hlouskova@mou.cz

+420 543 13 6103

Zuzana Langerová


zuzana.langerova@mou.cz

+420 543 13 6128

+420 543 13 6103

Kateřina Limberg

Dokumentátor


katerina.limberg@mou.cz

+420 543 13 6103

Marie Němečková

Dokumentátor


marie.nemeckova@mou.cz

+420 543 13 6103

Hana Šárková

Archivář - spisovna


hana.sarkova@mou.cz

+420 543 13 4263

Alena Ščudlová

Dokumentátor


alena.scudlova@mou.cz

+420 543 13 6103

Hana Švarcbergerová

Dokumentátor


hana.svarcbergerova@mou.cz

+420 543 13 6103

Hana Zlámalová

Dokumentátor


zlamalova@mou.cz

+420 543 13 6102

+420 543 13 6103

Jitka Brandtnerová

Farmaceutický asistent


jitka.brandtnerova@mou.cz

+420 543 13 6522

+420 543 13 6517

MVDr. Markéta Chocholáčová

Farmaceutický asistent


marketa.chocholacova@mou.cz

+420 543 13 6501

Marta Čípková

Farmaceutický asistent


marta.cipkova@mou.cz

+420 543 13 6510

Martina Handlová

Farmaceutický asistent


martina.handlova@mou.cz

+420 543 13 6501

Eva Honková

Farmaceutický asistent


eva.honkova@mou.cz

+420 543 13 6510

+420 543 13 6501

Kristýna Hosová, DiS.

Farmaceutický asistent


kristyna.hosova@mou.cz

+420 543 13 6525

Simona Hronová

Sanitář


simona.hronova@mou.cz

+420 543 13 6501

Romana Hrušková

Farmaceutický asistent


romana.hruskova@mou.cz

+420 543 13 6501

+420 543 13 6517

Věra Kejíková

Farmaceutický asistent


vera.kejikova@mou.cz

+420 543 13 6501

+420 543 13 6517

Hana Kinclová

Farmaceutický asistent


hana.kinclova@mou.cz

+420 543 13 6517

Hana Kratochvílová

Farmaceutický asistent


hana.kratochvilova@mou.cz

+420 543 13 6517

Radka Kubernátová

Farmaceutický asistent


kubernatova@mou.cz

+420 543 13 6504

+420 543 13 6501

Světlana Kunstová

Farmaceutický asistent


svetlana.kunstova@mou.cz

+420 543 13 6501

Jarmila Motyčková

Farmaceutický asistent


jarmila.motyckova@mou.cz

+420 543 13 6501

+420 543 13 6517

Veronika Orbánová

Farmaceutický asistent


orbanova@mou.cz

+420 543 13 6517

Jolana Packová

Sanitář


jolana.packova@mou.cz

+420 543 13 6501

Radek Peňáz

Farmaceutický asistent


penaz@mou.cz

+420 543 13 6526

+420 543 13 6525

Lenka Plšková

Sanitář


lenka.plskova@mou.cz

+420 543 13 6517

Mgr. Lenka Pokorná

Farmaceutický asistent


lenka.pokorna@mou.cz

+420 543 13 6501

Světlana Polišenská

Farmaceutický asistent


polisen@mou.cz

+420 543 13 6523

+420 543 13 6525

Ing. Magda Prudilová

Farmaceutický asistent


prudilova@mou.cz

+420 543 13 6501

+420 543 13 6517

Šárka Pšeničková

Farmaceutický asistent


sarka.psenickova@mou.cz

+420 543 13 6501

Kateřina Řiháková

Farmaceutický asistent


katerina.rihakova@mou.cz

+420 543 13 6523

Petra Rolinková

Farmaceutický asistent


petra.rolinkova@mou.cz

+420 543 13 6501

Eva Ruizlová

Sanitář


ruizlova@mou.cz

+420 543 13 6501

Vladimíra Sedláková

Sanitář


sedlakova@mou.cz

+420 543 13 6501

Jindřiška Sekerková

Farmaceutický asistent


jindriska.sekerkova@mou.cz

+420 543 13 6501

+420 543 13 6517

Karla Šmardová

Sanitář


smardova@mou.cz

+420 543 13 6523

+420 543 13 6501

Libor Svatoň

Farmaceutický asistent


libor.svaton@mou.cz

+420 543 13 6517

Petr Vyšinský

Farmaceutický asistent


petr.vysinsky@mou.cz

+420 543 13 6510


4Další informace

Spektrum výkonů

2020

2021

Péče o cévní vstupy - centrální i periferní

45 714

47 593

Péče o PICC

155

224

Péče o port

295

395

Péče o permanentní močový katetr

1 741

1 896

Péče o nefrostomii

481

599

Péče o stomie (kolostomie + ileostomie)

254

291

Péče o nehojící se rány

621

710

Využití prvků bazální stimulace (počet pacientů)

60

107

Monitorování spokojenosti pacientů s léčbou bolesti

29 683

29 572

Nutriční kontroly u hospitalizovaných pacientů

4 758

6 098

Počet kontrol v poradně nutričních terapeutů

803

1 131

Počet kontrol v poradně zdravé výživy

236

406

Šetření o informovanosti o diabetické dietě

611

684

Počet individuálních diet u hospitalizovaných pacientů

6 793

7 820

Konzultace zdravotně-sociální - hospitalizace

1 003

1 163

Sociální poradenství pro ambulantní pacienty

388

412

Zajištění domácí ošetřovatelské péče

437

479

Zajištění domácí hospicové péče

96

137

Zajištění návazné lůžkové péče

98

100

Počet nově založených chorobopisů

4 056

4 200

Počet administrativních příjmů pacientů

8 433

8 861

Počet vystavených dočasných pracovních (DPN) neschopností

625

719

Počet vystavených průkazů dlouhodobé péče

73

83

Počet vystavených průkazů DPN pro nezaměstnané

9

17


Den_05_098

Navštivte naše Centra pro diagnostiku a léčbu

Dozvíte se, kdo Vás bude léčit, jaké služby poskytujeme, jakých dosahujeme úspěchů a jak jsou s námi pacienti spokojeni. Zkrátka proč se léčit právě u nás.

Centra pro diagnostiku a léčbu

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...