Den_08_276

Odbor nelékařských zdravotnických pracovníků

zpět na seznam pracovišť
 

Odbor nelékařských zdravotnických pracovníků (ONZP) zodpovídá za úroveň a rozvoj ošetřovatelské péče a účelnou organizaci práce nelékařských zdravotnických pracovníků (NLZP). Dále zajišťuje vzdělávání napříč všemi pracovišti v MOÚ. Nese odpovědnost za kvalitu a bezpečí zdravotních služeb poskytovaných nelékařskými zdravotnickými pracovníky na jednotlivých zdravotnických pracovištích, a to jak u hospitalizovaných, tak ambulantně ošetřovaných pacientů. Podporuje a zajišťuje činnosti multioborových týmů dle jednotlivých ošetřovatelských specifikací, dlouhodobě sleduje jednotlivé ukazatele péče, nastavuje preventivní opatření, mění standardizované postupy a zavádí nové trendy v péči o onkologické pacienty.

2Kde nás najdete

Úsek zdravotně-sociální péče
Švejdův pavilon, 2. patro

Úsek léčebné výživy
Masarykův pavilon, 1. patro

Centrální kartotéka a příjem
Švejdův pavilon, 2. patro

mapa, jak se k nám dostanete

3Lidé

PhDr. Jana Kocourková, MBA

Náměstek pro NLZP


[obfuscate_1_|105|98|105|90|102|116|105|101|102|109|96|55|103|102|108|45|90|116]

+420 543 13 4102

+420 543 13 4104

Mgr. Tatiana Ciprová

Vrchní sestra KKOP


[obfuscate_1_|98|96|106|105|102|117|88|58|100|102|116|37|93|113]

+420 543 13 6801

Bc. Hana Píšová

Vrchní sestra ARO


[obfuscate_1_|111|96|109|102|109|96|55|103|102|108|45|90|116]

+420 543 13 2604

+420 543 13 2610

Jana Badurová

Vedoucí radiologický asistent KRO


[obfuscate_1_|97|88|94|108|105|110|109|91|55|100|110|108|40|90|113]

+420 543 13 1117

+420 543 13 1126

Martina Vidrmertová, MBA

Vrchní sestra COS


[obfuscate_1_|108|88|108|107|96|109|88|40|109|96|99|105|103|92|105|115|102|112|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 2501

Mgr. Táňa Bartošová

Vrchní sestra OGYN


[obfuscate_1_|115|88|104|88|37|97|88|108|107|102|114|102|112|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 2304

Jitka Zezulová

Vrchní sestra OUROL


[obfuscate_1_|105|96|110|98|88|45|113|95|113|108|107|102|112|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 2422

+420 543 13 2412

Jana Vozdecká

Vrchní sestra OCHIR


[obfuscate_1_|117|102|116|91|92|98|98|91|55|100|110|108|40|90|113]

+420 543 13 2404

+420 543 13 2403

Hana Svobodová

Vrchní sestra OMKOCH


[obfuscate_1_|114|109|105|89|102|99|102|112|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 5231

+420 543 13 5230

Pavel Jaroš

Vedoucí radiologický asistent Oddělení radiologie


[obfuscate_1_|105|88|108|102|106|63|100|105|108|37|98|113]

+420 543 13 6010

+420 543 13 6001

Mgr. Bc. Zdeňka Ďulíková, MBA

Vedoucí radiologický asistent Oddělení nukleární medicíny


[obfuscate_1_|121|91|95|101|98|96|37|94|108|99|104|98|105|109|88|63|100|105|108|37|98|113]

+420 543 13 1331

+420 543 13 1302

Mgr. Lucie Juránková, MBA

Vedoucí zdravotní laborant Oddělení laboratorní medicíny


[obfuscate_1_|105|108|108|88|101|106|102|112|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 6703

Dagmar Kohoutková, MBA

Vedoucí zdravotní laborant Oddělení onkologické patologie,


[obfuscate_1_|106|102|98|102|108|115|98|105|109|88|63|100|105|108|37|98|113]

+420 543 13 3404

+420 543 13 3402

Hana Pavlů

Vedoucí zdravotní laborant OEGN


[obfuscate_1_|111|88|112|99|108|63|100|105|108|37|98|113]

+420 543 13 6912

+420 543 13 6713

Bc. Petra Absolonová, MBA

Vrchní sestra Gastroenterologického oddělení


[obfuscate_1_|111|92|110|105|88|45|88|92|106|102|107|102|104|102|109|96|55|103|102|108|45|90|116]

+420 543 13 6205

Lenka Vitešníková

Vrchní sestra CPIB


[obfuscate_1_|107|92|104|98|88|45|109|99|107|92|114|101|99|98|102|117|88|58|100|102|116|37|93|113]

+420 543 13 6403

+420 543 13 6404

Jana Svánovská, DiS.

Vedoucí Úseku zdravotně-sociální péče


[obfuscate_1_|114|109|91|101|102|117|106|101|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 2801

Mgr. Věra Andrášková

Vedoucí úseku léčebné výživy


[obfuscate_1_|117|92|108|88|37|96|101|94|105|88|114|98|105|109|88|63|100|105|108|37|98|113]

+420 543 13 4226

+420 543 13 4285

Mgr. Jana Burešová

Vedoucí Centrální kartotéky


[obfuscate_1_|105|88|104|88|37|97|108|108|92|106|110|109|91|55|100|110|108|40|90|113]

+420 543 13 6104

+420 543 13 6126

Kateřina Bauerová, MBA

Vedoucí farmaceutický asistent


[obfuscate_1_|97|88|111|92|105|110|109|91|55|100|110|108|40|90|113]

+420 543 13 6510

+420 543 13 6507

Veronika Augustová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|117|92|108|102|101|104|98|91|37|88|116|94|111|106|107|110|109|91|55|100|110|108|40|90|113]

+420 543 13 6805

Zuzana Čumová, DiS.

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|121|108|116|88|101|96|37|93|108|100|110|109|91|55|100|110|108|40|90|113]

+420 543 13 6805

Jaroslava Janečková, DiS.

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|105|88|108|102|106|107|88|112|88|37|105|88|104|92|90|106|102|112|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 6805

Kristýna Justychová

Ošetřovatel


[obfuscate_1_|106|105|99|106|107|120|101|91|37|97|116|106|110|112|90|103|102|112|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 6805

Kateřina Knechtová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|106|88|110|92|105|104|101|91|37|98|109|92|93|95|107|110|109|91|55|100|110|108|40|90|113]

+420 543 13 6805

Simona Komínková, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|114|96|103|102|101|96|37|101|102|100|104|101|101|102|109|96|55|103|102|108|45|90|116]

+420 543 13 6805

Jana Konečná

Sanitář


[obfuscate_1_|105|88|104|88|37|106|102|104|92|90|109|88|58|100|102|116|37|93|113]

+420 543 13 6806

+420 543 13 6805

Bc. Helena Krajíčková

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|103|92|102|92|101|96|37|101|105|88|105|96|93|98|102|117|88|58|100|102|116|37|93|113]

+420 543 13 6806

+420 543 13 6805

Daria Kraut

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|99|88|108|96|88|45|98|108|88|108|115|55|103|102|108|45|90|116]

+420 543 13 6805

Jana Křenková

Staniční sestra KOA


[obfuscate_1_|105|98|108|92|101|106|102|112|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 6813

+420 543 13 6805

Marcela Leváková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|108|88|108|90|92|107|88|40|99|92|117|88|101|102|109|96|55|103|102|108|45|90|116]

+420 543 13 6805

Lucie Lomoziková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|107|108|93|96|92|45|99|105|100|102|121|96|101|102|109|96|55|103|102|108|45|90|116]

+420 543 13 6806

+420 543 13 6805

Světlana Lundová

Sanitář


[obfuscate_1_|114|109|95|107|99|96|101|91|37|99|116|101|94|102|109|96|55|103|102|108|45|90|116]

+420 543 13 6805

Miluše Marešová

Sanitář


[obfuscate_1_|108|96|102|108|106|100|37|103|88|105|100|106|105|109|88|63|100|105|108|37|98|113]

+420 543 13 6806

+420 543 13 6805

Bc. Lenka Martinková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|107|92|104|98|88|45|100|91|105|107|104|101|101|102|109|96|55|103|102|108|45|90|116]

+420 543 13 6806

+420 543 13 6805

Simona Medvěděvová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|114|96|103|102|101|96|37|103|92|91|117|92|94|92|109|110|109|91|55|100|110|108|40|90|113]

+420 543 13 6806

+420 543 13 6805

Taťána Náplavová

Sanitář


[obfuscate_1_|115|88|110|88|101|96|37|104|88|103|107|88|112|102|109|96|55|103|102|108|45|90|116]

+420 543 13 6806

+420 543 13 6805

Lenka Nechvílová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|107|92|104|98|88|45|101|95|90|95|117|96|102|102|109|96|55|103|102|108|45|90|116]

+420 543 13 6805

Iveta Novotná

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|104|109|95|107|88|45|101|105|109|102|115|101|91|55|100|110|108|40|90|113]

+420 543 13 6806

+420 543 13 6805

Eva Podaná

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|100|109|91|37|103|110|91|91|101|88|63|100|105|108|37|98|113]

+420 543 13 6806

+420 543 13 6805

Nikola Sedláková, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|109|96|101|102|99|96|37|109|92|91|107|88|101|102|109|96|55|103|102|108|45|90|116]

+420 543 13 6805

Lucie Svadbíková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|107|108|93|96|92|45|106|112|88|91|97|96|101|102|109|96|55|103|102|108|45|90|116]

+420 543 13 6805

Bc. Lenka Svobodová

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|107|92|104|98|88|45|106|112|102|89|110|91|105|109|88|63|100|105|108|37|98|113]

+420 543 13 6805

Bc. Petra Szczygielová

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|111|92|110|105|88|45|106|116|90|113|120|94|99|92|99|110|109|91|55|100|110|108|40|90|113]

+420 543 13 6805

Mgr. Jindra Veirová

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|105|96|104|91|105|96|37|112|92|96|113|102|112|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 6806

+420 543 13 6805

Markéta Andrlová

Sanitář


[obfuscate_1_|108|88|108|98|92|115|88|40|88|101|99|105|102|102|109|96|55|103|102|108|45|90|116]

+420 543 13 4003

Jarmila Bednářová

Sanitář


[obfuscate_1_|105|88|108|100|96|107|88|40|89|92|99|101|91|105|102|117|88|58|100|102|116|37|93|113]

+420 543 13 4003

Kateřina Chrastilová

Sanitář


[obfuscate_1_|106|88|110|92|105|104|101|91|37|90|103|105|91|106|107|104|99|105|109|88|63|100|105|108|37|98|113]

+420 543 13 4003

Miroslava Haklová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|103|88|101|99|102|117|88|58|100|102|116|37|93|113]

+420 543 13 4001

+420 543 13 4003

Libuše Hašková

Staniční sestra KOB


[obfuscate_1_|103|88|109|98|102|117|88|58|100|102|116|37|93|113]

+420 543 13 4001

+420 543 13 4003

Alena Janoušková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|96|99|95|101|88|45|97|91|101|102|116|106|101|102|109|96|55|103|102|108|45|90|116]

+420 543 13 4003

Jana Justová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|105|88|104|88|37|105|108|109|107|102|117|88|58|100|102|116|37|93|113]

+420 543 13 4003

Bc. Barbora Kalinová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|97|88|108|89|102|113|88|40|98|88|107|96|104|102|109|96|55|103|102|108|45|90|116]

+420 543 13 4003

Mgr. Darina Kaňková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|99|88|108|96|101|96|37|101|88|101|106|102|112|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 4003

Iveta Kasalová

Sanitář


[obfuscate_1_|104|109|95|107|88|45|98|91|106|88|107|102|112|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 4003

Veronika Kmoníčková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|117|92|108|102|101|104|98|91|37|98|108|102|104|96|90|106|102|112|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 4003

Lenka Mlátilíková

Ošetřovatel


[obfuscate_1_|107|92|104|98|88|45|100|102|88|107|104|99|99|98|102|117|88|58|100|102|116|37|93|113]

+420 543 13 4003

Libuše Pankrácová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|107|96|92|108|106|100|37|106|88|101|106|105|91|90|102|117|88|58|100|102|116|37|93|113]

+420 543 13 4004

+420 543 13 4003

Kateřina Pěnčíková

Sanitář


[obfuscate_1_|106|88|110|92|105|104|101|91|37|103|100|101|93|96|98|110|109|91|55|100|110|108|40|90|113]

+420 543 13 4003

Bc. Valéria Procházková

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|117|88|102|92|105|104|88|40|103|105|110|90|98|88|113|106|102|112|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 4003

Lucie Sákrová, DiS.

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|107|108|93|96|92|45|106|91|98|105|110|109|91|55|100|110|108|40|90|113]

+420 543 13 4003

Lucie Samojedná, DiS.

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|107|108|93|96|92|45|106|91|100|102|105|92|94|101|88|63|100|105|108|37|98|113]

+420 543 13 4003

Vendula Todtová, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|117|92|104|91|108|107|88|40|107|102|99|107|105|109|88|63|100|105|108|37|98|113]

+420 543 13 4003

Renata Urabetzová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|113|92|104|88|107|96|37|111|105|88|97|92|110|113|102|117|88|58|100|102|116|37|93|113]

+420 543 13 4003

Renata Blažková

Sanitář


[obfuscate_1_|113|92|104|88|107|96|37|92|99|88|121|98|105|109|88|63|100|105|108|37|98|113]

+420 543 13 2203

Mgr. Jana Břoušková

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|105|88|104|88|37|97|105|105|108|106|106|102|112|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 2203

Kristýna Dvořáčková


[obfuscate_1_|106|105|99|106|107|120|101|91|37|91|117|102|108|88|90|106|102|112|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 6805

Magdaléna Hanzíková, DiS.

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|108|88|97|91|88|107|92|104|88|37|103|88|104|113|96|106|102|112|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 2203

Eliška Hrdá

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|100|99|99|106|98|96|37|98|105|91|96|55|103|102|108|45|90|116]

+420 543 13 2203

Štěpánka Janíková

Sanitář


[obfuscate_1_|114|107|95|103|88|109|98|91|37|97|96|101|99|98|102|117|88|58|100|102|116|37|93|113]

+420 543 13 2203

Zdeňka Jankovská

Sanitář


[obfuscate_1_|121|91|95|101|98|96|37|100|88|101|106|102|112|106|98|96|55|103|102|108|45|90|116]

+420 543 13 2203

Iva Kunátová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|104|109|91|37|98|116|101|91|107|102|117|88|58|100|102|116|37|93|113]

+420 543 13 2203

Bc. Šárka Lukášová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|114|88|108|98|88|45|99|111|98|88|114|102|112|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 2203

Mgr. Ľubomíra Mikšů

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|107|108|92|102|100|104|105|91|37|100|104|98|109|108|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 2203

Lucie Nedomová

Sanitář


[obfuscate_1_|107|108|93|96|92|45|101|95|91|102|108|102|112|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 2203

Martina Petříková


[obfuscate_1_|108|88|108|107|96|109|88|40|103|92|115|105|99|98|102|117|88|58|100|102|116|37|93|113]

+420 543 13 6805

Michaela Portlová

Praktická sestra


[obfuscate_1_|108|96|93|95|88|100|99|91|37|103|110|105|110|99|102|117|88|58|100|102|116|37|93|113]

+420 543 13 2203

Petra Růžičková, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|111|92|110|105|88|45|105|111|113|96|98|98|105|109|88|63|100|105|108|37|98|113]

+420 543 13 2203

Alena Růžičková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|96|99|95|101|88|45|105|111|113|96|98|98|105|109|88|63|100|105|108|37|98|113]

+420 543 13 2203

Simona Rybáková Benhartová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|114|96|103|102|101|96|37|92|92|101|103|88|108|107|102|117|88|58|100|102|116|37|93|113]

+420 543 13 2203

Mgr. Anna Šipošová

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|96|101|104|88|37|114|96|106|102|106|110|109|91|55|100|110|108|40|90|113]

+420 543 13 6805

Bc. Eva Sopóci

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|100|109|91|37|106|110|103|105|90|96|63|100|105|108|37|98|113]

+420 543 13 2203

Jana Svobodová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|105|88|104|88|37|114|109|105|89|102|99|102|112|88|40|63|100|105|108|37|98|113]

+420 543 13 2302

Ludmila Urbánková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|107|108|94|100|96|107|88|40|108|105|97|88|104|98|102|117|88|58|100|102|116|37|93|113]

+420 543 13 2203

Marie Žáčková

Staniční sestra KOC


[obfuscate_1_|108|113|91|90|98|110|109|91|55|100|110|108|40|90|113]

+420 543 13 2203

Hana Zbořilová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|103|88|104|88|37|121|89|105|105|96|107|102|112|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 2203

Zuzana Sýkorová

Staniční sestra KKOP-AMB


[obfuscate_1_|121|106|115|98|102|113|102|112|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 6306

Petra Kaszperová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|106|88|109|113|103|100|105|105|109|88|63|100|105|108|37|98|113]

+420 543 13 6171

Jiřina Průchová

Sanitář


[obfuscate_1_|105|96|108|96|101|96|37|106|105|108|98|95|105|109|88|63|100|105|108|37|98|113]

+420 543 13 6142

+420 543 13 6110

Lenka Kroutilová

Praktická sestra


[obfuscate_1_|107|92|104|98|88|45|98|108|102|108|115|96|102|102|109|96|55|103|102|108|45|90|116]

+420 543 13 6109

Irena Hovorková

Praktická sestra


[obfuscate_1_|104|105|95|101|88|45|95|105|109|102|113|98|105|109|88|63|100|105|108|37|98|113]

+420 543 13 6110

Magdaléna Sedláčková

Sanitář


[obfuscate_1_|108|88|97|91|88|107|92|104|88|37|114|92|94|99|88|98|98|105|109|88|63|100|105|108|37|98|113]

+420 543 13 6144

+420 543 13 6110

Marek Dvořák

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|96|91|112|102|105|96|98|105|109|88|63|100|105|108|37|98|113]

602724315

Alena Dvořáková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|96|91|112|102|105|96|98|105|109|88|63|100|105|108|37|98|113]

+420 543 13 6111

Alena Loskotová, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|96|99|95|101|88|45|99|105|106|98|110|107|105|109|88|63|100|105|108|37|98|113]

+420 543 13 6107

Iveta Ferbyová

Praktická sestra


[obfuscate_1_|104|109|95|107|88|45|93|95|105|89|120|102|112|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 6143

Ivana Růžičková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|104|109|91|101|88|45|105|111|113|96|98|98|105|109|88|63|100|105|108|37|98|113]

+420 543 13 6108

Bc. Michaela Brabcová


[obfuscate_1_|108|96|93|95|88|100|99|91|37|89|113|88|92|90|102|117|88|58|100|102|116|37|93|113]

+420 543 13 5809

Bc. Kamila Kalousová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|106|88|103|96|99|96|37|101|88|99|110|108|109|102|109|96|55|103|102|108|45|90|116]

+420 543 13 5809

Božena Makovská

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|97|102|116|92|101|96|37|103|88|98|110|109|109|98|88|63|100|105|108|37|98|113]

+420 543 13 4314

Jolana Nečesánková

Sanitář


[obfuscate_1_|105|102|102|88|101|96|37|104|92|90|100|106|91|101|98|110|109|91|55|100|110|108|40|90|113]

+420 543 13 6113

Mgr. Blanka Lakomá

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|97|99|91|101|98|96|37|102|88|98|110|100|91|55|100|110|108|40|90|113]

+420 543 13 6209

Kateřina Teplá

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|106|88|110|92|105|104|101|91|37|107|100|103|102|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 6260

Monika Ferbyová

Praktická sestra


[obfuscate_1_|108|102|104|96|98|96|37|96|92|105|97|112|105|109|88|63|100|105|108|37|98|113]

+420 543 13 6112

Lenka Kratochvílová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|107|92|104|98|88|45|98|108|88|107|110|90|98|109|96|107|102|112|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 6309

Barbora Neveselá

Praktická sestra


[obfuscate_1_|97|88|108|89|102|113|88|40|101|92|117|92|109|92|99|96|55|103|102|108|45|90|116]

+420 543 13 6142

Tereza Trupová

Praktická sestra


[obfuscate_1_|115|92|108|92|113|96|37|110|105|108|111|102|112|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 6112

Jaroslava Podmelová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|105|88|108|102|106|107|88|112|88|37|111|102|94|100|92|107|102|112|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 6161

Renata Horáková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|113|92|104|88|107|96|37|98|102|105|96|98|105|109|88|63|100|105|108|37|98|113]

+420 543 13 6136

+420 543 13 5287

Jarmila Slámová

Sanitář


[obfuscate_1_|105|88|108|100|96|107|88|40|106|99|96|100|105|109|88|63|100|105|108|37|98|113]

+420 543 13 5287

Michaela Uhlířová

Praktická sestra


[obfuscate_1_|108|96|93|95|88|100|99|91|37|108|103|99|99|105|102|117|88|58|100|102|116|37|93|113]

+420 543 13 5287

Mgr. Blanka Bardáčová

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|97|99|91|101|98|96|37|92|88|105|99|88|93|102|109|96|55|103|102|108|45|90|116]

+420 543 13 6304

Oksana Bed

Sanitář


[obfuscate_1_|110|98|109|88|101|96|37|92|92|91|63|100|105|108|37|98|113]

+420 543 13 6304

Dagmar Daňková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|99|88|97|100|88|113|37|94|88|101|106|102|112|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 6304

Renata Doleželová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|113|92|104|88|107|96|37|94|102|99|100|113|95|99|102|117|88|58|100|102|116|37|93|113]

+420 543 13 6303

+420 543 13 6304

Iveta Floriánová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|104|109|95|107|88|45|93|102|102|105|104|88|104|102|109|96|55|103|102|108|45|90|116]

+420 543 13 6303

+420 543 13 6304

Mgr. Lenka Halvová, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|107|92|104|98|88|45|95|91|99|109|110|109|91|55|100|110|108|40|90|113]

+420 543 13 6304

Zlata Hrabcová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|121|99|91|107|88|45|95|108|88|89|98|102|112|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 6304

Natálie Jarošová, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|109|88|110|88|99|104|92|40|97|88|113|102|109|102|109|96|55|103|102|108|45|90|116]

+420 543 13 6304

Jana Kaňová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|105|88|104|88|37|106|88|104|102|109|96|55|103|102|108|45|90|116]

+420 543 13 6304

Jana Karásková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|106|88|108|88|106|106|102|112|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 6303

+420 543 13 6304

Lenka Kotzianová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|107|92|104|98|88|45|98|105|107|113|104|88|104|102|109|96|55|103|102|108|45|90|116]

+420 543 13 6303

+420 543 13 6304

Michaela Kuklínková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|108|96|93|95|88|100|99|91|37|98|116|98|102|96|101|106|102|112|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 6303

+420 543 13 6304

Pavla Kužílková

Sanitář


[obfuscate_1_|111|88|112|99|88|45|98|111|113|96|107|98|105|109|88|63|100|105|108|37|98|113]

+420 543 13 6303

+420 543 13 6304

Bc. Simona Kvasnicová

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|114|96|103|102|101|96|37|101|109|88|114|101|99|90|102|117|88|58|100|102|116|37|93|113]

+420 543 13 6304

Eva Machová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|100|109|91|37|100|96|90|98|102|109|96|55|103|102|108|45|90|116]

+420 543 13 6303

+420 543 13 6304

Iveta Melicharová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|104|109|95|107|88|45|100|95|99|96|98|95|91|105|102|117|88|58|100|102|116|37|93|113]

+420 543 13 6304

Alena Motáková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|96|99|95|101|88|45|100|105|107|88|106|102|112|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 6303

+420 543 13 6304

Martina Odutová, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|108|88|108|107|96|109|88|40|102|91|116|107|105|109|88|63|100|105|108|37|98|113]

+420 543 13 6304

Jaroslava Patočková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|105|88|108|102|106|107|88|112|88|37|111|88|110|102|90|106|102|112|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 6304

Kateřina Peterková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|106|88|110|92|105|104|101|91|37|103|100|107|95|105|98|110|109|91|55|100|110|108|40|90|113]

+420 543 13 6303

+420 543 13 6304

Iveta Slouková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|104|109|95|107|88|45|106|102|102|108|106|102|112|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 6303

+420 543 13 6304

Bc. Blanka Staňková

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|97|99|91|101|98|96|37|109|107|88|109|98|105|109|88|63|100|105|108|37|98|113]

+420 543 13 6205

Lenka Tiefenbacherová, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|107|92|104|98|88|45|107|99|92|93|100|101|92|88|90|103|92|108|102|109|96|55|103|102|108|45|90|116]

+420 543 13 6304

Zuzana Vaňátková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|121|108|116|88|101|96|37|112|88|101|96|107|101|102|109|96|55|103|102|108|45|90|116]

+420 543 13 6303

+420 543 13 6304

Eva Vykoukalová

Staniční sestra KKOP-stacionář


[obfuscate_1_|117|112|101|102|108|106|88|102|102|109|96|55|103|102|108|45|90|116]

+420 543 13 6304

+420 543 13 6330

Lucie Ratschkerová

Praktická sestra


[obfuscate_1_|107|108|93|96|92|45|105|91|107|106|98|95|101|92|105|110|109|91|55|100|110|108|40|90|113]

+420 543 13 6115

Daniela Sedláková

Praktická sestra


[obfuscate_1_|99|88|104|96|92|107|88|40|106|92|99|99|91|98|102|117|88|58|100|102|116|37|93|113]

+420 543 13 6115

Jarmila Stehlíková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|105|88|108|100|96|107|88|40|106|107|100|95|102|96|98|110|109|91|55|100|110|108|40|90|113]

+420 543 13 6303

+420 543 13 6304

Mgr. Eva Bartková

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|100|109|91|37|89|96|105|110|98|102|117|88|58|100|102|116|37|93|113]

+420 543 13 2602

Jitka Bednářová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|105|96|110|98|88|45|89|95|91|101|96|105|105|109|88|63|100|105|108|37|98|113]

+420 543 13 2602

+420 543 13 5808

Jaromíra Chadimová

Sanitář


[obfuscate_1_|105|88|108|102|100|104|105|91|37|90|103|88|94|96|100|110|109|91|55|100|110|108|40|90|113]

+420 543 13 2602

Lucie Chlupová

Sanitář


[obfuscate_1_|107|108|93|96|92|45|90|98|99|108|111|102|112|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 2604

Simona Chudáčková

Staniční sestra Úseku ARO


[obfuscate_1_|98|95|111|91|88|98|98|105|109|88|63|100|105|108|37|98|113]

+420 543 13 2603

+420 543 13 2602

Hana Daňová

Sanitář


[obfuscate_1_|103|88|104|88|37|99|88|104|102|109|96|55|103|102|108|45|90|116]

+420 543 13 2604

Alena Dvořáčková, DiS.

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|96|99|95|101|88|45|91|112|102|105|96|90|101|102|109|96|55|103|102|108|45|90|116]

+420 543 13 2602

+420 543 13 2604

Ingrid Džugová, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|104|101|97|105|96|99|37|94|113|108|102|102|112|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 2602

Renáta Ečegy, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|113|92|104|88|107|96|37|95|90|92|102|112|58|100|102|116|37|93|113]

+420 543 13 2604

Karolína Fadrná, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|106|88|108|102|99|104|101|91|37|93|96|91|108|101|88|63|100|105|108|37|98|113]

+420 543 13 2602

Mgr. Filip Janošek

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|105|88|104|102|106|100|98|58|100|102|116|37|93|113]

+420 543 13 2604

+420 543 13 2602

Lucie Jurková, DiS.

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|107|108|93|96|92|45|97|111|105|98|110|109|91|55|100|110|108|40|90|113]

+420 543 13 2604

+420 543 13 2602

Mgr. Alica Kaščáková

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|96|99|99|90|88|45|98|91|106|90|96|98|105|109|88|63|100|105|108|37|98|113]

+420 543 13 2604

Andrea Kurková, DiS.

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|96|101|94|105|92|96|37|101|108|105|106|102|112|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 2604

+420 543 13 2602

Natáliia Mihovka

Sanitář


[obfuscate_1_|109|88|110|88|99|104|96|91|37|100|104|95|105|109|98|96|55|103|102|108|45|90|116]

+420 543 13 2602

Bc. Pavlína Navrátilová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|111|88|112|99|96|109|88|40|101|88|117|105|91|107|96|107|102|112|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 2604

+420 543 13 2602

Klára Odlerová, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|106|99|91|105|88|45|102|94|99|92|113|102|112|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 2604

Ivana Procházková Kalinová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|104|109|91|101|88|45|103|108|102|90|103|88|116|98|102|117|88|58|100|102|116|37|93|113]

+420 543 13 2602

Irena Řeháková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|104|105|95|101|88|45|105|95|95|88|106|102|112|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 2604

+420 543 13 2602

Jana Rigbyová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|105|88|104|88|37|113|96|97|89|112|110|109|91|55|100|110|108|40|90|113]

+420 543 13 2602

Lukáš Soural

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|107|108|101|88|106|45|106|105|108|105|96|99|58|100|102|116|37|93|113]

+420 543 13 2602

Hana Stejskalová, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|103|88|104|88|37|114|107|95|97|106|106|88|102|102|109|96|55|103|102|108|45|90|116]

+420 543 13 2602

Petra Švehlová, DiS.

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|111|92|110|105|88|45|106|112|92|95|107|102|112|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 2604

+420 543 13 2602

Vlasta Urbánková, DiS.

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|117|99|91|106|107|96|37|111|105|89|96|101|101|102|109|96|55|103|102|108|45|90|116]

+420 543 13 2604

+420 543 13 2602

Michaela Vovesná, DiS.

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|108|96|93|95|88|100|99|91|37|109|110|109|95|106|101|96|55|103|102|108|45|90|116]

+420 543 13 2604

+420 543 13 2602

Mgr. Petra Basistová

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|111|92|110|105|88|45|89|91|106|96|114|107|105|109|88|63|100|105|108|37|98|113]

+420 543 13 2604

Miloslava Bělehrádková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|97|92|102|92|95|113|88|94|98|102|117|88|58|100|102|116|37|93|113]

+420 543 13 2602

+420 543 13 2604

Pavlína Borková, DiS.

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|111|88|112|99|96|109|88|40|89|102|113|98|105|109|88|63|100|105|108|37|98|113]

+420 543 13 2602

+420 543 13 2604

Ivona Cupalová

Sanitář


[obfuscate_1_|104|109|105|101|88|45|90|111|103|88|107|102|112|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 2604

+420 543 13 2602

Pavlína Cutáková, DiS.

Zdravotnický záchranář


[obfuscate_1_|111|88|112|99|96|109|88|40|90|108|115|88|101|102|109|96|55|103|102|108|45|90|116]

+420 543 13 2602

Veronika Danišová, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|117|92|108|102|101|104|98|91|37|91|96|101|99|106|102|117|88|58|100|102|116|37|93|113]

+420 543 13 2604

Radoslav Dvořáček, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|113|88|94|102|106|107|88|112|37|91|117|102|108|88|90|100|98|58|100|102|116|37|93|113]

+420 543 13 2604

Bc. Edita Eliášová

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|100|91|99|107|88|45|92|102|96|88|114|102|112|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 2602

+420 543 13 2604

Simona Fendrychová, DiS.

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|114|96|103|102|101|96|37|96|92|101|99|105|115|90|95|110|109|91|55|100|110|108|40|90|113]

+420 543 13 2602

+420 543 13 2604

Mgr. Jana Hanáčková

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|105|88|104|88|37|103|88|104|88|90|106|102|112|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 2604

Marcela Hlásenská

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|103|99|91|106|92|109|106|101|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 2602

+420 543 13 2604

Mgr. Eva Jelínková

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|100|109|91|37|97|100|99|99|101|98|110|109|91|55|100|110|108|40|90|113]

+420 543 13 2604

Darja Jurečková

Sanitář


[obfuscate_1_|99|88|108|97|88|45|97|111|105|92|98|98|105|109|88|63|100|105|108|37|98|113]

+420 543 13 2602

+420 543 13 2604

Bc. Jarmila Kaslová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|105|88|108|100|96|107|88|40|98|88|114|99|105|109|88|63|100|105|108|37|98|113]

+420 543 13 2604

Irena Kývalová, DiS.

Staniční sestra Úseku JIP


[obfuscate_1_|104|105|95|101|88|45|98|115|109|88|107|102|112|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 2604

+420 543 13 2604

Emilie Machačová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|108|88|93|95|88|98|102|112|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 2602

+420 543 13 2604

Klára Mičková, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|106|99|91|105|88|45|100|99|90|98|110|109|91|55|100|110|108|40|90|113]

+420 543 13 2602

Kateřina Pinková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|106|88|110|92|105|104|101|91|37|103|104|101|101|102|109|96|55|103|102|108|45|90|116]

+420 543 13 2604

Bc. Aneta Plšková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|96|101|95|107|88|45|103|102|106|98|110|109|91|55|100|110|108|40|90|113]

+420 543 13 2604

Mgr. Lenka Poláková

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|107|92|104|98|88|45|103|105|99|88|106|102|112|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 2602

+420 543 13 2604

Nikola Rybárová, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|109|96|101|102|99|96|37|108|112|89|96|105|105|109|88|63|100|105|108|37|98|113]

+420 543 13 2604

Bc. Lucie Rygl

Zdravotnický záchranář


[obfuscate_1_|107|108|93|96|92|45|105|115|94|99|63|100|105|108|37|98|113]

+420 543 13 2604

Iveta Šafaříková, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|104|109|95|107|88|45|106|91|93|88|113|96|101|102|109|96|55|103|102|108|45|90|116]

+420 543 13 2604

Helena Smejkalová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|103|92|102|92|101|96|37|109|100|92|105|98|91|99|102|117|88|58|100|102|116|37|93|113]

+420 543 13 2604

+420 543 13 2602

Helena Thielová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|103|92|102|92|101|96|37|110|95|96|100|99|105|109|88|63|100|105|108|37|98|113]

+420 543 13 2602

+420 543 13 2604

Mgr. Kryštof Trampota

Zdravotnický záchranář


[obfuscate_1_|106|105|115|106|107|110|93|40|107|105|96|100|106|102|107|96|55|103|102|108|45|90|116]

+420 543 13 2604

Lucie Vaisová, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|107|108|93|96|92|45|109|91|96|106|110|109|91|55|100|110|108|40|90|113]

+420 543 13 2604

Pavlína Visnerová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|111|88|112|99|96|109|88|40|109|96|114|101|95|105|102|117|88|58|100|102|116|37|93|113]

+420 543 13 2602

Kateřina Vitouchová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|106|88|110|92|105|104|101|91|37|109|104|107|105|108|90|103|102|112|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 2602

+420 543 13 2604

Monika Weisová

Sanitář


[obfuscate_1_|108|102|104|96|98|96|37|113|92|96|114|102|112|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 2604

Radmila Zemková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|113|88|94|100|96|107|88|40|113|92|108|98|105|109|88|63|100|105|108|37|98|113]

+420 543 13 2602

+420 543 13 2604

Zdeňka Bížová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|97|96|116|102|109|96|55|103|102|108|45|90|116]

+420 543 13 2510

+420 543 13 2505

Vladimíra Brychtová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|97|105|115|90|95|115|102|112|88|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 2505

Mgr. Ludmila Dvořáková

Všeobecná sestra S4


dvorakova@mou.cz

+420 543 13 2505

Martina Fialová

Všeobecná sestra S3


martina.fialova@mou.cz

+420 543 13 2505

Bc. Hana Gron

Všeobecná sestra S4


hana.gron@mou.cz

+420 543 13 2505

Marie Hadová

Všeobecná sestra S3


marie.hadova@mou.cz

+420 543 13 2510

+420 543 13 2505

Barbora Kabátová, DiS.

Všeobecná sestra S2


barbora.kabatova@mou.cz

+420 543 13 2505

Pavlína Sokolová

Všeobecná sestra S3


pavlina.sokolova@mou.cz

+420 543 13 2510

+420 543 13 2505

Taťána Válková

Všeobecná sestra S3


valkova@mou.cz

+420 543 13 2510

+420 543 13 2505

Eliška Halászová

Sanitář


ehalaszova@mou.cz

+420 543 13 5811

+420 543 13 2614

Bc. Lucie Bednářová

Radiologický asistent


lucie.bednarova@mou.cz

+420 543 13 1203

Petra Bergerová, DiS.

Radiologický asistent


petra.bergerova@mou.cz

+420 543 13 1203

+420 543 13 1202

Monika Broulíková, DiS.

Radiologický asistent


monika.broulikova@mou.cz

+420 543 13 5316

+420 543 13 1204

Věra Bukvaldová

Radiologický asistent


vera.bukvaldova@mou.cz

+420 543 13 1202

+420 543 13 1204

Daniela Burkoňová

Radiologický asistent


daniela.burkonova@mou.cz

+420 543 13 1202

+420 543 13 1201

Martina Čaňová

Radiologický asistent


martina.canova@mou.cz

+420 543 13 1201

Marta Černá

Radiologický asistent


mcerna@mou.cz

+420 543 13 1160

+420 543 13 1201

Bc. Kristýna Daňková

Radiologický asistent


kristyna.dankova@mou.cz

+420 543 13 1160

+420 543 13 1168

Dana Francová

Radiologický asistent


francova@mou.cz

+420 543 13 1102

+420 543 13 1201

Pavla Gregorčíková, DiS.

Radiologický asistent


pavla.gregorcikova@mou.cz

+420 543 13 1204

+420 543 13 1202

Klára Holoubková, DiS.

Radiologický asistent


klara.holoubkova@mou.cz

+420 543 13 1160

+420 543 13 1203

Jitka Holubová, DiS.

Radiologický asistent


jitka.holubova@mou.cz

+420 543 13 1204

+420 543 13 1173

Milan Horák

Radiologický asistent


milan.horak@mou.cz

+420 543 13 1205

+420 543 13 1204

Roman Hruška, DiS.

Radiologický asistent


roman.hruska@mou.cz

+420 543 13 1105

+420 543 13 1204

Veronika Hůlková, DiS.

Radiologický asistent


veronika.hulkova@mou.cz

+420 543 13 1203

+420 543 13 1205

Andrea Jelínková

Sanitář


andrea.jelinkova@mou.cz

+420 543 13 1157

Kristián Kečkéš, DiS.

Radiologický asistent


kristian.keckes@mou.cz

+420 543 13 1202

+420 543 13 1201

Šárka Kiššová, DiS.

Radiologický asistent


sarka.kissova@mou.cz

+420 543 13 1142

+420 543 13 1102

Radmila Kohútová, DiS.

Radiologický asistent


radmila.kohutova@mou.cz

+420 543 13 1102

+420 543 13 1201

Hana Kopáčková, DiS.

Radiologický asistent


hana.kopackova@mou.cz

+420 543 13 1202

+420 543 13 1201

Bc. Michaela Křičková

Radiologický asistent


michaela.krickova@mou.cz

+420 543 13 1205

Bc. Jana Křížová

Radiologický asistent


krizova@mou.cz

+420 543 13 1116

Lenka Krůtová

Radiologický asistent


lenka.krutova@mou.cz

+420 543 13 1102

Renata Macharová

Radiologický asistent


renata.macharova@mou.cz

+420 543 13 1201

Roman Malach

Sanitář


roman.malach@mou.cz

+420 543 13 1157

Bc. Tereza Ondrová

Radiologický asistent


tereza.ondrova@mou.cz

+420 543 13 1205

+420 543 13 1202

Veronika Ossowska

Radiologický asistent


veronika.ossowska@mou.cz

+420 543 13 1205

Bc. Iveta Pechová

Radiologický asistent


iveta.pechova@mou.cz

+420 543 13 1204

Ing. Kateřina Poláchová

Radiologický asistent


katerina.polachova@mou.cz

+420 543 13 6902

+420 543 13 1173

Michaela Polková, DiS.

Radiologický asistent


michaela.polkova@mou.cz

+420 543 13 1142

+420 543 13 1105

Bc. Sabina Rezková

Radiologický asistent


sabina.rezkova@mou.cz

+420 543 13 1205

Iva Šidlová, DiS.

Radiologický asistent


iva.sidlova@mou.cz

+420 543 13 1204

Bc. Lucie Strýčková

Radiologický asistent


lucie.stryckova@mou.cz

Denisa Tomková

Radiologický asistent


denisa.tomkova@mou.cz

+420 543 13 1156

+420 543 13 1162

Dana Tůmová

Radiologický asistent


tumova@mou.cz

+420 543 13 1142

+420 543 13 1102

Jana Vagnerová, DiS.

Radiologický asistent


jana.vagnerova@mou.cz

+420 543 13 1202

+420 543 13 1203

Jana Vašutová, DiS.

Radiologický asistent


jana.vasutova@mou.cz

+420 543 13 1109

Luisa Vávrová

Radiologický asistent


luisa.vavrova@mou.cz

+420 543 13 1202

+420 543 13 1201

Miroslava Vojtíšková, DiS.

Radiologický asistent


miroslava.vojtiskova@mou.cz

+420 543 13 1204

+420 543 13 1202

Monika Vrbová

Sanitář


monika.vrbova@mou.cz

+420 543 13 1142

+420 543 13 1156

Bc. Zuzana Jurišová, MBA

Vrchní sestra KRO


zjurisova@mou.cz

+420 543 13 1125

Martina Bačová

Všeobecná sestra S3


bacova@mou.cz

+420 543 13 1123

Alena Burešová

Všeobecná sestra S3


alena.buresova@mou.cz

+420 543 13 1124

+420 543 13 1123

Marcela Čáslavová

Sanitář


marcela.caslavova@mou.cz

+420 543 13 1123

Šárka Ďurtová

Sanitář


sarka.durtova@mou.cz

+420 543 13 1124

+420 543 13 1123

Hana Fialová

Všeobecná sestra S3


hana.fialova@mou.cz

+420 543 13 1123

Petra Hrbatová

Praktická sestra


petra.hrbatova@mou.cz

+420 543 13 1123

Miroslava Hübnerová

Všeobecná sestra S4


mhubnerova@mou.cz

+420 543 13 1124

+420 543 13 1123

Dagmar Koutná

Všeobecná sestra S2


koutna@mou.cz

+420 543 13 1124

+420 543 13 1123

Hana Poláčková

Všeobecná sestra S2


hana.polackova@mou.cz

+420 543 13 1123

Ivana Poláková

Sanitář


ivana.polakova@mou.cz

+420 543 13 1123

Klára Říčková

Všeobecná sestra S2


klara.rickova@mou.cz

+420 543 13 1123

Monika Sovová

Sanitář


monika.sovova@mou.cz

+420 543 13 1123

Martina Turičíková

Všeobecná sestra S2


martina.turicikova@mou.cz

+420 543 13 1123

Markéta Blažková

Praktická sestra


marketa.blazkova@mou.cz

+420 543 13 1129

Veronika Bušková

Všeobecná sestra S3


veronika.buskova@mou.cz

+420 543 13 1163

Bc. Michaela Harsányiová

Všeobecná sestra S2


michaela.harsanyiova@mou.cz

+420 543 13 1119

+420 543 13 1115

Pavla Horáková

Všeobecná sestra S2


pavla.horakova@mou.cz

+420 543 13 1130

Kateřina Stoupencová

Všeobecná sestra S2


katerina.stoupencova@mou.cz

+420 543 13 1118

Lucie Valenová

Všeobecná sestra S2


lucie.valenova@mou.cz

+420 543 13 1140

Veronika Vaníčková

Praktická sestra


veronika.vanickova@mou.cz

+420 543 13 1119

+420 543 13 1115

Mgr. Petra Benková, DiS.

Všeobecná sestra S4


petra.benkova@mou.cz

+420 543 13 5805

Jana Rapošová

Všeobecná sestra S3


raposova@mou.cz

+420 543 13 5805

Jitka Duchoňová

Všeobecná sestra S3


duchonova@mou.cz

+420 543 13 5813

Jitka Hedbávná

Všeobecná sestra S3


jitka.hedbavna@mou.cz

+420 543 13 6124

Milena Herodková

Všeobecná sestra S3


milena.herodkova@mou.cz

+420 543 13 5803

Olga Ruprechtová

Všeobecná sestra S3


olga.ruprechtova@mou.cz

+420 543 13 5006

Kateřina Ahmed, DiS.

Všeobecná sestra S2


katerina.ahmed@mou.cz

+420 543 13 2501

Alena Boledovičová

Sanitář


alena.boledovicova@mou.cz

+420 543 13 2501

Dana Chovancová

Všeobecná sestra S3


dana.chovancova@mou.cz

+420 543 13 6217

+420 543 13 2501

Jana Fanfule

Všeobecná sestra S3


jana.fanfule@mou.cz

+420 543 13 2501

Lucie Hanáková, DiS.

Všeobecná sestra S3


lucie.hanakova@mou.cz

+420 543 13 2501

Bc. Dušan Hlaváč

Sanitář


dusan.hlavac@mou.cz

+420 543 13 2501

Gabriela Horká

Všeobecná sestra S3


gabriela.horka@mou.cz

+420 543 13 2501

Bc. Miroslava Janoušková

Všeobecná sestra S3


miroslava.janouskova@mou.cz

+420 543 13 2501

Jakub Kadaňka

Sanitář


jakub.kadanka@mou.cz

+420 543 13 2501

Barbora Kamencová

Všeobecná sestra S2


barbora.kamencova@mou.cz

+420 543 13 2501

Janetta Klementová

Všeobecná sestra S3


janetta.klementova@mou.cz

+420 543 13 2503

+420 543 13 2501

Jana Křenková, DiS.

Všeobecná sestra S3


jana.krenkova@mou.cz

+420 543 13 2501

Hana Ludvíková

Sanitář


hana.ludvikova@mou.cz

+420 543 13 2501

Ester Navrátilová, DiS.

Všeobecná sestra S2


ester.navratilova@mou.cz

+420 543 13 2501

Kateřina Ondráková

Všeobecná sestra S3


katerina.ondrakova@mou.cz

+420 543 13 2503

+420 543 13 2501

Viktorie Pochopová

Sanitář


viktorie.pochopova@mou.cz

+420 543 13 2501

Veronika Rychlá, DiS.

Všeobecná sestra S3


veronika.rychla@mou.cz

+420 543 13 2501

Soňa Šimberová

Sanitář


sona.simberova@mou.cz

+420 543 13 2501

Alena Skácelová, DiS.

Všeobecná sestra S2


alena.skacelova@mou.cz

+420 543 13 2501

Bc. Eva Špejtková

Všeobecná sestra S4


eva.spejtkova@mou.cz

+420 543 13 2501

Renata Surá

Všeobecná sestra S3


renata.sura@mou.cz

+420 543 13 2503

+420 543 13 2501

Jana Valíčková

Všeobecná sestra S3


jana.valickova@mou.cz

+420 543 13 2501

Ivana Vandová

Všeobecná sestra S3


ivana.vandova@mou.cz

+420 543 13 2501

Mgr. Sofia Wismeková

Všeobecná sestra S4


sofia.wismekova@mou.cz

+420 543 13 2501

Milan Zvědělík

Sanitář


milan.zvedelik@mou.cz

+420 543 13 2501

Pavlína Bartolčicová

Všeobecná sestra S2


pavlina.bartolcicova@mou.cz

+420 543 13 2454

Pavla Dorušincová

Všeobecná sestra S2


pavla.dorusincova@mou.cz

+420 543 13 2454

Iveta Hartlová

Všeobecná sestra S2


iveta.hartlova@mou.cz

+420 543 13 2454

Lucia Janáčová

Sanitář


lucia.janacova@mou.cz

+420 543 13 2454

Anhelina Kachur

Praktická sestra UK


anhelina.kachur@mou.cz

+420 543 13 2454

Iva Litschmannová

Sanitář


iva.litschmannova@mou.cz

+420 543 13 2454

Margita Malinová

Staniční sestra CS


margita.malinova@mou.cz

+420 543 13 2452

+420 543 13 2451

Hana Sehnalíková

Sanitář


hana.sehnalikova@mou.cz

+420 543 13 2454

Martina Šromová

Sanitář


martina.sromova@mou.cz

+420 543 13 2454

Klára Bendová, DiS.

Všeobecná sestra S2


klara.bendova@mou.cz

+420 543 13 2302

Maryna Čalkovská

Sanitář


maryna.calkovska@mou.cz

+420 543 13 2302

Olesja Deško, DiS.

Všeobecná sestra S2


olesja.desko@mou.cz

+420 543 13 2302

Hana Dvořáčková

Všeobecná sestra S3


hana.dvorackova@mou.cz

+420 543 13 2308

+420 543 13 2302

Bronislava Franková

Sanitář


bronislava.frankova@mou.cz

+420 543 13 2302

Alice Hrušková

Ošetřovatel


alice.hruskova@mou.cz

+420 543 13 2302

Lukáš Kocourek

Sanitář


lukas.kocourek@mou.cz

+420 543 13 2302

Martina Konečná

Praktická sestra


martina.konecna@mou.cz

+420 543 13 2302

Bc. Aneta Krajčová

Všeobecná sestra S4


aneta.krajcova@mou.cz

+420 543 13 2302

Bc. Eva Kulíšková

Všeobecná sestra S4


eva.kuliskova@mou.cz

+420 543 13 2302

Paula Nevídal Malecová, DiS.

Všeobecná sestra S2


paula.nevidal@mou.cz

+420 543 13 2302

Markéta Novotná

Praktická sestra


marketa.novotna@mou.cz

+420 543 13 2302

Bc. Petra Pohlídalová

Všeobecná sestra S4


petra.pohlidalova@mou.cz

+420 543 13 2302

Dana Prchalová

Všeobecná sestra S3


dana.prchalova@mou.cz

+420 543 13 2308

+420 543 13 2302

Blanka Rybová

Všeobecná sestra S2


blanka.rybova@mou.cz

+420 543 13 2302

Bc. Petra Šaňková

Všeobecná sestra S2


petra.sankova@mou.cz

+420 543 13 2302

Kamila Šikulová

Praktická sestra


kamila.bartoncikova@mou.cz

+420 543 13 2302

Jarmila Talafová

Praktická sestra


jarmila.talafova@mou.cz

+420 543 13 2302

Linda Tenčíková

Ošetřovatel


linda.tencikova@mou.cz

+420 543 13 2302

Miroslava Vesselá

Všeobecná sestra S2


miroslava.vessela@mou.cz

+420 543 13 2302

Vladimíra Vránová

Sanitář


vladimira.vranova@mou.cz

+420 543 13 2302

Aneta Weidlichová

Všeobecná sestra S2


aneta.weidlichova@mou.cz

+420 543 13 2302

Hana Ramplová

Všeobecná sestra S3


hana.ramplova@mou.cz

+420 543 13 6206

Jana Svobodová

Všeobecná sestra S3


jana.svobodova@mou.cz

+420 543 13 6207

Alice Simonová

Všeobecná sestra S3


alice.simonova@mou.cz

+420 543 13 2413

Nataša Halová

Všeobecná sestra S2


natasa.halova@mou.cz

+420 543 13 2412

+420 543 13 2406

Julie Růžičková

Praktická sestra


julie.ruzickova@mou.cz

+420 543 13 2406

Jana Trněná

Všeobecná sestra S3


jana.trnena@mou.cz

+420 543 13 2412

+420 543 13 2406

Marie Vlková

Sanitář


marie.vlkova@mou.cz

+420 543 13 2412

+420 543 13 2406

Lenka Vrzalová, DiS.

Všeobecná sestra S2


lenka.vrzalova@mou.cz

+420 543 13 2406

Anna Barešová

Praktická sestra


anna.baresova@mou.cz

+420 543 13 2404

Natálie Cahová, DiS.

Všeobecná sestra S2


natalie.cahova@mou.cz

+420 543 13 5231

Miloslava Čechová

všeobecná sestra S3


cechova@mou.cz

+420 543 13 2423

+420 543 13 2404

Petra Čoupková

Ošetřovatel


petra.coupkova@mou.cz

+420 543 13 2404

Marinko Debeljak

Sanitář


marinko.debeljak@mou.cz

+420 543 13 5231

Kristýna Drábková

všeobecná sestra S4


kristyna.drabkova@mou.cz

+420 543 13 2404

Marie Eliášová, DiS.

Všeobecná sestra S2


marie.eliasova@mou.cz

+420 543 13 2404

Petra Hlaváčová, DiS.

všeobecná sestra S3


petra.hlavacova@mou.cz

+420 543 13 2203

Bc. Petr Kellner

Všeobecná sestra S2


petr.kellner@mou.cz

+420 543 13 2404

Pavlína Kudová

Všeobecná sestra S2


pavlina.kudova@mou.cz

+420 543 13 2404

Eliška Limburská, DiS.

Všeobecná sestra S2


eliska.limburska@mou.cz

+420 543 13 2404

Bc. Lucia Masárová

všeobecná sestra S4


lucia.masarova@mou.cz

+420 543 13 2404

Kateřina Navrátilová

Všeobecná sestra S2


katerina.navratilova@mou.cz

+420 543 13 2404

Marika Pavlevová

Sanitář


marika.pavlevova@mou.cz

+420 543 13 2404

Lidia Postolachi

Sanitář


lidia.postolachi@mou.cz

Lucie Sirotková

Všeobecná sestra S2


lucie.sirotkova@mou.cz

+420 543 13 2423

+420 543 13 2404

Bc. Adéla Šťastná

všeobecná sestra S4


adela.stastna@mou.cz

+420 543 13 2404

Zita Štefková

Všeobecná sestra S2


zita.stefkova@mou.cz

+420 543 13 2409

Markéta Živnová

Sanitář


marketa.zivnova@mou.cz

+420 543 13 2404

Eva Malá

všeobecná sestra S3


eva.mala@mou.cz

+420 543 13 6204

+420 543 13 6203

Michal Bednář

Sanitář


michal.bednar@mou.cz

+420 543 13 5232

Bc. Marie Dvořáková, DiS.

Všeobecná sestra S4


marie.dvorakova@mou.cz

+420 543 13 5231

Daniela Fukanová

Sanitář


daniela.fukanova@mou.cz

+420 543 13 5231

Markéta Jardeková

Všeobecná sestra S3


marketa.jardekova@mou.cz

+420 543 13 5231

Bc. Aneta Kopecká, DiS.

Všeobecná sestra S4


aneta.kopecka@mou.cz

+420 543 13 5231

Hana Langerová, DiS.

Všeobecná sestra S2


hana.langerova@mou.cz

+420 543 13 5231

Jana Musilová

Všeobecná sestra S2


jana.musilova@mou.cz

+420 543 13 5231

Vít Novák

Sanitář


vit.novak@mou.cz

+420 543 13 5231

Eliška Procházková

Praktická sestra


eliska.prochazkova@mou.cz

+420 543 13 5231

Silvie Šebelová

Všeobecná sestra S2


silvie.sebelova@mou.cz

+420 543 13 5231

Tereza Snášelová

Všeobecná sestra S2


tereza.snaselova@mou.cz

+420 543 13 5231

Veronika Trinerová

Všeobecná sestra S2


veronika.trinerova@mou.cz

+420 543 13 5231

Dagmar Večerková

Sanitář


dagmar.vecerkova@mou.cz

+420 543 13 5231

Renata Weberová

Všeobecná sestra S3


rweberova@mou.cz

+420 543 13 5231

Hana Zelinková

Všeobecná sestra S3


hana.zelinkova@mou.cz

+420 543 13 5276

+420 543 13 5231

Lucie Konečná

Všeobecná sestra S2


lucie.konecna@mou.cz

+420 543 13 6204

Martina Kunstová

Všeobecná sestra S3


martina.kunstova@mou.cz

+420 543 13 5265

+420 543 13 6204

Květoslava Pelková

Všeobecná sestra S2


pelkova@mou.cz

+420 543 13 5265

+420 543 13 6204

Mgr. Bc. Eva Antonínová

Radiologický asistent


eva.antoninova@mou.cz

+420 543 13 6025

+420 543 13 6015

Kateřina Blažková

Radiologický asistent


katerina.blazkova@mou.cz

+420 543 13 6025

+420 543 13 6015

Bc. Dominika Dicková


dominika.dickova@mou.cz

+420 543 13 6015

Ludmila Dostálová

Sanitář


ludmila.dostalova@mou.cz

+420 543 13 6018

+420 543 13 6015

Kamila Drastichová

Radiologický asistent


kamila.drastichova@mou.cz

+420 543 13 6015

Mgr. Simona Dvořáková

Radiologický asistent


simona.dvorakova@mou.cz

+420 543 13 6025

+420 543 13 6015

Michal Fronc

Radiologický asistent


michal.fronc@mou.cz

+420 543 13 6022

+420 543 13 6015

Lenka Harantová, DiS.

Radiologický asistent


lenka.harantova@mou.cz

+420 543 13 6025

+420 543 13 6015

Monika Högerová

Radiologický asistent


hogerova@mou.cz

+420 543 13 6040

+420 543 13 6024

Michaela Jiříková

Radiologický asistent


michaela.jirikova@mou.cz

+420 543 13 6001

Tereza Králová

Radiologický asistent


tereza.kralova@mou.cz

+420 543 13 6015

+420 543 13 6005

Bc. Svatopluk Krejčí

Radiologický asistent


svatopluk.krejci@mou.cz

+420 543 13 6025

+420 543 13 6015

Bc. Daniela Krhánková

Radiologický asistent


daniela.krhankova@mou.cz

+420 543 13 6025

+420 543 13 6012

Eva Křivánková

Radiologický asistent


ekrivankova@mou.cz

+420 543 13 6015

+420 543 13 6022

Gabriela Marečková, DiS.

Radiologický asistent


gabriela.mareckova@mou.cz

+420 543 13 6033

+420 543 13 1301

Bc. Veronika Melicherová

Radiologický asistent


veronika.melicherova@mou.cz

+420 543 13 6015

Šárka Navrátilová, DiS.

Radiologický asistent


sarka.navratilova1@mou.cz

+420 543 13 6025

+420 543 13 6015

Bc. Lenka Novosadová

Radiologický asistent


lenka.novosadova@mou.cz

+420 543 13 6025

+420 543 13 6015

Lucie Obůrková, DiS.

Radiologický asistent


lucie.oburkova@mou.cz

+420 543 13 6025

+420 543 13 6015

Mgr. Jiří Pinka

Radiologický asistent


jiri.pinka@mou.cz

+420 543 13 6022

Mgr. Libuše Rašínová

Radiologický asistent


lrasinova@mou.cz

+420 543 13 6025

+420 543 13 6040

Hana Rašínová

Radiologický asistent


rasinova@mou.cz

+420 543 13 6025

+420 543 13 6040

Bc. Tomáš Růžička

Radiologický asistent


tomas.ruzicka@mou.cz

+420 543 13 6015

Eva Šimoníková

Radiologický asistent


eva.simonikova@mou.cz

+420 543 13 6015

Petra Šlesingerová

Radiologický asistent


petra.slesingerova@mou.cz

+420 543 13 6015

Lucie Smutná

Radiologický asistent


lucie.smutna@mou.cz

+420 543 13 6015

Dita Standarová

Radiologický asistent


dita.standarova@mou.cz

+420 543 13 6015

+420 543 13 6025

Andrea Štarmanová

Radiologický asistent


andrea.starmanova@mou.cz

+420 543 13 6015

+420 543 13 6040

Aranka Žižlavská

Radiologický asistent


zizlavska@mou.cz

+420 543 13 6015

Bc. Michaela Benešová

Radiologický asistent


michaela.benesova@mou.cz

+420 543 13 1301

Simona Hronová

Sanitář


simona.hronova@mou.cz

+420 543 13 1301

Zdeněk Kozel

Radiologický asistent


zdenek.kozel@mou.cz

+420 543 13 1301

+420 543 13 1331

Rudolf Kučera, DiS.

Radiologický asistent


rudolf.kucera@mou.cz

+420 543 13 1301

Bc. Vojtěch Navrátil

Radiologický asistent


vojtech.navratil@mou.cz

+420 543 13 1301

Bc. Karolína Pavlů

Radiologický asistent


karolina.pavlu@mou.cz

+420 543 13 1331

Bc. Irena Plocková

Radiologický asistent


irena.plockova@mou.cz

+420 543 13 1311

Bc. Hana Slezáková

Všeobecná sestra


hana.slezakova@mou.cz

+420 543 13 1301

Bc. Kateřina Věžníková

Radiologický asistent


katerina.veznikova@mou.cz

+420 543 13 1301

Bc. Jan Vostřel

Radiologický asistent


jan.vostrel@mou.cz

Bc. Alžběta Hrubá

Radiologický asistent


alzbeta.hruba@mou.cz

+420 543 13 1331

+420 543 13 1301

Petr Šnapka

Radiologický asistent


petr.snapka@mou.cz

+420 543 13 6040

+420 543 13 6015

Martina Češková

Zdravotní laborant


martina.ceskova@mou.cz

+420 543 13 6606

+420 543 13 6715

Jitka Hvozdecká

Zdravotní laborant


jitka.hvozdecka@mou.cz

+420 543 13 6706

+420 543 13 6715

Lenka Jakubcová

Sanitář


lenka.jakubcova@mou.cz

Zlata Kocandová

Zdravotní laborant


zlata.kocandova@mou.cz

+420 543 13 6606

+420 543 13 6702

Lucie Koštovalová

Zdravotní laborant


lucie.kostovalova@mou.cz

+420 543 13 6606

+420 543 13 6702

Bc. Eliška Krejčí

Zdravotní laborant


eliska.krejci@mou.cz

+420 543 13 6715

Bc. Veronika Lazecká

Zdravotní laborant


veronika.lazecka@mou.cz

+420 543 13 6606

+420 543 13 6702

Petra Nahodilová

Zdravotní laborant


petra.nahodilova@mou.cz

+420 543 13 6706

+420 543 13 6702

Ing. Bc. Kamila Prachařová

Zdravotní laborant


kamila.pracharova@mou.cz

+420 543 13 6708

+420 543 13 6706

Lucie Pučálková

Zdravotní laborant


lucie.pucalkova@mou.cz

+420 543 13 6715

+420 543 13 6706

Iveta Rampulová

Zdravotní laborant


rampulova@mou.cz

+420 543 13 6707

+420 543 13 6709

Eva Šimůnková

Zdravotní laborant


eva.simunkova@mou.cz

+420 543 13 6706

+420 543 13 6610

Petra Světlíková

Zdravotní laborant


petra.svetlikova@mou.cz

+420 543 13 6715

+420 543 13 6606

Lenka Urbánková

Zdravotní laborant


lenka.urbankova@mou.cz

+420 543 13 6706

+420 543 13 6702

Lenka Zachová, DiS.

Zdravotní laborant


lenka.zachova@mou.cz

+420 543 13 6715

+420 543 13 6702

Bc. Radka Žáková

Zdravotní laborant


radka.zakova@mou.cz

+420 543 13 6702

+420 543 13 6715

Mgr. Edita Zemanová

Zdravotní laborant


edita.zemanova@mou.cz

+420 543 13 6610

+420 543 13 6706

Markéta Chvátalová

Zdravotní laborant


marketa.chvatalova@mou.cz

+420 543 13 3404

Kateřina Fabiánková, DiS.

Zdravotní laborant


katerina.fabiankova@mou.cz

+420 543 13 3404

Tamara Hermanová

Zdravotní laborant


tamara.hermanova@mou.cz

+420 543 13 3419

+420 543 13 3409

Věra Hrůzová

Sanitář


vera.hruzova@mou.cz

+420 543 13 6205

Taťána Knoflíčková

Zdravotní laborant


tatana.knoflickova@mou.cz

+420 543 13 3414

+420 543 13 3404

Lenka Luzarová

Zdravotní laborant


lenka.luzarova@mou.cz

+420 543 13 3418

+420 543 13 3409

Veronika Mácová

Zdravotní laborant


veronika.macova@mou.cz

+420 543 13 3419

Agáta Ondryášová, DiS.

Zdravotní laborant


agata.ondryasova@mou.cz

+420 543 13 3404

Karolína Pařílková

Zdravotní laborant


karolina.parilkova@mou.cz

+420 543 13 3409

Tamara Pleskačová

Zdravotní laborant


tamara.pleskacova@mou.cz

+420 543 13 3404

Anna Soukupová

Zdravotní laborant


anna.soukupova@mou.cz

+420 543 13 3414

+420 543 13 3404

Kamila Svícencová

Zdravotní laborant


kamila.svicencova@mou.cz

+420 543 13 3404

Zuzana Vaněčková

Zdravotní laborant


zuzana.vaneckova@mou.cz

+420 543 13 3404

Dita Berková

Všeobecná sestra S2


dita.berkova@mou.cz

+420 543 13 6911

Aneta Zahradníčková

Praktická sestra


aneta.zahradnickova@mou.cz

+420 543 13 6911

Eva Janovská

Zdravotní laborant


eva.janovska@mou.cz

+420 543 13 6913

+420 543 13 6713

Bc. Veronika Kosinová

Zdravotní laborant


veronika.kosinova@mou.cz

+420 543 13 6912

+420 543 13 6713

Jitka Kuklová

Zdravotní laborant


jkuklova@mou.cz

+420 543 13 6912

+420 543 13 6713

Eva Burešová, DiS.

Všeobecná sestra S3


eva.buresova@mou.cz

+420 543 13 6205

Šárka Kartašová

Všeobecná sestra S3


sarka.kartasova@mou.cz

+420 543 13 6205

Ladislava Prajsová

Všeobecná sestra S3


ladislava.prajsova@mou.cz

+420 543 13 6205

Nikola Skotáková

Praktická sestra


nikola.skotakova@mou.cz

+420 543 13 6205

Beata Stuchlíková

Všeobecná sestra S3


beata.stuchlikova@mou.cz

+420 543 13 6205

Alena Trtílková

Všeobecná sestra S3


trtilkova@mou.cz

+420 543 13 6210

+420 543 13 6205

Dita Veselá

Sanitář


dvesela@mou.cz

+420 543 13 6205

Martina Vítková

Všeobecná sestra S3


martina.vitkova@mou.cz

+420 543 13 6205

Sylva Pohanková

Všeobecná sestra S2


sylva.pohankova@mou.cz

+420 543 13 6401

Bc. Iveta Rikanová

Všeobecná sestra S2


iveta.rikanova@mou.cz

+420 543 13 6402

+420 543 13 6401

Lenka Turčáková, DiS.

Všeobecná sestra S2


lenka.turcakova@mou.cz

+420 543 13 6402

Jana Hronková

Všeobecná sestra S2


jana.hronkova@mou.cz

+420 543 13 6405

+420 543 13 6403

Michaela Hudečková

Sanitář


michaela.hudeckova@mou.cz

+420 543 13 6403

Barbora Plutíková

Všeobecná sestra S2


barbora.plutikova@mou.cz

+420 543 13 6404

Mgr. Marie Šimková

Všeobecná sestra S2


marie.simkova@mou.cz

+420 543 13 6405

+420 543 13 6403

Mgr. Kristýna Pachelová, DiS.

Zdravotně-sociální pracovník


kristyna.pachelova@mou.cz

+420 543 13 2802

Mgr. Dagmar Popovská, DiS.

Zdravotně-sociální pracovník


dagmar.popovska@mou.cz

+420 543 13 2803

Mgr. Ludmila Salátová

Zdravotně-sociální pracovník


ludmila.salatova@mou.cz

Naděžda Hájková

Nutriční terapeut


hajkova@mou.cz

+420 543 13 4227

+420 543 13 4226

Bc. Eva Horáková, DiS.

Nutriční terapeut


eva.horakova@mou.cz

+420 543 13 4226

Leona Lízalová

Nutriční terapeut


lizalova@mou.cz

+420 543 13 4227

+420 543 13 4226

Nikol Paulová, DiS.

Nutriční terapeut


nikol.paulova@mou.cz

Hana Žďárská

Nutriční terapeut


zdarska@mou.cz

+420 543 13 4227

+420 543 13 4226

Marcela Čápková

Sanitář


marcela.capkova@mou.cz

+420 543 13 6103

Markéta Chloupková

Dokumentátor


marketa.chloupkova@mou.cz

+420 543 13 6103

Petra Chlupová, DiS.


petra.chlupova@mou.cz

+420 543 13 6103

Michaela Freiwaldová

Dokumentátor


michaela.freiwaldova@mou.cz

+420 543 13 6103

Aneta Hamerská

Dokumentátor


aneta.hamerska@mou.cz

+420 543 13 6103

Dita Hloušková

Dokumentátor


dita.hlouskova@mou.cz

+420 543 13 6103

Zuzana Langerová

Dokumentátor


zuzana.langerova@mou.cz

+420 543 13 6128

+420 543 13 6103

Kateřina Limberg

Dokumentátor


katerina.limberg@mou.cz

+420 543 13 6103

Marie Němečková

Dokumentátor


marie.nemeckova@mou.cz

+420 543 13 6103

Hana Šárková

Archivář - spisovna


hana.sarkova@mou.cz

+420 543 13 4263

Hana Švarcbergerová

Dokumentátor


hana.svarcbergerova@mou.cz

+420 543 13 6103

Hana Zlámalová

Dokumentátor


zlamalova@mou.cz

+420 543 13 6102

+420 543 13 6103

Jitka Brandtnerová

Farmaceutický asistent


jitka.brandtnerova@mou.cz

+420 543 13 6522

+420 543 13 6517

MVDr. Markéta Chocholáčová

Farmaceutický asistent


marketa.chocholacova@mou.cz

+420 543 13 6501

Marta Čípková

Farmaceutický asistent


marta.cipkova@mou.cz

+420 543 13 6510

Martina Handlová

Farmaceutický asistent


martina.handlova@mou.cz

+420 543 13 6501

Eva Honková

Farmaceutický asistent


eva.honkova@mou.cz

+420 543 13 6510

+420 543 13 6501

Kristýna Hosová, DiS.

Farmaceutický asistent


kristyna.hosova@mou.cz

+420 543 13 6525

Romana Hrušková

Farmaceutický asistent


romana.hruskova@mou.cz

+420 543 13 6501

+420 543 13 6517

Věra Kejíková

Farmaceutický asistent


vera.kejikova@mou.cz

+420 543 13 6501

+420 543 13 6517

Hana Kinclová

Farmaceutický asistent


hana.kinclova@mou.cz

+420 543 13 6517

Hana Kratochvílová

Farmaceutický asistent


hana.kratochvilova@mou.cz

+420 543 13 6517

Radka Kubernátová

Farmaceutický asistent


kubernatova@mou.cz

+420 543 13 6504

+420 543 13 6501

Světlana Kunstová

Farmaceutický asistent


svetlana.kunstova@mou.cz

+420 543 13 6501

Jarmila Motyčková

Farmaceutický asistent


jarmila.motyckova@mou.cz

+420 543 13 6501

+420 543 13 6517

Veronika Orbánová

Farmaceutický asistent


orbanova@mou.cz

+420 543 13 6517

Jolana Packová

Sanitář


jolana.packova@mou.cz

+420 543 13 6501

Radek Peňáz

Farmaceutický asistent


penaz@mou.cz

+420 543 13 6526

+420 543 13 6525

Šárka Peprná

Sanitář


sarka.peprna@mou.cz

+420 543 13 6510

Lenka Plšková

Sanitář


lenka.plskova@mou.cz

+420 543 13 6517

Mgr. Lenka Pokorná

Farmaceutický asistent


lenka.pokorna@mou.cz

+420 543 13 6501

Ing. Magda Prudilová

Farmaceutický asistent


prudilova@mou.cz

+420 543 13 6501

+420 543 13 6517

Šárka Pšeničková

Farmaceutický asistent


sarka.psenickova@mou.cz

+420 543 13 6501

Kateřina Řiháková

Farmaceutický asistent


katerina.rihakova@mou.cz

+420 543 13 6523

Petra Rolinková

Farmaceutický asistent


petra.rolinkova@mou.cz

+420 543 13 6501

Eva Ruizlová

Sanitář


ruizlova@mou.cz

+420 543 13 6501

Vladimíra Sedláková

Sanitář


sedlakova@mou.cz

+420 543 13 6501

Jindřiška Sekerková

Farmaceutický asistent


jindriska.sekerkova@mou.cz

+420 543 13 6501

+420 543 13 6517

Karla Šmardová

Sanitář


smardova@mou.cz

+420 543 13 6523

+420 543 13 6501

Libor Svatoň

Farmaceutický asistent


libor.svaton@mou.cz

+420 543 13 6517

Lenka Trněná, DiS.

Farmaceutický asistent


lenka.trnena@mou.cz

+420 543 13 6525

Petr Vyšinský

Farmaceutický asistent


petr.vysinsky@mou.cz

+420 543 13 6510


4Další informace

Spektrum výkonů

2020

2021

Péče o cévní vstupy - centrální i periferní

45 714

47 593

Péče o PICC

155

224

Péče o port

295

395

Péče o permanentní močový katetr

1 741

1 896

Péče o nefrostomii

481

599

Péče o stomie (kolostomie + ileostomie)

254

291

Péče o nehojící se rány

621

710

Využití prvků bazální stimulace (počet pacientů)

60

107

Monitorování spokojenosti pacientů s léčbou bolesti

29 683

29 572

Nutriční kontroly u hospitalizovaných pacientů

4 758

6 098

Počet kontrol v poradně nutričních terapeutů

803

1 131

Počet kontrol v poradně zdravé výživy

236

406

Šetření o informovanosti o diabetické dietě

611

684

Počet individuálních diet u hospitalizovaných pacientů

6 793

7 820

Konzultace zdravotně-sociální - hospitalizace

1 003

1 163

Sociální poradenství pro ambulantní pacienty

388

412

Zajištění domácí ošetřovatelské péče

437

479

Zajištění domácí hospicové péče

96

137

Zajištění návazné lůžkové péče

98

100

Počet nově založených chorobopisů

4 056

4 200

Počet administrativních příjmů pacientů

8 433

8 861

Počet vystavených dočasných pracovních (DPN) neschopností

625

719

Počet vystavených průkazů dlouhodobé péče

73

83

Počet vystavených průkazů DPN pro nezaměstnané

9

17


Den_05_098

Navštivte naše Centra pro diagnostiku a léčbu

Dozvíte se, kdo Vás bude léčit, jaké služby poskytujeme, jakých dosahujeme úspěchů a jak jsou s námi pacienti spokojeni. Zkrátka proč se léčit právě u nás.

Centra pro diagnostiku a léčbu

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...