Den_08_276

Odbor nelékařských zdravotnických pracovníků

zpět na seznam pracovišť
 

Odbor nelékařských zdravotnických pracovníků (ONZP) zodpovídá za úroveň a rozvoj ošetřovatelské péče a účelnou organizaci práce nelékařských zdravotnických pracovníků (NLZP). Dále zajišťuje vzdělávání napříč všemi pracovišti v MOÚ. Nese odpovědnost za kvalitu a bezpečí zdravotních služeb poskytovaných nelékařskými zdravotnickými pracovníky na jednotlivých zdravotnických pracovištích, a to jak u hospitalizovaných, tak ambulantně ošetřovaných pacientů. Podporuje a zajišťuje činnosti multioborových týmů dle jednotlivých ošetřovatelských specifikací, dlouhodobě sleduje jednotlivé ukazatele péče, nastavuje preventivní opatření, mění standardizované postupy a zavádí nové trendy v péči o onkologické pacienty.

1Kontakty


2Kde nás najdete

Úsek zdravotně-sociální péče
Švejdův pavilon, 2. patro

Úsek léčebné výživy
Masarykův pavilon, 1. patro

Centrální kartotéka a příjem
Švejdův pavilon, 2. patro

mapa, jak se k nám dostanete

3Lidé

PhDr. Jana Kocourková, MBA

Náměstek pro NLZP


[obfuscate_1_|105|98|111|98|107|116|105|107|110|114|96|55|109|110|113|45|90|122]

+420 543 13 4102

+420 543 13 4104

Bc. Tatiana Ciprová

Vrchní sestra KKOP


[obfuscate_1_|98|96|112|113|107|117|88|64|108|107|116|37|99|121]

+420 543 13 6801

Bc. Hana Píšová

Vrchní sestra ARO


[obfuscate_1_|111|96|115|110|114|96|55|109|110|113|45|90|122]

+420 543 13 2604

+420 543 13 2610

Jana Badurová

Vedoucí radiologický asistent KRO


[obfuscate_1_|97|88|100|116|110|110|109|97|63|105|110|108|46|98|118]

+420 543 13 1117

+420 543 13 1126

Bc. Zdeňka Bednářová

Vrchní sestra KRO


[obfuscate_1_|97|92|100|109|93|113|102|118|96|60|108|102|117|45|95|121]

+420 543 13 1123

+420 543 13 1125

Martina Vidrmertová, MBA

Vrchní sestra COS


[obfuscate_1_|108|88|114|115|101|109|88|46|117|101|99|105|109|100|110|115|102|118|96|60|108|102|117|45|95|121]

+420 543 13 2501

Bc. Zdeňka Pešová

Vrchní sestra OGYN


[obfuscate_1_|111|92|115|110|114|96|55|109|110|113|45|90|122]

+420 543 13 2304

Jitka Zezulová

Vrchní sestra OUROL


[obfuscate_1_|105|96|116|106|93|45|113|101|121|113|107|102|118|96|60|108|102|117|45|95|121]

+420 543 13 2422

+420 543 13 2412

Jana Vozdecká

Vrchní sestra OCHIR


[obfuscate_1_|117|102|122|99|97|98|98|97|63|105|110|108|46|98|118]

+420 543 13 2404

+420 543 13 2403

Hana Svobodová

Vrchní sestra OMKOCH


[obfuscate_1_|114|109|111|97|107|99|102|118|96|60|108|102|117|45|95|121]

+420 543 13 5231

+420 543 13 5230

Pavel Jaroš

Vedoucí radiologický asistent Oddělení radiologie


[obfuscate_1_|105|88|114|110|111|63|100|111|116|42|98|113]

+420 543 13 6010

+420 543 13 6001

Mgr. Bc. Zdeňka Ďulíková

Vedoucí radiologický asistent Oddělení nukleární medicíny


[obfuscate_1_|121|91|101|109|103|96|37|100|116|104|104|98|111|117|93|63|100|111|116|42|98|113]

+420 543 13 1331

+420 543 13 1302

Mgr. Lucie Juránková, MBA

Vedoucí zdravotní laborant Oddělení laboratorní medicíny


[obfuscate_1_|105|108|114|96|106|106|102|118|96|60|108|102|117|45|95|121]

+420 543 13 6715

+420 543 13 6703

Dagmar Kohoutková, MBA

Vedoucí zdravotní laborant Oddělení onkologické patologie,


[obfuscate_1_|106|102|104|110|113|115|98|111|117|93|63|100|111|116|42|98|113]

+420 543 13 3404

+420 543 13 3402

Hana Pavlů

Vedoucí zdravotní laborant OEGN


[obfuscate_1_|111|88|118|107|113|63|100|111|116|42|98|113]

+420 543 13 6912

+420 543 13 6713

Bc. Petra Absolonová, MBA

Vrchní sestra Gastroenterologického oddělení


[obfuscate_1_|111|92|116|113|93|45|88|98|114|107|107|102|110|110|114|96|55|109|110|113|45|90|122]

+420 543 13 6205

Jana Svánovská, DiS.

Vedoucí Úseku zdravotně-sociální péče


[obfuscate_1_|114|109|97|109|107|117|106|107|96|60|108|102|117|45|95|121]

+420 543 13 2801

Mgr. Věra Andrášková

Vedoucí úseku léčebné výživy


[obfuscate_1_|117|92|114|96|42|96|101|100|113|93|114|98|111|117|93|63|100|111|116|42|98|113]

+420 543 13 4226

+420 543 13 4285

Anna Fojtíková

Vedoucí Centrální kartotéky


[obfuscate_1_|101|102|106|115|101|106|102|118|96|60|108|102|117|45|95|121]

+420 543 13 6103

+420 543 13 6126

Kateřina Bauerová, MBA

Vedoucí farmaceutický asistent


[obfuscate_1_|97|88|117|100|110|110|109|97|63|105|110|108|46|98|118]

+420 543 13 6510

+420 543 13 6507

Veronika Augustová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|117|92|114|110|106|104|98|97|45|93|116|94|117|114|112|110|109|97|63|105|110|108|46|98|118]

+420 543 13 6805

Jana Černá, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|105|88|110|96|42|98|92|114|109|93|63|100|111|116|42|98|113]

+420 543 13 6805

Zuzana Čumová, DiS.

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|121|108|122|96|106|96|37|99|116|105|110|109|97|63|105|110|108|46|98|118]

+420 543 13 6805

Zita Drápalová

Ošetřovatel


+420 543 13 6805

Kristýna Dvořáčková

Ošetřovatel


[obfuscate_1_|106|105|105|114|112|120|101|97|45|96|117|102|114|96|95|106|102|118|96|60|108|102|117|45|95|121]

+420 543 13 6805

Jaroslava Janečková, DiS.

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|105|88|114|110|111|107|88|118|96|42|105|88|110|100|95|106|102|118|96|60|108|102|117|45|95|121]

+420 543 13 6805

Kristýna Justychová

Ošetřovatel


[obfuscate_1_|106|105|105|114|112|120|101|97|45|102|116|106|116|120|95|103|102|118|96|60|108|102|117|45|95|121]

+420 543 13 6805

Kateřina Knechtová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|106|88|116|100|110|104|101|97|45|103|109|92|99|103|112|110|109|97|63|105|110|108|46|98|118]

+420 543 13 6805

Simona Komínková, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|114|96|109|110|106|96|37|107|110|105|104|101|107|110|114|96|55|109|110|113|45|90|122]

+420 543 13 6805

Jana Konečná

Sanitář


[obfuscate_1_|105|88|110|96|42|106|102|110|100|95|109|88|64|108|107|116|37|99|121]

+420 543 13 6806

+420 543 13 6805

Lenka Korčiánová, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|107|92|110|106|93|45|98|111|113|95|104|88|110|110|114|96|55|109|110|113|45|90|122]

+420 543 13 6805

Nikola Koudelková, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|109|96|107|110|104|96|37|107|110|113|99|92|108|106|107|117|88|64|108|107|116|37|99|121]

+420 543 13 6805

Bc. Helena Krajíčková

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|103|92|108|100|106|96|37|107|113|93|105|96|99|106|107|117|88|64|108|107|116|37|99|121]

+420 543 13 6806

+420 543 13 6805

Daria Křečková


[obfuscate_1_|99|88|114|104|93|45|98|114|100|95|106|102|118|96|60|108|102|117|45|95|121]

+420 543 13 6805

Jana Křenková

Staniční sestra KOA


[obfuscate_1_|105|98|114|100|106|106|102|118|96|60|108|102|117|45|95|121]

+420 543 13 6813

+420 543 13 6805

Marcela Leváková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|108|88|114|98|97|107|88|46|107|97|117|88|107|110|114|96|55|109|110|113|45|90|122]

+420 543 13 6805

Lucie Lomoziková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|107|108|99|104|97|45|99|111|108|107|121|96|107|110|114|96|55|109|110|113|45|90|122]

+420 543 13 6806

+420 543 13 6805

Světlana Lundová

Sanitář


[obfuscate_1_|114|109|101|115|104|96|101|97|45|104|116|101|100|110|114|96|55|109|110|113|45|90|122]

+420 543 13 6805

Miluše Marešová

Sanitář


[obfuscate_1_|108|96|108|116|111|100|37|109|96|110|100|106|111|117|93|63|100|111|116|42|98|113]

+420 543 13 6806

+420 543 13 6805

Bc. Lenka Martinková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|107|92|110|106|93|45|100|97|113|112|104|101|107|110|114|96|55|109|110|113|45|90|122]

+420 543 13 6806

+420 543 13 6805

Simona Medvěděvová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|114|96|109|110|106|96|37|109|100|96|117|92|100|100|114|110|109|97|63|105|110|108|46|98|118]

+420 543 13 6806

+420 543 13 6805

Taťána Náplavová

Sanitář


[obfuscate_1_|115|88|116|96|106|96|37|110|96|108|107|88|118|110|114|96|55|109|110|113|45|90|122]

+420 543 13 6806

+420 543 13 6805

Iveta Novotná

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|104|109|101|115|93|45|101|111|117|107|115|101|97|63|105|110|108|46|98|118]

+420 543 13 6806

+420 543 13 6805

Eva Podaná

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|100|109|97|45|108|110|91|97|109|93|63|100|111|116|42|98|113]

+420 543 13 6806

+420 543 13 6805

Michaela Ševčíková, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|108|96|99|103|93|100|99|97|45|111|100|109|99|104|103|110|109|97|63|105|110|108|46|98|118]

+420 543 13 6805

Lucie Svadbíková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|107|108|99|104|97|45|106|118|96|96|97|96|107|110|114|96|55|109|110|113|45|90|122]

+420 543 13 6805

Lenka Svobodová

Praktická sestra


[obfuscate_1_|107|92|110|106|93|45|106|118|110|94|110|91|111|117|93|63|100|111|116|42|98|113]

+420 543 13 6805

Bc. Petra Szczygielová

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|111|92|116|113|93|45|106|122|98|118|120|94|105|100|104|110|109|97|63|105|110|108|46|98|118]

+420 543 13 6805

Mgr. Jindra Veirová

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|105|96|110|99|110|96|37|118|100|101|113|102|118|96|60|108|102|117|45|95|121]

+420 543 13 6806

+420 543 13 6805

Jarmila Bednářová

Sanitář


[obfuscate_1_|105|88|114|108|101|107|88|46|97|97|99|101|97|113|107|117|88|64|108|107|116|37|99|121]

+420 543 13 4003

Kateřina Chrastilová

Sanitář


[obfuscate_1_|106|88|116|100|110|104|101|97|45|95|103|105|97|114|112|104|99|111|117|93|63|100|111|116|42|98|113]

+420 543 13 4003

Iveta Ferbyová


[obfuscate_1_|104|109|101|115|93|45|93|101|113|94|120|102|118|96|60|108|102|117|45|95|121]

+420 543 13 4003

Miroslava Haklová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|103|88|107|107|107|117|88|64|108|107|116|37|99|121]

+420 543 13 4001

+420 543 13 4003

Hana Hanáková

Sanitář


[obfuscate_1_|103|88|110|96|42|103|88|110|96|103|110|109|97|63|105|110|108|46|98|118]

+420 543 13 4003

Libuše Hašková

Staniční sestra KOB


[obfuscate_1_|103|88|115|106|107|117|88|64|108|107|116|37|99|121]

+420 543 13 4001

+420 543 13 4003

Alena Janoušková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|96|99|101|109|93|45|97|97|109|107|116|106|107|110|114|96|55|109|110|113|45|90|122]

+420 543 13 4003

Jana Justová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|105|88|110|96|42|105|108|115|115|107|117|88|64|108|107|116|37|99|121]

+420 543 13 4003

Bc. Barbora Kalinová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|97|88|114|97|107|113|88|46|106|93|107|96|110|110|114|96|55|109|110|113|45|90|122]

+420 543 13 4003

Mgr. Darina Kaňková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|99|88|114|104|106|96|37|107|96|106|106|102|118|96|60|108|102|117|45|95|121]

+420 543 13 4003

Veronika Kmoníčková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|117|92|114|110|106|104|98|97|45|103|108|102|110|104|95|106|102|118|96|60|108|102|117|45|95|121]

+420 543 13 4003

Lenka Mlátilíková

Ošetřovatel


[obfuscate_1_|107|92|110|106|93|45|100|108|96|112|104|99|105|106|107|117|88|64|108|107|116|37|99|121]

+420 543 13 4003

Libuše Pankrácová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|107|96|98|116|111|100|37|112|96|106|106|105|97|98|107|117|88|64|108|107|116|37|99|121]

+420 543 13 4004

+420 543 13 4003

Kateřina Pěnčíková

Sanitář


[obfuscate_1_|106|88|116|100|110|104|101|97|45|108|100|101|99|104|103|110|109|97|63|105|110|108|46|98|118]

+420 543 13 4003

Bc. Valéria Procházková

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|117|88|108|100|110|104|88|46|111|110|110|90|104|96|118|106|102|118|96|60|108|102|117|45|95|121]

+420 543 13 4003

Lucie Sákrová, DiS.

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|107|108|99|104|97|45|106|97|106|110|110|109|97|63|105|110|108|46|98|118]

+420 543 13 4003

Lucie Samojedná, DiS.

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|107|108|99|104|97|45|106|97|108|107|105|92|100|109|93|63|100|111|116|42|98|113]

+420 543 13 4003

Vendula Todtová, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|117|92|110|99|113|107|88|46|115|107|99|107|111|117|93|63|100|111|116|42|98|113]

+420 543 13 4003

Renata Urabetzová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|113|92|110|96|112|96|37|117|113|93|97|92|116|121|107|117|88|64|108|107|116|37|99|121]

+420 543 13 4003

Renata Blažková

Sanitář


[obfuscate_1_|113|92|110|96|112|96|37|98|107|93|121|98|111|117|93|63|100|111|116|42|98|113]

+420 543 13 2203

Mgr. Jana Břoušková

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|105|88|110|96|42|97|105|111|116|111|106|102|118|96|60|108|102|117|45|95|121]

+420 543 13 2203

Magdaléna Hanzíková, DiS.

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|108|88|103|99|93|107|92|110|96|42|103|88|110|121|101|106|102|118|96|60|108|102|117|45|95|121]

+420 543 13 2203

Eliška Hrdá

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|100|99|105|114|103|96|37|104|113|96|96|55|109|110|113|45|90|122]

+420 543 13 2203

Štěpánka Janíková

Sanitář


[obfuscate_1_|114|107|101|111|93|109|98|97|45|102|96|101|105|106|107|117|88|64|108|107|116|37|99|121]

+420 543 13 2203

Zdeňka Jankovská

Sanitář


[obfuscate_1_|121|91|101|109|103|96|37|106|96|106|106|102|118|114|103|96|55|109|110|113|45|90|122]

+420 543 13 2203

Kateřina Kudláčková, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|106|88|116|100|110|104|101|97|45|103|116|91|108|96|95|106|102|118|96|60|108|102|117|45|95|121]

+420 543 13 2203

Iva Kunátová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|104|109|97|45|103|116|101|97|115|107|117|88|64|108|107|116|37|99|121]

+420 543 13 2203

Šárka Lukášová, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|114|88|114|106|93|45|99|117|106|93|114|102|118|96|60|108|102|117|45|95|121]

+420 543 13 2203

Hana Matoušková

Sanitář


[obfuscate_1_|103|88|110|96|42|108|88|116|110|113|114|98|111|117|93|63|100|111|116|42|98|113]

+420 543 13 2203

Mgr. Ľubomíra Mikšů

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|107|108|98|110|105|104|105|97|45|105|104|98|115|116|60|108|102|117|45|95|121]

+420 543 13 2203

Helena Molešová

Sanitář


[obfuscate_1_|103|92|108|100|106|96|37|109|110|104|100|106|111|117|93|63|100|111|116|42|98|113]

+420 543 13 2203

Lucie Nedomová

Sanitář


[obfuscate_1_|107|108|99|104|97|45|101|101|99|107|108|102|118|96|60|108|102|117|45|95|121]

+420 543 13 2203

Bc. Natálie Pochopová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|109|88|116|96|104|104|92|46|111|107|98|95|111|111|107|117|88|64|108|107|116|37|99|121]

+420 543 13 2203

Michaela Portlová

Praktická sestra


[obfuscate_1_|108|96|99|103|93|100|99|97|45|108|110|105|116|107|107|117|88|64|108|107|116|37|99|121]

+420 543 13 2203

Petra Růžičková, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|111|92|116|113|93|45|105|117|121|101|98|98|111|117|93|63|100|111|116|42|98|113]

+420 543 13 2203

Alena Růžičková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|96|99|101|109|93|45|105|117|121|101|98|98|111|117|93|63|100|111|116|42|98|113]

+420 543 13 2203

Mgr. Anna Šipošová

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|96|101|110|96|42|114|96|112|110|111|110|109|97|63|105|110|108|46|98|118]

+420 543 13 6805

Bc. Eva Sopóci

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|100|109|97|45|111|110|103|111|98|101|63|100|111|116|42|98|113]

+420 543 13 2203

Ludmila Urbánková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|107|108|100|108|101|107|88|46|116|110|97|88|110|106|107|117|88|64|108|107|116|37|99|121]

+420 543 13 2203

Marie Žáčková

Staniční sestra KOC


[obfuscate_1_|108|113|97|98|103|110|109|97|63|105|110|108|46|98|118]

+420 543 13 2203

Hana Zbořilová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|103|88|110|96|42|121|89|111|113|101|107|102|118|96|60|108|102|117|45|95|121]

+420 543 13 2203

Zuzana Sýkorová

Staniční sestra KKOP-AMB


[obfuscate_1_|121|106|121|106|107|113|102|118|96|60|108|102|117|45|95|121]

+420 543 13 6306

Bc. Marie Janoušková

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|108|88|114|104|97|45|97|97|109|107|116|106|107|110|114|96|55|109|110|113|45|90|122]

+420 543 13 5266

Petra Kaszperová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|106|88|115|121|108|100|105|111|117|93|63|100|111|116|42|98|113]

+420 543 13 6171

Jiřina Průchová

Sanitář


[obfuscate_1_|105|96|114|104|106|96|37|112|113|113|98|95|111|117|93|63|100|111|116|42|98|113]

+420 543 13 6142

+420 543 13 6110

Lenka Kroutilová

Praktická sestra


[obfuscate_1_|107|92|110|106|93|45|98|114|110|113|115|96|108|110|114|96|55|109|110|113|45|90|122]

+420 543 13 6109

Irena Hovorková

Praktická sestra


[obfuscate_1_|104|105|101|109|93|45|95|111|117|107|113|98|111|117|93|63|100|111|116|42|98|113]

+420 543 13 6110

Magdaléna Sedláčková

Sanitář


[obfuscate_1_|108|88|103|99|93|107|92|110|96|42|114|92|100|107|93|98|98|111|117|93|63|100|111|116|42|98|113]

+420 543 13 6144

+420 543 13 6110

Alena Dvořáková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|96|91|118|110|110|96|98|111|117|93|63|100|111|116|42|98|113]

+420 543 13 6111

Alena Loskotová, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|96|99|101|109|93|45|99|111|114|103|110|107|111|117|93|63|100|111|116|42|98|113]

+420 543 13 6107

Ivana Růžičková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|104|109|97|109|93|45|105|117|121|101|98|98|111|117|93|63|100|111|116|42|98|113]

+420 543 13 6108

Michaela Brabcová

Praktická sestra


[obfuscate_1_|108|96|99|103|93|100|99|97|45|94|113|88|98|98|107|117|88|64|108|107|116|37|99|121]

Božena Makovská

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|97|102|122|100|106|96|37|109|96|103|110|109|115|106|93|63|100|111|116|42|98|113]

+420 543 13 4314

Jaroslava Podmelová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|105|88|114|110|111|107|88|118|96|42|111|102|100|108|97|107|102|118|96|60|108|102|117|45|95|121]

+420 543 13 5809

Jolana Nečesánková

Sanitář


[obfuscate_1_|105|102|108|96|106|96|37|110|100|95|100|106|97|109|103|110|109|97|63|105|110|108|46|98|118]

+420 543 13 6113

Monika Sandaná

Praktická sestra


[obfuscate_1_|108|102|110|104|103|96|37|115|96|106|99|88|110|96|60|108|102|117|45|95|121]

+420 543 13 6142

Mgr. Blanka Lakomá

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|97|99|97|109|103|96|37|108|96|103|110|100|97|63|105|110|108|46|98|118]

+420 543 13 6209

Lenka Kratochvílová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|107|92|110|106|93|45|98|114|96|112|110|90|104|117|101|107|102|118|96|60|108|102|117|45|95|121]

+420 543 13 6309

Barbora Neveselá

Praktická sestra


[obfuscate_1_|97|88|114|97|107|113|88|46|109|97|117|92|115|100|104|96|55|109|110|113|45|90|122]

+420 543 13 6142

Tereza Trupová

Praktická sestra


[obfuscate_1_|115|92|114|100|118|96|37|116|113|113|111|102|118|96|60|108|102|117|45|95|121]

+420 543 13 6161

Renata Horáková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|113|92|110|96|112|96|37|104|110|110|96|98|111|117|93|63|100|111|116|42|98|113]

+420 543 13 6136

+420 543 13 5287

Bc. Michaela Přikrylová

Staniční sestra Centra prevence KKOP


[obfuscate_1_|108|96|99|103|93|100|99|97|45|108|113|96|107|113|117|107|102|118|96|60|108|102|117|45|95|121]

+420 543 13 6136

+420 543 13 5287

Jarmila Slámová

Sanitář


[obfuscate_1_|105|88|114|108|101|107|88|46|114|104|96|100|111|117|93|63|100|111|116|42|98|113]

+420 543 13 5287

Dagmar Daňková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|99|88|103|108|93|113|37|100|96|106|106|102|118|96|60|108|102|117|45|95|121]

+420 543 13 6304

Renata Doleželová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|113|92|110|96|112|96|37|100|110|104|100|113|101|107|107|117|88|64|108|107|116|37|99|121]

+420 543 13 6303

+420 543 13 6304

Iveta Floriánová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|104|109|101|115|93|45|93|108|110|110|104|88|110|110|114|96|55|109|110|113|45|90|122]

+420 543 13 6303

+420 543 13 6304

Mgr. Lenka Halvová, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|107|92|110|106|93|45|95|97|107|114|110|109|97|63|105|110|108|46|98|118]

+420 543 13 6304

Jana Kaňová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|105|88|110|96|42|106|88|110|110|114|96|55|109|110|113|45|90|122]

+420 543 13 6304

Jana Karásková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|106|88|114|96|111|106|102|118|96|60|108|102|117|45|95|121]

+420 543 13 6303

+420 543 13 6304

Lenka Kotzianová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|107|92|110|106|93|45|98|111|115|118|104|88|110|110|114|96|55|109|110|113|45|90|122]

+420 543 13 6303

+420 543 13 6304

Michaela Kuklínková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|108|96|99|103|93|100|99|97|45|103|116|98|108|104|106|106|102|118|96|60|108|102|117|45|95|121]

+420 543 13 6303

+420 543 13 6304

Pavla Kužílková

Sanitář


[obfuscate_1_|111|88|118|107|93|45|98|117|121|101|107|98|111|117|93|63|100|111|116|42|98|113]

+420 543 13 6303

+420 543 13 6304

Eva Machová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|100|109|97|45|105|96|90|104|110|114|96|55|109|110|113|45|90|122]

+420 543 13 6303

+420 543 13 6304

Iveta Melicharová


[obfuscate_1_|104|109|101|115|93|45|100|101|107|101|98|95|97|113|107|117|88|64|108|107|116|37|99|121]

+420 543 13 6304

Alena Motáková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|96|99|101|109|93|45|100|111|115|93|106|102|118|96|60|108|102|117|45|95|121]

+420 543 13 6303

+420 543 13 6304

Martina Odutová, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|108|88|114|115|101|109|88|46|110|96|116|107|111|117|93|63|100|111|116|42|98|113]

+420 543 13 6304

Jaroslava Patočková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|105|88|114|110|111|107|88|118|96|42|111|88|116|110|95|106|102|118|96|60|108|102|117|45|95|121]

+420 543 13 6304

Kateřina Peterková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|106|88|116|100|110|104|101|97|45|108|100|107|101|113|103|110|109|97|63|105|110|108|46|98|118]

+420 543 13 6303

+420 543 13 6304

Iveta Slouková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|104|109|101|115|93|45|106|108|110|113|106|102|118|96|60|108|102|117|45|95|121]

+420 543 13 6303

+420 543 13 6304

Zuzana Vaňátková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|121|108|122|96|106|96|37|118|96|106|96|107|107|110|114|96|55|109|110|113|45|90|122]

+420 543 13 6303

+420 543 13 6304

Eva Vykoukalová

Staniční sestra KKOP-stacionář


[obfuscate_1_|117|112|107|110|113|106|88|108|110|114|96|55|109|110|113|45|90|122]

+420 543 13 6303

+420 543 13 6304

Daniela Sedláková

Praktická sestra


[obfuscate_1_|99|88|110|104|97|107|88|46|114|97|99|99|97|106|107|117|88|64|108|107|116|37|99|121]

+420 543 13 6115

Jarmila Stehlíková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|105|88|114|108|101|107|88|46|114|112|100|95|108|104|103|110|109|97|63|105|110|108|46|98|118]

+420 543 13 6303

+420 543 13 6304

Kateřina Teplá

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|106|88|116|100|110|104|101|97|45|112|100|103|108|96|60|108|102|117|45|95|121]

+420 543 13 6304

Jitka Bednářová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|105|96|116|106|93|45|89|101|99|106|96|105|111|117|93|63|100|111|116|42|98|113]

+420 543 13 2602

+420 543 13 5808

Bc. Monika Benešovská


[obfuscate_1_|108|102|110|104|103|96|37|98|100|106|100|106|111|117|111|106|88|64|108|107|116|37|99|121]

+420 543 13 2602

Jaromíra Chadimová

Sanitář


[obfuscate_1_|105|88|114|110|105|104|105|97|45|95|103|88|100|104|105|110|109|97|63|105|110|108|46|98|118]

+420 543 13 2602

Ladislava Chlupová

Sanitář


[obfuscate_1_|107|88|100|104|111|107|88|118|96|42|98|95|108|116|108|110|109|97|63|105|110|108|46|98|118]

+420 543 13 2604

+420 543 13 2602

Simona Chudáčková

Staniční sestra Úseku ARO


[obfuscate_1_|98|95|117|99|93|98|98|111|117|93|63|100|111|116|42|98|113]

+420 543 13 2603

+420 543 13 2602

Renáta Daňková, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|113|92|110|96|112|96|37|100|96|106|106|102|118|96|60|108|102|117|45|95|121]

+420 543 13 2604

Hana Daňová

Sanitář


[obfuscate_1_|103|88|110|96|42|99|88|110|110|114|96|55|109|110|113|45|90|122]

+420 543 13 2604

Alena Dvořáčková, DiS.

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|96|99|101|109|93|45|91|118|110|110|96|90|107|110|114|96|55|109|110|113|45|90|122]

+420 543 13 2602

+420 543 13 2604

Mgr. Eva Hrubá

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|100|109|97|45|100|113|108|98|96|60|108|102|117|45|95|121]

+420 543 13 2602

Mgr. Filip Janošek

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|105|88|110|110|111|100|98|64|108|107|116|37|99|121]

+420 543 13 2604

+420 543 13 2602

Lucie Jurková, DiS.

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|107|108|99|104|97|45|97|117|113|103|110|109|97|63|105|110|108|46|98|118]

+420 543 13 2604

+420 543 13 2602

Andrea Kurková, DiS.

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|96|101|100|113|97|96|37|107|116|110|106|102|118|96|60|108|102|117|45|95|121]

+420 543 13 2604

+420 543 13 2602

Ivana Macholánová


[obfuscate_1_|104|109|97|109|93|45|100|97|98|100|110|99|97|109|107|117|88|64|108|107|116|37|99|121]

+420 543 13 2602

Bc. Pavlína Navrátilová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|111|88|118|107|101|109|88|46|109|93|117|105|97|115|101|107|102|118|96|60|108|102|117|45|95|121]

+420 543 13 2604

+420 543 13 2602

Jakub Novák, DiS.

Zdravotnický záchranář


[obfuscate_1_|105|88|107|116|94|45|101|111|117|93|106|55|109|110|113|45|90|122]

+420 543 13 2602

Lukáš Soural

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|107|108|107|96|111|45|106|111|116|110|96|99|64|108|107|116|37|99|121]

+420 543 13 2602

Petra Švehlová, DiS.

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|111|92|116|113|93|45|106|118|100|100|107|102|118|96|60|108|102|117|45|95|121]

+420 543 13 2604

+420 543 13 2602

Vlasta Urbánková, DiS.

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|117|99|97|114|112|96|37|117|113|94|96|101|107|110|114|96|55|109|110|113|45|90|122]

+420 543 13 2604

+420 543 13 2602

Michaela Vovesná, DiS.

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|108|96|99|103|93|100|99|97|45|114|110|109|101|114|106|96|55|109|110|113|45|90|122]

+420 543 13 2604

+420 543 13 2602

Bc. Kristýna Appelová, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|106|105|105|114|112|120|101|97|45|93|111|103|101|107|107|117|88|64|108|107|116|37|99|121]

+420 543 13 2604

Mgr. Petra Basistová

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|111|92|116|113|93|45|89|97|114|101|114|107|111|117|93|63|100|111|116|42|98|113]

+420 543 13 2604

Bc. Jana Bednářová

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|105|88|110|96|42|97|92|100|109|93|113|102|118|96|60|108|102|117|45|95|121]

+420 543 13 2203

Miloslava Bělehrádková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|97|92|108|100|100|113|88|100|106|107|117|88|64|108|107|116|37|99|121]

+420 543 13 2602

+420 543 13 2604

Ivona Cupalová

Sanitář


[obfuscate_1_|104|109|111|109|93|45|90|117|111|93|107|102|118|96|60|108|102|117|45|95|121]

+420 543 13 2604

+420 543 13 2602

Radoslav Dvořáček, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|113|88|100|110|111|107|88|118|45|96|117|102|114|96|95|100|98|64|108|107|116|37|99|121]

+420 543 13 2604

Bc. Edita Eliášová

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|100|91|105|115|93|45|92|108|104|93|114|102|118|96|60|108|102|117|45|95|121]

+420 543 13 2602

+420 543 13 2604

Simona Fendrychová, DiS.

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|114|96|109|110|106|96|37|102|100|106|99|105|121|98|100|110|109|97|63|105|110|108|46|98|118]

+420 543 13 2602

+420 543 13 2604

Iveta Francová, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|104|109|101|115|93|45|93|114|96|106|98|102|118|96|60|108|102|117|45|95|121]

+420 543 13 2604

Simona Hastíková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|114|96|109|110|106|96|37|104|96|111|115|96|107|110|114|96|55|109|110|113|45|90|122]

+420 543 13 2604

Marcela Hlásenská

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|103|99|97|114|97|109|106|107|96|60|108|102|117|45|95|121]

+420 543 13 2602

+420 543 13 2604

Denisa Janáčková, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|99|92|110|104|111|96|37|106|96|106|96|90|107|110|114|96|55|109|110|113|45|90|122]

+420 543 13 2604

Mgr. Eva Jelínková

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|100|109|97|45|102|100|99|105|109|103|110|109|97|63|105|110|108|46|98|118]

+420 543 13 2604

Darja Jurečková

Sanitář


[obfuscate_1_|99|88|114|105|93|45|97|117|113|97|98|98|111|117|93|63|100|111|116|42|98|113]

+420 543 13 2602

+420 543 13 2604

Bc. Jarmila Kaslová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|105|88|114|108|101|107|88|46|106|93|114|99|111|117|93|63|100|111|116|42|98|113]

+420 543 13 2604

Mgr. Jana Kovářová

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|105|88|110|96|42|106|102|118|96|110|110|109|97|63|105|110|108|46|98|118]

+420 543 13 2604

Emilie Machačová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|108|88|99|103|93|98|102|118|96|60|108|102|117|45|95|121]

+420 543 13 2602

+420 543 13 2604

Bc. Aneta Plšková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|96|101|101|115|93|45|103|108|114|103|110|109|97|63|105|110|108|46|98|118]

+420 543 13 2604

Zuzana Příkazká


[obfuscate_1_|121|108|122|96|106|96|37|112|113|101|106|88|122|106|93|63|100|111|116|42|98|113]

+420 543 13 2604

Pavlína Procházková, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|111|88|118|107|101|109|88|46|117|97|115|105|111|117|111|106|88|64|108|107|116|37|99|121]

+420 543 13 2604

Helena Smejkalová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|103|92|108|100|106|96|37|115|108|97|105|98|97|107|107|117|88|64|108|107|116|37|99|121]

+420 543 13 2604

+420 543 13 2602

Kristýna Sýsová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|106|105|105|114|112|120|101|97|45|111|120|106|111|117|93|63|100|111|116|42|98|113]

+420 543 13 2604

Helena Thielová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|103|92|108|100|106|96|37|116|103|101|100|99|111|117|93|63|100|111|116|42|98|113]

+420 543 13 2602

+420 543 13 2604

Bc. Kryštof Trampota

Zdravotnický záchranář


[obfuscate_1_|106|105|121|114|112|110|93|46|115|110|96|100|112|110|112|96|55|109|110|113|45|90|122]

+420 543 13 2604

Lucie Vaisová, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|107|108|99|104|97|45|109|97|104|111|110|109|97|63|105|110|108|46|98|118]

+420 543 13 2604

Pavlína Visnerová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|111|88|118|107|101|109|88|46|117|101|114|101|101|113|107|117|88|64|108|107|116|37|99|121]

+420 543 13 2602

Martina Vítková

Staniční sestra Úseku JIP


[obfuscate_1_|108|88|114|115|101|109|88|46|117|101|115|98|111|117|93|63|100|111|116|42|98|113]

+420 543 13 2604

Kateřina Vitouchová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|106|88|116|100|110|104|101|97|45|114|104|107|111|116|95|103|102|118|96|60|108|102|117|45|95|121]

+420 543 13 2602

+420 543 13 2604

Radmila Zemková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|113|88|100|108|101|107|88|46|121|97|108|98|111|117|93|63|100|111|116|42|98|113]

+420 543 13 2602

+420 543 13 2604

Bc. Petra Zolmanová, DiS.

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|111|92|116|113|93|45|113|111|107|105|96|101|111|117|93|63|100|111|116|42|98|113]

+420 543 13 2602

Zdeňka Bížová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|97|96|122|110|114|96|55|109|110|113|45|90|122]

+420 543 13 2510

+420 543 13 2505

Vladimíra Brychtová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|97|105|121|98|100|115|102|118|96|60|108|102|117|45|95|121]

+420 543 13 2505

Mgr. Ludmila Dvořáková

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|99|109|111|113|93|106|102|118|96|60|108|102|117|45|95|121]

+420 543 13 2505

Martina Fialová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|108|88|114|115|101|109|88|46|101|101|96|99|111|117|93|63|100|111|116|42|98|113]

+420 543 13 2505

Marie Jandová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|105|88|110|99|107|117|88|64|108|107|116|37|99|121]

+420 543 13 2510

+420 543 13 2505

Barbora Kabátová, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|97|88|114|97|107|113|88|46|106|93|97|88|116|110|114|96|55|109|110|113|45|90|122]

+420 543 13 2505

Pavlína Sokolová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|111|88|118|107|101|109|88|46|114|107|106|102|108|110|114|96|55|109|110|113|45|90|122]

+420 543 13 2510

+420 543 13 2505

Taťána Válková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|117|88|108|106|107|117|88|64|108|107|116|37|99|121]

+420 543 13 2510

+420 543 13 2505

Eliška Halászová

Sanitář


[obfuscate_1_|100|95|97|107|93|114|113|111|117|93|63|100|111|116|42|98|113]

+420 543 13 5811

+420 543 13 2614

Bc. Lucie Bednářová


[obfuscate_1_|107|108|99|104|97|45|89|101|99|106|96|105|111|117|93|63|100|111|116|42|98|113]

Monika Broulíková, DiS.

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|108|102|110|104|103|96|37|98|113|107|116|99|105|106|107|117|88|64|108|107|116|37|99|121]

+420 543 13 5316

+420 543 13 1204

Věra Bukvaldová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|117|92|114|96|42|97|108|107|117|93|107|91|111|117|93|63|100|111|116|42|98|113]

+420 543 13 1202

+420 543 13 1204

Daniela Burkoňová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|99|88|110|104|97|107|88|46|97|113|113|98|111|109|107|117|88|64|108|107|116|37|99|121]

+420 543 13 1202

+420 543 13 1201

Martina Čaňová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|108|88|114|115|101|109|88|46|98|93|109|102|118|96|60|108|102|117|45|95|121]

+420 543 13 1201

Marta Černá

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|108|90|101|113|106|96|55|109|110|113|45|90|122]

+420 543 13 1160

+420 543 13 1201

Dana Francová

Radiologický asistent


[obfuscate_1_|101|105|97|109|95|110|109|97|63|105|110|108|46|98|118]

+420 543 13 1102

+420 543 13 1201

Pavla Gregorčíková, DiS.

Radiologický asistent


pavla.gregorcikova@mou.cz

+420 543 13 1204

+420 543 13 1202

Klára Holoubková, DiS.

Radiologický asistent


klara.holoubkova@mou.cz

+420 543 13 1160

+420 543 13 1203

Jitka Holubová, DiS.

Radiologický asistent


jitka.holubova@mou.cz

+420 543 13 1204

+420 543 13 1173

Milan Horák

Radiologický asistent


milan.horak@mou.cz

+420 543 13 1205

+420 543 13 1204

Roman Hruška, DiS.

Radiologický asistent


roman.hruska@mou.cz

+420 543 13 1105

+420 543 13 1204

Veronika Hůlková, DiS.

Radiologický asistent


veronika.hulkova@mou.cz

+420 543 13 1203

+420 543 13 1205

Andrea Jelínková

Sanitář


andrea.jelinkova@mou.cz

+420 543 13 1157

Kristián Kečkéš, DiS.

Radiologický asistent


kristian.keckes@mou.cz

+420 543 13 1202

+420 543 13 1201

Bc. Nicola Kočárová

Radiologický asistent


nicola.kocarova@mou.cz

+420 543 13 1160

Radmila Kohútová, DiS.

Radiologický asistent


radmila.kohutova@mou.cz

+420 543 13 1102

+420 543 13 1201

Alena Kolbertová

Radiologický asistent


alena.kolbertova@mou.cz

+420 543 13 1201

Jana König, DiS.

Radiologický asistent


jana.konig@mou.cz

+420 543 13 1102

Bc. Michaela Křičková

Radiologický asistent


michaela.krickova@mou.cz

+420 543 13 1205

Bc. Jana Křížová

Radiologický asistent


krizova@mou.cz

+420 543 13 1116

Lenka Krůtová

Radiologický asistent


lenka.krutova@mou.cz

+420 543 13 1102

Renata Macharová

Radiologický asistent


renata.macharova@mou.cz

+420 543 13 1201

Roman Malach

Sanitář


roman.malach@mou.cz

+420 543 13 1157

Bc. Tereza Ondrová

Radiologický asistent


tereza.ondrova@mou.cz

+420 543 13 1205

+420 543 13 1202

Veronika Ossowska

Radiologický asistent


veronika.ossowska@mou.cz

+420 543 13 1205

Bc. Iveta Pechová

Radiologický asistent


iveta.pechova@mou.cz

+420 543 13 1204

Ing. Kateřina Poláchová

Radiologický asistent


katerina.polachova@mou.cz

+420 543 13 1204

Michaela Polková, DiS.

Radiologický asistent


michaela.polkova@mou.cz

+420 543 13 1142

+420 543 13 1105

Bc. Sabina Rezková

Radiologický asistent


sabina.rezkova@mou.cz

+420 543 13 1205

Bc. Tomáš Růžička

Radiologický asistent


tomas.ruzicka@mou.cz

+420 543 13 1205

Bc. Tereza Sedláčková

Radiologický asistent


tereza.sedlackova@mou.cz

+420 543 13 1150

+420 543 13 1202

Iva Šidlová, DiS.

Radiologický asistent


iva.sidlova@mou.cz

+420 543 13 1204

Bc. Lucie Šimoničová

Radiologický asistent


lucie.simonicova@mou.cz

+420 543 13 1202

+420 543 13 1201

Bc. Lucie Škapová

Radiologický asistent


lucie.skapova@mou.cz

+420 543 13 1205

Denisa Tomková

Radiologický asistent


denisa.tomkova@mou.cz

+420 543 13 1156

+420 543 13 1162

Dana Tůmová

Radiologický asistent


tumova@mou.cz

+420 543 13 1142

+420 543 13 1102

Jana Vašutová, DiS.

Radiologický asistent


jana.vasutova@mou.cz

+420 543 13 1109

Luisa Vávrová

Radiologický asistent


luisa.vavrova@mou.cz

+420 543 13 1202

+420 543 13 1201

Zuzana Večerková

Radiologický asistent


zuzana.vecerkova@mou.cz

+420 543 13 1203

Miroslava Vojtíšková, DiS.

Radiologický asistent


miroslava.vojtiskova@mou.cz

+420 543 13 1204

+420 543 13 1202

Monika Vrbová

Sanitář


monika.vrbova@mou.cz

+420 543 13 1142

+420 543 13 1156

Bc. Petra Vrbová

Radiologický asistent


petra.vrbova@mou.cz

+420 543 13 1204

+420 543 13 1202

Eva Bartoňová

Všeobecná sestra S3


bartonova@mou.cz

+420 543 13 1124

+420 543 13 1123

Alena Burešová

Všeobecná sestra S3


alena.buresova@mou.cz

+420 543 13 1124

+420 543 13 1123

Šárka Ďurtová

Sanitář


sarka.durtova@mou.cz

+420 543 13 1124

+420 543 13 1123

Hana Fialová

Všeobecná sestra S3


hana.fialova@mou.cz

+420 543 13 1123

Miroslava Hübnerová

Všeobecná sestra S4


mhubnerova@mou.cz

+420 543 13 1124

+420 543 13 1123

Zuzana Jurišová

Všeobecná sestra S3


zjurisova@mou.cz

+420 543 13 1130

+420 543 13 1123

Dagmar Koutná

Všeobecná sestra S3


koutna@mou.cz

+420 543 13 1124

+420 543 13 1123

Zdena Matušková

Praktická sestra


zdena.matuskova@mou.cz

+420 543 13 1115

Ivana Poláková

Sanitář


ivana.polakova@mou.cz

+420 543 13 1123

Klára Říčková

Všeobecná sestra S2


klara.rickova@mou.cz

+420 543 13 1123

Monika Sovová

Sanitář


monika.sovova@mou.cz

+420 543 13 1123

Markéta Blažková

Praktická sestra


marketa.blazkova@mou.cz

+420 543 13 1129

Veronika Bušková

Všeobecná sestra S3


veronika.buskova@mou.cz

+420 543 13 1163

Michaela Harsányiová

Všeobecná sestra S3


michaela.harsanyiova@mou.cz

+420 543 13 1119

+420 543 13 1115

Pavla Horáková

Všeobecná sestra S1


pavla.horakova@mou.cz

+420 543 13 1130

Aneta Novoměstská

Praktická sestra


aneta.novomestska@mou.cz

+420 543 13 1118

Kateřina Stoupencová

Všeobecná sestra S1


katerina.stoupencova@mou.cz

+420 543 13 1118

Veronika Vaníčková

Praktická sestra


veronika.vanickova@mou.cz

+420 543 13 1119

+420 543 13 1115

Mgr. Petra Benková, DiS.

Všeobecná sestra S4


petra.benkova@mou.cz

+420 543 13 5805

Jana Rapošová

Všeobecná sestra S3


raposova@mou.cz

+420 543 13 5805

Jitka Duchoňová

Všeobecná sestra S3


duchonova@mou.cz

+420 543 13 5813

Jitka Hedbávná

Všeobecná sestra S3


jitka.hedbavna@mou.cz

+420 543 13 6124

Milena Herodková

Všeobecná sestra S3


milena.herodkova@mou.cz

+420 543 13 5803

Alena Boledovičová

Sanitář


alena.boledovicova@mou.cz

+420 543 13 2501

Petra Čermáková

Všeobecná sestra S4


petra.cermakova@mou.cz

+420 543 13 2502

+420 543 13 2501

Iva Červenková

Sanitář


iva.cervenkova@mou.cz

+420 543 13 2501

Dana Chovancová

Všeobecná sestra S3


dana.chovancova@mou.cz

+420 543 13 6217

+420 543 13 2501

Jana Fanfule

Všeobecná sestra S3


jana.fanfule@mou.cz

+420 543 13 2501

Gabriela Horká

Všeobecná sestra S3


gabriela.horka@mou.cz

+420 543 13 2501

Bc. Miroslava Janoušková

Všeobecná sestra S3


miroslava.janouskova@mou.cz

+420 543 13 2501

Jakub Kadaňka

Sanitář


jakub.kadanka@mou.cz

+420 543 13 2501

Barbora Kamencová


barbora.kamencova@mou.cz

+420 543 13 2501

Janetta Klementová

Všeobecná sestra S3


janetta.klementova@mou.cz

+420 543 13 2503

+420 543 13 2501

Mgr. Sandra Kopčáková

Všeobecná sestra S4


sandra.kopcakova@mou.cz

+420 543 13 2501

Jana Křenková, DiS.

Všeobecná sestra S3


jana.krenkova@mou.cz

+420 543 13 2501

Hana Ludvíková

Sanitář


hana.ludvikova@mou.cz

+420 543 13 2501

Kateřina Ondráková

Všeobecná sestra S3


katerina.ondrakova@mou.cz

+420 543 13 2503

+420 543 13 2501

Soňa Šimberová

Sanitář


sona.simberova@mou.cz

+420 543 13 2501

Bc. Eva Špejtková

Všeobecná sestra S4


eva.spejtkova@mou.cz

+420 543 13 2501

Renata Surá

Všeobecná sestra S3


renata.sura@mou.cz

+420 543 13 2503

+420 543 13 2501

Jan Tinka

Sanitář


jan.tinka@mou.cz

+420 543 13 2501

Jana Valíčková

Všeobecná sestra S3


jana.valickova@mou.cz

+420 543 13 2501

Ivana Vandová

Všeobecná sestra S3


ivana.vandova@mou.cz

+420 543 13 2501

Mgr. Sofia Wismeková

Všeobecná sestra S4


sofia.wismekova@mou.cz

+420 543 13 2501

Zdeňka Zaviačičová

Všeobecná sestra S3


zdenka.zaviacicova@mou.cz

+420 543 13 2501

Milan Zvědělík

Sanitář


milan.zvedelik@mou.cz

+420 543 13 2501

Pavlína Bartolčicová

Všeobecná sestra S2


pavlina.bartolcicova@mou.cz

+420 543 13 2454

Pavla Dorušincová

Všeobecná sestra S2


pavla.dorusincova@mou.cz

+420 543 13 2454

Lenka Hemalová

Sanitář


lenka.hemalova@mou.cz

+420 543 13 2454

Lucia Janáčová

Sanitář


lucia.janacova@mou.cz

+420 543 13 2454

Margita Malinová

Staniční sestra CS


margita.malinova@mou.cz

+420 543 13 2452

+420 543 13 2451

Hana Sehnalíková

Sanitář


hana.sehnalikova@mou.cz

+420 543 13 2454

Eva Šustrová

Sanitář


eva.sustrova@mou.cz

+420 543 13 2454

Zuzana Zbořilová

Všeobecná sestra S3


zuzana.zborilova@mou.cz

+420 543 13 2454

Kamila Bartončíková

Praktická sestra


kamila.bartoncikova@mou.cz

+420 543 13 2302

Oksana Bed

Sanitář


oksana.bed@mou.cz

+420 543 13 2302

Maryna Čalkovská

Sanitář


maryna.calkovska@mou.cz

+420 543 13 2302

Hana Dvořáčková

Všeobecná sestra S3


hana.dvorackova@mou.cz

+420 543 13 2308

+420 543 13 2302

Anna Finková

Sanitář


anna.finkova@mou.cz

+420 543 13 2302

Bc. Dušan Hlaváč


dusan.hlavac@mou.cz

+420 543 13 2302

Alice Hrušková

Sanitář


alice.hruskova@mou.cz

+420 543 13 3302

Martina Hunčíková, DiS.

Všeobecná sestra S2


martina.huncikova@mou.cz

+420 543 13 2302

Bc. Aneta Krajčová

Všeobecná sestra S4


aneta.krajcova@mou.cz

+420 543 13 2302

Bc. Eva Kulíšková

Všeobecná sestra S4


eva.kuliskova@mou.cz

+420 543 13 2302

Nikola Marková

Sanitář


nikola.markova@mou.cz

+420 543 13 2302

Václav Moj

Sanitář


vaclav.moj@mou.cz

+420 543 13 2302

Bc. Aneta Nováková, DiS.

Všeobecná sestra S2


aneta.novakova@mou.cz

+420 543 13 2302

Sára Pospíšilová

Sanitář


sara.pospisilova@mou.cz

+420 543 13 2302

Dana Prchalová

Všeobecná sestra S3


dana.prchalova@mou.cz

+420 543 13 2308

+420 543 13 2302

Blanka Rybová

Všeobecná sestra S2


blanka.rybova@mou.cz

+420 543 13 2302

Veronika Rychlá, DiS.

Všeobecná sestra S3


veronika.rychla@mou.cz

+420 543 13 2302

Bc. Petra Šaňková

Všeobecná sestra S2


petra.sankova@mou.cz

+420 543 13 2302

Jana Svobodová

Všeobecná sestra S2


jana.svobodova1@mou.cz

+420 543 13 2302

Jarmila Talafová

Praktická sestra


jarmila.talafova@mou.cz

+420 543 13 2302

Miroslava Vesselá

Všeobecná sestra S2


miroslava.vessela@mou.cz

+420 543 13 2302

Aneta Weidlichová

Všeobecná sestra S2


aneta.weidlichova@mou.cz

+420 543 13 2302

Hana Ramplová

Všeobecná sestra S3


hana.ramplova@mou.cz

+420 543 13 6206

Jana Svobodová

Všeobecná sestra S3


jana.svobodova@mou.cz

+420 543 13 6207

Alice Simonová

Všeobecná sestra S3


alice.simonova@mou.cz

+420 543 13 2413

Nataša Halová

Všeobecná sestra S2


natasa.halova@mou.cz

+420 543 13 2412

+420 543 13 2406

Michaela Marková

Všeobecná sestra S3


+420 543 13 2406

Jana Trněná

Všeobecná sestra S3


jana.trnena@mou.cz

+420 543 13 2412

+420 543 13 2406

Marie Vlková

Sanitář


+420 543 13 2412

+420 543 13 2406

Lenka Vrzalová, DiS.

Všeobecná sestra S2


lenka.vrzalova@mou.cz

+420 543 13 2406

Anna Barešová

Praktická sestra


anna.baresova@mou.cz

+420 543 13 2404

Natálie Cahová, DiS.

Všeobecná sestra S2


natalie.cahova@mou.cz

+420 543 13 5231

Miloslava Čechová

všeobecná sestra S3


cechova@mou.cz

+420 543 13 2423

+420 543 13 2404

Petra Čoupková

Ošetřovatel


petra.coupkova@mou.cz

+420 543 13 2404

Marinko Debeljak

Sanitář


marinko.debeljak@mou.cz

+420 543 13 5231

Mgr. Eleonora Dostálová

všeobecná sestra S4


eleonora.dostalova@mou.cz

+420 543 13 2404

Petra Hlaváčová, DiS.

všeobecná sestra S3


petra.hlavacova@mou.cz

+420 543 13 2203

Lenka Hradilová

Ošetřovatel


lenka.hradilova@mou.cz

+420 543 13 2404

Petr Kellner

Všeobecná sestra S2


petr.kellner@mou.cz

+420 543 13 2404

Bc. Veronika Kubová

všeobecná sestra S4


veronika.kubova@mou.cz

+420 543 13 2409

Pavlína Kudová

Všeobecná sestra S2


pavlina.kudova@mou.cz

+420 543 13 2404

Eliška Limburská, DiS.

Všeobecná sestra S2


eliska.limburska@mou.cz

+420 543 13 2404

Markéta Luňáčková

Sanitář


marketa.lunackova@mou.cz

+420 543 13 2404

Bc. Lucia Masárová

všeobecná sestra S4


lucia.masarova@mou.cz

+420 543 13 2404

Kateřina Navrátilová

Všeobecná sestra S2


katerina.navratilova@mou.cz

+420 543 13 2404

Marika Pavlevová

Sanitář


marika.pavlevova@mou.cz

+420 543 13 2404

Lucie Sirotková

Všeobecná sestra S2


lucie.sirotkova@mou.cz

+420 543 13 2423

+420 543 13 2404

Bc. Adéla Šťastná

všeobecná sestra S4


adela.stastna@mou.cz

+420 543 13 2404

Zita Štefková

Všeobecná sestra S2


zita.stefkova@mou.cz

+420 543 13 2409

Eva Malá

všeobecná sestra S3


eva.mala@mou.cz

+420 543 13 6204

+420 543 13 6203

Michal Bednář

Sanitář


michal.bednar@mou.cz

+420 543 13 5232

Irena Dvořáková

Sanitář


irena.dvorakova@mou.cz

+420 543 13 5231

Markéta Jardeková

Všeobecná sestra S3


marketa.jardekova@mou.cz

+420 543 13 5231

Bc. Aneta Kopecká

Všeobecná sestra S4


aneta.kopecka@mou.cz

+420 543 13 5231

Jana Matoušková

Všeobecná sestra S2


jana.matouskova@mou.cz

+420 543 13 5231

Jana Musilová

Všeobecná sestra S2


jana.musilova@mou.cz

+420 543 13 5231

Vít Novák

Sanitář


vit.novak@mou.cz

+420 543 13 5231

Eliška Procházková

Praktická sestra


eliska.prochazkova@mou.cz

+420 543 13 5231

Andrea Sedláková, DiS.

Všeobecná sestra S2


andrea.sedlakova@mou.cz

+420 543 13 5231

Tereza Snášelová

Všeobecná sestra S2


tereza.snaselova@mou.cz

+420 543 13 5231

Veronika Trinerová

Všeobecná sestra S2


veronika.trinerova@mou.cz

+420 543 13 5231

Dagmar Večerková

Sanitář


dagmar.vecerkova@mou.cz

+420 543 13 5231

Renata Weberová

Všeobecná sestra S3


rweberova@mou.cz

+420 543 13 5231

Hana Zelinková

Všeobecná sestra S3


hana.zelinkova@mou.cz

+420 543 13 5276

+420 543 13 5231

Martina Bačová

Všeobecná sestra S3


bacova@mou.cz

+420 543 13 5265

+420 543 13 6204

Martina Kunstová

Všeobecná sestra S3


martina.kunstova@mou.cz

+420 543 13 5265

+420 543 13 6204

Květoslava Pelková

Všeobecná sestra S2


pelkova@mou.cz

+420 543 13 5265

+420 543 13 6204

Mgr. Bc. Eva Antonínová

Radiologický asistent


eva.antoninova@mou.cz

+420 543 13 6025

+420 543 13 6015

Kateřina Blažková

Radiologický asistent


katerina.blazkova@mou.cz

+420 543 13 6025

+420 543 13 6015

Ludmila Dostálová

Sanitář


ludmila.dostalova@mou.cz

+420 543 13 6018

+420 543 13 6015

Kamila Drastichová

Radiologický asistent


kamila.drastichova@mou.cz

+420 543 13 6015

Bc. Jana Fráňová

Radiologický asistent


jana.franova@mou.cz

+420 543 13 6040

+420 543 13 6015

Michal Fronc

Radiologický asistent


michal.fronc@mou.cz

+420 543 13 6022

+420 543 13 6015

Lenka Harantová, DiS.

Radiologický asistent


lenka.harantova@mou.cz

+420 543 13 6025

+420 543 13 6015

Monika Högerová

Radiologický asistent


hogerova@mou.cz

+420 543 13 6040

+420 543 13 6024

Michaela Jiříková

Radiologický asistent


michaela.jirikova@mou.cz

+420 543 13 6001

Eva Kostolná

Radiologický asistent


eva.kostolna@mou.cz

+420 543 13 6015

+420 543 13 6025

Tereza Králová

Radiologický asistent


tereza.kralova@mou.cz

+420 543 13 6015

+420 543 13 6005

Bc. Svatopluk Krejčí

Radiologický asistent


svatopluk.krejci@mou.cz

+420 543 13 6025

+420 543 13 6015

Bc. Daniela Krhánková

Radiologický asistent


daniela.krhankova@mou.cz

+420 543 13 6025

+420 543 13 6012

Eva Křivánková

Radiologický asistent


ekrivankova@mou.cz

+420 543 13 6015

+420 543 13 6022

Gabriela Marečková, DiS.

Radiologický asistent


gabriela.mareckova@mou.cz

+420 543 13 6033

+420 543 13 6024

Bc. Veronika Melicherová

Radiologický asistent


veronika.melicherova@mou.cz

+420 543 13 6015

Lucie Obůrková, DiS.

Radiologický asistent


lucie.oburkova@mou.cz

+420 543 13 6025

+420 543 13 6015

Hana Rašínová

Radiologický asistent


rasinova@mou.cz

+420 543 13 6025

+420 543 13 6040

Mgr. Libuše Rašínová

Radiologický asistent


lrasinova@mou.cz

+420 543 13 6025

+420 543 13 6040

Eva Šimoníková

Radiologický asistent


eva.simonikova@mou.cz

+420 543 13 6015

Petr Šnapka

Radiologický asistent


petr.snapka@mou.cz

+420 543 13 6040

+420 543 13 6015

Dita Standarová

Radiologický asistent


dita.standarova@mou.cz

+420 543 13 6015

+420 543 13 6025

Andrea Štarmanová

Radiologický asistent


andrea.starmanova@mou.cz

+420 543 13 6015

+420 543 13 6040

Aranka Žižlavská

Radiologický asistent


zizlavska@mou.cz

+420 543 13 6015

Zdeněk Kozel

Radiologický asistent


zdenek.kozel@mou.cz

+420 543 13 1301

+420 543 13 1331

Bc. Hana Kubišová

Všeobecná sestra


hana.kubisova@mou.cz

+420 543 13 1301

Rudolf Kučera, DiS.

Radiologický asistent


rudolf.kucera@mou.cz

+420 543 13 1301

Marta Nedvědická

Sanitář


marta.nedvedicka@mou.cz

+420 543 13 1301

Bc. Irena Plocková

Radiologický asistent


irena.plockova@mou.cz

+420 543 13 1311

Bc. Tereza Rossi

Radiologický asistent


tereza.rossi@mou.cz

+420 543 13 1354

+420 543 13 1301

Martina Samcová, DiS.

Radiologický asistent


martina.samcova@mou.cz

+420 543 13 1301

Bc. Pavel Škoda

Radiologický asistent


pavel.skoda@mou.cz

+420 543 13 1301

Bc. Hana Slezáková

Všeobecná sestra


hana.slezakova@mou.cz

+420 543 13 1301

Bc. Kateřina Věžníková

Radiologický asistent


katerina.veznikova@mou.cz

+420 543 13 1301

Bc. Šárka Čepeláková

Radiologický asistent


sarka.cepelakova@mou.cz

+420 543 13 1301

Bc. Barbora Hýblová

Radiologický asistent


barbora.hyblova@mou.cz

+420 543 13 1301

Bc. Lucie Šímová

Radiologický asistent


lucie.simova@mou.cz

+420 543 13 1301

Martina Češková

Zdravotní laborant


martina.ceskova@mou.cz

+420 543 13 6606

+420 543 13 6715

Jitka Hvozdecká

Zdravotní laborant


jitka.hvozdecka@mou.cz

+420 543 13 6706

+420 543 13 6715

Lenka Kabelková, DiS.

Zdravotní laborant


lenka.kabelkova@mou.cz

+420 543 13 6715

+420 543 13 6702

Zlata Kocandová

Zdravotní laborant


zlata.kocandova@mou.cz

+420 543 13 6606

+420 543 13 6702

Lucie Koštovalová

Zdravotní laborant


lucie.kostovalova@mou.cz

+420 543 13 6606

+420 543 13 6702

Bc. Veronika Lazecká

Zdravotní laborant


veronika.lazecka@mou.cz

+420 543 13 6606

+420 543 13 6702

Lucie Mach Mátlová

Sanitář


lucie.matlova@mou.cz

+420 543 13 6706

+420 543 13 6714

Petra Nahodilová

Zdravotní laborant


petra.nahodilova@mou.cz

+420 543 13 6706

+420 543 13 6702

Bc. Romana Ondrášková

Zdravotní laborant


romana.ondraskova@mou.cz

+420 543 13 6702

+420 543 13 6715

Lucie Pučálková


lucie.pucalkova@mou.cz

+420 543 13 6715

+420 543 13 6706

Iveta Rampulová

Zdravotní laborant


rampulova@mou.cz

+420 543 13 6707

+420 543 13 6709

Eva Šimůnková

Zdravotní laborant


eva.simunkova@mou.cz

+420 543 13 6706

+420 543 13 6610

Petra Světlíková

Zdravotní laborant


petra.svetlikova@mou.cz

+420 543 13 6715

+420 543 13 6606

Lenka Urbánková

Zdravotní laborant


lenka.urbankova@mou.cz

+420 543 13 6706

+420 543 13 6702

Bc. Andrea Wagnerová, DiS.

Zdravotní laborant


andrea.wagnerova@mou.cz

+420 543 13 6610

+420 543 13 6704

Bc. Radka Žáková

Zdravotní laborant


radka.zakova@mou.cz

+420 543 13 6702

+420 543 13 6715

Mgr. Edita Zemanová

zdravotní laborant COVID-19


edita.zemanova@mou.cz

+420 543 13 6610

+420 543 13 6706

Markéta Chvátalová

Zdravotní laborant


marketa.chvatalova@mou.cz

+420 543 13 3404

Kateřina Fabiánková, DiS.

Zdravotní laborant


katerina.fabiankova@mou.cz

+420 543 13 3404

Tamara Hermanová

Zdravotní laborant


tamara.hermanova@mou.cz

+420 543 13 3419

+420 543 13 3409

Ivona Jakubíková

Sanitář


ivona.jakubikova@mou.cz

+420 543 13 3414

+420 543 13 3404

Taťána Knoflíčková

Zdravotní laborant


tatana.knoflickova@mou.cz

+420 543 13 3414

+420 543 13 3404

Monika Kubicová

Zdravotní laborant


monika.kubicova@mou.cz

+420 543 13 3419

+420 543 13 3409

Lenka Luzarová

Zdravotní laborant


lenka.luzarova@mou.cz

+420 543 13 3418

+420 543 13 3409

Veronika Mácová

Zdravotní laborant


veronika.macova@mou.cz

+420 543 13 3419

Karolína Pařílková

Zdravotní laborant


karolina.parilkova@mou.cz

+420 543 13 3409

Tamara Pleskačová

Zdravotní laborant


tamara.pleskacova@mou.cz

+420 543 13 3404

Anna Soukupová

Zdravotní laborant


anna.soukupova@mou.cz

+420 543 13 3414

+420 543 13 3404

Kamila Svícencová

Zdravotní laborant


kamila.svicencova@mou.cz

+420 543 13 3404

Zuzana Vaněčková

Zdravotní laborant


zuzana.vaneckova@mou.cz

+420 543 13 3404

Aneta Zahradníčková

Praktická sestra


aneta.zahradnickova@mou.cz

+420 543 13 6911

Blanka Dvořáčková

Všeobecná sestra S4


bdvorack@mou.cz

+420 543 13 6911

Dita Hanousková

Všeobecná sestra S2


hanouskova@mou.cz

+420 543 13 6911

Eva Janovská

Zdravotní laborant


eva.janovska@mou.cz

+420 543 13 6913

+420 543 13 6713

Bc. Veronika Kosinová

Zdravotní laborant


veronika.kosinova@mou.cz

+420 543 13 6912

+420 543 13 6713

Jitka Kuklová

Zdravotní laborant


jkuklova@mou.cz

+420 543 13 6912

+420 543 13 6713

Eva Burešová, DiS.

Všeobecná sestra S3


eva.buresova@mou.cz

+420 543 13 6205

Věra Hrůzová

Sanitář


vera.hruzova@mou.cz

+420 543 13 6205

Ladislava Prajsová

Všeobecná sestra S3


ladislava.prajsova@mou.cz

+420 543 13 6205

Bc. Blanka Staňková

Všeobecná sestra S4


blanka.stankova@mou.cz

+420 543 13 6205

Alena Trtílková

Všeobecná sestra S3


trtilkova@mou.cz

+420 543 13 6210

+420 543 13 6205

Lenka Vitešníková

Vrchní sestra CPIB


lenka.vitesnikova@mou.cz

Bc. Ludmila Salátová

Zdravotně-sociální pracovník


ludmila.salatova@mou.cz

+420 543 13 2803

Bc. Veronika Tauvinklová

Zdravotně-sociální pracovník


veronika.tauvinklova@mou.cz

+420 543 13 2802

Naděžda Hájková

Nutriční terapeut


hajkova@mou.cz

+420 543 13 4227

+420 543 13 4226

Bc. Eva Horáková, DiS.

Nutriční terapeut


eva.horakova@mou.cz

+420 543 13 4226

Leona Lízalová

Nutriční terapeut


lizalova@mou.cz

+420 543 13 4227

+420 543 13 4226

Hana Žďárská

Nutriční terapeut


zdarska@mou.cz

+420 543 13 4227

+420 543 13 4226

Bc. Barbora Slanařová

Nutriční terapeut


barbora.slanarova@mou.cz

+420 543 13 4303

Marcela Čápková

Sanitář


marcela.capkova@mou.cz

+420 543 13 6103

Michaela Freiwaldová

Dokumentátor


michaela.freiwaldova@mou.cz

+420 543 13 6103

Dita Hloušková

Dokumentátor


dita.hlouskova@mou.cz

+420 543 13 6102

+420 543 13 6103

Kateřina Limberg

Dokumentátor


katerina.limberg@mou.cz

+420 543 13 6102

+420 543 13 6103

Marie Němečková

Dokumentátor


marie.nemeckova@mou.cz

+420 543 13 6102

+420 543 13 6103

Hana Šárková

Archivář - spisovna


hana.sarkova@mou.cz

+420 543 13 4263

Alena Ščudlová

Dokumentátor


alena.scudlova@mou.cz

+420 543 13 6103

Hana Švarcbergerová

Dokumentátor


hana.svarcbergerova@mou.cz

+420 543 13 6103

Hana Zlámalová

Dokumentátor


zlamalova@mou.cz

+420 543 13 6102

+420 543 13 6103

Jitka Brandtnerová

Farmaceutický asistent


jitka.brandtnerova@mou.cz

+420 543 13 6522

+420 543 13 6517

MVDr. Markéta Chocholáčová

Farmaceutický asistent


marketa.chocholacova@mou.cz

+420 543 13 6501

Marta Čípková

Farmaceutický asistent


marta.cipkova@mou.cz

+420 543 13 6510

Martina Handlová

Farmaceutický asistent


martina.handlova@mou.cz

+420 543 13 6501

Eva Honková

Farmaceutický asistent


eva.honkova@mou.cz

+420 543 13 6510

+420 543 13 6501

Simona Hronová

Sanitář


simona.hronova@mou.cz

+420 543 13 6501

Romana Hrušková

Farmaceutický asistent


romana.hruskova@mou.cz

+420 543 13 6501

+420 543 13 6517

Věra Kejíková

Farmaceutický asistent


vera.kejikova@mou.cz

+420 543 13 6501

+420 543 13 6517

Hana Kinclová

Farmaceutický asistent


hana.kinclova@mou.cz

+420 543 13 6517

Hana Kratochvílová

Farmaceutický asistent


hana.kratochvilova@mou.cz

+420 543 13 6517

Radka Kubernátová

Farmaceutický asistent


kubernatova@mou.cz

+420 543 13 6504

+420 543 13 6501

Světlana Kunstová

Farmaceutický asistent


svetlana.kunstova@mou.cz

+420 543 13 6501

Jarmila Motyčková

Farmaceutický asistent


jarmila.motyckova@mou.cz

+420 543 13 6501

+420 543 13 6517

Veronika Opletalová, DiS.

Farmaceutický asistent


veronika.opletalova@mou.cz

+420 543 13 6517

Veronika Orbánová

Farmaceutický asistent


orbanova@mou.cz

+420 543 13 6517

Jolana Packová

Sanitář


jolana.packova@mou.cz

+420 543 13 6501

Radek Peňáz

Farmaceutický asistent


penaz@mou.cz

+420 543 13 6526

+420 543 13 6525

Lenka Plšková

Sanitář


lenka.plskova@mou.cz

+420 543 13 6517

Mgr. Lenka Pokorná

Farmaceutický asistent


lenka.pokorna@mou.cz

+420 543 13 6501

Světlana Polišenská

Farmaceutický asistent


polisen@mou.cz

+420 543 13 6523

+420 543 13 6525

Ing. Magda Prudilová

Farmaceutický asistent


prudilova@mou.cz

+420 543 13 6501

+420 543 13 6517

Kateřina Řiháková

Farmaceutický asistent


katerina.rihakova@mou.cz

+420 543 13 6523

Petra Rolinková

Farmaceutický asistent


petra.rolinkova@mou.cz

+420 543 13 6501

Eva Ruizlová

Sanitář


ruizlova@mou.cz

+420 543 13 6501

Tereza Schwarzová, DiS.

Farmaceutický asistent


tereza.schwarzova@mou.cz

+420 543 13 6501

Vladimíra Sedláková

Sanitář


sedlakova@mou.cz

+420 543 13 6501

Jindřiška Sekerková

Farmaceutický asistent


jindriska.sekerkova@mou.cz

+420 543 13 6501

+420 543 13 6517

Karla Šmardová

Sanitář


smardova@mou.cz

+420 543 13 6523

+420 543 13 6501

Libor Svatoň

Farmaceutický asistent


libor.svaton@mou.cz

+420 543 13 6517

Petr Vyšinský

Farmaceutický asistent


petr.vysinsky@mou.cz

+420 543 13 6510


4Další informace

Spektrum výkonů

2019

2020

Péče o cévní vstupy - centrální i periferní

46 696

45 714

Péče o PICC

276

155

Péče o port

313

295

Péče o permanentní močový katetr

2767

1741

Péče o nefrostomii

483

481

Péče o stomie (kolostomie + ileostomie)

288

254

Péče o nehojící se rány

566

621

Využití prvků bazální stimulace (počet pacientů)

71

60

Monitorování spokojenosti pacientů s léčbou bolesti

36 078

29 683

Nutriční kontroly u hospitalizovaných pacientů

6241

4758

Počet kontrol v poradně nutričních terapeutů

1200

803

Počet kontrol v poradně zdravé výživy

324

236

Šetření o informovanosti o diabetické dietě

793

611

Počet individuálních diet u hospitalizovaných pacientů

6829

6793

Konzultace zdravotně-sociální - hospitalizace

1253

1003

Sociální poradenství pro ambulantní pacienty

375

388

Zajištění domácí ošetřovatelské péče

623

437

Zajištění domácí hospicové péče

104

96

Zajištění návazné lůžkové péče

113

98

Počet nově založených chorobopisů

4270

4056

Počet administrativních příjmů pacientů

10 039

8433

Počet vystavených dočasných pracovních (DPN) neschopností

608

625

Počet vystavených průkazů dlouhodobé péče

58

73

Počet vystavených průkazů DPN pro nezaměstnané

18

9


Den_05_098

Navštivte naše Centra pro diagnostiku a léčbu

Dozvíte se, kdo Vás bude léčit, jaké služby poskytujeme, jakých dosahujeme úspěchů a jak jsou s námi pacienti spokojeni. Zkrátka proč se léčit právě u nás.

Centra pro diagnostiku a léčbu

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...