Infekcni ambulance MOU

COVID-19 v MOÚ

V MOÚ platí povinnost nosit respirátor, maximálně 1 osoba může doprovázet pacienta, a to jen v nezbytně nutných případech. Návštěvy pacientů jsou od 14.3. 2022 povoleny každý den v čase 14:00–⁠17:00. Podrobné informace naleznete níže.

1Opatření související s covid-19 platná v MOÚ

Současná epidemiologická situace obnáší nutnost opatření k zajištění ochrany onkologických pacientů a zdravotníků proti šíření infekce covid-19, například povinnost nosit respirátory FFP2 a jiné (dle mimořádných opatření vlády), dodržovat zvýšená hygienická opatření a dostatečný odstup od ostatních osob. 

Doprovod pacienta je povolen, ideálně však pouze1 osobou. Doprovod nesmí mít projevy infekčního onemocnění, např. horečku, kašel, dušnost, nebo být nejméně 14 dnů od prodělání infekce. Při vstupu je každému změřena teplota a kontrolováno nasazení respirátoru. 

Návštěvy u hospitalizovaných pacientů jsou od 14. 2. povoleny v čase 14:00–⁠17:00. Bližší informace najdete v sekci 5. Návštěvy hospitalizovaných pacientů.
 

Testování pacientů je realizováno u pacientů, kteří jsou příjímáni k hospitalizaci k chirurgickému výkonu. Pacient si test zajistí cestou svého obvodního lékaře, o termínu se informuje u ošetřujícího lékaře.


2Chystáte se do MOÚ a máte projevy infekce

V případě projevů infekčního onemocnení (horečka nad 37.5°C, kašel, dušnost):
 

Pokud jste NEMĚL/A v posledních 3 týdnech onkologickou léčbu, prosíme, nejezděte do MOÚ. Nejdříve kontaktujte svého praktického lékaře. Jsou-li Vaše potíže vážné, volejte 112.

Pokud jste MĚL/A v posledních 3 týdnech onkologickou léčbu, pak nám nejdříve zavolejte (kontaktujte svého onkologa, mimo pracovní dobu pak službu konajícího lékaře T 724 590 848).
Bude Vám sdělen další postup, zejména kam máte přijít.


Pokud někdo z vašich blízkých onemocněl infekcí covid-19 nebo je stále ještě v izolaci, dříve než k nám přijdete, prosím zavolejte a domluvte se s lékařem na přesných pokynech.


3Měření teploty před vstupem do MOÚ

Vstup do MOÚ je možný pouze po změření tělesné teploty u vstupních automatických turniketů. Teplota bude změřena každému, osoby bez teploty a projevů infekce budou vpuštěny dál, ostatní půjdou vchodem/infekční ambulancí a budou vyšetřeni.

Více informací získáte na T 800 222 322.


4Onkologický pacient a covid-19

Očkování

Všem onkologickým pacientům doporučujeme podstoupit očkování proti covid-19, a to jak očkování obecně, tak doporučujeme všem očkovaným onkologickým pacientům přeočkování 3. dávkou vakcíny proti covid-19. Očkování 3. dávkou můžete uskutečnit v místě svého bydliště, v nejbližším očkovacím centru, nabízíme také možnost očkování pro onkologické pacienty v MOÚ. Zprostředkovat aplikaci 3. dávky může MOÚ pacientům v aktivní onkologické léčbě  a případně až 12 měsíců po ukončení této léčby. V případě zájmu kontaktujte svého ošetřujícího lékaře v MOÚ.

 

Informace k očkování proti covid-19 pro pacienty

 

Účinnost očkování u onkologických pacientů

Léčba

Jako onkologický pacient máte zvýšené riziko těžkého průběhu onemocnění covid-19. V MOÚ proto onkologickým pacientům nabízíme možnost léčby neutralizačními monoklonálními protilátkami. Monoklonální protilítky Vám mohou být podány za níže uvedených podmínek a v případě, kdy PCR test neprokáže nakažení covid-19 mutací omikron. Typ mutace, kterou jste se nakazil/a identifikují všechny odběrové laboratoře v Č, které provádějí PCR testování.
 

Co je to neutralizační monoklonální protilátka?
 
 • Aktuálně nejčastějším označením je Regeneron. Jedná se o lék, který dokáže zabránit množení koronaviru v lidském.

 

Kdy mi může být léčba monoklonální protilátkou podána?
 
 1. Preventivní (profylaktické) podání - kontakt s covid-19 pozitivní osobou

  Jste onkologický pacient a potkal jste se osobou, která je covid pozitivní a její PCR prokázal nakažení jinou mutací než omikron (monoklonální protilátky není možné podat při kontaktu s mutací omikron), a to před méně než 4 dny. Kontaktujte, co nejdříve, svého ošetřujícího klinického onkologa v MOÚ. Monoklonální protilátky Vám musí být podány do 4 dnů od kontaktu s nakaženou osobou.

 2. Léčebné (terapeutické) podání - pozitivní PCR test a slabé příznaky onemocnění

  Jste onkologický pacient a dle PCR testu jste pozitivní (PCR test prokázal nakažení jinou mutací než omikron) na covid-19 a máte lehké nebo žádné příznaky onemocnění covid-19 (tedy Váš stav nevyžaduje hospitalizaci z důvodu onemocnění covid-19) a příznaky onemocnění máte méně než 7 dní? Pak co nejdříve kontaktujte svého ošetřujícího klinického onkologa v MOÚ.

Postup, kdy Vám může být podána monoklonální protilátka, si můžete přečíst v letáku Léčba onkologických pacientů s covid-19 v sekci 8. Soubory ke stažení.
 

Kdo rozhoduje, zda mám na léčbu neutralizační monoklonální protilátkou nárok?
 
 • Jste-li onkologický pacient, jste ve vyšším ohrožení, máte proto jiná indikační kritéria než ostatní pacienti, ale pozor, o podání léčby Regeneronem či jinou monoklonální protilátkou vždy rozhoduje Váš onkolog v MOÚ.

 

Jak mohu o léčbu zažádat?
 
 • Splňujete preventivní nebo léčebná kritéria kritéria pro podání monoklonální protilátky? Kontaktujte svého ošetřujícího onkologa v MOÚ, případně Infekční ambulanci MOÚ, kde Vám sdělí přesné informace, jak postupovat.
 • Infekční ambulance MOÚ, T 543 136 180

5Návštěvy hospitalizovaných pacientů

Návštěvy u hospitalizovaných pacientů jsou od 14. 3. 2022 znovu povoleny, a to vždy v čase 14:00–⁠17:00. Návštěvy, prosím, vždy konzultujte při přijetí do hospitalizované péče se svým ošetřujícím personálem.

Před vstupem na oddělení a na pokoj pacienta si musí každý návštěvník vydezinfikovat ruce. Na pokoj pacienta by měla v jeden čas vstoupit ideálně pouze jedna osoba. Ve všech vnitřních prostorách MOÚ musí návštěvníci nosit správně nasazený respirátor třídy FFP2.


6Nejčastější dotazy

Uskuteční se plánovaná kontrola nebo vyšetření v MOÚ?

Ano, pokud nejste předem informováni (telefonicky, SMS nebo e-mailem) o přesunutí termínu nebo jeho zrušení.

Co se bude dít při naměření zvýšené teploty při vstupu do MOÚ?

Při vstupu do MOÚ každý pacient prochází automatickým vstupním portálem, který měří teplotu a správnost nasazení respirátoru. V případě naměření zvýšené teploty nesmíte pokračovat dále do budovy, ale musíte pro vstup do MOÚ použít infekční ambulanci (z boku Švejdova pavilonu - vstup od vjezdu sanitních vozů, naproti Wernerově pavilonu), kde budete vyšetřeni lékařem/lékařkou, který/á rozhodne o dalším postupu.

Měl jsem kontakt s covid-19 pozitivní osobou a mám plánované vyšetření v MOU.

Pokud jste měl kontakt s covid-19 pozitivní osobou a nebyla Vám dosud přikázána izolace, kontaktujte předem svého ošetřujícího lékaře a domluvte se na dalším postupu. Pokud jste v izolaci a potřebujete absolvovat vyšetření v MOU, je taktéž nutné domluvit se na postupu s lékařem.

Fungují privátní, tj. placené preventivní prohlídky?

Aktuální informace o placených preventivní prohlídkách najdete na stránce Centra prevence MOÚ.

Mám plánovanou operaci v MOÚ, bude zrušena nebo se uskuteční dle smluveného termínu?

MOÚ se snaží pokračovat v operativních výkonech, pokud nejste předem informování (osobně nebo telefonicky) o zrušení/přesunutí termínu, zákrok bude dle plánu vykonán. Povinností pacienta je předem pravdivě informovat o svém zdravotním stavu. V případě, že máte infekční onemocnění covid-19, nebo někdo z Vaší sdílené domácnosti je covid-19 pozitivní, informujte předem svého lékaře/ku, který rozhodne o dalším postupu.

Fungují preventivní screeningové programy v MOÚ (mamografie, kolonoskopie apod.), uskuteční se plánovaný termín?

Termíny screeningových vyšetření jsou platné. V případě zrušení/přesunutí termínu, z důvodu personálních kapacit MOÚ s ohledem na situaci kolem covid-19, budete individuálně předem informování.

Docházím do MOÚ na chemoterapii ambulantně, jsou termíny platné?

Chemostacionář MOÚ aktuálně neomezuje svůj provoz. V případě, že máte projevy infekce, byl jste v kontaktu s covid-19 pozitivní osobou, nebo jste covid-19 pozitivní, informujte předem svého ošetřujícího lékaře/ku, který/á rozhodne o dalším postupu. V prostorách Chemostacionáře doporučujeme ambulantním pacientům užívat zvýšenou ochranu dýchacích cest – respirátor FFP2.

Praktické rady „Desatero bezpečnosti onkologického pacienta v epidemickém období - nejen COVIDovém“ najdete také na stránkách Linkos.cz

Máte-li jakékoliv nejasnosti ohledně návštěvy MOÚ v souvislosti s infekcí covid-19 a zavedeným omezením poskytované péče, kontaktujte v pracovní dny mezi 8–15 hod. naše Informační a edukační centrum (T 800 222 322, E educentrum@mou.cz).

Všechna zavedená opatření jsou nyní nutná a mají přispět jak k ochraně personálu, tak i pacientů a jejich blízkých.


7Jak se chovat po vstupu do MOÚ

Povinnost nosit respirátor FFP2 překrývající nos i ústa platí pro všechny osoby ve všech vnitřních prostorách MOÚ. Jejich nošení je kontrolováno u vstupních turniketů.

Od povinnosti nosit ochranné prostředky dýchacích cest lze upustit v případech, kdy nošení respirátoru může způsobovat závažné zdravotní potíže (např. zhoršení duševního stavu nebo dušnosti apod.), případně taktéž na doporučení ošetřujícího lékaře.

Omezte kontakt s ostatními a dodržujte odstup alespoň 1 metr od ostatních.

Při kašlání, kýchání, smrkání:

 • Používejte respirátor FFP2.
 • Otočte hlavu směrem od ostatních a odstupte od nich alespoň na 2 metry.
 • Mějte k dispozici náhradní roušku, respirátor i kapesník.
 • Užívejte léky tlumící kašel.

Často si umývejte ruce:

 • Vždy tak učiňte při použití a po vyhození kapesníku, před jídlem, po použití toalety.
 • Nedotýkejte se svých očí, nosu, úst a potravin neumytýma rukama.
 • Účinná je dezinfekce na bázi alkoholu (≥ 60%) nebo mytí vodou a mýdlem aspoň 20 sekund.

Při pozdravu nepodávejte ruku.

 


Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...