Infekcni ambulance MOU

COVID-19 v MOÚ

Pacientům a návštěvníkům doporučujeme v areálu MOÚ nosit respirátor. Při příznacích respiračního onemocnění je nošení respirátoru v MOÚ povinné. Pacienta může doprovázet maximálně 1 osoba, a to jen v nezbytně nutných případech.

1Opatření související s covid-19 platná v MOÚ

Pro Vaši ochranu doporučujeme do MOÚ vstupovat a po dobu návštěvy v MOÚ nosit respirátory FFP2, dodržovat zvýšená hygienická opatření a dostatečný odstup od ostatních osob. 

Doprovod pacienta je povolen, ideálně však pouze1 osobou. Doprovod nesmí mít projevy infekčního onemocnění, např. horečku, kašel, dušnost, nebo být nejméně 14 dnů od prodělání infekce.

Návštěvy u hospitalizovaných pacientů jsou povoleny při dodržení stanovených podmínek. Bližší informace najdete v sekci 5. Návštěvy hospitalizovaných pacientů.


2Chystáte se do MOÚ a máte projevy infekce

V případě projevů infekčního onemocnení (horečka nad 37.5°C, kašel, dušnost):
 

Pokud jste NEMĚL/A v posledních 3 týdnech onkologickou léčbu, prosíme, nejezděte do MOÚ. Nejdříve kontaktujte svého praktického lékaře. Jsou-li Vaše potíže vážné, volejte 112.

Pokud jste MĚL/A v posledních 3 týdnech onkologickou léčbu, pak nám nejdříve zavolejte (kontaktujte svého onkologa, mimo pracovní dobu pak službu konajícího lékaře T 724 590 848).
Bude Vám sdělen další postup, zejména kam máte přijít.


Pokud někdo z vašich blízkých onemocněl infekcí covid-19 nebo je stále ještě v izolaci, dříve než k nám přijdete, prosím zavolejte a domluvte se s lékařem na přesných pokynech.


4Onkologický pacient a covid-19

Očkování

Všem onkologickým pacientům doporučujeme podstoupit očkování proti covid-19, a to jak očkování obecně, tak doporučujeme všem očkovaným onkologickým pacientům přeočkování posilovací dávkou vakcíny proti covid-19. Očkování můžete uskutečnit v místě svého bydliště, v nejbližším očkovacím centru, nabízíme také možnost očkování pro onkologické pacienty v MOÚ. Zprostředkovat aplikaci posilovací dávky může v MOÚ pacientům v aktivní onkologické léčbě  a případně až 12 měsíců po ukončení této léčby. V případě zájmu kontaktujte svého ošetřujícího lékaře v MOÚ.

 

Informace k očkování proti covid-19 pro pacienty

 

Účinnost očkování u onkologických pacientů

Léčba

Jako onkologický pacient máte zvýšené riziko těžkého průběhu onemocnění covid-19. Svoji léčbu proto konzultujte se svým ošetřujícím onkologem. Mohou Vám být podána antivirotika či monokloklonární protilátky. V případě onemocnění covid-19 proto kontaktujte svého ošetřujícího onkologa, který s Vámi bude konzultovat nejvhodnější variantu dle Vašeho stavu.


5Návštěvy hospitalizovaných pacientů

Návštěvy u hospitalizovaných pacientů jsou aktuálně povoleny, a to vždy v čase 14:00–⁠17:00. Ale je třeba dodržovat stanovená pravidla. Hospitalizované pacienty mohou navštěvovat pouze osoby bez příznaků respiračního onemocnění. Před vstupem na oddělení a na pokoj pacienta si musí každý návštěvník vydezinfikovat ruce. Na pokoj pacienta může v jeden čas vstoupit ideálně pouze jedna osoba, a to po dobu 15 minut. Ve všech vnitřních prostorách MOÚ musí návštěvníci nosit správně nasazený respirátor třídy FFP2.


6Nejčastější dotazy

Uskuteční se plánovaná kontrola nebo vyšetření v MOÚ?

Ano, pokud nejste předem informováni (telefonicky, SMS nebo e-mailem) o přesunutí termínu nebo jeho zrušení.

Měl jsem kontakt s covid-19 pozitivní osobou a mám plánované vyšetření v MOU.

Pokud jste měl kontakt s covid-19 pozitivní osobou a nebyla Vám dosud přikázána izolace, kontaktujte předem svého ošetřujícího lékaře a domluvte se na dalším postupu. Pokud jste v izolaci a potřebujete absolvovat vyšetření v MOU, je taktéž nutné domluvit se na postupu s lékařem.

Fungují privátní, tj. placené preventivní prohlídky?

Aktuální informace o placených preventivní prohlídkách najdete na stránce Centra prevence MOÚ.

Mám plánovanou operaci v MOÚ, bude zrušena nebo se uskuteční dle smluveného termínu?

Pokud nejste předem informování (osobně nebo telefonicky) o zrušení/přesunutí termínu, zákrok bude dle plánu vykonán. Povinností pacienta je předem pravdivě informovat o svém zdravotním stavu. V případě, že máte infekční onemocnění covid-19, nebo někdo z Vaší sdílené domácnosti je covid-19 pozitivní, informujte předem svého lékaře/ku, který rozhodne o dalším postupu.

Fungují preventivní screeningové programy v MOÚ (mamografie, kolonoskopie apod.), uskuteční se plánovaný termín?

Termíny screeningových vyšetření jsou platné. V případě zrušení/přesunutí termínu, z důvodu personálních kapacit MOÚ s ohledem na situaci kolem covid-19, budete individuálně předem informování.

Docházím do MOÚ na chemoterapii ambulantně, jsou termíny platné?

Chemostacionář MOÚ aktuálně neomezuje svůj provoz. V případě, že máte projevy infekce, byl jste v kontaktu s covid-19 pozitivní osobou, nebo jste covid-19 pozitivní, informujte předem svého ošetřujícího lékaře/ku, který/á rozhodne o dalším postupu. V prostorách Chemostacionáře doporučujeme ambulantním pacientům užívat zvýšenou ochranu dýchacích cest – respirátor FFP2.

Praktické rady „Desatero bezpečnosti onkologického pacienta v epidemickém období - nejen COVIDovém“ najdete také na stránkách Linkos.cz

Máte-li jakékoliv nejasnosti ohledně návštěvy MOÚ v souvislosti s infekcí covid-19 a zavedeným omezením poskytované péče, kontaktujte v pracovní dny mezi 8–15 hod. naše Informační a edukační centrum (T 800 222 322, E educentrum@mou.cz).

Všechna zavedená opatření jsou nyní nutná a mají přispět jak k ochraně personálu, tak i pacientů a jejich blízkých.


7Jak se chovat po vstupu do MOÚ

Povinnost nosit respirátor FFP2 překrývající nos i ústa platí pro všechny osoby ve všech vnitřních prostorách MOÚ. Jejich nošení je kontrolováno u vstupních turniketů.

Od povinnosti nosit ochranné prostředky dýchacích cest lze upustit v případech, kdy nošení respirátoru může způsobovat závažné zdravotní potíže (např. zhoršení duševního stavu nebo dušnosti apod.), případně taktéž na doporučení ošetřujícího lékaře.

Omezte kontakt s ostatními a dodržujte odstup alespoň 1 metr od ostatních.

Při kašlání, kýchání, smrkání:

  • Používejte respirátor FFP2.
  • Otočte hlavu směrem od ostatních a odstupte od nich alespoň na 2 metry.
  • Mějte k dispozici náhradní roušku, respirátor i kapesník.
  • Užívejte léky tlumící kašel.

Často si umývejte ruce:

  • Vždy tak učiňte při použití a po vyhození kapesníku, před jídlem, po použití toalety.
  • Nedotýkejte se svých očí, nosu, úst a potravin neumytýma rukama.
  • Účinná je dezinfekce na bázi alkoholu (≥ 60%) nebo mytí vodou a mýdlem aspoň 20 sekund.

Při pozdravu nepodávejte ruku.

 


Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...