DSC01104

Právní oddělení

zpět na seznam pracovišť
 

Právní oddělení poskytuje komplexní právní služby pro MOÚ. Právní oddělení rovněž organizuje vydávání vnitřních předpisů MOÚ a podílí se na jejich tvorbě a revizi. Vedle těchto činností se významně podílí na procesu zadávání veřejných zakázek.

1Kontakty

Právní úsek

T +420 543 134 123, +420 543 134121

Po 7.00–15.30
Út 7.00–15.30
St 7.00–15.30
Čt 7.00–15.30
7.00–15.30

Právní úsek zajišťuje:

 • sjednávání smluv,
 • zastupování před soudy a správními orgány,
 • řešení škod,
 • vymáhání pohledávek,
 • vyřizování stížností a žádostí,
 • zpracování právních dokumentů,
 • administrativní podpora činnosti etické komise,
 • informování o změnách v právním řádu,
 • právní poradenství,
 • kontrola dodržování povinností stanovených právními předpisy a vnitřními předpisy,
 • doporučení preventivních a nápravných opatření a pomoc s jejich implementací.

Úsek administrativy Etické komise

T +420 543 134 123, +420 543 134121

Po 7.00–15.30
Út 7.00–15.30
St 7.00–15.30
Čt 7.00–15.30
7.00–15.30

Úsek administrativy Etické komise zajišťuje administrativní podporu pro činnost Etické komise MOÚ.

Úsek veřejných zakázek

T +420 543 134 122

Vedoucí úseku: Mgr. Martin Hájíček

Po 7.00–15.30
Út 7.00–15.30
St 7.00–15.30
Čt 7.00–15.30
7.00–15.30

Úsek veřejných zakázek zajišťuje zadávání veřejných zakázek postupem podle zákona č. 134/2016 Sb., a metodicky vede zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a poskytuje související právní poradenství.

Úsek ochrany osobních údajů

T +420 777 722 720
 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Bc. Jaroslav Jordán

Po 7.00–15.30
Út 7.00–15.30
St 7.00–15.30
Čt 7.00–15.30
7.00–15.30

Pověřenec pro ochranu osobních údajů vykonává činnosti vyplývající zejména z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Pověřenec pro ochranu osobních údajů zejména poskytuje zaměstnancům informace a poradenství v oblasti ochrany osobních údajů, monitoruje soulad s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a dalšími právními a vnitřními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, a taktéž spolupracuje s dozorovými orgány v oblasti ochrany osobních údajů.


2Kde nás najdete

Právní oddělení 
Masarykův pavilon, 1. patro a suterén (spojovací chodba mezi Masarykovým a Bakešovým pavilonem)

mapa, jak se k nám dostanete

3Lidé

Mgr. Radek Halouzka, MBA

Vedoucí Právního oddělení


[obfuscate_1_|103|88|99|109|116|121|98|88|62|108|110|108|37|97|121]

+420 543 13 4123

Bc. Irena Hudečková

Asistent


[obfuscate_1_|104|105|92|108|96|45|95|108|98|100|98|98|102|116|96|63|100|102|115|45|98|113]

+420 543 13 4121

Mgr. Daniel Jelisejev

Právní asistent


[obfuscate_1_|99|88|101|103|100|107|37|97|99|107|104|106|92|104|100|117|55|100|109|116|45|90|113]

+420 543 13 4117

Mgr. Jan Kuráň

Právník


[obfuscate_1_|105|88|101|44|106|116|105|88|108|63|108|102|108|44|98|121]

+420 543 13 4108

Eva Štanglicová, DiS.

Asistent


[obfuscate_1_|100|109|88|44|114|115|88|101|101|107|104|90|102|116|96|63|100|102|115|45|98|113]

+420 543 13 4106

Bc. Jaroslav Jordán


[obfuscate_1_|105|88|105|109|114|107|88|109|44|105|110|105|91|95|109|63|100|102|115|45|98|113]

+420 543 13 4129

Mgr. Jan Hádek

právník


[obfuscate_1_|105|88|101|44|103|96|91|92|105|63|108|102|108|44|98|121]

+420 543 13 4109

Mgr. Martin Hájíček

vedoucí Úseku veřejných zakázek


[obfuscate_1_|108|88|105|114|104|109|37|95|95|105|104|90|92|105|63|108|102|108|44|98|121]

+420 543 13 4122


Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...