DSC01104

Právní oddělení

zpět na seznam pracovišť
 

Právní oddělení poskytuje komplexní právní služby pro MOÚ. Právní oddělení rovněž organizuje vydávání vnitřních předpisů MOÚ a podílí se na jejich tvorbě a revizi. Vedle těchto činností se významně podílí na procesu zadávání veřejných zakázek.

1Kontakty

Právní úsek

T +420 543 134 123, +420 543 134121

Vedoucí oddělení: Mgr. Radek Halouzka, MBA

Po 7.00–15.30
Út 7.00–15.30
St 7.00–15.30
Čt 7.00–15.30
7.00–15.30

Právní oddělení zajišťuje:

 • sjednávání smluv,
 • zadávání veřejných zakázek,
 • zastupování před soudy a správními orgány,
 • řešení škod,
 • vymáhání pohledávek,
 • vyřizování stížností a žádostí,
 • zpracování právních dokumentů,
 • administrativní podpora činnosti etické komise,
 • informování o změnách v právním řádu,
 • právní poradenství,
 • kontrola dodržování povinností stanovených právními předpisy a vnitřními předpisy,
 • doporučení preventivních a nápravných opatření a pomoc s jejich implementací.

Úsek administrace etické komise

T +420 543 134 123, +420 543 134121

Vedoucí oddělení: Mgr. Radek Halouzka, MBA

Po 7.00–15.30
Út 7.00–15.30
St 7.00–15.30
Čt 7.00–15.30
7.00–15.30

Nemocniční ombudsman

T +420 543 134 122

Nemocniční ombudsman: Mgr. Martin Hájíček

Po 7.00–15.30
Út 7.00–15.30
St 7.00–15.30
Čt 7.00–15.30
7.00–15.30

Náplní práce nemocničního ombudsmana je poskytování pomoci pacientům, jejich příbuzným a blízkým při řešení situací vzniklých v souvislosti s léčbou a pobytem v MOÚ a dále k prošetřování stížností a podnětů týkajících se kvality poskytované péče, provozněorganizačních problémů a podezření na neetické chování zaměstnanců MOÚ.

Úsek ochrany osobních údajů

T +420 777 722 720
 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Bc. Jaroslav Jordán

Po 7.00–15.30
Út 7.00–15.30
St 7.00–15.30
Čt 7.00–15.30
7.00–15.30

Pověřenec pro ochranu osobních údajů vykonává činnosti vyplývající zejména z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Pověřenec pro ochranu osobních údajů zejména poskytuje zaměstnancům informace a poradenství v oblasti ochrany osobních údajů, monitoruje soulad s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a dalšími právními a vnitřními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, a taktéž spolupracuje s dozorovými orgány v oblasti ochrany osobních údajů.


2Kde nás najdete

Právní oddělení 
Masarykův pavilon, 1. patro a suterén (spojovací chodba mezi Masarykovým a Bakešovým pavilonem)

mapa, jak se k nám dostanete

3Lidé

Mgr. Radek Halouzka, MBA

Vedoucí Právního oddělení


[obfuscate_1_|103|88|102|102|108|121|98|91|55|100|110|108|40|90|113]

+420 543 13 4123

Mgr. Jan Hádek

Právník


[obfuscate_1_|105|88|104|37|95|96|91|95|98|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 4109

Mgr. Martin Hájíček

Právník


[obfuscate_1_|108|88|108|107|96|109|37|98|88|97|104|90|95|98|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 4122

Bc. Irena Hudečková

Asistent


[obfuscate_1_|104|105|95|101|88|45|95|111|91|92|98|98|105|109|88|63|100|105|108|37|98|113]

+420 543 13 4121

Daniel Jelisejev

Právní asistent


[obfuscate_1_|99|88|104|96|92|107|37|100|92|99|104|106|95|97|92|117|55|103|102|108|45|90|116]

+420 543 13 4117

Mgr. Jan Kuráň

Právník


[obfuscate_1_|105|88|104|37|98|116|105|91|101|55|108|102|111|37|90|121]

+420 543 13 4108

Eva Štanglicová, DiS.

Asistent


[obfuscate_1_|100|109|91|37|106|115|88|104|94|99|104|90|105|109|88|63|100|105|108|37|98|113]

+420 543 13 4106

Bc. Jaroslav Jordán


[obfuscate_1_|105|88|108|102|106|107|88|112|37|97|110|105|94|88|101|63|100|105|108|37|98|113]

+420 543 13 4129


4Ombudsman

Nemocniční ombudsman poskytuje pomoc pacientům, jejich příbuzným a blízkým při řešení situací vzniklých v souvislosti s léčbou a pobytem v MOÚ. Prošetřuje stížnosti a podněty týkající se kvality poskytované péče, provozně-organizačních problémů a podezření na neetické chování zaměstnanců Masarykova onkologického ústavu.

Nemocničním ombudsmanem MOÚ je Mgr. Martin Hájíček. Je možné jej kontaktovat prostřednictvím formuláře níže nebo na E ombudsman@mou.cz, T 543 134 122, také písemně poštou nebo po předchozí domluvě osobně v kanceláři.

Zpráva nemocničnímu ombudsmanovi

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...