DSC01104

Právní oddělení

zpět na seznam pracovišť
 

Právní oddělení poskytuje komplexní právní služby pro MOÚ. Právní oddělení rovněž organizuje vydávání vnitřních předpisů MOÚ a podílí se na jejich tvorbě a revizi. Vedle těchto činností se významně podílí na procesu zadávání veřejných zakázek.

1Kontakty

Právní úsek

T +420 543 134 123, +420 543 134121

Vedoucí oddělení: Mgr. Radek Halouzka, MBA

Po 7.00–15.30
Út 7.00–15.30
St 7.00–15.30
Čt 7.00–15.30
7.00–15.30

Právní oddělení zajišťuje:

 • sjednávání smluv,
 • zadávání veřejných zakázek,
 • zastupování před soudy a správními orgány,
 • řešení škod,
 • vymáhání pohledávek,
 • vyřizování stížností a žádostí,
 • zpracování právních dokumentů,
 • administrativní podpora činnosti etické komise,
 • informování o změnách v právním řádu,
 • právní poradenství,
 • kontrola dodržování povinností stanovených právními předpisy a vnitřními předpisy,
 • doporučení preventivních a nápravných opatření a pomoc s jejich implementací.

Úsek administrace etické komise

T +420 543 134 123, +420 543 134121

Vedoucí oddělení: Mgr. Radek Halouzka, MBA

Po 7.00–15.30
Út 7.00–15.30
St 7.00–15.30
Čt 7.00–15.30
7.00–15.30

Nemocniční ombudsman

T +420 543 134 122

Nemocniční ombudsman: Mgr. Martin Hájíček

Po 7.00–15.30
Út 7.00–15.30
St 7.00–15.30
Čt 7.00–15.30
7.00–15.30

Náplní práce nemocničního ombudsmana je poskytování pomoci pacientům, jejich příbuzným a blízkým při řešení situací vzniklých v souvislosti s léčbou a pobytem v MOÚ a dále k prošetřování stížností a podnětů týkajících se kvality poskytované péče, provozněorganizačních problémů a podezření na neetické chování zaměstnanců MOÚ.

Úsek ochrany osobních údajů

T +420 777 722 720
 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Bc. Jaroslav Jordán

Po 7.00–15.30
Út 7.00–15.30
St 7.00–15.30
Čt 7.00–15.30
7.00–15.30

Pověřenec pro ochranu osobních údajů vykonává činnosti vyplývající zejména z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Pověřenec pro ochranu osobních údajů zejména poskytuje zaměstnancům informace a poradenství v oblasti ochrany osobních údajů, monitoruje soulad s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a dalšími právními a vnitřními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, a taktéž spolupracuje s dozorovými orgány v oblasti ochrany osobních údajů.


2Kde nás najdete

Právní oddělení 
Masarykův pavilon, 1. patro a suterén (spojovací chodba mezi Masarykovým a Bakešovým pavilonem)

mapa, jak se k nám dostanete

3Lidé

Mgr. Radek Halouzka, MBA

Vedoucí Právního oddělení


[obfuscate_1_|103|88|103|110|117|121|98|92|63|109|110|108|41|98|122]

+420 543 13 4123

Mgr. Jan Hádek

Právník


[obfuscate_1_|105|88|105|45|104|96|91|96|106|64|108|102|112|45|99|121]

+420 543 13 4109

Mgr. Martin Hájíček

Právník


[obfuscate_1_|108|88|109|115|105|109|37|99|96|106|104|90|96|106|64|108|102|112|45|99|121]

+420 543 13 4122

Bc. Irena Hudečková

Asistent


[obfuscate_1_|104|105|96|109|97|45|95|112|99|101|98|98|106|117|97|63|100|106|116|46|98|113]

+420 543 13 4121

Daniel Jelisejev

Právní asistent


[obfuscate_1_|99|88|105|104|101|107|37|101|100|108|104|106|96|105|101|117|55|104|110|117|45|90|117]

+420 543 13 4117

Bc. Jaroslav Jordán


[obfuscate_1_|105|88|109|110|115|107|88|113|45|106|110|105|95|96|110|63|100|106|116|46|98|113]

+420 543 13 4129

Mgr. Jan Kuráň

Právník


[obfuscate_1_|105|88|105|45|107|116|105|92|109|64|108|102|112|45|99|121]

+420 543 13 4108

Eva Štanglicová, DiS.

Asistent


[obfuscate_1_|100|109|92|45|115|115|88|105|102|108|104|90|106|117|97|63|100|106|116|46|98|113]

+420 543 13 4106


4Ombudsman

Nemocniční ombudsman poskytuje pomoc pacientům, jejich příbuzným a blízkým při řešení situací vzniklých v souvislosti s léčbou a pobytem v MOÚ. Prošetřuje stížnosti a podněty týkající se kvality poskytované péče, provozně-organizačních problémů a podezření na neetické chování zaměstnanců Masarykova onkologického ústavu.

Nemocničním ombudsmanem MOÚ je Mgr. Martin Hájíček. Je možné jej kontaktovat prostřednictvím formuláře níže nebo na E ombudsman@mou.cz, T 543 134 122, také písemně poštou nebo po předchozí domluvě osobně v kanceláři.

Zpráva nemocničnímu ombudsmanovi

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...

Upozornění

Pozor, v souvislosti s uzavřením spodních parkovišť (nad vodojemy) dochází od 1.6.2023 k velkým změnám v parkování v okolí MOÚ. Nově jsou zřízeny zóny pro možnost rychlého vystoupení a nastoupení chodících pacientů (tzv. Kiss+Ride), kde však nelze auto nechat stát. Dále jsme zavedli zóny pro vystoupení a nastoupení pacientů potřebujících transportní sedačku nebo lůžko.

Další informace, včetně mapy, naleznete zde.