DSC01072

Odbor kanceláře ředitele

zpět na seznam pracovišť
 

Odbor Kancelář ředitele odpovídá za zajištění odborné úrovně administrativní agendy spojené s výkonem funkce ředitele a jemu přímo podřízených vedoucích zaměstnanců, permanentní komunikační dostupnost vedení uvnitř ústavu i navenek a odpovídá za společenskou a etickou úroveň komunikace Kanceláře ředitele se zaměstnanci ústavu i mimoústavní veřejností. Vztah k pacientům je zajišťován především Informačním a edukačním centrem. Vztahy s médii a agendu PR řídí Centrum komunikace v čele s tiskovým mluvčím. Úsek kvality a akreditací odpovídá za certifikáty a akreditace MOÚ. Odbor se podílí na řádném výkonu spisové služby v MOÚ. Koordinuje činnost Organizačního a programového výboru Brněnských onkologických dnů a Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky (BOD a KNZP). Do jeho gesce spadá také Centrum digitální medicíny zaměřené na projekty spojené s využitím digitálních technologií v medicíně, včetně návrhů a implementace inovativních postupů (např. e-Health, digitalizace ve zdravotnictví).

1Kontakty

Odbor kanceláře ředitele

T +420 543 134 125

Vedoucí odboru: Mgr. Bc David Gurník

Informační a edukační centrum

T +420 800 222 322

Vedoucí centra: Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.

Centrum komunikace s veřejností

T +420 543 134 300

Tiskový mluvčí

Oddělení kvality a akreditací

T +420 543 135 226, +420 543 134 114

Vedoucí úseku: Mgr. Tereza Malá

Centrum digitální medicíny

T +420 543 134 126

Vedoucí úseku: MUDr. Jiří Šedo, Ph.D.


2Kde nás najdete

Úsek kvality a akreditací
Masarykův pavilon (suterén, pod ředitelstvím)

Centrum komunikace s veřejností
Masarykův pavilon (suterén, pod ředitelstvím)

Informační a edukační centrum
Švejdův pavilon, 3. patro

Centrum digitální medicíny
Masarykův pavilon

mapa, jak se k nám dostanete

3Lidé

Mgr. Bc. David Gurník

vedoucí Odboru Kanceláře ředitele - projektový manažer


[obfuscate_1_|99|88|113|104|94|45|94|112|113|104|104|98|59|108|105|116|37|94|121]

+420 543 13 4125

MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH

Odborný poradce


[obfuscate_1_|96|99|96|109|91|45|106|111|100|96|107|102|113|96|58|108|102|112|45|93|121]

MUDr. Pavel Turčáni, Ph.D., MHA

Odborný poradce


[obfuscate_1_|111|88|113|100|102|45|107|112|113|93|96|101|100|63|103|110|108|41|98|116]

+420 543 13 6406

+420 543 13 6409

prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Odborný poradce


[obfuscate_1_|117|112|117|116|102|96|55|104|110|111|45|90|117]

+420 543 13 2450

+420 543 13 6822

prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

Odborný poradce


[obfuscate_1_|105|88|105|45|116|96|99|106|116|94|104|98|59|108|105|116|37|94|121]

+420 543 13 4116

+420 543 13 4102

Julius Csóka

analytik informačních a komunikačních technologií


[obfuscate_1_|105|108|103|104|111|114|37|94|114|105|106|88|59|108|105|116|37|94|121]

+420 543 13 4131

+420 543 13 4130

Mgr. Zdeňka Doležalová


[obfuscate_1_|121|91|96|109|101|96|37|95|110|102|100|113|92|107|105|117|88|59|108|105|116|37|94|121]

+420 543 13 4131

Ivana Růžičková

všeobecná sestra


[obfuscate_1_|104|109|92|109|91|45|105|112|121|99|98|98|106|117|91|63|100|106|116|40|98|113]

+420 543 13 6108

MUDr. Jiří Šedo, Ph.D.

vedoucí Centra digitální medicíny


[obfuscate_1_|105|96|109|104|40|114|92|95|110|58|108|102|112|45|93|121]

+420 543 13 4130

+420 543 13 4136

Mgr. Petr Uhlíř

Pracovník vztahů k veřejnosti


[obfuscate_1_|111|92|111|113|40|116|95|103|104|108|63|100|106|116|40|98|113]

+420 543 13 4300

Mgr. Elena Weyrová

Pracovník vztahů k veřejnosti


[obfuscate_1_|100|99|96|109|91|45|110|96|120|108|110|109|92|63|103|110|108|41|98|116]

+420 543 13 4300

PharmDr. Zdeňka Benešová

Pracovník vztahů k veřejnosti


[obfuscate_1_|121|89|96|109|95|114|102|113|96|58|108|102|112|45|93|121]

+420 543 13 4314

Marie Hamanová

Pracovník vztahů k veřejnosti


[obfuscate_1_|108|88|109|104|95|45|95|92|108|91|109|102|113|96|58|108|102|112|45|93|121]

+420 543 13 4314

Bc. Lucie Havlásková

Asistent/ka IEC


[obfuscate_1_|107|108|94|104|95|45|95|92|117|102|96|106|102|110|112|96|55|104|110|111|45|90|117]

+420 543 13 1106

Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.

Vedoucí Informačního a edukačního centra


[obfuscate_1_|104|109|92|45|98|113|101|94|104|108|104|98|106|117|91|63|100|106|116|40|98|113]

+420 543 13 4303

+420 543 13 4301

MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D.

Koordinační, projektový a programový pracovník


[obfuscate_1_|106|88|111|100|108|104|101|92|45|101|96|103|106|116|104|106|102|113|96|58|108|102|112|45|93|121]

+420 543 13 4314

Mgr. Petra Kuchaříková

koordinační pracovník IEC


[obfuscate_1_|111|92|111|113|91|45|98|112|98|98|96|105|100|106|105|117|88|59|108|105|116|37|94|121]

+420 543 13 4301

Božena Makovská

Pracovník vztahů k veřejnosti


[obfuscate_1_|97|102|117|100|104|96|37|104|96|101|110|109|110|106|91|63|100|106|116|40|98|113]

+420 543 13 4314

Ivana Šindelářová

Pracovník vztahů k veřejnosti


[obfuscate_1_|104|109|92|109|91|45|106|100|109|94|100|99|92|113|105|117|88|59|108|105|116|37|94|121]

+420 543 13 4314

Mgr. Tereza Malá

Vedoucí Oddělení kvality a akreditací


[obfuscate_1_|115|100|92|107|91|63|100|106|116|40|98|113]

+420 543 13 4126

Mgr. Alena Komínková

Zaměstnanec Úseku kvality


[obfuscate_1_|96|99|96|109|91|45|98|106|108|99|109|98|106|117|91|63|100|106|116|40|98|113]

+420 543 13 5226

Mgr. Zdeňka Pešová

Zaměstnanec Úseku kvality


[obfuscate_1_|111|92|110|110|112|96|55|104|110|111|45|90|117]

+420 543 13 5226

+420 543 13 5269

MVDr. Olga Sapožnikov, Ph.D.

vedoucí Úseku akreditací


[obfuscate_1_|110|99|98|96|40|114|88|107|110|116|109|96|102|110|112|63|100|106|116|40|98|113]

+420 543 13 4126

Radka Babáková

Asistent ředitele - koordinační pracovník


[obfuscate_1_|113|88|95|106|91|45|89|92|97|91|106|102|113|96|58|108|102|112|45|93|121]

+420 543 13 4102

Ing. Leona Novotná

Asistent ředitele - koordinační pracovník


[obfuscate_1_|107|92|106|109|91|45|101|106|117|105|115|101|92|63|103|110|108|41|98|116]

+420 543 13 4102

+420 543 13 4103

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...

Upozornění

Pozor, v souvislosti s uzavřením spodních parkovišť (nad vodojemy) dochází od 1.6.2023 k velkým změnám v parkování v okolí MOÚ. Nově jsou zřízeny zóny pro možnost rychlého vystoupení a nastoupení chodících pacientů (tzv. Kiss+Ride), kde však nelze auto nechat stát. Dále jsme zavedli zóny pro vystoupení a nastoupení pacientů potřebujících transportní sedačku nebo lůžko.

Další informace, včetně mapy, naleznete zde.