DSC01072

Odbor kanceláře ředitele

zpět na seznam pracovišť
 

Odbor Kancelář ředitele odpovídá za zajištění odborné úrovně administrativní agendy spojené s výkonem funkce ředitele a jemu přímo podřízených vedoucích zaměstnanců, permanentní komunikační dostupnost vedení uvnitř ústavu i navenek a odpovídá za společenskou a etickou úroveň komunikace Kanceláře ředitele se zaměstnanci ústavu i mimoústavní veřejností. Vztah k pacientům je zajišťován především Informačním a edukačním centrem. Vztahy s médii a agendu PR řídí Centrum komunikace v čele s tiskovým mluvčím. Úsek kvality a akreditací odpovídá za certifikáty a akreditace MOÚ. Odbor se podílí na řádném výkonu spisové služby v MOÚ. Koordinuje činnost Organizačního a programového výboru Brněnských onkologických dnů a Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky (BOD a KNZP). Do jeho gesce spadá také Centrum digitální medicíny zaměřené na projekty spojené s využitím digitálních technologií v medicíně, včetně návrhů a implementace inovativních postupů (např. e-Health, digitalizace ve zdravotnictví).

1Kontakty

Odbor kanceláře ředitele

T +420 543 134 125

Vedoucí odboru: Mgr. Bc David Gurník

Informační a edukační centrum

T +420 800 222 322

Vedoucí centra: Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.

Centrum komunikace s veřejností

T +420 543 134 300

Tiskový mluvčí, vedoucí centra: Mgr. Anna Svobodová

Úsek kvality a akreditací

T +420 543 135 226, +420 543 134 114

Vedoucí úseku: Mgr. Tereza Malá

Centrum digitální medicíny

T +420 543 134 126

Vedoucí úseku: MUDr. Jiří Šedo, Ph.D.


2Kde nás najdete

Úsek kvality a akreditací
Masarykův pavilon (suterén, pod ředitelstvím)

Centrum komunikace s veřejností
Masarykův pavilon (suterén, pod ředitelstvím)

Informační a edukační centrum
Švejdův pavilon, 3. patro

Centrum digitální medicíny
Masarykův pavilon

mapa, jak se k nám dostanete

3Lidé

Mgr. Bc. David Gurník

vedoucí Odboru Kanceláře ředitele - projektový manažer


[obfuscate_1_|99|88|115|96|95|45|94|114|105|105|104|98|61|100|106|116|37|96|113]

+420 543 13 4125

MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH

Odborný poradce


[obfuscate_1_|96|99|98|101|92|45|106|113|92|97|107|102|115|88|59|108|102|114|37|94|121]

MUDr. Pavel Turčáni, Ph.D., MHA

Odborný poradce


[obfuscate_1_|111|88|115|92|103|45|107|114|105|94|96|101|102|55|104|110|108|43|90|117]

+420 543 13 6406

+420 543 13 6409

prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Odborný poradce


[obfuscate_1_|117|112|119|108|103|96|55|106|102|112|45|90|119]

+420 543 13 2450

+420 543 13 6822

prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

Odborný poradce


[obfuscate_1_|105|88|107|37|117|96|99|108|108|95|104|98|61|100|106|116|37|96|113]

+420 543 13 4116

+420 543 13 4102

MUDr. Jiří Šedo, Ph.D.

vedoucí Centra digitální medicíny


[obfuscate_1_|105|96|111|96|41|114|92|97|102|59|108|102|114|37|94|121]

+420 543 13 4126

Natálie Nečasová

Pracovník vztahů k veřejnosti


[obfuscate_1_|109|88|113|88|103|104|92|43|101|96|98|88|112|102|113|96|55|106|102|112|45|90|119]

Mgr. Simona Polcarová

Pracovník vztahů k veřejnosti


[obfuscate_1_|114|96|106|102|105|96|37|109|102|103|98|88|111|102|113|96|55|106|102|112|45|90|119]

+420 543 13 4300

Mgr. Anna Svobodová

Vedoucí Centra komunikace s veřejností


[obfuscate_1_|96|101|107|88|41|114|109|108|89|106|99|102|115|88|59|108|102|114|37|94|121]

+420 543 13 4300

Mgr. Petr Uhlíř

Pracovník vztahů k veřejnosti


[obfuscate_1_|111|92|113|105|41|116|95|105|96|109|63|100|108|108|41|98|113]

+420 543 13 4300

Mgr. Elena Weyrová

Pracovník vztahů k veřejnosti


[obfuscate_1_|100|99|98|101|92|45|110|98|112|109|110|109|94|55|104|110|108|43|90|117]

+420 543 13 4300

PharmDr. Zdeňka Benešová

Pracovník vztahů k veřejnosti


[obfuscate_1_|121|89|98|101|96|114|102|115|88|59|108|102|114|37|94|121]

+420 543 13 4314

Marie Hamanová

Pracovník vztahů k veřejnosti


[obfuscate_1_|108|88|111|96|96|45|95|94|100|92|109|102|115|88|59|108|102|114|37|94|121]

+420 543 13 4314

Bc. Lucie Havlásková

Asistent/ka IEC


[obfuscate_1_|107|108|96|96|96|45|95|94|109|103|96|106|104|102|113|96|55|106|102|112|45|90|119]

+420 543 13 1117

Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.

Vedoucí Informačního a edukačního centra


[obfuscate_1_|104|109|94|37|99|113|101|96|96|109|104|98|108|109|92|63|100|108|108|41|98|113]

+420 543 13 4301

+420 543 13 4303

MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D.

Koordinační, projektový a programový pracovník


[obfuscate_1_|106|88|113|92|109|104|101|94|37|102|96|103|108|108|105|106|102|115|88|59|108|102|114|37|94|121]

+420 543 13 4314

Mgr. Petra Kuchaříková

koordinační pracovník Centrum prevence


[obfuscate_1_|111|92|113|105|92|45|98|114|90|99|96|105|102|98|106|117|88|61|100|106|116|37|96|113]

+420 543 13 4314

Božena Makovská

Pracovník vztahů k veřejnosti


[obfuscate_1_|97|102|119|92|105|96|37|106|88|102|110|109|112|98|92|63|100|108|108|41|98|113]

+420 543 13 4314

Ivana Šindelářová

Pracovník vztahů k veřejnosti


[obfuscate_1_|104|109|94|101|92|45|106|102|101|95|100|99|94|105|106|117|88|61|100|106|116|37|96|113]

+420 543 13 4314

Mgr. Tereza Malá

Vedoucí Oddělení kvality a akreditací


[obfuscate_1_|115|100|94|99|92|63|100|108|108|41|98|113]

+420 543 13 5226

Bc. Petra Šimková


[obfuscate_1_|111|92|113|105|92|45|106|102|100|102|110|109|94|55|104|110|108|43|90|117]

+420 543 13 5226

Mgr. Alena Komínková

Zaměstnanec Úseku kvality


[obfuscate_1_|96|99|98|101|92|45|98|108|100|100|109|98|108|109|92|63|100|108|108|41|98|113]

+420 543 13 5226

MVDr. Olga Sapožnikov, Ph.D.


[obfuscate_1_|110|99|100|88|41|114|88|109|102|117|109|96|104|102|113|63|100|108|108|41|98|113]

+420 543 13 6916

Radka Babáková

Asistent ředitele - koordinační pracovník


[obfuscate_1_|113|88|97|98|92|45|89|94|89|92|106|102|115|88|59|108|102|114|37|94|121]

+420 543 13 4102

Ing. Leona Novotná

Asistent ředitele - koordinační pracovník


[obfuscate_1_|107|92|108|101|92|45|101|108|109|106|115|101|94|55|104|110|108|43|90|117]

+420 543 13 4102

+420 543 13 4103

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...