DSC01072

Odbor kanceláře ředitele

zpět na seznam pracovišť
 

Odbor Kancelář ředitele odpovídá za zajištění odborné úrovně administrativní agendy spojené s výkonem funkce ředitele a jemu přímo podřízených vedoucích zaměstnanců, permanentní komunikační dostupnost vedení uvnitř ústavu i navenek a odpovídá za společenskou a etickou úroveň komunikace Kanceláře ředitele se zaměstnanci ústavu i mimoústavní veřejností. Vztah k pacientům je zajišťován především Informačním a edukačním centrem. Vztahy s médii a agendu PR řídí Centrum komunikace v čele s tiskovým mluvčím. Úsek kvality a akreditací odpovídá za certifikáty a akreditace MOÚ. Odbor se podílí na řádném výkonu spisové služby v MOÚ. Koordinuje činnost Organizačního a programového výboru Brněnských onkologických dnů a Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky (BOD a KNZP). Do jeho gesce spadá také Centrum digitální medicíny zaměřené na projekty spojené s využitím digitálních technologií v medicíně, včetně návrhů a implementace inovativních postupů (např. e-Health, digitalizace ve zdravotnictví).

1Kontakty

Odbor kanceláře ředitele

T +420 543 134 125

Vedoucí odboru: Mgr. Bc. David Gurník

Informační a edukační centrum

T +420 800 222 322

Vedoucí centra: Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.

Centrum komunikace s veřejností

T +420 543 134 300

Vedoucí úseku: Mgr. Bc. Klára Jirkovská 

Oddělení kvality a akreditací

T +420 543 135 226, +420 543 134 114

Vedoucí úseku: Mgr. Tereza Malá

Centrum digitální medicíny

T +420 543 134 126

Vedoucí úseku: MUDr. Jiří Šedo, Ph.D.

Úsek nemocničního ombudsmana

T +420 543 134 122

Vedoucí úseku: Mgr. Martin Hájíček

Úsek kybernetické bezpečnosti

T +420 543 135 117

 

Po 7.00–15.30
Út 7.00–15.30
St 7.00–15.30
Čt 7.00–15.30
7.00–15.30

2Kde nás najdete

Úsek kvality a akreditací
Masarykův pavilon (suterén, pod ředitelstvím)

Centrum komunikace s veřejností
Masarykův pavilon (suterén, pod ředitelstvím)

Informační a edukační centrum
Švejdův pavilon, 3. patro

Centrum digitální medicíny
Masarykův pavilon

mapa, jak se k nám dostanete

3Lidé

Mgr. Bc. David Gurník

vedoucí Odboru Kanceláře ředitele - projektový manažer


[obfuscate_1_|99|88|111|97|100|45|94|110|106|110|104|98|57|101|111|116|37|92|114]

+420 543 13 4125

MUDr. Jiří Šedo, Ph.D.

vedoucí Centra digitální medicíny


[obfuscate_1_|105|96|107|97|46|114|92|93|103|64|108|102|110|38|99|121]

+420 543 13 4130

+420 543 13 4136

Mgr. Bc. Klára Jirkovská

Vedoucí Centra komunikace s veřejností


[obfuscate_1_|106|99|90|106|97|45|97|98|106|107|110|109|108|99|97|63|100|104|109|46|98|113]

+420 543 13 4302

Mgr. Marie Šimonová, Ph.D.

Vedoucí Informačního a edukačního centra


[obfuscate_1_|108|88|107|97|101|45|106|98|101|111|109|102|111|89|64|108|102|110|38|99|121]

+420 543 13 4313

Mgr. Tereza Malá

Vedoucí Oddělení kvality a akreditací


[obfuscate_1_|115|100|90|100|97|63|100|104|109|46|98|113]

+420 543 13 4126

Mgr. Tomáš Chylík, MBA, MSc.


[obfuscate_1_|115|102|102|89|115|45|90|97|113|108|104|98|57|101|111|116|37|92|114]

+420 543 13 5118

Ing. Filip Dočekal

Manažer kybernetické bezpečnosti


[obfuscate_1_|101|96|101|97|112|45|91|104|91|101|106|88|101|56|109|110|108|39|91|122]

+420 543 13 5117

Julius Csóka

analytik informačních a komunikačních technologií


[obfuscate_1_|105|108|101|97|117|114|37|92|107|111|106|88|57|101|111|116|37|92|114]

+420 543 13 4131

+420 543 13 4130

Mgr. Zdeňka Doležalová

všeobecná sestra


[obfuscate_1_|121|91|94|102|107|96|37|93|103|108|100|113|90|100|111|117|88|57|101|111|116|37|92|114]

+420 543 13 4131

Ivana Růžičková

všeobecná sestra


[obfuscate_1_|104|109|90|102|97|45|105|110|114|105|98|98|104|110|97|63|100|104|109|46|98|113]

+420 543 13 6108

Bc. Lucie Tribulová

Pracovník vztahů k veřejnosti


[obfuscate_1_|107|108|92|97|101|45|107|107|97|98|116|99|104|110|97|63|100|104|109|46|98|113]

+420 543 13 4310

Mgr. Petr Uhlíř

Pracovník vztahů k veřejnosti


[obfuscate_1_|111|92|109|106|46|116|95|101|97|114|63|100|104|109|46|98|113]

+420 543 13 4300

Mgr. Elena Weyrová

Pracovník vztahů k veřejnosti


[obfuscate_1_|100|99|94|102|97|45|110|94|113|114|110|109|90|56|109|110|108|39|91|122]

+420 543 13 4300

PharmDr. Zdeňka Benešová

Pracovník vztahů k veřejnosti


[obfuscate_1_|121|89|94|102|101|114|102|111|89|64|108|102|110|38|99|121]

+420 543 13 4314

Marie Hamanová

Pracovník vztahů k veřejnosti


[obfuscate_1_|108|88|107|97|101|45|95|90|101|97|109|102|111|89|64|108|102|110|38|99|121]

+420 543 13 4314

Bc. Lucie Havlásková

Asistent/ka IEC


[obfuscate_1_|107|108|92|97|101|45|95|90|110|108|96|106|100|103|118|96|55|102|103|117|45|90|115]

+420 543 13 1106

MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D.

Koordinační, projektový a programový pracovník


[obfuscate_1_|106|88|109|93|114|104|101|90|38|107|96|103|104|109|110|106|102|111|89|64|108|102|110|38|99|121]

+420 543 13 4314

Božena Makovská

Pracovník vztahů k veřejnosti


[obfuscate_1_|97|102|115|93|110|96|37|102|89|107|110|109|108|99|97|63|100|104|109|46|98|113]

+420 543 13 4314

Ivana Šindelářová

Pracovník vztahů k veřejnosti


[obfuscate_1_|104|109|90|102|97|45|106|98|102|100|100|99|90|106|111|117|88|57|101|111|116|37|92|114]

+420 543 13 4314

Mgr. Gabriela Boková

manažer kvality


[obfuscate_1_|102|88|91|106|105|100|99|90|38|98|110|98|104|110|97|63|100|104|109|46|98|113]

+420 543 13 5226

Mgr. Alena Komínková

Zaměstnanec Úseku kvality


[obfuscate_1_|96|99|94|102|97|45|98|104|101|105|109|98|104|110|97|63|100|104|109|46|98|113]

+420 543 13 5226

Mgr. Zdeňka Pešová

Zaměstnanec Úseku kvality


[obfuscate_1_|111|92|108|103|118|96|55|102|103|117|45|90|115]

+420 543 13 5227

+420 543 13 5269

MVDr. Olga Sapožnikov, Ph.D.

vedoucí Úseku akreditací


[obfuscate_1_|110|99|96|89|46|114|88|105|103|122|109|96|100|103|118|63|100|104|109|46|98|113]

+420 543 13 4126

Radka Babáková

Asistent ředitele - koordinační pracovník


[obfuscate_1_|113|88|93|99|97|45|89|90|90|97|106|102|111|89|64|108|102|110|38|99|121]

+420 543 13 4102

Ing. David Halámek, MBA

Projektový manažer


[obfuscate_1_|99|95|90|100|97|108|92|100|56|115|100|113|103|89|109|45|90|115]

Ing. Leona Novotná

Asistent ředitele - koordinační pracovník


[obfuscate_1_|107|92|104|102|97|45|101|104|110|111|115|101|90|56|109|110|108|39|91|122]

+420 543 13 4102

+420 543 13 4103

MUDr. Pavel Turčáni, Ph.D., MHA

DRG - interní auditor


[obfuscate_1_|111|88|111|93|108|45|107|110|106|99|96|101|98|56|109|110|108|39|91|122]

+420 543 13 6406

+420 543 13 6409

Mgr. Martin Hájíček


[obfuscate_1_|108|88|107|108|105|109|37|97|89|106|104|90|94|99|64|108|102|110|38|99|121]

+420 543 13 4122

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...