DSC01072

Odbor kanceláře ředitele

zpět na seznam pracovišť
 

Odbor Kancelář ředitele odpovídá za zajištění odborné úrovně administrativní agendy spojené s výkonem funkce ředitele a jemu přímo podřízených vedoucích zaměstnanců, permanentní komunikační dostupnost vedení uvnitř ústavu i navenek a odpovídá za společenskou a etickou úroveň komunikace Kanceláře ředitele se zaměstnanci ústavu i mimoústavní veřejností. Vztah k pacientům je zajišťován především Informačním a edukačním centrem. Vztahy s médii a agendu PR řídí Centrum komunikace v čele s tiskovým mluvčím. Úsek kvality a akreditací odpovídá za certifikáty a akreditace MOÚ. Odbor se podílí na řádném výkonu spisové služby v MOÚ. Koordinuje činnost Organizačního a programového výboru Brněnských onkologických dnů a Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky (BOD a KNZP). Do jeho gesce spadá také Centrum digitální medicíny zaměřené na projekty spojené s využitím digitálních technologií v medicíně, včetně návrhů a implementace inovativních postupů (např. e-Health, digitalizace ve zdravotnictví).

1Kontakty

Odbor kanceláře ředitele

T +420 543 134 125

Vedoucí odboru: Mgr. Bc David Gurník

Informační a edukační centrum

T +420 800 222 322

Vedoucí centra: Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.

Centrum komunikace s veřejností

T +420 543 134 300

Tiskový mluvčí

Oddělení kvality a akreditací

T +420 543 135 226, +420 543 134 114

Vedoucí úseku: Mgr. Tereza Malá

Centrum digitální medicíny

T +420 543 134 126

Vedoucí úseku: MUDr. Jiří Šedo, Ph.D.


2Kde nás najdete

Úsek kvality a akreditací
Masarykův pavilon (suterén, pod ředitelstvím)

Centrum komunikace s veřejností
Masarykův pavilon (suterén, pod ředitelstvím)

Informační a edukační centrum
Švejdův pavilon, 3. patro

Centrum digitální medicíny
Masarykův pavilon

mapa, jak se k nám dostanete

3Lidé

Mgr. Bc. Klára Jirkovská

Vedoucí Centra komunikace s veřejností


[obfuscate_1_|106|99|91|112|95|45|97|99|112|105|110|109|109|105|95|63|100|105|115|44|98|113]

+420 543 13 4302

Mgr. Bc. David Gurník

vedoucí Odboru Kanceláře ředitele - projektový manažer


[obfuscate_1_|99|88|112|103|98|45|94|111|112|108|104|98|58|107|109|116|37|93|120]

+420 543 13 4125

MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH

Odborný poradce


[obfuscate_1_|96|99|95|108|95|45|106|110|99|100|107|102|112|95|62|108|102|111|44|97|121]

MUDr. Pavel Turčáni, Ph.D., MHA

Odborný poradce


[obfuscate_1_|111|88|112|99|106|45|107|111|112|97|96|101|99|62|107|110|108|40|97|120]

+420 543 13 6406

+420 543 13 6409

prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Odborný poradce


[obfuscate_1_|117|112|116|115|106|96|55|103|109|115|45|90|116]

+420 543 13 2450

+420 543 13 6822

prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

Odborný poradce


[obfuscate_1_|105|88|104|44|120|96|99|105|115|98|104|98|58|107|109|116|37|93|120]

+420 543 13 4116

+420 543 13 4102

Julius Csóka

analytik informačních a komunikačních technologií


[obfuscate_1_|105|108|102|103|115|114|37|93|113|109|106|88|58|107|109|116|37|93|120]

+420 543 13 4131

+420 543 13 4130

Mgr. Zdeňka Doležalová


[obfuscate_1_|121|91|95|108|105|96|37|94|109|106|100|113|91|106|109|117|88|58|107|109|116|37|93|120]

+420 543 13 4131

Ivana Růžičková

všeobecná sestra


[obfuscate_1_|104|109|91|108|95|45|105|111|120|103|98|98|105|116|95|63|100|105|115|44|98|113]

+420 543 13 6108

MUDr. Jiří Šedo, Ph.D.

vedoucí Centra digitální medicíny


[obfuscate_1_|105|96|108|103|44|114|92|94|109|62|108|102|111|44|97|121]

+420 543 13 4130

+420 543 13 4136

Mgr. Petr Uhlíř

Pracovník vztahů k veřejnosti


[obfuscate_1_|111|92|110|112|44|116|95|102|103|112|63|100|105|115|44|98|113]

+420 543 13 4300

Mgr. Elena Weyrová

Pracovník vztahů k veřejnosti


[obfuscate_1_|100|99|95|108|95|45|110|95|119|112|110|109|91|62|107|110|108|40|97|120]

+420 543 13 4300

PharmDr. Zdeňka Benešová

Pracovník vztahů k veřejnosti


[obfuscate_1_|121|89|95|108|99|114|102|112|95|62|108|102|111|44|97|121]

+420 543 13 4314

Mgr. Marie Crhová


[obfuscate_1_|108|88|108|103|99|45|90|108|102|109|117|88|58|107|109|116|37|93|120]

+420 543 13 4314

Marie Hamanová

Pracovník vztahů k veřejnosti


[obfuscate_1_|108|88|108|103|99|45|95|91|107|95|109|102|112|95|62|108|102|111|44|97|121]

+420 543 13 4314

Bc. Lucie Havlásková

Asistent/ka IEC


[obfuscate_1_|107|108|93|103|99|45|95|91|116|106|96|106|101|109|116|96|55|103|109|115|45|90|116]

+420 543 13 1106

Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.

Vedoucí Informačního a edukačního centra


[obfuscate_1_|104|109|91|44|102|113|101|93|103|112|104|98|105|116|95|63|100|105|115|44|98|113]

+420 543 13 4303

+420 543 13 4301

MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D.

Koordinační, projektový a programový pracovník


[obfuscate_1_|106|88|110|99|112|104|101|91|44|105|96|103|105|115|108|106|102|112|95|62|108|102|111|44|97|121]

+420 543 13 4314

Božena Makovská

Pracovník vztahů k veřejnosti


[obfuscate_1_|97|102|116|99|108|96|37|103|95|105|110|109|109|105|95|63|100|105|115|44|98|113]

+420 543 13 4314

Ivana Šindelářová

Pracovník vztahů k veřejnosti


[obfuscate_1_|104|109|91|108|95|45|106|99|108|98|100|99|91|112|109|117|88|58|107|109|116|37|93|120]

+420 543 13 4314

Mgr. Tereza Malá

Vedoucí Oddělení kvality a akreditací


[obfuscate_1_|115|100|91|106|95|63|100|105|115|44|98|113]

+420 543 13 4126

Mgr. Gabriela Boková

manažer kvality


[obfuscate_1_|102|88|92|112|103|100|99|91|44|96|110|98|105|116|95|63|100|105|115|44|98|113]

+420 543 13 5226

Mgr. Alena Komínková

Zaměstnanec Úseku kvality


[obfuscate_1_|96|99|95|108|95|45|98|105|107|103|109|98|105|116|95|63|100|105|115|44|98|113]

+420 543 13 5226

Mgr. Zdeňka Pešová

Zaměstnanec Úseku kvality


[obfuscate_1_|111|92|109|109|116|96|55|103|109|115|45|90|116]

+420 543 13 5227

+420 543 13 5269

MVDr. Olga Sapožnikov, Ph.D.

vedoucí Úseku akreditací


[obfuscate_1_|110|99|97|95|44|114|88|106|109|120|109|96|101|109|116|63|100|105|115|44|98|113]

+420 543 13 4126

Radka Babáková

Asistent ředitele - koordinační pracovník


[obfuscate_1_|113|88|94|105|95|45|89|91|96|95|106|102|112|95|62|108|102|111|44|97|121]

+420 543 13 4102

Ing. Leona Novotná

Asistent ředitele - koordinační pracovník


[obfuscate_1_|107|92|105|108|95|45|101|105|116|109|115|101|91|62|107|110|108|40|97|120]

+420 543 13 4102

+420 543 13 4103

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...