DSC01072

Odbor kanceláře ředitele

zpět na seznam pracovišť
 

Odbor Kancelář ředitele odpovídá za zajištění odborné úrovně administrativní agendy spojené s výkonem funkce ředitele a jemu přímo podřízených vedoucích zaměstnanců, permanentní komunikační dostupnost vedení uvnitř ústavu i navenek a odpovídá za společenskou a etickou úroveň komunikace Kanceláře ředitele se zaměstnanci ústavu i mimoústavní veřejností. Vztah k pacientům je zajišťován především Informačním a edukačním centrem. Vztahy s médii a agendu PR řídí Centrum komunikace v čele s tiskovým mluvčím. Úsek kvality a akreditací odpovídá za certifikáty a akreditace MOÚ. Odbor se podílí na řádném výkonu spisové služby v MOÚ. Koordinuje činnost Organizačního a programového výboru Brněnských onkologických dnů a Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky (BOD a KNZP). Do jeho gesce spadá také Centrum digitální medicíny zaměřené na projekty spojené s využitím digitálních technologií v medicíně, včetně návrhů a implementace inovativních postupů (např. e-Health, digitalizace ve zdravotnictví).

1Kontakty

Odbor kanceláře ředitele

T +420 543 134 125

Vedoucí odboru: Mgr. Bc. David Gurník

Informační a edukační centrum

T +420 800 222 322

Vedoucí centra: Mgr. Veronika Guziurová

Centrum komunikace s veřejností

T +420 543 134 300

Vedoucí úseku: Mgr. Bc. Klára Jirkovská 

Oddělení kvality a akreditací

T +420 543 135 226, +420 543 134 114

Vedoucí úseku: Mgr. Tereza Malá

Centrum digitální medicíny

T +420 543 134 126

Vedoucí úseku: MUDr. Jiří Šedo, Ph.D.

Úsek nemocničního ombudsmana

T +420 543 134 122

Vedoucí úseku: Mgr. Martin Hájíček

Úsek kybernetické bezpečnosti

T +420 543 135 117

 

Po 7.00–15.30
Út 7.00–15.30
St 7.00–15.30
Čt 7.00–15.30
7.00–15.30

2Kde nás najdete

Úsek kvality a akreditací
Masarykův pavilon (suterén, pod ředitelstvím)

Centrum komunikace s veřejností
Masarykův pavilon (suterén, pod ředitelstvím)

Informační a edukační centrum
Švejdův pavilon, 3. patro

Centrum digitální medicíny
Masarykův pavilon

mapa, jak se k nám dostanete

3Lidé

Mgr. Bc. David Gurník

vedoucí Odboru Kanceláře ředitele - projektový manažer


[obfuscate_1_|99|88|109|103|99|45|94|108|112|109|104|98|55|107|110|116|37|90|120]

+420 543 13 4125

MUDr. Jiří Šedo, Ph.D.

vedoucí Centra digitální medicíny


[obfuscate_1_|105|96|105|103|45|114|92|91|109|63|108|102|108|44|98|121]

+420 543 13 4130

+420 543 13 4136

Mgr. Bc. Klára Jirkovská

Vedoucí Centra komunikace s veřejností


[obfuscate_1_|106|99|88|112|96|45|97|96|112|106|110|109|106|105|96|63|100|102|115|45|98|113]

+420 543 13 4302

Mgr. Veronika Guziurová

Vedoucí Informačního a edukačního centra


[obfuscate_1_|117|92|105|109|109|104|98|88|44|102|116|113|96|115|113|110|109|88|62|108|110|108|37|97|121]

+420 543 13 4313

Mgr. Tereza Malá, MBA

Vedoucí Oddělení kvality a akreditací


[obfuscate_1_|115|100|88|106|96|63|100|102|115|45|98|113]

+420 543 13 4126

Mgr. Tomáš Chylík, MBA, MSc.

analytik IT technologií


[obfuscate_1_|115|102|100|95|114|45|90|95|119|107|104|98|55|107|110|116|37|90|120]

+420 543 13 5118

Ing. Filip Dočekal

Manažer kybernetické bezpečnosti


[obfuscate_1_|101|96|99|103|111|45|91|102|97|100|106|88|99|62|108|110|108|37|97|121]

+420 543 13 5117

Julius Csóka

analytik informačních a komunikačních technologií


[obfuscate_1_|105|108|99|103|116|114|37|90|113|110|106|88|55|107|110|116|37|90|120]

+420 543 13 4131

+420 543 13 4130

Mgr. Zdeňka Doležalová

všeobecná sestra


[obfuscate_1_|121|91|92|108|106|96|37|91|109|107|100|113|88|106|110|117|88|55|107|110|116|37|90|120]

+420 543 13 4131

Ivana Růžičková

všeobecná sestra


[obfuscate_1_|104|109|88|108|96|45|105|108|120|104|98|98|102|116|96|63|100|102|115|45|98|113]

+420 543 13 6108

Bc. Lucie Tribulová

Pracovník vztahů k veřejnosti


[obfuscate_1_|107|108|90|103|100|45|107|105|103|97|116|99|102|116|96|63|100|102|115|45|98|113]

+420 543 13 4310

Mgr. Petr Uhlíř

Pracovník vztahů k veřejnosti


[obfuscate_1_|111|92|107|112|45|116|95|99|103|113|63|100|102|115|45|98|113]

+420 543 13 4300

Mgr. Elena Weyrová

Pracovník vztahů k veřejnosti


[obfuscate_1_|100|99|92|108|96|45|110|92|119|113|110|109|88|62|108|110|108|37|97|121]

+420 543 13 4300

PharmDr. Zdeňka Benešová

Pracovník vztahů k veřejnosti


[obfuscate_1_|121|89|92|108|100|114|102|109|95|63|108|102|108|44|98|121]

+420 543 13 4314

Marie Hamanová

Pracovník vztahů k veřejnosti


[obfuscate_1_|108|88|105|103|100|45|95|88|107|96|109|102|109|95|63|108|102|108|44|98|121]

+420 543 13 4314

Mgr. Lucie Havlásková

Asistent/ka IEC


[obfuscate_1_|107|108|90|103|100|45|95|88|116|107|96|106|98|109|117|96|55|100|109|116|45|90|113]

+420 543 13 1106

MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D.

Koordinační, projektový a programový pracovník


[obfuscate_1_|106|88|107|99|113|104|101|88|44|106|96|103|102|115|109|106|102|109|95|63|108|102|108|44|98|121]

+420 543 13 4314

Božena Makovská

Pracovník vztahů k veřejnosti


[obfuscate_1_|97|102|113|99|109|96|37|100|95|106|110|109|106|105|96|63|100|102|115|45|98|113]

+420 543 13 4314

Ivana Šindelářová

Pracovník vztahů k veřejnosti


[obfuscate_1_|104|109|88|108|96|45|106|96|108|99|100|99|88|112|110|117|88|55|107|110|116|37|90|120]

+420 543 13 4314

Mgr. Gabriela Boková

manažer kvality


[obfuscate_1_|102|88|89|112|104|100|99|88|44|97|110|98|102|116|96|63|100|102|115|45|98|113]

+420 543 13 5226

Mgr. Alena Komínková

Zaměstnanec Úseku kvality


[obfuscate_1_|96|99|92|108|96|45|98|102|107|104|109|98|102|116|96|63|100|102|115|45|98|113]

+420 543 13 5226

Mgr. Zdeňka Pešová

Zaměstnanec Úseku kvality


[obfuscate_1_|111|92|106|109|117|96|55|100|109|116|45|90|113]

+420 543 13 5227

+420 543 13 5269

Radka Babáková

Asistent ředitele - koordinační pracovník


[obfuscate_1_|113|88|91|105|96|45|89|88|96|96|106|102|109|95|63|108|102|108|44|98|121]

+420 543 13 4102

Ing. Leona Novotná

Asistent ředitele - koordinační pracovník


[obfuscate_1_|107|92|102|108|96|45|101|102|116|110|115|101|88|62|108|110|108|37|97|121]

+420 543 13 4102

+420 543 13 4103

MUDr. Pavel Turčáni, Ph.D., MHA

DRG - interní auditor


[obfuscate_1_|111|88|109|99|107|45|107|108|112|98|96|101|96|62|108|110|108|37|97|121]

+420 543 13 6406

+420 543 13 6409

Mgr. Martin Hájíček


[obfuscate_1_|108|88|105|114|104|109|37|95|95|105|104|90|92|105|63|108|102|108|44|98|121]

+420 543 13 4122

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...