DSC01112

Odbor hospodářsko-technických služeb

zpět na seznam pracovišť
 

Odbor hospodářsko-technických služeb (OHTS) je nezdravotnické pracoviště zajišťující hospodářské a technické služby v MOÚ. Především se zaměřuje na investiční výstavbu a opravy nehmotného majetku, stravování zaměstnanců a pacientů, dodávky médií, údržbu zeleně v areálu, služby vrátnice, podatelny a telefonní ústředny, a také na vodní a odpadové hospodářství. Dále prostřednictvím centrálního velínu zajišťuje provoz výměníkových stanic, vzduchotechniky, plynové kotelny a zdrojů chladu. Má na starost také zabezpečení činnosti související s nákupem, provozem a užíváním zdravotnické techniky a v oblasti BOZP a PO. Odbor celkem tvoří tři oddělení a dva úseky.

1Kontakty

T +420 543 134 200

Náměstek pro hospodářsko-technické služby: Ing. Radek Vach

Provozní oddělení

T +420 543 134 250

Vedoucí oddělení: Jan Mikula

Po 7.00–15.30
Út 7.00–15.30
St 7.00–15.30
Čt 7.00–15.30
7.00–15.30

Součástí Provozního oddělení je Úsek služeb, Úsek technického zabezpečení a Úsek údržby.

Úsek údržby

T +420 543 134 216

Vedoucí úseku: Jan Nerud

Po 7.00–15.30
Út 7.00–15.30
St 7.00–15.30
Čt 7.00–15.30
7.00–15.30

Úsek údržby zajišťuje údržbu a opravy v areálu MOÚ.

Úsek služeb

T +420 543 134 219 (vrátnice), +420 543 134 111 (podatelna), +420 543 131 111 (telefonní ústředna)

Vedoucí úseku: Jiřina Jurníčková

Po 7.00–15.30
Út 7.00–15.30
St 7.00–15.30
Čt 7.00–15.30
7.00–15.30

Úsek služeb zajišťuje:

 • klíčový systém MOÚ
 • údržbu zeleně v areálu
 • osobní autodopravu
 • služby vrátnice a podatelny
 • sběr a výdej prádla

Úsek technického zabezpečení

T +420 543 134 257

Vedoucí úseku: Ing. Zdeněk Tesař, Ph.D.

Po 7.00–15.30
Út 7.00–15.30
St 7.00–15.30
Čt 7.00–15.30
7.00–15.30

Úsek technického zabezpečení zajišťuje:

 • provoz výměníkových stanic, vzduchotechniky, zdroje chladu, telefonní ústředny,
 • zajištění dodávek energií a sledování spotřeby,
 • vodní a odpadové hospodářství.

Úsek investic a správy budov

T +420 543 134 201, +420 543 134 203

Vedoucí úseku: Ing. Kateřina Mišáková

Po 7.00–15.30
Út 7.00–15.30
St 7.00–15.30
Čt 7.00–15.30
7.00–15.30

Zajišťuje realizaci pořízení a zhodnocení nemovitého majetku v rozsahu:

 • sestavení návrhu plánu investic pro nemovitý majetek,
 • zpracování investičních záměrů,
 • zajištění podkladů financování investic ze státního rozpočtu,
 • činnosti spojené s čerpání dotací ze SR,
 • zadání zakázek na služby projektantů (VZMR, pro ostatní zakázky zpracovává podklady),
 • zajištění zpracování, projednání a převzetí projektové dokumentace,
 • zajištění zadání zakázek na inženýrské služby (VZMR, pro ostatní zakázky zpracovává podklady),
 • zajištění inženýrských služeb a technického dozoru investora, zadání zakázek na stavební práce (VZMR, pro ostatní zakázky zpracovává podklady),
 • uvedení staveb do užívání,
 • uplatnění nároků objednatele plynoucích z odpovědnosti zhotovitele za vady.

 

Oddělení stravovacího provozu

T +420 543 134 230 (úsek kuchyně), +420 543 134 228 (úsek skladového hospodářství), +420 543 134 212 (jídelna pro zaměstnance)

Vedoucí oddělení: Yveta Rybnikářová

Po 6.00–14.30
Út 6.00–14.30
St 6.00–14.30
Čt 6.00–14.30
6.00–14.30

Oddělení stravovacího provozu zajišťuje poskytování stravovacích služeb, výrobu a výdej teplých i studených pokrmů pro pacienty i zaměstnance MOÚ.

Oddělení stravovacího provozu se člení na:

 • Úsek kuchyně
 • Úsek skladového hospodářství

 

Oddělení zdravotnické techniky 

T +420 543 134 240

Vedoucí oddělení: Ing. Jan Krchňavý

Po 7.00–15.30
Út 7.00–15.30
St 7.00–15.30
Čt 7.00–15.30
7.00–15.30

Zajišťuje služby pro MOÚ s důrazem na bezpečné používání zdravotnických prostředků:

 • bezpečnostně-technické kontroly zdravotnických prostředků,
 • servis zdravotnické techniky,
 • oblast metrologie, provádění pravidelných kalibrací a ověřování měřidel,
 • evidenci zdravotnické techniky,
 • veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky zdravotnické techniky.

Úsek zdravotnické techniky a technicko-inženýrských činností

T +420 543 134 240

Vedoucí oddělení: Ing. Jan Krchňavý

Po 7.00–15.30
Út 7.00–15.30
St 7.00–15.30
Čt 7.00–15.30
7.00–15.30

Úsek údržby zajišťuje údržbu a opravy v areálu MOÚ.

Úsek investiční činnosti do zdravotnické techniky

T +420 543 134 240

Vedoucí oddělení: Ing. Jan Krchňavý

Po 7.00–15.30
Út 7.00–15.30
St 7.00–15.30
Čt 7.00–15.30
7.00–15.30

Úsek údržby zajišťuje údržbu a opravy v areálu MOÚ.

Úsek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany

T +420 543 134 246

Vedoucí úseku: Ing. Jindřich Paroulek

Po 7.00–15.30
Út 7.00–15.30
St 7.00–15.30
Čt 7.00–15.30
7.00–15.30

Zajišťuje činnosti a služby v oblasti BOZP a PO, vypracování a vedení dokumentace BOZP, PO a vzdělávání zaměstnanců v těchto oblastech.

 


2Kde nás najdete

Odbor hospodářsko-technických služeb
Masarykův pavilon, 2. patro

Úsek investic a správy budov
Masarykův pavilon, 2. patro

Provozní oddělení
Masarykův a Švejdův pavilon

Úsek služeb (vedení)
Masarykův pavilon, 2. patro

Úsek technického zabezpečení
Švejdův pavilon, přízemí

Úsek údržby
Masarykův pavilon, 1. podlaží

Oddělení stravovacího provozu
Masarykův pavilon

Úsek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany
Švejdův pavilon, přízemí

Oddělení zdravotnické techniky a investic do ZT
Masarykův pavilon, suterén

mapa, jak se k nám dostanete

3Lidé

Ing. Radek Vach, MBA

Náměstek Odboru hospodářsko-technických služeb


[obfuscate_1_|117|88|93|102|62|108|102|111|44|97|121]

+420 543 13 4264

+420 543 13 4200

Jan Mikula

Vedoucí Provozního oddělení


[obfuscate_1_|108|96|101|115|106|96|55|103|109|115|45|90|116]

+420 543 13 4250

Roman Bretter

Pracovník vrátnice/podatelny


[obfuscate_1_|113|102|103|95|108|45|89|108|99|114|115|92|108|62|107|110|108|40|97|120]

+420 543 13 4219

Eva Dvořáková

Administrativní a spisový pracovník


[obfuscate_1_|100|91|112|109|112|96|98|105|116|95|63|100|105|115|44|98|113]

+420 543 13 4264

+420 543 13 4266

Jiřina Jurníčková

Vedoucí Úseku služeb


[obfuscate_1_|105|108|108|108|103|98|98|105|116|95|63|100|105|115|44|98|113]

+420 543 13 4266

+420 543 13 4264

Diana Marková

Administrativní a spisový pracovník


[obfuscate_1_|99|96|91|108|95|45|100|91|112|105|110|109|91|62|107|110|108|40|97|120]

+420 543 13 4110

+420 543 13 4111

Andrea Mifková

telefonistka


[obfuscate_1_|96|101|94|112|99|96|37|103|103|100|106|102|112|95|62|108|102|111|44|97|121]

+420 543 13 1111

+420 543 13 4219

Kateřina Pecinová

Dělník


[obfuscate_1_|106|88|110|99|112|104|101|91|44|110|100|90|99|108|109|117|88|58|107|109|116|37|93|120]

+420 543 13 4225

Monika Roubíčková

Dělník


[obfuscate_1_|108|102|104|103|105|96|37|108|109|115|97|96|93|105|109|117|88|58|107|109|116|37|93|120]

+420 543 13 4225

Milada Šplíchalová

Pracovník vrátnice/podatelny


[obfuscate_1_|108|96|102|95|98|96|37|109|110|106|104|90|98|95|106|110|109|91|62|107|110|108|40|97|120]

+420 543 13 4219

Soňa Strejcová

Administrativní a spisový pracovník


[obfuscate_1_|114|102|104|95|44|114|107|108|99|104|98|102|112|95|62|108|102|111|44|97|121]

+420 543 13 4111

+420 543 13 4110

Marcela Zápařková

Dělník


[obfuscate_1_|108|88|108|97|99|107|88|40|120|95|111|88|108|105|109|117|88|58|107|109|116|37|93|120]

+420 543 13 4225

Rudolf Majer

THP - technický pracovník


[obfuscate_1_|113|108|94|109|106|101|37|103|95|104|100|105|58|107|109|116|37|93|120]

+420 543 13 4256

+420 543 13 1234

Roman Novotný

THP - technický pracovník


[obfuscate_1_|113|102|103|95|108|45|101|105|116|109|115|101|115|62|107|110|108|40|97|120]

+420 543 13 4256

Petr Panáček

THP - technický pracovník


[obfuscate_1_|111|92|110|112|44|111|88|104|95|97|100|98|58|107|109|116|37|93|120]

+420 543 13 4204

Ing. Zdeněk Tesař, Ph.D.

Vedoucí Úseku technického zabezpečení


[obfuscate_1_|121|91|95|108|99|106|37|110|99|113|96|105|58|107|109|116|37|93|120]

+420 543 13 4257

Petr Cháb

Pracovník údržby


[obfuscate_1_|111|92|110|112|44|98|95|91|96|62|108|102|111|44|97|121]

+420 543 13 4218

+420 543 13 4216

Augustín Cigler

Pracovník údržby


[obfuscate_1_|96|108|97|115|113|115|96|104|44|97|104|94|102|99|112|63|100|105|115|44|98|113]

+420 543 13 4216

Ivo Dítě

Pracovník údržby


[obfuscate_1_|104|109|105|44|98|104|107|95|62|107|110|108|40|97|120]

+420 543 13 4218

+420 543 13 4216

Martin Havlíček

Pracovník údržby


[obfuscate_1_|108|88|108|114|103|109|37|98|95|116|107|96|93|99|105|63|100|105|115|44|98|113]

+420 543 13 4216

Michal Janula

Pracovník údržby


[obfuscate_1_|108|96|93|102|95|107|37|100|95|108|116|99|91|62|107|110|108|40|97|120]

+420 543 13 4218

+420 543 13 4216

Luboš Kramoliš

Pracovník údržby


[obfuscate_1_|107|108|92|109|113|45|98|108|95|107|110|99|99|113|62|108|102|111|44|97|121]

+420 543 13 4218

+420 543 13 4216

Pavel Matula

Pracovník údržby


[obfuscate_1_|111|88|112|99|106|45|100|91|114|115|107|88|58|107|109|116|37|93|120]

+420 543 13 4218

+420 543 13 4216

Jan Nerud

Vedoucí Úseku údržby


[obfuscate_1_|105|88|104|44|108|100|105|111|98|62|108|102|111|44|97|121]

+420 543 13 4216

+420 543 13 4218

Jiří Sklenář

Pracovník údržby


[obfuscate_1_|105|96|108|103|44|114|98|102|99|108|96|105|58|107|109|116|37|93|120]

+420 543 13 4218

+420 543 13 4216

Roman Špaček

Pracovník údržby


[obfuscate_1_|113|102|103|95|108|45|106|106|95|97|100|98|58|107|109|116|37|93|120]

+420 543 13 4216

+420 543 13 4215

Jiří Šudák

Pracovník údržby


[obfuscate_1_|105|96|108|103|44|114|108|94|95|105|63|100|105|115|44|98|113]

+420 543 13 4218

+420 543 13 4217

Jaroslav Totek

Pracovník údržby


[obfuscate_1_|105|88|108|109|113|107|88|112|44|114|110|107|95|105|62|108|102|111|44|97|121]

+420 543 13 4216

Ing. Milič Fojt

Investiční referent - Ůsek investic a správy budov


[obfuscate_1_|108|96|102|103|97|45|93|105|104|114|63|100|105|115|44|98|113]

+420 543 13 4203

Ing. Věroslav Gregor

Investiční referent - Ůsek investic a správy budov


[obfuscate_1_|117|92|108|109|113|107|88|112|44|101|113|92|97|109|112|63|100|105|115|44|98|113]

+420 543 13 4247

Ing. Ivo Kratochvíl

Investiční referent - Ůsek investic a správy budov


[obfuscate_1_|104|109|105|44|105|113|88|110|109|97|103|109|99|106|62|108|102|111|44|97|121]

+420 543 13 4203

+420 543 13 4244

Ing. Kateřina Mišáková

Vedoucí Úseku investic a správy budov


[obfuscate_1_|108|96|109|95|105|110|109|91|62|107|110|108|40|97|120]

+420 543 13 4203

+420 543 13 4201

Marta Nedvědická

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


[obfuscate_1_|108|88|108|114|95|45|101|95|98|116|100|91|99|97|105|96|55|103|109|115|45|90|116]

+420 543 13 4230

Hana Nosálová

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


[obfuscate_1_|103|88|104|95|44|109|102|109|95|106|110|109|91|62|107|110|108|40|97|120]

+420 543 13 4230

Yveta Rybnikářová

Vedoucí Oddělení stravovacího provozu


[obfuscate_1_|120|109|95|114|95|45|105|115|96|108|104|98|91|112|109|117|88|58|107|109|116|37|93|120]

+420 543 13 4230

+420 543 13 4229

Jana Vyskočilová

Zásobovač


[obfuscate_1_|105|88|104|95|44|117|112|109|105|109|98|96|102|109|116|96|55|103|109|115|45|90|116]

+420 543 13 4228

Ing. Jindřich Paroulek

Zaměstnanec Úseku BOZP


[obfuscate_1_|111|88|108|109|115|107|92|101|62|107|110|108|40|97|120]

+420 543 13 4246

Ing. Dušan Brzobohatý

biomedicínský inženýr


[obfuscate_1_|99|108|109|95|108|45|89|108|120|109|97|102|98|95|114|120|55|103|109|115|45|90|116]

+420 543 13 4234

Ing. Bc. Jaroslava Janáková

biomedicínský inženýr


[obfuscate_1_|105|88|108|109|113|107|88|112|95|44|105|88|104|95|105|110|109|91|62|107|110|108|40|97|120]

+420 543 13 4237

Ing. Jan Krchňavý

Vedoucí Oddělení zdravotnické techniky a investic do ZT


[obfuscate_1_|105|88|104|44|105|113|90|98|108|95|117|112|58|107|109|116|37|93|120]

+420 543 13 4240

Ing. Zdeněk Krejča

Investiční referent


[obfuscate_1_|106|105|95|104|97|96|55|103|109|115|45|90|116]

+420 543 13 4235

Ing. Pavel Požár

biomedicínský inženýr


[obfuscate_1_|111|88|112|99|106|45|103|105|120|95|113|55|103|109|115|45|90|116]

+420 543 13 4236

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...