DSC01112

Odbor hospodářsko-technických služeb

zpět na seznam pracovišť
 

Odbor hospodářsko-technických služeb (OHTS) je nezdravotnické pracoviště zajišťující hospodářské a technické služby v MOÚ. Především se zaměřuje na investiční výstavbu a opravy nehmotného majetku, stravování zaměstnanců a pacientů, dodávky médií, údržbu zeleně v areálu, služby vrátnice, podatelny a telefonní ústředny, a také na vodní a odpadové hospodářství. Dále prostřednictvím centrálního velínu zajišťuje provoz výměníkových stanic, vzduchotechniky, plynové kotelny a zdrojů chladu. Má na starost také zabezpečení činnosti související s nákupem, provozem a užíváním zdravotnické techniky a v oblasti BOZP a PO. Odbor celkem tvoří tři oddělení a dva úseky.

1Kontakty

T +420 543 134 200

Náměstek pro hospodářsko-technické služby: Ing. Radek Vach

Úsek investic a správy budov

T +420 543 134 201, +420 543 134 203

Vedoucí úseku: Ing. Kateřina Mišáková

Zajišťuje realizaci pořízení a zhodnocení nemovitého majetku v rozsahu:

 • sestavení návrhu plánu investic pro nemovitý majetek,
 • zpracování investičních záměrů,
 • zajištění podkladů financování investic ze státního rozpočtu,
 • činnosti spojené s čerpání dotací ze SR,
 • zadání zakázek na služby projektantů (VZMR, pro ostatní zakázky zpracovává podklady),
 • zajištění zpracování, projednání a převzetí projektové dokumentace,
 • zajištění zadání zakázek na inženýrské služby (VZMR, pro ostatní zakázky zpracovává podklady),
 • zajištění inženýrských služeb a technického dozoru investora, zadání zakázek na stavební práce (VZMR, pro ostatní zakázky zpracovává podklady),
 • uvedení staveb do užívání,
 • uplatnění nároků objednatele plynoucích z odpovědnosti zhotovitele za vady.

 

Provozní oddělení

T +420 543 134 250

Vedoucí oddělení: Jan Mikula

Součástí Provozního oddělení je Úsek služeb, Úsek technického zabezpečení a Úsek údržby.

Úsek služeb

T +420 543 134 219 (vrátnice), +420 543 134 111 (podatelna), +420 543 131 111 (telefonní ústředna)

Vedoucí úseku: Jiřina Jurníčková

Úsek služeb zajišťuje:

 • klíčový systém MOÚ
 • údržbu zeleně v areálu
 • osobní autodopravu
 • služby vrátnice a podatelny
 • sběr a výdej prádla

Úsek technického zabezpečení

T +420 543 134 257

Vedoucí úseku: Ing. Zdeněk Tesař, Ph.D.

Úsek technického zabezpečení zajišťuje:

 • provoz výměníkových stanic, vzduchotechniky, zdroje chladu, telefonní ústředny,
 • zajištění dodávek energií a sledování spotřeby,
 • vodní a odpadové hospodářství.

Úsek údržby

T +420 543 134 216

Vedoucí úseku: Jan Nerud

Úsek údržby zajišťuje údržbu a opravy v areálu MOÚ.

Oddělení stravovacího provozu

T +420 543 134 230 (úsek kuchyně), +420 543 134 228 (úsek skladového hospodářství), +420 543 134 212 (jídelna pro zaměstnance)

Vedoucí oddělení: Yveta Rybnikářová

Oddělení stravovacího provozu zajišťuje poskytování stravovacích služeb, výrobu a výdej teplých i studených pokrmů pro pacienty i zaměstnance MOÚ.

Oddělení stravovacího provozu se člení na:

 • Úsek kuchyně
 • Úsek skladového hospodářství

 

Úsek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany

T +420 543 134 246

Vedoucí úseku: Ing. Jindřich Paroulek

Zajišťuje činnosti a služby v oblasti BOZP a PO, vypracování a vedení dokumentace BOZP, PO a vzdělávání zaměstnanců v těchto oblastech.

 

Oddělení zdravotnické techniky a investic do ZT

T +420 543 134 240

Vedoucí oddělení: Ing. Jan Krchňavý

Zajišťuje služby pro MOÚ s důrazem na bezpečné používání zdravotnických prostředků:

 • bezpečnostně-technické kontroly zdravotnických prostředků,
 • servis zdravotnické techniky,
 • oblast metrologie, provádění pravidelných kalibrací a ověřování měřidel,
 • evidenci zdravotnické techniky,
 • veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky zdravotnické techniky.

 

Ing. Radek Vach

Náměstek Odboru hospodářsko-technických služeb


[obfuscate_1_|117|89|91|104|61|108|103|109|46|96|121]

+420 543 13 4264

+420 543 13 4200

Jan Mikula

Vedoucí Provozního oddělení


[obfuscate_1_|108|97|99|117|105|96|56|101|111|114|45|91|114]

+420 543 13 4250

Hana Auerová

Dělník


[obfuscate_1_|103|89|102|97|43|96|109|93|114|108|117|89|56|109|108|116|38|91|122]

+420 543 13 4225

Roman Bretter

Pracovník vrátnice/podatelny


[obfuscate_1_|113|103|101|97|107|45|90|106|101|113|115|93|106|64|106|110|109|38|99|119]

+420 543 13 4219

Eva Dvořáková

Administrativní a spisový pracovník


[obfuscate_1_|100|92|110|111|111|96|99|103|118|94|63|101|103|117|43|98|114]

+420 543 13 4264

+420 543 13 4266

Nikola Halouzková

Administrativní a spisový pracovník


[obfuscate_1_|109|97|99|111|105|96|38|96|97|105|110|109|114|107|108|117|89|56|109|108|116|38|91|122]

+420 543 13 4111

Věra Hausková

Zahradník


+420 543 13 3203

Jiřina Jurníčková

Vedoucí Úseku služeb


[obfuscate_1_|105|109|106|110|102|98|99|103|118|94|63|101|103|117|43|98|114]

+420 543 13 4266

+420 543 13 4264

Jiří Kříž

Dělník


+420 543 13 3203

Diana Marková

Administrativní a spisový pracovník


[obfuscate_1_|99|97|89|110|94|45|101|89|114|104|110|110|89|64|106|110|109|38|99|119]

+420 543 13 4110

+420 543 13 4111

Luděk Navrátil

Řidič


+420 543 13 4239

+420 543 13 4264

Kristína Nekorancová


[obfuscate_1_|106|106|97|115|113|104|102|89|46|107|100|99|103|114|94|109|91|103|118|94|63|101|103|117|43|98|114]

+420 543 13 4219

Kateřina Pecinová

Dělník


[obfuscate_1_|106|89|108|101|111|104|102|89|46|109|100|91|97|110|108|117|89|56|109|108|116|38|91|122]

+420 543 13 4225

Monika Roubíčková

Dělník


[obfuscate_1_|108|103|102|105|104|96|38|91|115|94|106|89|102|121|102|63|101|103|117|43|98|114]

+420 543 13 4225

Pavel Tropp

Zahradník


+420 543 13 3203

Dita Veselá

Pracovník vrátnice/podatelny


[obfuscate_1_|99|110|93|115|98|107|89|56|109|108|116|38|91|122]

+420 543 13 1111

Richard Fleisner

Instalatér


+420 543 13 4321

Rudolf Majer

THP - technický pracovník


[obfuscate_1_|113|109|92|111|105|101|38|101|97|103|100|106|56|109|108|116|38|91|122]

+420 543 13 4256

+420 543 13 1234

Roman Novotný

THP - technický pracovník


[obfuscate_1_|113|103|101|97|107|45|102|103|118|108|115|102|113|64|106|110|109|38|99|119]

+420 543 13 4256

Vladimír Oujezdský

Instalatér


+420 543 13 4321

Petr Panáček

THP - technický pracovník


[obfuscate_1_|111|93|108|114|43|111|89|102|97|96|100|99|56|109|108|116|38|91|122]

+420 543 13 4204

Ing. Zdeněk Tesař, Ph.D.

Vedoucí Úseku technického zabezpečení


[obfuscate_1_|121|92|93|110|98|106|38|108|101|112|96|106|56|109|108|116|38|91|122]

+420 543 13 4257

Petr Cháb

Pracovník údržby


[obfuscate_1_|111|93|108|114|43|98|96|89|98|61|108|103|109|46|96|121]

+420 543 13 4218

+420 543 13 4216

Ivo Dítě

Pracovník údržby


[obfuscate_1_|104|110|103|46|97|104|108|93|64|106|110|109|38|99|119]

+420 543 13 4218

+420 543 13 4216

Luboš Kramoliš

Pracovník údržby


+420 543 13 4218

+420 543 13 4216

Pavel Matula

Pracovník údržby


[obfuscate_1_|111|89|110|101|105|45|101|89|116|114|107|89|56|109|108|116|38|91|122]

+420 543 13 4218

+420 543 13 4216

Jan Nerud

Vedoucí Úseku údržby


[obfuscate_1_|105|89|102|46|107|100|106|109|100|61|108|103|109|46|96|121]

+420 543 13 4216

+420 543 13 4218

Vojtěch Pospíšil

Pracovník údržby


[obfuscate_1_|117|103|98|116|98|98|96|38|112|108|114|104|97|115|102|107|56|101|111|114|45|91|114]

+420 543 13 4216

Josef Radvan

Pracovník údržby


[obfuscate_1_|105|103|107|101|99|45|106|89|100|115|96|102|56|109|108|116|38|91|122]

+420 543 13 4216

Jiří Sklenář

Pracovník údržby


[obfuscate_1_|105|97|106|105|43|114|99|100|101|107|96|106|56|109|108|116|38|91|122]

+420 543 13 4218

+420 543 13 4216

Roman Špaček

Pracovník údržby


+420 543 13 4216

+420 543 13 4215

Jiří Šudák

Pracovník údržby


[obfuscate_1_|105|97|106|105|43|114|109|92|97|104|63|101|103|117|43|98|114]

+420 543 13 4218

+420 543 13 4217

Jaroslav Totek

Pracovník údržby


[obfuscate_1_|105|89|106|111|112|107|89|110|46|113|110|108|93|107|61|108|103|109|46|96|121]

+420 543 13 4216

Ing. Milič Fojt

Investiční referent - Ůsek investic a správy budov


[obfuscate_1_|108|97|100|105|96|45|94|103|106|113|63|101|103|117|43|98|114]

+420 543 13 4203

Ing. Věroslav Gregor

Investiční referent - Ůsek investic a správy budov


[obfuscate_1_|117|93|106|111|112|107|89|110|46|100|113|93|95|111|111|63|101|103|117|43|98|114]

+420 543 13 4247

Ing. Ivo Kratochvíl

Investiční referent - Ůsek investic a správy budov


[obfuscate_1_|104|110|103|46|104|113|89|108|111|96|103|110|97|108|61|108|103|109|46|96|121]

+420 543 13 4203

+420 543 13 4244

Ing. Kateřina Mišáková

Vedoucí Úseku investic a správy budov


[obfuscate_1_|108|97|107|97|104|110|110|89|64|106|110|109|38|99|119]

+420 543 13 4203

+420 543 13 4201

Milan Bartoš

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


+420 543 13 4230

Zdenka Davidová

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


+420 543 13 4230

Alena Dospivová

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


+420 543 13 4230

+420 543 13 4212

Otakar Fryml

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


+420 543 13 4230

Karel Halas

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


Vladimíra Hrubá

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


+420 543 13 4230

Michaela Hudcová

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


+420 543 13 4230

Jaroslav Hudeček

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


+420 543 13 4230

Daniel Kejík

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


Lenka Kejíková

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


+420 543 13 4230

Světlana Kosová

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


+420 543 13 4230

Lenka Lacková

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


+420 543 13 4230

Vlasta Laurová

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


+420 543 13 4230

Iva Litschmannová

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


+420 543 13 4230

Lada Marková

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


+420 543 13 4230

Hana Nosálová

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


[obfuscate_1_|103|89|102|97|43|109|103|107|97|105|110|110|89|64|106|110|109|38|99|119]

+420 543 13 4230

Kateřina Nosálová

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


+420 543 13 4230

Šárka Opálková

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


+420 543 13 4230

Illona Osvítilová


+420 543 13 4230

Petr Pazourek

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


+420 543 13 4230

Jana Radvanová

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


+420 543 13 4230

Yveta Rybnikářová

Vedoucí Oddělení stravovacího provozu


[obfuscate_1_|120|110|93|116|94|45|106|113|98|107|104|99|89|114|108|117|89|56|109|108|116|38|91|122]

+420 543 13 4230

+420 543 13 4229

Lucie Šárová

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


+420 543 13 4230

Lenka Smutná

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


+420 543 13 4230

Jarmila Sudická

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


+420 543 13 4230

Radek Vangel

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


+420 543 13 4230

Jana Vyskočilová

Zásobovač


[obfuscate_1_|105|89|102|97|43|117|113|107|107|108|98|97|100|111|115|96|56|101|111|114|45|91|114]

+420 543 13 4228

Kateřina Wutzelová

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


+420 543 13 4230

Ing. Jindřich Paroulek

Zaměstnanec Úseku BOZP


[obfuscate_1_|111|89|106|111|114|107|93|99|64|106|110|109|38|99|119]

+420 543 13 4246

Ing. Jan Krchňavý

Vedoucí Oddělení zdravotnické techniky a investic do ZT


[obfuscate_1_|105|89|102|46|104|113|91|96|110|94|117|113|56|109|108|116|38|91|122]

+420 543 13 4240

Ing. Zdeněk Krejča

Investiční referent


[obfuscate_1_|106|106|93|106|96|96|56|101|111|114|45|91|114]

+420 543 13 4234

+420 543 13 4235

Ing. Pavel Požár

Investiční referent


[obfuscate_1_|111|89|110|101|105|45|104|103|122|94|113|56|101|111|114|45|91|114]

+420 543 13 4236

Ing. Pavel Prášil

Investiční referent


[obfuscate_1_|111|106|89|115|102|107|56|101|111|114|45|91|114]

+420 543 13 4235

+420 543 13 4234


2Kde nás najdete

Odbor hospodářsko-technických služeb
Masarykův pavilon, 2. patro

Úsek investic a správy budov
Masarykův pavilon, 2. patro

Provozní oddělení
Masarykův a Švejdův pavilon

Úsek služeb (vedení)
Masarykův pavilon, 2. patro

Úsek technického zabezpečení
Švejdův pavilon, přízemí

Úsek údržby
Masarykův pavilon, 1. podlaží

Oddělení stravovacího provozu
Masarykův pavilon

Úsek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany
Švejdův pavilon, přízemí

Oddělení zdravotnické techniky a investic do ZT
Masarykův pavilon, suterén

mapa

3Pracovní doba

Úsek investic a správy budov

Po 7.00–15.30
Út 7.00–15.30
St 7.00–15.30
Čt 7.00–15.30
7.00–15.30

Provozní oddělení

Po 7.00–15.30
Út 7.00–15.30
St 7.00–15.30
Čt 7.00–15.30
7.00–15.30

Úsek služeb

Po 7.00–15.30
Út 7.00–15.30
St 7.00–15.30
Čt 7.00–15.30
7.00–15.30

Úsek technického zabezpečení

Po 7.00–15.30
Út 7.00–15.30
St 7.00–15.30
Čt 7.00–15.30
7.00–15.30

Úsek údržby

Po 7.00–15.30
Út 7.00–15.30
St 7.00–15.30
Čt 7.00–15.30
7.00–15.30

Oddělení stravovacího provozu

Po 6.00–14.30
Út 6.00–14.30
St 6.00–14.30
Čt 6.00–14.30
6.00–14.30

Úsek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany

Po 7.00–15.30
Út 7.00–15.30
St 7.00–15.30
Čt 7.00–15.30
7.00–15.30

Oddělení zdravotnické techniky a investic do ZT

Po 7.00–15.30
Út 7.00–15.30
St 7.00–15.30
Čt 7.00–15.30
7.00–15.30

4Další informace

Personální obsazení

2019

2020

THP

20,20

19,00

dělníci

46,74

44,70

Celkem

66,94

63,70

Z toho pracovníci s vědeckou hodností (prof., Doc, Ph.D., CSc., DrSc.)

1,00

1,00

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím