DSC01112

Odbor hospodářsko-technických služeb

zpět na seznam pracovišť
 

Odbor hospodářsko-technických služeb (OHTS) je nezdravotnické pracoviště zajišťující hospodářské a technické služby v MOÚ. Především se zaměřuje na investiční výstavbu a opravy nehmotného majetku, stravování zaměstnanců a pacientů, dodávky médií, údržbu zeleně v areálu, služby vrátnice, podatelny a telefonní ústředny, a také na vodní a odpadové hospodářství. Dále prostřednictvím centrálního velínu zajišťuje provoz výměníkových stanic, vzduchotechniky, plynové kotelny a zdrojů chladu. Má na starost také zabezpečení činnosti související s nákupem, provozem a užíváním zdravotnické techniky a v oblasti BOZP a PO. Odbor celkem tvoří tři oddělení a dva úseky.

1Kontakty

T +420 543 134 200

Náměstek pro hospodářsko-technické služby: Ing. Radek Vach

Úsek investic a správy budov

T +420 543 134 201, +420 543 134 203

Vedoucí úseku: Ing. Kateřina Mišáková

Po 7.00–15.30
Út 7.00–15.30
St 7.00–15.30
Čt 7.00–15.30
7.00–15.30

Zajišťuje realizaci pořízení a zhodnocení nemovitého majetku v rozsahu:

 • sestavení návrhu plánu investic pro nemovitý majetek,
 • zpracování investičních záměrů,
 • zajištění podkladů financování investic ze státního rozpočtu,
 • činnosti spojené s čerpání dotací ze SR,
 • zadání zakázek na služby projektantů (VZMR, pro ostatní zakázky zpracovává podklady),
 • zajištění zpracování, projednání a převzetí projektové dokumentace,
 • zajištění zadání zakázek na inženýrské služby (VZMR, pro ostatní zakázky zpracovává podklady),
 • zajištění inženýrských služeb a technického dozoru investora, zadání zakázek na stavební práce (VZMR, pro ostatní zakázky zpracovává podklady),
 • uvedení staveb do užívání,
 • uplatnění nároků objednatele plynoucích z odpovědnosti zhotovitele za vady.

 

Provozní oddělení

T +420 543 134 250

Vedoucí oddělení: Jan Mikula

Po 7.00–15.30
Út 7.00–15.30
St 7.00–15.30
Čt 7.00–15.30
7.00–15.30

Součástí Provozního oddělení je Úsek služeb, Úsek technického zabezpečení a Úsek údržby.

Úsek služeb

T +420 543 134 219 (vrátnice), +420 543 134 111 (podatelna), +420 543 131 111 (telefonní ústředna)

Vedoucí úseku: Jiřina Jurníčková

Po 7.00–15.30
Út 7.00–15.30
St 7.00–15.30
Čt 7.00–15.30
7.00–15.30

Úsek služeb zajišťuje:

 • klíčový systém MOÚ
 • údržbu zeleně v areálu
 • osobní autodopravu
 • služby vrátnice a podatelny
 • sběr a výdej prádla

Úsek technického zabezpečení

T +420 543 134 257

Vedoucí úseku: Ing. Zdeněk Tesař, Ph.D.

Po 7.00–15.30
Út 7.00–15.30
St 7.00–15.30
Čt 7.00–15.30
7.00–15.30

Úsek technického zabezpečení zajišťuje:

 • provoz výměníkových stanic, vzduchotechniky, zdroje chladu, telefonní ústředny,
 • zajištění dodávek energií a sledování spotřeby,
 • vodní a odpadové hospodářství.

Úsek údržby

T +420 543 134 216

Vedoucí úseku: Jan Nerud

Po 7.00–15.30
Út 7.00–15.30
St 7.00–15.30
Čt 7.00–15.30
7.00–15.30

Úsek údržby zajišťuje údržbu a opravy v areálu MOÚ.

Oddělení stravovacího provozu

T +420 543 134 230 (úsek kuchyně), +420 543 134 228 (úsek skladového hospodářství), +420 543 134 212 (jídelna pro zaměstnance)

Vedoucí oddělení: Yveta Rybnikářová

Po 6.00–14.30
Út 6.00–14.30
St 6.00–14.30
Čt 6.00–14.30
6.00–14.30

Oddělení stravovacího provozu zajišťuje poskytování stravovacích služeb, výrobu a výdej teplých i studených pokrmů pro pacienty i zaměstnance MOÚ.

Oddělení stravovacího provozu se člení na:

 • Úsek kuchyně
 • Úsek skladového hospodářství

 

Úsek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany

T +420 543 134 246

Vedoucí úseku: Ing. Jindřich Paroulek

Po 7.00–15.30
Út 7.00–15.30
St 7.00–15.30
Čt 7.00–15.30
7.00–15.30

Zajišťuje činnosti a služby v oblasti BOZP a PO, vypracování a vedení dokumentace BOZP, PO a vzdělávání zaměstnanců v těchto oblastech.

 

Oddělení zdravotnické techniky a investic do ZT

T +420 543 134 240

Vedoucí oddělení: Ing. Jan Krchňavý

Po 7.00–15.30
Út 7.00–15.30
St 7.00–15.30
Čt 7.00–15.30
7.00–15.30

Zajišťuje služby pro MOÚ s důrazem na bezpečné používání zdravotnických prostředků:

 • bezpečnostně-technické kontroly zdravotnických prostředků,
 • servis zdravotnické techniky,
 • oblast metrologie, provádění pravidelných kalibrací a ověřování měřidel,
 • evidenci zdravotnické techniky,
 • veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky zdravotnické techniky.

2Kde nás najdete

Odbor hospodářsko-technických služeb
Masarykův pavilon, 2. patro

Úsek investic a správy budov
Masarykův pavilon, 2. patro

Provozní oddělení
Masarykův a Švejdův pavilon

Úsek služeb (vedení)
Masarykův pavilon, 2. patro

Úsek technického zabezpečení
Švejdův pavilon, přízemí

Úsek údržby
Masarykův pavilon, 1. podlaží

Oddělení stravovacího provozu
Masarykův pavilon

Úsek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany
Švejdův pavilon, přízemí

Oddělení zdravotnické techniky a investic do ZT
Masarykův pavilon, suterén

mapa, jak se k nám dostanete

3Lidé

Ing. Radek Vach, MBA

Náměstek Odboru hospodářsko-technických služeb


[obfuscate_1_|117|88|96|101|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 4264

+420 543 13 4200

Jan Mikula

Vedoucí Provozního oddělení


[obfuscate_1_|108|96|104|114|102|96|55|106|108|111|45|90|119]

+420 543 13 4250

Roman Bretter

Pracovník vrátnice/podatelny


[obfuscate_1_|113|102|106|94|104|45|89|111|98|110|115|92|111|61|103|110|108|43|96|116]

+420 543 13 4219

Kristína Černá

Pracovník vrátnice/podatelny


[obfuscate_1_|106|105|102|112|110|104|101|94|43|93|100|105|107|94|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 4219

Eva Dvořáková

Administrativní a spisový pracovník


[obfuscate_1_|100|91|115|108|108|96|98|108|115|91|63|100|108|114|40|98|113]

+420 543 13 4264

+420 543 13 4266

Jiřina Jurníčková

Vedoucí Úseku služeb


[obfuscate_1_|105|108|111|107|99|98|98|108|115|91|63|100|108|114|40|98|113]

+420 543 13 4266

+420 543 13 4264

Diana Marková

Administrativní a spisový pracovník


[obfuscate_1_|99|96|94|107|91|45|100|94|111|101|110|109|94|61|103|110|108|43|96|116]

+420 543 13 4110

+420 543 13 4111

Andrea Mifková

Dělník


[obfuscate_1_|96|101|97|111|95|96|37|106|102|96|106|102|115|94|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 4225

Kateřina Pecinová

Dělník


[obfuscate_1_|106|88|113|98|108|104|101|94|43|106|100|90|102|107|105|117|88|61|106|105|116|37|96|119]

+420 543 13 4225

Monika Roubíčková

Dělník


[obfuscate_1_|108|102|107|102|101|96|37|111|108|111|97|96|96|104|105|117|88|61|106|105|116|37|96|119]

+420 543 13 4225

Milada Šplíchalová


[obfuscate_1_|108|96|105|94|94|96|37|112|109|102|104|90|101|94|102|110|109|94|61|103|110|108|43|96|116]

+420 543 13 4219

Soňa Strejcová

Administrativní a spisový pracovník


[obfuscate_1_|114|102|107|94|40|114|107|111|98|100|98|102|115|94|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 4111

+420 543 13 4110

Dita Veselá

Telefonista/spojovatel


[obfuscate_1_|99|109|98|112|95|107|88|61|106|105|116|37|96|119]

+420 543 13 1111

Rudolf Majer

THP - technický pracovník


[obfuscate_1_|113|108|97|108|102|101|37|106|94|100|100|105|61|106|105|116|37|96|119]

+420 543 13 4256

+420 543 13 1234

Roman Novotný

THP - technický pracovník


[obfuscate_1_|113|102|106|94|104|45|101|108|115|105|115|101|118|61|103|110|108|43|96|116]

+420 543 13 4256

Petr Panáček

THP - technický pracovník


[obfuscate_1_|111|92|113|111|40|111|88|107|94|93|100|98|61|106|105|116|37|96|119]

+420 543 13 4204

Ing. Zdeněk Tesař, Ph.D.

Vedoucí Úseku technického zabezpečení


[obfuscate_1_|121|91|98|107|95|106|37|113|98|109|96|105|61|106|105|116|37|96|119]

+420 543 13 4257

Petr Cháb

Pracovník údržby


[obfuscate_1_|111|92|113|111|40|98|95|94|95|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 4218

+420 543 13 4216

Augustín Cigler

Pracovník údržby


[obfuscate_1_|96|108|100|114|109|115|96|107|43|93|104|94|105|98|108|63|100|108|114|40|98|113]

+420 543 13 4216

Ivo Dítě

Pracovník údržby


[obfuscate_1_|104|109|108|43|94|104|107|98|61|103|110|108|43|96|116]

+420 543 13 4218

+420 543 13 4216

Martin Havlíček

Pracovník údržby


[obfuscate_1_|108|88|111|113|99|109|37|101|94|112|107|96|96|98|101|63|100|108|114|40|98|113]

+420 543 13 4216

Pavel Matula

Pracovník údržby


[obfuscate_1_|111|88|115|98|102|45|100|94|113|111|107|88|61|106|105|116|37|96|119]

+420 543 13 4218

+420 543 13 4216

Jan Nerud

Vedoucí Úseku údržby


[obfuscate_1_|105|88|107|43|104|100|105|114|97|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 4216

+420 543 13 4218

Jiří Sklenář

Pracovník údržby


[obfuscate_1_|105|96|111|102|40|114|98|105|98|104|96|105|61|106|105|116|37|96|119]

+420 543 13 4218

+420 543 13 4216

Jiří Šudák

Pracovník údržby


[obfuscate_1_|105|96|111|102|40|114|108|97|94|101|63|100|108|114|40|98|113]

+420 543 13 4218

+420 543 13 4217

Jaroslav Totek

Pracovník údržby


[obfuscate_1_|105|88|111|108|109|107|88|115|43|110|110|107|98|104|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 4216

Ing. Milič Fojt

Investiční referent - Ůsek investic a správy budov


[obfuscate_1_|108|96|105|102|93|45|93|108|103|110|63|100|108|114|40|98|113]

+420 543 13 4203

Ing. Věroslav Gregor

Investiční referent - Ůsek investic a správy budov


[obfuscate_1_|117|92|111|108|109|107|88|115|43|97|113|92|100|108|108|63|100|108|114|40|98|113]

+420 543 13 4247

Ing. Ivo Kratochvíl

Investiční referent - Ůsek investic a správy budov


[obfuscate_1_|104|109|108|43|101|113|88|113|108|93|103|109|102|105|58|108|102|114|43|93|121]

+420 543 13 4203

+420 543 13 4244

Ing. Kateřina Mišáková

Vedoucí Úseku investic a správy budov


[obfuscate_1_|108|96|112|94|101|110|109|94|61|103|110|108|43|96|116]

+420 543 13 4203

+420 543 13 4201

Hana Nosálová

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


[obfuscate_1_|103|88|107|94|40|109|102|112|94|102|110|109|94|61|103|110|108|43|96|116]

+420 543 13 4230

Yveta Rybnikářová

Vedoucí Oddělení stravovacího provozu


[obfuscate_1_|120|109|98|113|91|45|105|118|95|104|104|98|94|111|105|117|88|61|106|105|116|37|96|119]

+420 543 13 4230

+420 543 13 4229

Jana Vyskočilová

Zásobovač


[obfuscate_1_|105|88|107|94|40|117|112|112|104|105|98|96|105|108|112|96|55|106|108|111|45|90|119]

+420 543 13 4228

Ing. Jindřich Paroulek

Zaměstnanec Úseku BOZP


[obfuscate_1_|111|88|111|108|111|107|92|104|61|103|110|108|43|96|116]

+420 543 13 4246

Ing. Bc. Jaroslava Janáková

biomedicínský inženýr


[obfuscate_1_|105|88|111|108|109|107|88|115|94|40|105|88|107|94|101|110|109|94|61|103|110|108|43|96|116]

+420 543 13 4237

Ing. Jan Krchňavý

Vedoucí Oddělení zdravotnické techniky a investic do ZT


[obfuscate_1_|105|88|107|43|101|113|90|101|107|91|117|112|61|106|105|116|37|96|119]

+420 543 13 4240

Ing. Zdeněk Krejča

Investiční referent


[obfuscate_1_|106|105|98|103|93|96|55|106|108|111|45|90|119]

+420 543 13 4235

Ing. Pavel Požár

biomedicínský inženýr


[obfuscate_1_|111|88|115|98|102|45|103|108|119|91|113|55|106|108|111|45|90|119]

+420 543 13 4236

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...