DSC01112

Odbor hospodářsko-technických služeb

zpět na seznam pracovišť
 

Odbor hospodářsko-technických služeb (OHTS) je nezdravotnické pracoviště zajišťující hospodářské a technické služby v MOÚ. Především se zaměřuje na investiční výstavbu a opravy nehmotného majetku, stravování zaměstnanců a pacientů, dodávky médií, údržbu zeleně v areálu, služby vrátnice, podatelny a telefonní ústředny, a také na vodní a odpadové hospodářství. Dále prostřednictvím centrálního velínu zajišťuje provoz výměníkových stanic, vzduchotechniky, plynové kotelny a zdrojů chladu. Má na starost také zabezpečení činnosti související s nákupem, provozem a užíváním zdravotnické techniky a v oblasti BOZP a PO. Odbor celkem tvoří tři oddělení a dva úseky.

1Kontakty

T +420 543 134 200

Náměstek pro hospodářsko-technické služby: Ing. Radek Vach

Provozní oddělení

T +420 543 134 250

Vedoucí oddělení: Jan Mikula

Po 7.00–15.30
Út 7.00–15.30
St 7.00–15.30
Čt 7.00–15.30
7.00–15.30

Součástí Provozního oddělení je Úsek služeb, Úsek technického zabezpečení a Úsek údržby.

Úsek údržby

T +420 543 134 216

Vedoucí úseku: Pavel Matula

Po 7.00–15.30
Út 7.00–15.30
St 7.00–15.30
Čt 7.00–15.30
7.00–15.30

Úsek údržby zajišťuje údržbu a opravy v areálu MOÚ.

Úsek služeb

T +420 543 134 219 (vrátnice), +420 543 134 111 (podatelna), +420 543 131 111 (telefonní ústředna)

Vedoucí úseku: Jiřina Jurníčková

Po 7.00–15.30
Út 7.00–15.30
St 7.00–15.30
Čt 7.00–15.30
7.00–15.30

Úsek služeb zajišťuje:

 • klíčový systém MOÚ
 • údržbu zeleně v areálu
 • osobní autodopravu
 • služby vrátnice a podatelny
 • sběr a výdej prádla

Úsek technického zabezpečení

T +420 543 134 257

Vedoucí úseku: Ing. Zdeněk Tesař, Ph.D.

Po 7.00–15.30
Út 7.00–15.30
St 7.00–15.30
Čt 7.00–15.30
7.00–15.30

Úsek technického zabezpečení zajišťuje:

 • provoz výměníkových stanic, vzduchotechniky, zdroje chladu, telefonní ústředny,
 • zajištění dodávek energií a sledování spotřeby,
 • vodní a odpadové hospodářství.

Úsek investic a správy budov

T +420 543 134 201, +420 543 134 203

Vedoucí úseku: Ing. Kateřina Mišáková

Po 7.00–15.30
Út 7.00–15.30
St 7.00–15.30
Čt 7.00–15.30
7.00–15.30

Zajišťuje realizaci pořízení a zhodnocení nemovitého majetku v rozsahu:

 • sestavení návrhu plánu investic pro nemovitý majetek,
 • zpracování investičních záměrů,
 • zajištění podkladů financování investic ze státního rozpočtu,
 • činnosti spojené s čerpání dotací ze SR,
 • zadání zakázek na služby projektantů (VZMR, pro ostatní zakázky zpracovává podklady),
 • zajištění zpracování, projednání a převzetí projektové dokumentace,
 • zajištění zadání zakázek na inženýrské služby (VZMR, pro ostatní zakázky zpracovává podklady),
 • zajištění inženýrských služeb a technického dozoru investora, zadání zakázek na stavební práce (VZMR, pro ostatní zakázky zpracovává podklady),
 • uvedení staveb do užívání,
 • uplatnění nároků objednatele plynoucích z odpovědnosti zhotovitele za vady.

 

Oddělení stravovacího provozu

T +420 543 134 230 (úsek kuchyně), +420 543 134 228 (úsek skladového hospodářství), +420 543 134 212 (jídelna pro zaměstnance)

Vedoucí oddělení: Yveta Rybnikářová

Po 6.00–14.30
Út 6.00–14.30
St 6.00–14.30
Čt 6.00–14.30
6.00–14.30

Oddělení stravovacího provozu zajišťuje poskytování stravovacích služeb, výrobu a výdej teplých i studených pokrmů pro pacienty i zaměstnance MOÚ.

Oddělení stravovacího provozu se člení na:

 • Úsek kuchyně
 • Úsek skladového hospodářství

 

Oddělení zdravotnické techniky 

T +420 543 134 240

Vedoucí oddělení: Ing. Dušan Brzobohatý

 

Po 7.00–15.30
Út 7.00–15.30
St 7.00–15.30
Čt 7.00–15.30
7.00–15.30

Zajišťuje služby pro MOÚ s důrazem na bezpečné používání zdravotnických prostředků:

 • bezpečnostně-technické kontroly zdravotnických prostředků,
 • servis zdravotnické techniky,
 • oblast metrologie, provádění pravidelných kalibrací a ověřování měřidel,
 • evidenci zdravotnické techniky,
 • veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky zdravotnické techniky.

Úsek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany

T +420 543 134 246

Vedoucí úseku: Ing. Jindřich Paroulek

Po 7.00–15.30
Út 7.00–15.30
St 7.00–15.30
Čt 7.00–15.30
7.00–15.30

Zajišťuje činnosti a služby v oblasti BOZP a PO, vypracování a vedení dokumentace BOZP, PO a vzdělávání zaměstnanců v těchto oblastech.

 


2Kde nás najdete

Odbor hospodářsko-technických služeb
Masarykův pavilon, 2. patro

Úsek investic a správy budov
Masarykův pavilon, 2. patro

Provozní oddělení
Masarykův a Švejdův pavilon

Úsek služeb (vedení)
Masarykův pavilon, 2. patro

Úsek technického zabezpečení
Švejdův pavilon, přízemí

Úsek údržby
Masarykův pavilon, 1. podlaží

Oddělení stravovacího provozu
Masarykův pavilon

Úsek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany
Bakešův pavilon, podkroví

Oddělení zdravotnické techniky a investic do ZT
Masarykův pavilon, suterén

mapa, jak se k nám dostanete

3Lidé

Ing. Radek Vach, MBA

Náměstek Odboru hospodářsko-technických služeb


[obfuscate_1_|117|88|90|102|58|108|102|108|44|93|121]

+420 543 13 4264

+420 543 13 4200

Jan Mikula

Vedoucí Provozního oddělení


[obfuscate_1_|108|96|98|115|102|96|55|100|109|111|45|90|113]

+420 543 13 4250

Roman Bretter

Pracovník vrátnice/podatelny


[obfuscate_1_|113|102|100|95|104|45|89|105|99|110|115|92|105|62|103|110|108|37|97|116]

+420 543 13 4219

Eva Dvořáková

Administrativní a spisový pracovník


[obfuscate_1_|100|91|109|109|108|96|98|102|116|91|63|100|102|115|40|98|113]

+420 543 13 4264

+420 543 13 4266

Jiřina Jurníčková

Vedoucí Úseku služeb


[obfuscate_1_|105|108|105|108|99|98|98|102|116|91|63|100|102|115|40|98|113]

+420 543 13 4266

+420 543 13 4264

Diana Marková

Administrativní a spisový pracovník


[obfuscate_1_|99|96|88|108|91|45|100|88|112|101|110|109|88|62|103|110|108|37|97|116]

+420 543 13 4110

+420 543 13 4111

Andrea Mifková

telefonistka


[obfuscate_1_|96|101|91|112|95|96|37|100|103|96|106|102|109|95|58|108|102|108|44|93|121]

+420 543 13 1111

+420 543 13 4219

Monika Pernicová

Dělník


[obfuscate_1_|108|102|101|103|101|96|37|105|109|111|97|96|90|105|105|117|88|55|107|105|116|37|90|120]

+420 543 13 4225

Šárka Slováková

Dělník


[obfuscate_1_|114|88|105|105|91|45|106|99|109|112|96|98|102|116|91|63|100|102|115|40|98|113]

+420 543 13 5292

Milada Šplíchalová

Pracovník vrátnice/podatelny


[obfuscate_1_|108|96|99|95|94|96|37|106|110|102|104|90|95|95|102|110|109|88|62|103|110|108|37|97|116]

+420 543 13 4219

Soňa Strejcová

Administrativní a spisový pracovník


[obfuscate_1_|114|102|101|95|40|114|107|105|99|100|98|102|109|95|58|108|102|108|44|93|121]

+420 543 13 4111

+420 543 13 4110

Marcela Zápařková

Dělník


[obfuscate_1_|108|88|105|97|95|107|88|37|120|91|111|88|105|105|105|117|88|55|107|105|116|37|90|120]

+420 543 13 4225

Richard Fleisner

Instalatér


[obfuscate_1_|113|96|90|102|91|113|91|37|100|102|100|96|106|108|95|113|55|100|109|111|45|90|113]

+420 543 13 4321

Rudolf Majer

THP - technický pracovník


[obfuscate_1_|113|108|91|109|102|101|37|100|95|100|100|105|55|107|105|116|37|90|120]

+420 543 13 4256

+420 543 13 1234

Roman Novotný

THP - technický pracovník


[obfuscate_1_|113|102|100|95|104|45|101|102|116|105|115|101|112|62|103|110|108|37|97|116]

+420 543 13 4256

Vladimír Oujezdský

Instalatér


[obfuscate_1_|117|99|88|98|99|108|96|105|44|105|116|97|92|120|94|114|98|112|62|103|110|108|37|97|116]

+420 543 13 4321

Petr Panáček

THP - technický pracovník


[obfuscate_1_|111|92|107|112|40|111|88|101|95|93|100|98|55|107|105|116|37|90|120]

+420 543 13 4204

Ing. Zdeněk Tesař, Ph.D.

Vedoucí Úseku technického zabezpečení


[obfuscate_1_|121|91|92|108|95|106|37|107|99|109|96|105|55|107|105|116|37|90|120]

+420 543 13 4257

Petr Cháb

Pracovník údržby


[obfuscate_1_|111|92|107|112|40|98|95|88|96|58|108|102|108|44|93|121]

+420 543 13 4218

+420 543 13 4216

Augustín Cigler

Pracovník údržby


[obfuscate_1_|96|108|94|115|109|115|96|101|44|93|104|94|99|99|108|63|100|102|115|40|98|113]

+420 543 13 4216

Ivo Dítě

Pracovník údržby


[obfuscate_1_|104|109|102|44|94|104|107|92|62|103|110|108|37|97|116]

+420 543 13 4218

+420 543 13 4216

Martin Havlíček

Pracovník údržby


[obfuscate_1_|108|88|105|114|99|109|37|95|95|112|107|96|90|99|101|63|100|102|115|40|98|113]

+420 543 13 4216

Michal Janula

Pracovník údržby


[obfuscate_1_|108|96|90|102|91|107|37|97|95|104|116|99|88|62|103|110|108|37|97|116]

+420 543 13 4218

+420 543 13 4216

Luboš Kramoliš

Pracovník údržby


[obfuscate_1_|107|108|89|109|109|45|98|105|95|103|110|99|96|113|58|108|102|108|44|93|121]

+420 543 13 4218

+420 543 13 4216

Pavel Matula

Vedoucí Úseku údržby


[obfuscate_1_|111|88|109|99|102|45|100|88|114|111|107|88|55|107|105|116|37|90|120]

+420 543 13 4216

+420 543 13 4218

Vladimír Pročka

Pracovník údržby


[obfuscate_1_|117|99|88|98|99|108|96|105|44|106|113|102|90|105|91|63|100|102|115|40|98|113]

+420 543 13 4216

Jiří Sklenář

Pracovník údržby


[obfuscate_1_|105|96|105|103|40|114|98|99|99|104|96|105|55|107|105|116|37|90|120]

+420 543 13 4218

+420 543 13 4216

Roman Špaček

Pracovník údržby


[obfuscate_1_|113|102|100|95|104|45|106|103|95|93|100|98|55|107|105|116|37|90|120]

+420 543 13 4216

+420 543 13 4215

Jiří Šudák

Pracovník údržby


[obfuscate_1_|105|96|105|103|40|114|108|91|95|101|63|100|102|115|40|98|113]

+420 543 13 4218

+420 543 13 4217

Jaroslav Totek

Pracovník údržby


[obfuscate_1_|105|88|105|109|109|107|88|109|44|110|110|107|92|105|58|108|102|108|44|93|121]

+420 543 13 4216

Ing. Milič Fojt

Investiční referent - Úsek investic a správy budov


[obfuscate_1_|108|96|99|103|93|45|93|102|104|110|63|100|102|115|40|98|113]

+420 543 13 4203

Ing. Věroslav Gregor

Investiční referent - Úsek investic a správy budov


[obfuscate_1_|117|92|105|109|109|107|88|109|44|97|113|92|94|109|108|63|100|102|115|40|98|113]

+420 543 13 4247

Ing. Ivo Kratochvíl

Investiční referent - Úsek investic a správy budov


[obfuscate_1_|104|109|102|44|101|113|88|107|109|93|103|109|96|106|58|108|102|108|44|93|121]

+420 543 13 4203

+420 543 13 4244

Ing. Kateřina Mišáková

Vedoucí Úseku investic a správy budov


[obfuscate_1_|108|96|106|95|101|110|109|88|62|103|110|108|37|97|116]

+420 543 13 4203

+420 543 13 4201

Hana Nosálová

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


[obfuscate_1_|103|88|101|95|40|109|102|106|95|102|110|109|88|62|103|110|108|37|97|116]

+420 543 13 4230

Yveta Rybnikářová

Vedoucí Oddělení stravovacího provozu


[obfuscate_1_|120|109|92|114|91|45|105|112|96|104|104|98|88|112|105|117|88|55|107|105|116|37|90|120]

+420 543 13 4230

+420 543 13 4229

Jana Vyskočilová

Zásobovač


[obfuscate_1_|105|88|101|95|40|117|112|106|105|105|98|96|99|109|112|96|55|100|109|111|45|90|113]

+420 543 13 4228

Ing. Jindřich Paroulek

Zaměstnanec Úseku BOZP


[obfuscate_1_|111|88|105|109|111|107|92|98|62|103|110|108|37|97|116]

+420 543 13 4246

Ing. Dušan Brzobohatý

biomedicínský inženýr


[obfuscate_1_|99|108|106|95|104|45|89|105|120|105|97|102|95|95|110|120|55|100|109|111|45|90|113]

+420 543 13 4234

Ing. Bc. Jaroslava Janáková

biomedicínský inženýr


[obfuscate_1_|105|88|105|109|109|107|88|109|95|40|105|88|101|95|101|110|109|88|62|103|110|108|37|97|116]

+420 543 13 4237

Ing. Zdeněk Krejča

Investiční referent


[obfuscate_1_|106|105|92|104|93|96|55|100|109|111|45|90|113]

+420 543 13 4235

Ing. Pavel Požár

biomedicínský inženýr


[obfuscate_1_|111|88|109|99|102|45|103|102|120|91|113|55|100|109|111|45|90|113]

+420 543 13 4236

Ing. Simona Trnková

biomedicínský inženýr


[obfuscate_1_|114|96|100|109|104|96|37|107|112|104|106|102|109|95|58|108|102|108|44|93|121]

+420 543 13 4238

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...