DSC01112

Odbor hospodářsko-technických služeb

zpět na seznam pracovišť
 

Odbor hospodářsko-technických služeb (OHTS) je nezdravotnické pracoviště zajišťující hospodářské a technické služby v MOÚ. Především se zaměřuje na investiční výstavbu a opravy nehmotného majetku, stravování zaměstnanců a pacientů, dodávky médií, údržbu zeleně v areálu, služby vrátnice, podatelny a telefonní ústředny, a také na vodní a odpadové hospodářství. Dále prostřednictvím centrálního velínu zajišťuje provoz výměníkových stanic, vzduchotechniky, plynové kotelny a zdrojů chladu. Má na starost také zabezpečení činnosti související s nákupem, provozem a užíváním zdravotnické techniky a v oblasti BOZP a PO. Odbor celkem tvoří tři oddělení a dva úseky.

1Kontakty

T +420 543 134 200

Náměstek pro hospodářsko-technické služby: Ing. Radek Vach

Úsek investic a správy budov

T +420 543 134 201, +420 543 134 203

Vedoucí úseku: Ing. Kateřina Mišáková

Po 7.00–15.30
Út 7.00–15.30
St 7.00–15.30
Čt 7.00–15.30
7.00–15.30

Zajišťuje realizaci pořízení a zhodnocení nemovitého majetku v rozsahu:

 • sestavení návrhu plánu investic pro nemovitý majetek,
 • zpracování investičních záměrů,
 • zajištění podkladů financování investic ze státního rozpočtu,
 • činnosti spojené s čerpání dotací ze SR,
 • zadání zakázek na služby projektantů (VZMR, pro ostatní zakázky zpracovává podklady),
 • zajištění zpracování, projednání a převzetí projektové dokumentace,
 • zajištění zadání zakázek na inženýrské služby (VZMR, pro ostatní zakázky zpracovává podklady),
 • zajištění inženýrských služeb a technického dozoru investora, zadání zakázek na stavební práce (VZMR, pro ostatní zakázky zpracovává podklady),
 • uvedení staveb do užívání,
 • uplatnění nároků objednatele plynoucích z odpovědnosti zhotovitele za vady.

 

Provozní oddělení

T +420 543 134 250

Vedoucí oddělení: Jan Mikula

Po 7.00–15.30
Út 7.00–15.30
St 7.00–15.30
Čt 7.00–15.30
7.00–15.30

Součástí Provozního oddělení je Úsek služeb, Úsek technického zabezpečení a Úsek údržby.

Úsek služeb

T +420 543 134 219 (vrátnice), +420 543 134 111 (podatelna), +420 543 131 111 (telefonní ústředna)

Vedoucí úseku: Jiřina Jurníčková

Po 7.00–15.30
Út 7.00–15.30
St 7.00–15.30
Čt 7.00–15.30
7.00–15.30

Úsek služeb zajišťuje:

 • klíčový systém MOÚ
 • údržbu zeleně v areálu
 • osobní autodopravu
 • služby vrátnice a podatelny
 • sběr a výdej prádla

Úsek technického zabezpečení

T +420 543 134 257

Vedoucí úseku: Ing. Zdeněk Tesař, Ph.D.

Po 7.00–15.30
Út 7.00–15.30
St 7.00–15.30
Čt 7.00–15.30
7.00–15.30

Úsek technického zabezpečení zajišťuje:

 • provoz výměníkových stanic, vzduchotechniky, zdroje chladu, telefonní ústředny,
 • zajištění dodávek energií a sledování spotřeby,
 • vodní a odpadové hospodářství.

Úsek údržby

T +420 543 134 216

Vedoucí úseku: Jan Nerud

Po 7.00–15.30
Út 7.00–15.30
St 7.00–15.30
Čt 7.00–15.30
7.00–15.30

Úsek údržby zajišťuje údržbu a opravy v areálu MOÚ.

Oddělení stravovacího provozu

T +420 543 134 230 (úsek kuchyně), +420 543 134 228 (úsek skladového hospodářství), +420 543 134 212 (jídelna pro zaměstnance)

Vedoucí oddělení: Yveta Rybnikářová

Po 6.00–14.30
Út 6.00–14.30
St 6.00–14.30
Čt 6.00–14.30
6.00–14.30

Oddělení stravovacího provozu zajišťuje poskytování stravovacích služeb, výrobu a výdej teplých i studených pokrmů pro pacienty i zaměstnance MOÚ.

Oddělení stravovacího provozu se člení na:

 • Úsek kuchyně
 • Úsek skladového hospodářství

 

Úsek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany

T +420 543 134 246

Vedoucí úseku: Ing. Jindřich Paroulek

Po 7.00–15.30
Út 7.00–15.30
St 7.00–15.30
Čt 7.00–15.30
7.00–15.30

Zajišťuje činnosti a služby v oblasti BOZP a PO, vypracování a vedení dokumentace BOZP, PO a vzdělávání zaměstnanců v těchto oblastech.

 

Oddělení zdravotnické techniky a investic do ZT

T +420 543 134 240

Vedoucí oddělení: Ing. Jan Krchňavý

Po 7.00–15.30
Út 7.00–15.30
St 7.00–15.30
Čt 7.00–15.30
7.00–15.30

Zajišťuje služby pro MOÚ s důrazem na bezpečné používání zdravotnických prostředků:

 • bezpečnostně-technické kontroly zdravotnických prostředků,
 • servis zdravotnické techniky,
 • oblast metrologie, provádění pravidelných kalibrací a ověřování měřidel,
 • evidenci zdravotnické techniky,
 • veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky zdravotnické techniky.

2Kde nás najdete

Odbor hospodářsko-technických služeb
Masarykův pavilon, 2. patro

Úsek investic a správy budov
Masarykův pavilon, 2. patro

Provozní oddělení
Masarykův a Švejdův pavilon

Úsek služeb (vedení)
Masarykův pavilon, 2. patro

Úsek technického zabezpečení
Švejdův pavilon, přízemí

Úsek údržby
Masarykův pavilon, 1. podlaží

Oddělení stravovacího provozu
Masarykův pavilon

Úsek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany
Švejdův pavilon, přízemí

Oddělení zdravotnické techniky a investic do ZT
Masarykův pavilon, suterén

mapa, jak se k nám dostanete

3Lidé

Ing. Radek Vach

Náměstek Odboru hospodářsko-technických služeb


[obfuscate_1_|117|89|91|95|62|108|103|109|37|97|121]

+420 543 13 4264

+420 543 13 4200

Jan Mikula

Vedoucí Provozního oddělení


[obfuscate_1_|108|97|99|108|106|96|56|101|102|115|45|91|114]

+420 543 13 4250

Hana Auerová

Dělník


[obfuscate_1_|103|89|102|88|44|96|109|93|105|109|117|89|56|100|109|116|38|91|113]

+420 543 13 4225

Roman Bretter

Pracovník vrátnice/podatelny


[obfuscate_1_|113|103|101|88|108|45|90|106|92|114|115|93|106|55|107|110|109|38|90|120]

+420 543 13 4219

Kristína Černá


[obfuscate_1_|106|106|97|106|114|104|102|89|37|97|100|106|102|88|62|108|103|109|37|97|121]

+420 543 13 4219

Eva Dvořáková

Administrativní a spisový pracovník


[obfuscate_1_|100|92|110|102|112|96|99|103|109|95|63|101|103|108|44|98|114]

+420 543 13 4264

+420 543 13 4266

Nikola Halouzková

Administrativní a spisový pracovník


[obfuscate_1_|109|97|99|102|106|96|38|96|88|106|110|109|114|98|109|117|89|56|100|109|116|38|91|113]

+420 543 13 4111

Věra Hausková

Zahradník


+420 543 13 3203

Jiřina Jurníčková

Vedoucí Úseku služeb


[obfuscate_1_|105|109|106|101|103|98|99|103|109|95|63|101|103|108|44|98|114]

+420 543 13 4266

+420 543 13 4264

Jiří Kříž

Dělník


+420 543 13 3203

Diana Marková

Administrativní a spisový pracovník


[obfuscate_1_|99|97|89|101|95|45|101|89|105|105|110|110|89|55|107|110|109|38|90|120]

+420 543 13 4110

+420 543 13 4111

Luděk Navrátil

Řidič


+420 543 13 4239

+420 543 13 4264

Kateřina Pecinová

Dělník


[obfuscate_1_|106|89|108|92|112|104|102|89|37|110|100|91|97|101|109|117|89|56|100|109|116|38|91|113]

+420 543 13 4225

Monika Roubíčková

Dělník


[obfuscate_1_|108|103|102|96|105|96|38|91|106|95|106|89|102|112|103|63|101|103|108|44|98|114]

+420 543 13 4225

Pavel Tropp

Zahradník


+420 543 13 3203

Dita Veselá

Pracovník vrátnice/podatelny


[obfuscate_1_|99|110|93|106|99|107|89|56|100|109|116|38|91|113]

+420 543 13 1111

Richard Fleisner

Instalatér


+420 543 13 4321

Rudolf Majer

THP - technický pracovník


[obfuscate_1_|113|109|92|102|106|101|38|101|88|104|100|106|56|100|109|116|38|91|113]

+420 543 13 4256

+420 543 13 1234

Roman Novotný

THP - technický pracovník


[obfuscate_1_|113|103|101|88|108|45|102|103|109|109|115|102|113|55|107|110|109|38|90|120]

+420 543 13 4256

Vladimír Oujezdský

Instalatér


+420 543 13 4321

Petr Panáček

THP - technický pracovník


[obfuscate_1_|111|93|108|105|44|111|89|102|88|97|100|99|56|100|109|116|38|91|113]

+420 543 13 4204

Ing. Zdeněk Tesař, Ph.D.

Vedoucí Úseku technického zabezpečení


[obfuscate_1_|121|92|93|101|99|106|38|108|92|113|96|106|56|100|109|116|38|91|113]

+420 543 13 4257

Petr Cháb

Pracovník údržby


[obfuscate_1_|111|93|108|105|44|98|96|89|89|62|108|103|109|37|97|121]

+420 543 13 4218

+420 543 13 4216

Ivo Dítě

Pracovník údržby


[obfuscate_1_|104|110|103|37|98|104|108|93|55|107|110|109|38|90|120]

+420 543 13 4218

+420 543 13 4216

Luboš Kramoliš

Pracovník údržby


+420 543 13 4218

+420 543 13 4216

Pavel Matula

Pracovník údržby


[obfuscate_1_|111|89|110|92|106|45|101|89|107|115|107|89|56|100|109|116|38|91|113]

+420 543 13 4218

+420 543 13 4216

Jan Nerud

Vedoucí Úseku údržby


[obfuscate_1_|105|89|102|37|108|100|106|109|91|62|108|103|109|37|97|121]

+420 543 13 4216

+420 543 13 4218

Vojtěch Pospíšil

Pracovník údržby


[obfuscate_1_|117|103|98|107|99|98|96|38|103|109|114|104|97|106|103|107|56|101|102|115|45|91|114]

+420 543 13 4216

Josef Radvan

Pracovník údržby


[obfuscate_1_|105|103|107|92|100|45|106|89|91|116|96|102|56|100|109|116|38|91|113]

+420 543 13 4216

Jiří Sklenář

Pracovník údržby


[obfuscate_1_|105|97|106|96|44|114|99|100|92|108|96|106|56|100|109|116|38|91|113]

+420 543 13 4218

+420 543 13 4216

Roman Špaček

Pracovník údržby


+420 543 13 4216

+420 543 13 4215

Jiří Šudák

Pracovník údržby


[obfuscate_1_|105|97|106|96|44|114|109|92|88|105|63|101|103|108|44|98|114]

+420 543 13 4218

+420 543 13 4217

Jaroslav Totek

Pracovník údržby


[obfuscate_1_|105|89|106|102|113|107|89|110|37|114|110|108|93|98|62|108|103|109|37|97|121]

+420 543 13 4216

Ing. Milič Fojt

Investiční referent - Ůsek investic a správy budov


[obfuscate_1_|108|97|100|96|97|45|94|103|97|114|63|101|103|108|44|98|114]

+420 543 13 4203

Ing. Věroslav Gregor

Investiční referent - Ůsek investic a správy budov


[obfuscate_1_|117|93|106|102|113|107|89|110|37|101|113|93|95|102|112|63|101|103|108|44|98|114]

+420 543 13 4247

Ing. Ivo Kratochvíl

Investiční referent - Ůsek investic a správy budov


[obfuscate_1_|104|110|103|37|105|113|89|108|102|97|103|110|97|99|62|108|103|109|37|97|121]

+420 543 13 4203

+420 543 13 4244

Ing. Kateřina Mišáková

Vedoucí Úseku investic a správy budov


[obfuscate_1_|108|97|107|88|105|110|110|89|55|107|110|109|38|90|120]

+420 543 13 4203

+420 543 13 4201

Zdenka Davidová

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


+420 543 13 4230

Alena Dospivová

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


+420 543 13 4230

+420 543 13 4212

Otakar Fryml

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


+420 543 13 4230

Karel Halas

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


Vladimíra Hrubá

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


+420 543 13 4230

Michaela Hudcová

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


+420 543 13 4230

Jaroslav Hudeček

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


+420 543 13 4230

Daniel Kejík

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


Lenka Kejíková

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


+420 543 13 4230

Světlana Kosová

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


+420 543 13 4230

Lenka Lacková

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


+420 543 13 4230

Vlasta Laurová

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


+420 543 13 4230

Iva Litschmannová

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


+420 543 13 4230

Lada Marková

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


+420 543 13 4230

Hana Nosálová

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


[obfuscate_1_|103|89|102|88|44|109|103|107|88|106|110|110|89|55|107|110|109|38|90|120]

+420 543 13 4230

Kateřina Nosálová

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


+420 543 13 4230

Šárka Opálková

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


+420 543 13 4230

Illona Osvítilová

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


+420 543 13 4230

Petr Pazourek

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


+420 543 13 4230

Jana Radvanová

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


+420 543 13 4230

Yveta Rybnikářová

Vedoucí Oddělení stravovacího provozu


[obfuscate_1_|120|110|93|107|95|45|106|113|89|108|104|99|89|105|109|117|89|56|100|109|116|38|91|113]

+420 543 13 4230

+420 543 13 4229

Lucie Šárová

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


+420 543 13 4230

Lenka Smutná

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


+420 543 13 4230

Jarmila Sudická

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


+420 543 13 4230

Radek Vangel

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


+420 543 13 4230

Jana Vyskočilová

Zásobovač


[obfuscate_1_|105|89|102|88|44|117|113|107|98|109|98|97|100|102|116|96|56|101|102|115|45|91|114]

+420 543 13 4228

Kateřina Wutzelová

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


+420 543 13 4230

Ing. Jindřich Paroulek

Zaměstnanec Úseku BOZP


[obfuscate_1_|111|89|106|102|115|107|93|99|55|107|110|109|38|90|120]

+420 543 13 4246

Ing. Jan Krchňavý

Vedoucí Oddělení zdravotnické techniky a investic do ZT


[obfuscate_1_|105|89|102|37|105|113|91|96|101|95|117|113|56|100|109|116|38|91|113]

+420 543 13 4240

Ing. Zdeněk Krejča

Investiční referent


[obfuscate_1_|106|106|93|97|97|96|56|101|102|115|45|91|114]

+420 543 13 4234

+420 543 13 4235

Ing. Pavel Požár

Investiční referent


[obfuscate_1_|111|89|110|92|106|45|104|103|113|95|113|56|101|102|115|45|91|114]

+420 543 13 4236

Ing. Pavel Prášil

Investiční referent


[obfuscate_1_|111|106|89|106|103|107|56|101|102|115|45|91|114]

+420 543 13 4235

+420 543 13 4234

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím