DSC01112

Odbor hospodářsko-technických služeb

zpět na seznam pracovišť
 

Odbor hospodářsko-technických služeb (OHTS) je nezdravotnické pracoviště zajišťující hospodářské a technické služby v MOÚ. Především se zaměřuje na investiční výstavbu a opravy nehmotného majetku, stravování zaměstnanců a pacientů, dodávky médií, údržbu zeleně v areálu, služby vrátnice, podatelny a telefonní ústředny, a také na vodní a odpadové hospodářství. Dále prostřednictvím centrálního velínu zajišťuje provoz výměníkových stanic, vzduchotechniky, plynové kotelny a zdrojů chladu. Má na starost také zabezpečení činnosti související s nákupem, provozem a užíváním zdravotnické techniky a v oblasti BOZP a PO. Odbor celkem tvoří tři oddělení a dva úseky.

1Kontakty

T +420 543 134 200

Náměstek pro hospodářsko-technické služby: Ing. Radek Vach

Úsek investic a správy budov

T +420 543 134 201, +420 543 134 203

Vedoucí úseku: Ing. Kateřina Mišáková

Po 7.00–15.30
Út 7.00–15.30
St 7.00–15.30
Čt 7.00–15.30
7.00–15.30

Zajišťuje realizaci pořízení a zhodnocení nemovitého majetku v rozsahu:

 • sestavení návrhu plánu investic pro nemovitý majetek,
 • zpracování investičních záměrů,
 • zajištění podkladů financování investic ze státního rozpočtu,
 • činnosti spojené s čerpání dotací ze SR,
 • zadání zakázek na služby projektantů (VZMR, pro ostatní zakázky zpracovává podklady),
 • zajištění zpracování, projednání a převzetí projektové dokumentace,
 • zajištění zadání zakázek na inženýrské služby (VZMR, pro ostatní zakázky zpracovává podklady),
 • zajištění inženýrských služeb a technického dozoru investora, zadání zakázek na stavební práce (VZMR, pro ostatní zakázky zpracovává podklady),
 • uvedení staveb do užívání,
 • uplatnění nároků objednatele plynoucích z odpovědnosti zhotovitele za vady.

 

Provozní oddělení

T +420 543 134 250

Vedoucí oddělení: Jan Mikula

Po 7.00–15.30
Út 7.00–15.30
St 7.00–15.30
Čt 7.00–15.30
7.00–15.30

Součástí Provozního oddělení je Úsek služeb, Úsek technického zabezpečení a Úsek údržby.

Úsek služeb

T +420 543 134 219 (vrátnice), +420 543 134 111 (podatelna), +420 543 131 111 (telefonní ústředna)

Vedoucí úseku: Jiřina Jurníčková

Po 7.00–15.30
Út 7.00–15.30
St 7.00–15.30
Čt 7.00–15.30
7.00–15.30

Úsek služeb zajišťuje:

 • klíčový systém MOÚ
 • údržbu zeleně v areálu
 • osobní autodopravu
 • služby vrátnice a podatelny
 • sběr a výdej prádla

Úsek technického zabezpečení

T +420 543 134 257

Vedoucí úseku: Ing. Zdeněk Tesař, Ph.D.

Po 7.00–15.30
Út 7.00–15.30
St 7.00–15.30
Čt 7.00–15.30
7.00–15.30

Úsek technického zabezpečení zajišťuje:

 • provoz výměníkových stanic, vzduchotechniky, zdroje chladu, telefonní ústředny,
 • zajištění dodávek energií a sledování spotřeby,
 • vodní a odpadové hospodářství.

Úsek údržby

T +420 543 134 216

Vedoucí úseku: Jan Nerud

Po 7.00–15.30
Út 7.00–15.30
St 7.00–15.30
Čt 7.00–15.30
7.00–15.30

Úsek údržby zajišťuje údržbu a opravy v areálu MOÚ.

Oddělení stravovacího provozu

T +420 543 134 230 (úsek kuchyně), +420 543 134 228 (úsek skladového hospodářství), +420 543 134 212 (jídelna pro zaměstnance)

Vedoucí oddělení: Yveta Rybnikářová

Po 6.00–14.30
Út 6.00–14.30
St 6.00–14.30
Čt 6.00–14.30
6.00–14.30

Oddělení stravovacího provozu zajišťuje poskytování stravovacích služeb, výrobu a výdej teplých i studených pokrmů pro pacienty i zaměstnance MOÚ.

Oddělení stravovacího provozu se člení na:

 • Úsek kuchyně
 • Úsek skladového hospodářství

 

Úsek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany

T +420 543 134 246

Vedoucí úseku: Ing. Jindřich Paroulek

Po 7.00–15.30
Út 7.00–15.30
St 7.00–15.30
Čt 7.00–15.30
7.00–15.30

Zajišťuje činnosti a služby v oblasti BOZP a PO, vypracování a vedení dokumentace BOZP, PO a vzdělávání zaměstnanců v těchto oblastech.

 

Oddělení zdravotnické techniky a investic do ZT

T +420 543 134 240

Vedoucí oddělení: Ing. Jan Krchňavý

Po 7.00–15.30
Út 7.00–15.30
St 7.00–15.30
Čt 7.00–15.30
7.00–15.30

Zajišťuje služby pro MOÚ s důrazem na bezpečné používání zdravotnických prostředků:

 • bezpečnostně-technické kontroly zdravotnických prostředků,
 • servis zdravotnické techniky,
 • oblast metrologie, provádění pravidelných kalibrací a ověřování měřidel,
 • evidenci zdravotnické techniky,
 • veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky zdravotnické techniky.

2Kde nás najdete

Odbor hospodářsko-technických služeb
Masarykův pavilon, 2. patro

Úsek investic a správy budov
Masarykův pavilon, 2. patro

Provozní oddělení
Masarykův a Švejdův pavilon

Úsek služeb (vedení)
Masarykův pavilon, 2. patro

Úsek technického zabezpečení
Švejdův pavilon, přízemí

Úsek údržby
Masarykův pavilon, 1. podlaží

Oddělení stravovacího provozu
Masarykův pavilon

Úsek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany
Švejdův pavilon, přízemí

Oddělení zdravotnické techniky a investic do ZT
Masarykův pavilon, suterén

mapa, jak se k nám dostanete

3Lidé

Ing. Radek Vach, MBA

Náměstek Odboru hospodářsko-technických služeb


[obfuscate_1_|117|88|98|97|58|108|102|116|39|93|121]

+420 543 13 4264

+420 543 13 4200

Jan Mikula

Vedoucí Provozního oddělení


[obfuscate_1_|108|96|106|110|102|96|55|108|104|111|45|90|121]

+420 543 13 4250

Hana Auerová

Dělník


[obfuscate_1_|103|88|109|90|40|96|108|100|107|105|117|88|63|102|105|116|37|98|115]

+420 543 13 4225

Roman Bretter

Pracovník vrátnice/podatelny


[obfuscate_1_|113|102|108|90|104|45|89|113|94|110|115|92|113|57|103|110|108|45|92|116]

+420 543 13 4219

Kristína Černá


[obfuscate_1_|106|105|104|108|110|104|101|96|39|93|100|105|109|90|58|108|102|116|39|93|121]

+420 543 13 4219

Eva Dvořáková

Administrativní a spisový pracovník


[obfuscate_1_|100|91|117|104|108|96|98|110|111|91|63|100|110|110|40|98|113]

+420 543 13 4264

+420 543 13 4266

Věra Hausková

Zahradník


+420 543 13 3203

Jiřina Jurníčková

Vedoucí Úseku služeb


[obfuscate_1_|105|108|113|103|99|98|98|110|111|91|63|100|110|110|40|98|113]

+420 543 13 4266

+420 543 13 4264

Jiří Kříž

Dělník


+420 543 13 3203

Diana Marková

Administrativní a spisový pracovník


[obfuscate_1_|99|96|96|103|91|45|100|96|107|101|110|109|96|57|103|110|108|45|92|116]

+420 543 13 4110

+420 543 13 4111

Luděk Navrátil

Řidič


+420 543 13 4239

+420 543 13 4264

Kateřina Pecinová

Dělník


[obfuscate_1_|106|88|115|94|108|104|101|96|39|106|100|90|104|103|105|117|88|63|102|105|116|37|98|115]

+420 543 13 4225

Monika Roubíčková

Dělník


+420 543 13 4225

Soňa Strejcová

Administrativní a spisový pracovník


[obfuscate_1_|114|102|109|90|40|114|107|113|94|100|98|102|117|90|58|108|102|116|39|93|121]

+420 543 13 4111

+420 543 13 4110

Pavel Tropp

Zahradník


+420 543 13 3203

Dita Veselá

Telefonista/spojovatel


[obfuscate_1_|99|109|100|108|95|107|88|63|102|105|116|37|98|115]

+420 543 13 1111

Richard Fleisner

Instalatér


+420 543 13 4321

Rudolf Majer

THP - technický pracovník


[obfuscate_1_|113|108|99|104|102|101|37|108|90|100|100|105|63|102|105|116|37|98|115]

+420 543 13 4256

+420 543 13 1234

Roman Novotný

THP - technický pracovník


[obfuscate_1_|113|102|108|90|104|45|101|110|111|105|115|101|120|57|103|110|108|45|92|116]

+420 543 13 4256

Vladimír Oujezdský

Instalatér


+420 543 13 4321

Petr Panáček

THP - technický pracovník


[obfuscate_1_|111|92|115|107|40|111|88|109|90|93|100|98|63|102|105|116|37|98|115]

+420 543 13 4204

Ing. Zdeněk Tesař, Ph.D.

Vedoucí Úseku technického zabezpečení


[obfuscate_1_|121|91|100|103|95|106|37|115|94|109|96|105|63|102|105|116|37|98|115]

+420 543 13 4257

Petr Cháb

Pracovník údržby


[obfuscate_1_|111|92|115|107|40|98|95|96|91|58|108|102|116|39|93|121]

+420 543 13 4218

+420 543 13 4216

Augustín Cigler

Pracovník údržby


[obfuscate_1_|96|108|102|110|109|115|96|109|39|93|104|94|107|94|108|63|100|110|110|40|98|113]

+420 543 13 4216

Ivo Dítě

Pracovník údržby


[obfuscate_1_|104|109|110|39|94|104|107|100|57|103|110|108|45|92|116]

+420 543 13 4218

+420 543 13 4216

Martin Havlíček

Pracovník údržby


[obfuscate_1_|108|88|113|109|99|109|37|103|90|112|107|96|98|94|101|63|100|110|110|40|98|113]

+420 543 13 4216

Luboš Kramoliš

Pracovník údržby


+420 543 13 4218

+420 543 13 4216

Pavel Matula

Pracovník údržby


[obfuscate_1_|111|88|117|94|102|45|100|96|109|111|107|88|63|102|105|116|37|98|115]

+420 543 13 4218

+420 543 13 4216

Jan Nerud

Vedoucí Úseku údržby


[obfuscate_1_|105|88|109|39|104|100|105|116|93|58|108|102|116|39|93|121]

+420 543 13 4216

+420 543 13 4218

Jiří Sklenář

Pracovník údržby


[obfuscate_1_|105|96|113|98|40|114|98|107|94|104|96|105|63|102|105|116|37|98|115]

+420 543 13 4218

+420 543 13 4216

Roman Špaček

Pracovník údržby


+420 543 13 4216

+420 543 13 4215

Jiří Šudák

Pracovník údržby


[obfuscate_1_|105|96|113|98|40|114|108|99|90|101|63|100|110|110|40|98|113]

+420 543 13 4218

+420 543 13 4217

Jaroslav Totek

Pracovník údržby


[obfuscate_1_|105|88|113|104|109|107|88|117|39|110|110|107|100|100|58|108|102|116|39|93|121]

+420 543 13 4216

Ing. Milič Fojt

Investiční referent - Ůsek investic a správy budov


[obfuscate_1_|108|96|107|98|93|45|93|110|99|110|63|100|110|110|40|98|113]

+420 543 13 4203

Ing. Věroslav Gregor

Investiční referent - Ůsek investic a správy budov


[obfuscate_1_|117|92|113|104|109|107|88|117|39|97|113|92|102|104|108|63|100|110|110|40|98|113]

+420 543 13 4247

Ing. Ivo Kratochvíl

Investiční referent - Ůsek investic a správy budov


[obfuscate_1_|104|109|110|39|101|113|88|115|104|93|103|109|104|101|58|108|102|116|39|93|121]

+420 543 13 4203

+420 543 13 4244

Ing. Kateřina Mišáková

Vedoucí Úseku investic a správy budov


[obfuscate_1_|108|96|114|90|101|110|109|96|57|103|110|108|45|92|116]

+420 543 13 4203

+420 543 13 4201

Zdenka Davidová

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


+420 543 13 4230

Alena Dospivová

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


+420 543 13 4230

+420 543 13 4212

Otakar Fryml

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


+420 543 13 4230

Karel Halas

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


Vladimíra Hrubá

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


+420 543 13 4230

Jaroslav Hudeček

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


+420 543 13 4230

Daniel Kejík

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


Lenka Kejíková

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


+420 543 13 4230

Světlana Kosová

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


+420 543 13 4230

Lenka Lacková

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


+420 543 13 4230

Vlasta Laurová

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


+420 543 13 4230

Olha Likhachevska

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


Iva Litschmannová

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


+420 543 13 4230

Lada Marková

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


+420 543 13 4230

Miloslava Matyášová

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


Hana Nosálová

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


[obfuscate_1_|103|88|109|90|40|109|102|114|90|102|110|109|96|57|103|110|108|45|92|116]

+420 543 13 4230

Kateřina Nosálová

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


+420 543 13 4230

Šárka Opálková

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


+420 543 13 4230

Illona Osvítilová

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


+420 543 13 4230

Petr Pazourek

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


+420 543 13 4230

Jana Radvanová

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


+420 543 13 4230

Yveta Rybnikářová

Vedoucí Oddělení stravovacího provozu


[obfuscate_1_|120|109|100|109|91|45|105|120|91|104|104|98|96|107|105|117|88|63|102|105|116|37|98|115]

+420 543 13 4230

+420 543 13 4229

Lucie Šárová

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


+420 543 13 4230

Jarmila Sudická

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


+420 543 13 4230

Radek Vangel

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


+420 543 13 4230

Jana Vyskočilová

Zásobovač


[obfuscate_1_|105|88|109|90|40|117|112|114|100|105|98|96|107|104|112|96|55|108|104|111|45|90|121]

+420 543 13 4228

Kateřina Wutzelová

Dělník - zaměstnanec stravovacího provozu


+420 543 13 4230

Ing. Jindřich Paroulek

Zaměstnanec Úseku BOZP


[obfuscate_1_|111|88|113|104|111|107|92|106|57|103|110|108|45|92|116]

+420 543 13 4246

Ing. Jan Krchňavý

Vedoucí Oddělení zdravotnické techniky a investic do ZT


[obfuscate_1_|105|88|109|39|101|113|90|103|103|91|117|112|63|102|105|116|37|98|115]

+420 543 13 4240

Ing. Zdeněk Krejča

Investiční referent


[obfuscate_1_|106|105|100|99|93|96|55|108|104|111|45|90|121]

+420 543 13 4235

Ing. Pavel Požár

Investiční referent


[obfuscate_1_|111|88|117|94|102|45|103|110|115|91|113|55|108|104|111|45|90|121]

+420 543 13 4236

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...