DSC01023

Ekonomický odbor

zpět na seznam pracovišť
 

Ekonomický odbor se skládá z Oddělení ekonomických informací, Oddělení materiálně technického zabezpečení, Úseku ekonomiky grantů a výzkumných projektů a Úseku ekonomiky a controllingu ekonomických projektů. Zajišťuje ekonomické a finanční záůležitosti MOÚ.

1Kontakty

Po 7.00–15.30
Út 7.00–15.30
St 7.00–15.30
Čt 7.00–15.30
7.00–15.30

Oddělení ekonomických informací

T +420 543 134 233

Zajišťuje:

 • kompletní zpracování účetnictví a daňové evidence,
 • bezhotovostní i hotovostní platební styk,
 • sestavování konečných výstupů v rámci měsíčních, čtvrtletních a ročních účetních závěrek,
 • zpracování daňových přiznání a hlášení,
 • zpracování statistických výkazů týkajících se dat z účetnictví,
 • účetní evidenci a vypořádání všech poskytnutých dotací,
 • evidenci majetku a jeho inventarizaci.

Oddělení materiálně technického zabezpečení

T +420 543 134 209, +420 543 134 242

Zajišťuje:

 • nákup movitého majetku pořízeného z vlastních zdrojů a dotací prostřednictvím výběrových řízení a realizací veřejných zakázek,
 • nákup požadovaného zboží pro oddělení formou objednávky nebo osobně,
 • podílí se na uzavírání smluv mezi MOÚ a dodavateli,
 • zpracovává evidenci nově pořízeného movitého majetku,
 • odprodej nepotřebného majetku,
 • materiálně-technické zásobování hlavního skladu MOÚ,
 • jedná s dodavateli,
 • vyřizuje urgence a reklamace dodaného zboží,
 • podílí se na zpracování faktur.

Úsek ekonomiky grantů a výzkumných projektů

T +420 543 134 241

 Zajišťuje:

 • zpracování ekonomických dat a sledování plnění rozpočtů výzkumných projektů v rámci grantových agentur ČR i jiných dotačních zdrojů,
 • vypořádání poskytnutých dotací,
 • zpracování podkladů pro finanční úřad,
 • fakturaci klinických hodnocení,
 • agendu FKSP,
 • agendu přijatých darů,
 • podílí se na uzavírání smluv.

 

Úsek controllingu a ekonomiky rozvojových projektů

T +420 543 134 294

Zajišťuje

 • plánování finančních ukazatelů,
 • ekonomické analýzy,
 • kalkulace a tvorbu cen,
 • reporting a modelaci vybraných ukazatelů,
 • funkci správce aktiva IS MediXen modulu CFM,
 • zpracování ekonomiky rozvojových projektů MOÚ,
 • finanční řízení rozvojových projektů MOÚ,
 • rozbory ke strategickým záměrům MOÚ.

2Kde nás najdete

Ekonomický odbor
Masarykův pavilon, 2. patro

Hlavní sklad
Masarykův pavilon, přízemí

mapa, jak se k nám dostanete

3Lidé

Ing. Marie Kučerová, MBA

Náměstek Ekonomického odboru


[obfuscate_1_|108|88|114|104|97|45|98|117|98|97|113|102|118|96|60|108|102|117|45|95|121]

+420 543 13 4211

Oddělení ekonomických informací

Hana Skulová

Vedoucí Oddělení ekonomických informací


[obfuscate_1_|103|88|110|96|42|114|98|117|107|107|117|88|64|108|107|116|37|99|121]

+420 543 13 4233

Ing. Miroslava Frolcová

Účetní


[obfuscate_1_|108|96|114|110|111|107|88|118|96|42|101|105|111|107|95|110|109|97|63|105|110|108|46|98|118]

+420 543 13 4293

Hana Hrušatová

Účetní


[obfuscate_1_|103|88|110|96|42|103|105|117|114|93|115|102|118|96|60|108|102|117|45|95|121]

+420 543 13 4210

+420 543 13 4245

Jitka Pagáčová

Účetní


[obfuscate_1_|105|96|116|106|93|45|103|97|102|93|98|102|118|96|60|108|102|117|45|95|121]

+420 543 13 4243

Jitka Rejtharová

Účetní


[obfuscate_1_|105|96|116|106|93|45|105|101|105|112|103|88|114|110|114|96|55|109|110|113|45|90|122]

+420 543 13 4206

Šárka Tretinová

Účetní


[obfuscate_1_|115|105|101|115|101|109|102|118|96|60|108|102|117|45|95|121]

+420 543 13 4207

Jana Čekalová

Účetní - Úsek evidence majetku


[obfuscate_1_|98|92|107|96|104|110|109|97|63|105|110|108|46|98|118]

+420 543 13 4245

+420 543 13 4210

Libuše Šimečková

Pokladník - účetní


[obfuscate_1_|114|96|109|100|95|106|102|118|96|60|108|102|117|45|95|121]

+420 543 13 4205

Oddělení materiálně technického zabezpečení

Bc. Renata Dvořáková

Vedoucí Oddělení materiálně-technického zabezpečení


[obfuscate_1_|113|92|110|96|112|96|37|100|117|107|113|88|107|110|114|96|55|109|110|113|45|90|122]

+420 543 13 4242

+420 543 13 4209

Rudolf Keprta

Investiční referent Úseku nákupu


[obfuscate_1_|106|92|112|113|112|96|55|109|110|113|45|90|122]

+420 543 13 4209

+420 543 13 4242

Zdenka Nováková

Zásobovač - zaměstnanec skladu


[obfuscate_1_|121|101|111|117|93|106|102|118|96|60|108|102|117|45|95|121]

+420 543 13 4242

+420 543 13 4224

Úsek ekonomiky grantů a výzkumných projektů

Ing. Jana Brožová

Vedoucí Úseku ekonomiky grantů a výzk. projektů


[obfuscate_1_|105|88|110|96|42|97|105|111|121|107|117|88|64|108|107|116|37|99|121]

+420 543 13 4241

Mgr. Jiřina Šidlová

Finanční referent


[obfuscate_1_|105|96|114|104|106|96|37|115|104|96|107|102|118|96|60|108|102|117|45|95|121]

+420 543 13 4259

Úsek controllingu a ekonomiky rozvojových projektů

Ing. Aleš Geier, MBA

Vedoucí Úseku controllingu a ekonomiky rozvojových projektů


[obfuscate_1_|96|99|101|114|42|102|92|105|100|110|63|100|111|116|42|98|113]

+420 543 13 4294

Ing. Leoš Tomaštík

Finanční referent


[obfuscate_1_|115|102|109|96|111|115|96|107|63|105|110|108|46|98|118]

+420 543 13 4118

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...