• Ovládací panel Ovládací panel
 • CZ   EN
 •  

  ÚSEK PŘÍPRAVY A KONTROLY RADIOFARMAK

  Ústavní lékárna zajišťuje i aseptickou přípravu radiofarmak určených především k diagnostice, ale i terapii onkologických i neonkologických pacientů.                                           
  Diagnostická radiofarmaka jsou léčiva, která slouží k vyšetření tkání, orgánů a funkcí lidského organizmu pomocí umělých radionuklidů s optimálním chováním. Protože se jedná o radioaktivní látky, musí být každé vyšetření odůvodněno lékařem. Pacientovi se aplikuje látka v takové dávce, aby byla pro organizmus co nejméně toxická, ale aby byla dostatečně vysoká, aby stačila k vyvození správného diagnostického závěru.
  více »
  Z terapeutických radiofarmak se v současné době terapeuticky využívá pouze přípravek 89Sr-Metastron k mírnění bolestí u kostních metastáz.
  Z hlediska podmínek přípravy je důležité dodržet zejména požadavky na sterilitu léčiva, aseptičnost přípravy, a protože se jedná o nebezpečné látky, je důležité dodržení bezpečnostních opatření pro ochranu pracovníků.
  • Rychlá volba:
   

  Kde najdete naše pracoviště

  V budově PET centra (za budovou Švejdova pavilonu)

   
   
   

  Ordinační doba

   

  Kontaktní informace

  Vedení pracoviště

  PharmDr. Michal Budinský

  vedoucí

  • E-mail:
  • Telefon: 543136523

  Zaměstnanci

  PharmDr. Michal Budinský

  vedoucí

  • E-mail:
  • Telefon: 543136523

  Marta Čípková

  farmaceutická asistentka

  • E-mail:
  • Telefon: 543136510

  Šárka Gráblová

  farmaceutická asistentka

  • E-mail:
  • Telefon: 543136525
  • Telefon: 543136527

  Mgr. Hana Havlásková

  farmaceutka

  • E-mail:
  • Telefon: 543136523

  Mgr. Šárka Hlavatá

  farmaceutka

  • E-mail:
  • Telefon: 543136523

  Mgr. Marie Jurišová

  farmaceutka

  • E-mail:
  • Telefon: 543136523

  Radka Kubernátová

  farmaceutická asistentka

  • E-mail:
  • Telefon: 543136501
  • Telefon: 543136504

  Světlana Kunstová

  farmaceutická asistentka

  • E-mail:
  • Telefon: 543136501

  Mgr. Anna Pechová

  farmaceutka

  • E-mail:
  • Telefon: 543136523

  Radek Peňáz

  farmaceutický asistent

  • E-mail:
  • Telefon: 543136501

  Jana Plhalová, DiS.

  farmaceutická asistentka

  • E-mail:
  • Telefon: 543136501

  Petra Rolinková

  farmaceutická asistentka

  • E-mail:
  • Telefon: 543136501

  Alena Spáčilová, DiS.

  farmaceutická asistentka

  • E-mail:
  • Telefon: 543136525

  Mgr. Monika Škodová

  farmaceutka

  • E-mail:
  • Telefon: 543136523
   

  Další informace

  Aseptická příprava
  Samotná příprava radiofarmak probíhá v laboratoři určené  k tomuto účelu. Zařízení laboratoře vylučuje přítomnost mikroorganismů a nečistot. Laboratoř podléhá zvláštnímu sanitačnímu programu. 
  Laboratoř je vybavena čtyřmi boxy s laminárním prouděním vzduchu, příprava injekcí probíhá zásadně pouze v nich. Celá laboratoř má navíc speciální systém vzduchotechniky, dochází zde k minimálně dvaceti výměnám vzduchu za hodinu. Veškeré pomůcky, které jsou do laboratoře dodávány, musí být pokud možno sterilní. Nedovoluje-li to povaha materiálu, musí být alespoň řádně vydezinfikovány. Pracovníci smí dovnitř vstupovat po řádné dezinfekci rukou a ve sterilním obleku.
   
  Bezpečnostní opatření
  Veškerá bezpečnostní opatření jsou důležitá nejen pro ochranu pracovníků, kteří se podílejí na přípravě radiofarmak, ale i pro ochranu pracovníků, kteří po přípravě radiofarmaka aplikují.
  Při práci používáme pinzety a podávkové kleště, k odstínění záření se používají olověné bloky. Z olova a wolframu jsou rovněž obaly na ampule, stříkačky a odpadní kontejnery.
  Po celou dobu práce je laboratoř monitorována zařízením, které upozorňuje na zvýšení koncentrace radioaktivní látky nad přípustnou mez zvukovou signalizací. Monitoring pracovního prostředí se provádí kontinuálně v průběhu práce a také na závěr přípravy.
  Všichni pracovníci jsou  vybaveni osobními dozimetry, které slouží k informaci o dávce radioaktivity, kterou pracovník za určitý časový interval získal. 
   
  Příprava
  Příprava všech přípravků probíhá podle standardních operačních postupů, v nichž je detailně a jednoznačně popsán každý krok přípravy. Před aplikací je ověřena radiochemická čístota přípravku metodou tenkovrstvé chromatografie. 
  Některé přípravky (18F-FDG, 18F-FLT) jsou dodávány přímo výrobcem a v laboratoři dochází pouze k jejich rozplnění do injekcí. Doba přípravy je různá dle konkrétního přípravku, většinou 20 - 30 minut.
   
  Význam radiofarmacie
  Jedná o významnou diagnostickou metodu, která se dnes již běžně využívá nejen k vyšetření nádorových onemocnění, ale i funkčních vyšetření ledvin, jater, srdce, plic apod. Výrazně napomáhá k časnému záchytu patologických změn v organizmu a dává tím lékařům možnost začít vzniklou situaci včas řešit.

   

   

   

  Galerie

  rozplňovačka2
  Radiofarmaka
  MOÚ - PET box
   
  Poslední kontrola stránky odpovědnou osobou proběhla dne: 29. října 2018 8:16. Za správnost obsahu odpovídá PharmDr. Michal Budinský.
  Jméno PharmDr. Michal Budinský
  E-mail budinsky@mou.cz
  Telefon 543136523
  *
  *
  *
   
   

  Pokud jste na našem novém webu našli chybu, nebo Vám něco chybí, tak nám prosím pomocí tohoto formuláře dejte vědět. Předem Vám děkujeme a po opravě Vám dáme vědět.

  *
  *
  *
  *
  * Ochrana proti robotům

  Odkazy pro zaměstnance MOÚ