• Ovládací panel Ovládací panel
  • CZ   EN
  •  

    ÚSEK PŘÍPRAVY A KONTROLY RADIOFARMAK

    Ústavní lékárna zajišťuje i aseptickou přípravu radiofarmak určených především k diagnostice, ale i terapii onkologických i neonkologických pacientů.                                           
    Diagnostická radiofarmaka jsou léčiva, která slouží k vyšetření tkání, orgánů a funkcí lidského organizmu pomocí umělých radionuklidů s optimálním chováním. Protože se jedná o radioaktivní látky, musí být každé vyšetření odůvodněno lékařem. Pacientovi se aplikuje látka v takové dávce, aby byla pro organizmus co nejméně toxická, ale aby byla dostatečně vysoká, aby stačila k vyvození správného diagnostického závěru.
    více »
    Z terapeutických radiofarmak se v současné době terapeuticky využívá pouze přípravek 89Sr-Metastron k mírnění bolestí u kostních metastáz.
    Z hlediska podmínek přípravy je důležité dodržet zejména požadavky na sterilitu léčiva, aseptičnost přípravy, a protože se jedná o nebezpečné látky, je důležité dodržení bezpečnostních opatření pro ochranu pracovníků.
    • Rychlá volba:
     

    Kde najdete naše pracoviště

    V budově PET centra (za budovou Švejdova pavilonu)

     
     
     

    Ordinační doba

     

    Kontaktní informace

    Vedení pracoviště

    PharmDr. Michal Budinský

    vedoucí

    • E-mail:
    • Telefon: 543136523

    Zaměstnanci

    PharmDr. Michal Budinský

    vedoucí

    • E-mail:
    • Telefon: 543136523

    Marta Čípková

    farmaceutická asistentka

    • E-mail:
    • Telefon: 543136510

    Šárka Gráblová

    farmaceutická asistentka

    • E-mail:
    • Telefon: 543136525
    • Telefon: 543136527

    Mgr. Hana Havlásková

    farmaceutka

    • E-mail:
    • Telefon: 543136523

    Mgr. Šárka Hlavatá

    farmaceutka

    • E-mail:
    • Telefon: 543136523

    Mgr. Marie Jurišová

    farmaceutka

    • E-mail:
    • Telefon: 543136523

    Radka Kubernátová

    farmaceutická asistentka

    • E-mail:
    • Telefon: 543136501
    • Telefon: 543136504

    Světlana Kunstová

    farmaceutická asistentka

    • E-mail:
    • Telefon: 543136501

    Mgr. Anna Pechová

    farmaceutka

    • E-mail:
    • Telefon: 543136523

    Radek Peňáz

    farmaceutický asistent

    • E-mail:
    • Telefon: 543136501

    Jana Plhalová, DiS.

    farmaceutická asistentka

    • E-mail:
    • Telefon: 543136501

    Petra Rolinková

    farmaceutická asistentka

    • E-mail:
    • Telefon: 543136501

    Alena Spáčilová, DiS.

    farmaceutická asistentka

    • E-mail:
    • Telefon: 543136525

    Mgr. Monika Škodová

    farmaceutka

    • E-mail:
    • Telefon: 543136523
     

    Další informace

    Aseptická příprava
    Samotná příprava radiofarmak probíhá v laboratoři určené  k tomuto účelu. Zařízení laboratoře vylučuje přítomnost mikroorganismů a nečistot. Laboratoř podléhá zvláštnímu sanitačnímu programu. 
    Laboratoř je vybavena čtyřmi boxy s laminárním prouděním vzduchu, příprava injekcí probíhá zásadně pouze v nich. Celá laboratoř má navíc speciální systém vzduchotechniky, dochází zde k minimálně dvaceti výměnám vzduchu za hodinu. Veškeré pomůcky, které jsou do laboratoře dodávány, musí být pokud možno sterilní. Nedovoluje-li to povaha materiálu, musí být alespoň řádně vydezinfikovány. Pracovníci smí dovnitř vstupovat po řádné dezinfekci rukou a ve sterilním obleku.
     
    Bezpečnostní opatření
    Veškerá bezpečnostní opatření jsou důležitá nejen pro ochranu pracovníků, kteří se podílejí na přípravě radiofarmak, ale i pro ochranu pracovníků, kteří po přípravě radiofarmaka aplikují.
    Při práci používáme pinzety a podávkové kleště, k odstínění záření se používají olověné bloky. Z olova a wolframu jsou rovněž obaly na ampule, stříkačky a odpadní kontejnery.
    Po celou dobu práce je laboratoř monitorována zařízením, které upozorňuje na zvýšení koncentrace radioaktivní látky nad přípustnou mez zvukovou signalizací. Monitoring pracovního prostředí se provádí kontinuálně v průběhu práce a také na závěr přípravy.
    Všichni pracovníci jsou  vybaveni osobními dozimetry, které slouží k informaci o dávce radioaktivity, kterou pracovník za určitý časový interval získal. 
     
    Příprava
    Příprava všech přípravků probíhá podle standardních operačních postupů, v nichž je detailně a jednoznačně popsán každý krok přípravy. Před aplikací je ověřena radiochemická čístota přípravku metodou tenkovrstvé chromatografie. 
    Některé přípravky (18F-FDG, 18F-FLT) jsou dodávány přímo výrobcem a v laboratoři dochází pouze k jejich rozplnění do injekcí. Doba přípravy je různá dle konkrétního přípravku, většinou 20 - 30 minut.
     
    Význam radiofarmacie
    Jedná o významnou diagnostickou metodu, která se dnes již běžně využívá nejen k vyšetření nádorových onemocnění, ale i funkčních vyšetření ledvin, jater, srdce, plic apod. Výrazně napomáhá k časnému záchytu patologických změn v organizmu a dává tím lékařům možnost začít vzniklou situaci včas řešit.

     

     

     

    Galerie

    rozplňovačka2
    Radiofarmaka
    MOÚ - PET box
     
    Poslední kontrola stránky odpovědnou osobou proběhla dne: 9. listopadu 2017 9:05. Za správnost obsahu odpovídá PharmDr. Michal Budinský.
    Jméno PharmDr. Michal Budinský
    E-mail budinsky@mou.cz
    Telefon 543136523
    *
    *
    *
     
     

    Pokud jste na našem novém webu našli chybu, nebo Vám něco chybí, tak nám prosím pomocí tohoto formuláře dejte vědět. Předem Vám děkujeme a po opravě Vám dáme vědět.

    *
    *
    *
    *
    * Ochrana proti robotům

    Odkazy pro zaměstnance MOÚ