• Menu Menu
 • CZ EN
 •  

  ÚSEK PŘÍPRAVY A KONTROLY RADIOFARMAK

  Ústavní lékárna zajišťuje i aseptickou přípravu radiofarmak určených především k diagnostice, ale i terapii onkologických i neonkologických pacientů.
  Diagnostická radiofarmaka jsou léčiva, která slouží k vyšetření tkání, orgánů a funkcí lidského organizmu pomocí umělých radionuklidů s optimálním chováním. Protože se jedná o radioaktivní látky, musí být každé vyšetření odůvodněno lékařem. Pacientovi se aplikuje látka v takové dávce, aby byla pro organizmus co nejméně toxická, ale aby byla dostatečně vysoká, aby stačila k vyvození správného diagnostického závěru.
  více »
  Z terapeutických radiofarmak se v současné době terapeuticky využívá pouze přípravek 89Sr-Metastron k mírnění bolestí u kostních metastáz.
  Z hlediska podmínek přípravy je důležité dodržet zejména požadavky na sterilitu léčiva, aseptičnost přípravy, a protože se jedná o nebezpečné látky, je důležité dodržení bezpečnostních opatření pro ochranu pracovníků.
  • Rychlá volba:
   

  Kde najdete naše pracoviště

  V budově PET centra (za budovou Švejdova pavilonu)

   
   
   

  Ordinační doba

   

  Kontaktní informace

  Vedení pracoviště

  PharmDr. Michal Budinský

  vedoucí

  • E-mail:
  • Telefon: 543136523

  Zaměstnanci

  PharmDr. Michal Budinský

  vedoucí

  • E-mail:
  • Telefon: 543136523

  Marta Čípková

  farmaceutická asistentka

  • E-mail:
  • Telefon: 543136510

  Šárka Gráblová

  farmaceutická asistentka

  • E-mail:
  • Telefon: 543136501
  • Telefon: 543136504

  Mgr. Hana Havlásková

  farmaceutka

  • E-mail:
  • Telefon: 543136523

  Mgr. Šárka Hlavatá

  farmaceutka

  • E-mail:
  • Telefon: 543136523

  Mgr. Marie Jurišová

  farmaceutka

  • E-mail:
  • Telefon: 543136523

  Radka Kubernátová

  farmaceutická asistentka

  • E-mail:
  • Telefon: 543136501
  • Telefon: 543136504

  Světlana Kunstová

  farmaceutická asistentka

  • E-mail:
  • Telefon: 543136501

  Mgr. Anna Pechová

  farmaceutka

  • E-mail:
  • Telefon: 543136523

  Radek Peňáz

  farmaceutický asistent

  • E-mail:
  • Telefon: 543136525
  • Telefon: 543136526

  Jana Plhalová, DiS.

  farmaceutická asistentka

  • E-mail:
  • Telefon: 543136525
  • Telefon: 543136526

  Petra Rolinková

  farmaceutická asistentka

  • E-mail:
  • Telefon: 543136501

  Mgr. Monika Škodová

  farmaceutka

  • E-mail:
  • Telefon: 543136523
   

  Další informace

  Aseptická příprava
  Samotná příprava radiofarmak probíhá v laboratoři určené  k tomuto účelu. Zařízení laboratoře vylučuje přítomnost mikroorganismů a nečistot. Laboratoř podléhá zvláštnímu sanitačnímu programu. 
  Laboratoř je vybavena čtyřmi boxy s laminárním prouděním vzduchu, příprava injekcí probíhá zásadně pouze v nich. Celá laboratoř má navíc speciální systém vzduchotechniky, dochází zde k minimálně dvaceti výměnám vzduchu za hodinu. Veškeré pomůcky, které jsou do laboratoře dodávány, musí být pokud možno sterilní. Nedovoluje-li to povaha materiálu, musí být alespoň řádně vydezinfikovány. Pracovníci smí dovnitř vstupovat po řádné dezinfekci rukou a ve sterilním obleku.
   
  Bezpečnostní opatření
  Veškerá bezpečnostní opatření jsou důležitá nejen pro ochranu pracovníků, kteří se podílejí na přípravě radiofarmak, ale i pro ochranu pracovníků, kteří po přípravě radiofarmaka aplikují.
  Při práci používáme pinzety a podávkové kleště, k odstínění záření se používají olověné bloky. Z olova a wolframu jsou rovněž obaly na ampule, stříkačky a odpadní kontejnery.
  Po celou dobu práce je laboratoř monitorována zařízením, které upozorňuje na zvýšení koncentrace radioaktivní látky nad přípustnou mez zvukovou signalizací. Monitoring pracovního prostředí se provádí kontinuálně v průběhu práce a také na závěr přípravy.
  Všichni pracovníci jsou  vybaveni osobními dozimetry, které slouží k informaci o dávce radioaktivity, kterou pracovník za určitý časový interval získal. 
   
  Příprava
  Příprava všech přípravků probíhá podle standardních operačních postupů, v nichž je detailně a jednoznačně popsán každý krok přípravy. Před aplikací je ověřena radiochemická čístota přípravku metodou tenkovrstvé chromatografie. 
  Některé přípravky (18F-FDG, 18F-FLT) jsou dodávány přímo výrobcem a v laboratoři dochází pouze k jejich rozplnění do injekcí. Doba přípravy je různá dle konkrétního přípravku, většinou 20 - 30 minut.
   
  Význam radiofarmacie
  Jedná o významnou diagnostickou metodu, která se dnes již běžně využívá nejen k vyšetření nádorových onemocnění, ale i funkčních vyšetření ledvin, jater, srdce, plic apod. Výrazně napomáhá k časnému záchytu patologických změn v organizmu a dává tím lékařům možnost začít vzniklou situaci včas řešit.

   

   

   

  Galerie

  rozplňovačka2
  Radiofarmaka
  MOÚ - PET box
   

  Děkujeme za Vaše hodnocení.
  Pokud jste na našem novém webu našli chybu, nebo Vám něco chybí, dejte nám, prosíme, pomocí tohoto formuláře vědět. Po opravě se Vám ozveme, uvedete-li svou e-mailovou adresu. Předem děkujeme za zpětnou vazbu.

  * Ochrana proti robotům
   

  Odkazy pro zaměstnance MOÚ

  Jít nahoru