• Menu Menu
 • CZ EN
 •  

  KLINIKA RADIAČNÍ ONKOLOGIE (KRO)

  CENTRUM FOTONOVÉ TERAPIE

  Léčba zářením – radioterapie, lépe však náplň oboru vystihuje název radiační onkologie, je klinickým oborem, který v posledních 5-8 letech prošel v naší republice významnou přístrojovou obměnou. V každém komplexním onkologickém centru je k dispozici moderní ozařovací technika a základním zdrojem jsou lineární urychlovače s fotonovým a elektronovým zářením.

  Klinika radiační onkologie se věnuje teleradioterapii i brachyradioterapii nádorových onemocnění. Na pracovištích kliniky se aplikuje kurativní a paliativní léčba všech solidních nádorů i hematoonkologických onemocnění, včetně vysoce specializované techniky celotělového ozařování (total body irradiation TBI). Jako jedno ze dvou pracovišť v ČR se věnuje radioterapii dětských nádorů ve spolupráci s Klinikou dětské onkologie FN Brno. U mozkových nádorů se díky speciálnímu vybavení jednoho z lineárních urychlovačů provádí stereotaktická radiochirurgie a radioterapie. Lineární urychlovač MOU disponuje možností využití i pro extrakraniální stereotaktickou radioterapii a možností využití radioterapií při řízeném dýchání - respiratory gating. Dále oddělení zevní radioterapie disponuje RTG ozařovačem, kde provádíme radioterapii kožních tumorů, paliativní radioterapii a nenádorovou radioterapii.
  Na brachyterapeutickém úseku se provádí převážně intrakavitární aplikace u gynekologických malignit. Dále provádíme adjuvantní intersticiální aplikace u nádorů prsu a sarkomů měkkých tkání, intraluminální aplikace u maligních stenóz bronchů, jícnu a žlučových cest a povrchové muláže kožních nádorů.

  více »

  Radioterapie je jedním ze základních způsobů léčby nádorových onemocnění. Léčba ionizujícím zářením probíhá samostatně či v kombinaci s jinými léčebnými modalitami (chirurgie, chemoterapie). Podle umístění zdroje záření rozlišujeme zevní radioterapii - teleradioterapii, kdy je zdroj záření umístěn v určité vzdálenosti mimo tělo nemocného a vnitřní ozařování - brachyradioterapii, pří němž se zdroj záření zavádí do bezprostřední blízkosti nádoru.

  • Rychlá volba:
   

  Kde najdete naše pracoviště

  Odborné ambulance, vedení kliniky, simulátor  – Masarykův pavilon – přízemí

  Ozařovače – Masarykův pavilon - suterén

  Lůžkové oddělení - Masarykův pavilon - suterén

  Pracoviště Zevní radioterapie I. - Masarykův pavilon

  Ambulance A - Masarykův pavilon - přízemí
  Ambulance B - Masarykův pavilon - přízemí
  Ambulance C - Masarykův pavilon - přízemí
  Ambulance D - Masarykův pavilon - přízemí
  Ambulance E - Masarykův pavilon - přízemí
   
   
   

  Ordinační doba

  Na provozu ambulance se podílí atestovaní lékaři, kteří provádí konziliární vyšetření a dispenzární péči ozařovaných pacientů.

  Ambulance A

   

  Pondělí

  Úterý

  Středa

  Čtvrtek

  Pátek

  8:00 - 15:00

  8:00 - 15:00

  8:00 - 15:00

  8:00 - 15:00

  8:00 - 15:00

  MUDr. Petr Čoupek MUDr. Petr Čoupek MUDr. Petr Čoupek coupek@mou.cz 543131104

  MUDr. Petra Hübnerová MUDr. Petra Hübnerová MUDr. Petra Hübnerová hubnerova@mou.cz 543131137

  MUDr. Jana Garčicová MUDr. Jana Garčicová MUDr. Jana Garčicová garcicova@mou.cz 543131101

  prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. přednosta KRO slampa@mou.cz 543131127

  MUDr. Blažena Syptáková MUDr. Blažena Syptáková MUDr. Blažena Syptáková blazena.syptakova@mou.cz 543131101

   

  Ambulance B

  Pondělí

  Úterý

  Středa

  Čtvrtek

  Pátek

  7:40 - 15:00

  7:40 - 15:00

  7:40 - 15:00

  7:40 - 15:00

  7:40 - 15:00

  MUDr. Pavel Krupa, Ph.D. MUDr. Pavel Krupa, Ph.D. MUDr. Pavel Krupa, Ph.D. krupa@mou.cz 543131171

  MUDr. Petr Pospíšil, Ph.D. MUDr. Petr Pospíšil, Ph.D. MUDr. Petr Pospíšil, Ph.D. ppospisil@mou.cz 543131104

  MUDr. Olga Rašovská, CSc. MUDr. Olga Rašovská, CSc. MUDr. Olga Rašovská, CSc. rasovska@mou.cz 543131101

  MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D. MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D. MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D. tomas.kazda@mou.cz 543136902

  MUDr. Irena Čoupková MUDr. Irena Čoupková MUDr. Irena Čoupková icoupkova@mou.cz 543131152

   

  Ambulance C

  Pondělí

  Úterý

  Středa

  Čtvrtek

  Pátek

  7:40 - 15:00

  7:40 - 15:00

  7:40 - 15:00

  7:40 - 15:00

  7:40 - 15:00

  MUDr. Jana Zitterbartová MUDr. Jana Zitterbartová MUDr. Jana Zitterbartová radiační onkolog (KRO) jana.zitterbartova@mou.cz 543131189

  MUDr. Ludmila Hynková, Ph.D. MUDr. Ludmila Hynková, Ph.D. MUDr. Ludmila Hynková, Ph.D. lékařka (KRO) hynkova@mou.cz 543131152

  MUDr. Tomáš Novotný MUDr. Tomáš Novotný MUDr. Tomáš Novotný novotny@mou.cz 543131103

  MUDr. Ing. Jiří Komínek MUDr. Ing. Jiří Komínek MUDr. Ing. Jiří Komínek kominek@mou.cz 543131171

  MUDr. Hana Doleželová, Ph.D. MUDr. Hana Doleželová, Ph.D. MUDr. Hana Doleželová, Ph.D. dolezelova@mou.cz 543131189

   

  Ambulance D

  Pondělí

  Úterý

  Středa

  Čtvrtek

  Pátek

  7:40 - 15:00

  7:40 - 15:00

  7:40 - 15:00

  7:40 - 15:00

  7:40 - 15:00

  MUDr. Marek Slávik MUDr. Marek Slávik MUDr. Marek Slávik slavik@mou.cz 543131187

  MUDr. Ing. Libor Komínek MUDr. Ing. Libor Komínek MUDr. Ing. Libor Komínek lkominek@mou.cz 543131171

  MUDr. Eva Dvořáková MUDr. Eva Dvořáková MUDr. Eva Dvořáková eva2.dvorakova@mou.cz 543131189

  MUDr. Denis Princ MUDr. Denis Princ MUDr. Denis Princ princ@mou.cz 543131100

  MUDr. Aleš Kudláček MUDr. Aleš Kudláček MUDr. Aleš Kudláček kudlacek@mou.cz 543131171

   

  Ambulance E

  Pondělí

  Úterý

  Středa

  Čtvrtek

  Pátek

  8:00 - 15:30

  8:00 - 15:30

  7:30 - 15:30

  8:00 - 15:30

  8:00 - 15:30

  MUDr. Petr Burkoň, Ph.D. MUDr. Petr Burkoň, Ph.D. MUDr. Petr Burkoň, Ph.D. burkon@mou.cz 543131187

  MUDr. Radana Dymáčková MUDr. Radana Dymáčková MUDr. Radana Dymáčková radana.dymackova@mou.cz 543131188

  MUDr. Lukáš Bobek MUDr. Lukáš Bobek MUDr. Lukáš Bobek lékař (KRO) lukas.bobek@mou.cz 543131103

  MUDr. Renata Červená MUDr. Renata Červená MUDr. Renata Červená cervena@mou.cz 543131188

  MUDr. Štěpánka Sovadinová MUDr. Štěpánka Sovadinová MUDr. Štěpánka Sovadinová sovadinova@mou.cz 543131137

   

  Kontaktní informace

    Sekretariát kliniky

  (dokumentátorky):  543 131 116,  1117

   Recepce: 543 131 210

   RTG simulátor:

  543 131 102

   CT Simulátor:

  543 131 173

   Lineární urychlovače:   

  I - 543 131 201

  II - 543 131 202

  III - 543 131 203

  IV - 543 131 204

  V - 543 131  205

   Rtg ozařovač:

  543 131 109

   Lůžkové oddělení:

  543 131 123

  e-mail: kromou@mou.cz

   

   

  Vedení pracoviště

  prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

  přednosta kliniky

  • E-mail:
  • Telefon: 543131127
  • Telefon: 543131116

  MUDr. Denis Princ

  primář kliniky, vedoucí lékař

  • E-mail:
  • Telefon: 543131100

  Jana Badurová

  vedoucí radiologická asistentka

  • E-mail:
  • Telefon: 543131126
  • Telefon: 543131117

  Bc. Zdeňka Bednářová

  vrchní sestra

  • E-mail:
  • Telefon: 543131125
  • Telefon: 543131123

  MUDr. Štěpánka Sovadinová

  vedoucí brachyterapie,lékařka

  • E-mail:
  • Telefon: 543131137

  Zaměstnanci

  Jana Badurová

  vedoucí radiologická asistentka

  • E-mail:
  • Telefon: 543131126
  • Telefon: 543131117

  Bc. Zdeňka Bednářová

  vrchní sestra

  • E-mail:
  • Telefon: 543131125
  • Telefon: 543131123

  MUDr. Lukáš Bobek

  lékař

  • E-mail:
  • Telefon: 543131103

  MUDr. Petr Burkoň, Ph.D.

  lékař

  • E-mail:
  • Telefon: 543131187

  Marta Černá

  úseková laborantka

  • E-mail:
  • Telefon: 543131201
  • Telefon: 543131160

  MUDr. Renata Červená

  vedoucí lékařka

  • E-mail:
  • Telefon: 543131188

  MUDr. Petr Čoupek

  lékař

  • E-mail:
  • Telefon: 543131104

  MUDr. Irena Čoupková

  lékařka

  • E-mail:
  • Telefon: 543131152
  • Telefon: 543131153

  MUDr. Hana Doleželová, Ph.D.

  lékařka

  • E-mail:
  • Telefon: 543131189

  MUDr. Eva Dvořáková

  lékařka

  • E-mail:
  • Telefon: 543131189

  MUDr. Radana Dymáčková

  lékařka, vedoucí lůžkového oddělení

  • E-mail:
  • Telefon: 543131188
  • Telefon: 543131133

  MUDr. Jana Garčicová

  lékařka

  • E-mail:
  • Telefon: 543131101

  MUDr. Petra Hübnerová

  lékařka

  • E-mail:
  • Telefon: 543131137

  MUDr. Ludmila Hynková, Ph.D.

  lékařka

  • E-mail:
  • Telefon: 543131152
  • Telefon: 543131153

  MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D.

  lékař

  • E-mail:
  • Telefon: 543136902

  MUDr. Dana Kebede

  lékařka

  • E-mail:
  • Telefon: 543135289
  • Telefon: 543135288
  • Telefon: 543135287

  MUDr. Eva Kocmanová

  lékařka

  • E-mail:
  • Telefon: 543131152
  • Telefon: 543131133

  MUDr. Ing. Jiří Komínek

  lékař

  • E-mail:
  • Telefon: 543131171

  MUDr. Ing. Libor Komínek

  lékař

  • E-mail:
  • Telefon: 543131171

  MUDr. Pavel Krupa, Ph.D.

  lékař

  • E-mail:
  • Telefon: 543131171

  MUDr. Aleš Kudláček

  lékař

  • E-mail:
  • Telefon: 543131171

  MUDr. Tomáš Novotný

  lékař

  • E-mail:
  • Telefon: 543131103

  MUDr. Petr Pospíšil, Ph.D.

  lékař

  • E-mail:
  • Telefon: 543131104

  MUDr. Denis Princ

  primář kliniky, vedoucí lékař

  • E-mail:
  • Telefon: 543131100

  MUDr. Vladimír Rak

  lékař

  • E-mail:
  • Telefon: 543131103

  MUDr. Olga Rašovská, CSc.

  lékařka

  • E-mail:
  • Telefon: 543131101
  • Telefon: 543131119

  MUDr. Marek Slávik

  lékař

  • E-mail:
  • Telefon: 543131187

  MUDr. Miroslava Sláviková

  lékařka

  • E-mail:
  • Telefon: 543131188

  MUDr. Štěpánka Sovadinová

  vedoucí brachyterapie,lékařka

  • E-mail:
  • Telefon: 543131137

  MUDr. Blažena Syptáková

  lékařka

  • E-mail:
  • Telefon: 543131101

  prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

  přednosta kliniky

  • E-mail:
  • Telefon: 543131127
  • Telefon: 543131116

  MUDr. Jana Zitterbartová

  lékařka

  • E-mail:
  • Telefon: 543131189
   

  Další informace

  Klinika radiační onkologie (KRO) úzce spolupracuje s pracovníky Oddělení radiologické fyziky (ORF).

  Zasedání komisí:

  • Komise pro nádory CNS - středa ve 13:30

  • Spondylo-chirurgická komise - 1× za 14 dní ve čtvrtek ve 13:30

  • Komise pro gynekologické nádory – úterý ve 13:30

  Postgraduální činnost:

  Zahrnuje aktuálně spolupráci s Lékařskou fakultou MU Brno zejména v rámci výuky radioterapie (5. ročník LF), dlouhodobou spolupráci s Institutem pro další vzdělávání zdravotnických pracovníků při školících akcích a dříve i externí spolupráci se střední zdravotní školou, výuku studentů v oboru diplomovaný radiologický laborant s vedením absolventských prací. 

  Nabídka vzdělávacích akcí:

  Cílové objemy
  Dětská radioterapie

  Léčba ozařováním:

  Léčba ozařováním

   

  - edukační video k průběhu léčby ozařováním.

   

   

   

  Ke stažení

  Galerie

  Klinika radiační onkologie
  Klinika radiační onkologie
  Klinika radiační onkologie
  Klinika radiační onkologie
  Klinika radiační onkologie
  Klinika radiační onkologie
  Klinika radiační onkologie
  Klinika radiační onkologie
  Klinika radiační onkologie
  Klinika radiační onkologie
  Klinika radiační onkologie
  Klinika radiační onkologie
  Klinika radiační onkologie
  Klinika radiační onkologie
  Klinika radiační onkologie
   

  Děkujeme za Vaše hodnocení.
  Pokud jste na našem novém webu našli chybu, nebo Vám něco chybí, dejte nám, prosíme, pomocí tohoto formuláře vědět. Po opravě se Vám ozveme, uvedete-li svou e-mailovou adresu. Předem děkujeme za zpětnou vazbu.

  * Ochrana proti robotům
   

  Odkazy pro zaměstnance MOÚ

  Jít nahoru