Menu Menu
Zavřít menu Zavřít menu
 • CZ EN
  Where to find us
 •  
   

  Calendar and upcoming events

  2021
  May
  Mon Tue Wed Th Fri Sat Sun
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31
  For professionals
  For patients and the public
  Courses
  Internships
   

  Links to the 3 basic screening programs of the Czech Republic:

   

  Give preventive examination.

   Dárkový poukaz

   

  CLINIC OF COMPREHENSIVE CANCER CARE

  Klinika komplexní onkologické péče (KKOP) je výukovým pracovištěm Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Zabývá se léčbou zhoubných nádorů solidních orgánů, a to hlavně nádorů prsu, zažívacího traktu, nádorů urogenitálních, mozkových a maligních melanomů.

  Pacientům nabízí komplexní diagnostiku zhoubných nádorových onemocnění včetně nejmodernějšího přístrojového vybavení, a kromě standardních léčebných postupů, v souladu s mezinárodními doporučeními, i léčbu v rámci klinických studií, která není běžně dostupná.

  more »

  K moderním léčebným metodám nádorových onemocnění patří cílená protinádorová léčba, která se v České republice podává jen v určitých onkologických centrech. Klinika je takovým centrem pro léčbu všech dosud dostupných specifických protinádorových léků: patří mezi ně Herceptin - monoklonální protilátka, která je účinná u pacientek s metastatickým karcinomem prsu, u kterých byla prokázána cílová struktura, Glivec - jako inhibitor přenosu signálů v nádorových buňkách, který je účinný u speciální skupiny nádorů zažívacího traktu (tzv. GIST), Avastin - inhibitor angiogeneze, kterého lze použít v léčbě pokročilého zhoubného nádoru zažívacího traktu v  kombinaci s chemoterapií, stejně jako Erbitux – inhibitor růstového receptoru nádorových buněk.

  • Quick selection:
   

  Where to find us

  Odborné ambulance - recepce, chemostacionář - Švejdův pavilon 2. patro
  Odběry krve - Švejdův pavilon 3. patro (pondělí až pátek od 6:30 - 15:30)
  Lůžkové oddělení A a vedeni kliniky - Švejdův pavilon 4. patro
  Lůžkové oddělení B a C  - Masarykův pavilon - přízemí
  Lůžkové oddělení D - Bakešův pavilon 1. patro
   

   
   
   

  Opening hours

   

  Contact information

  Management

  doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D. MBA

  Deputy Head for Therapeutic and Preventive Care

  • E-mail:
  • Telefon: 543134102
  • Telefon: 543134113
  • Telefon: 543132450

  MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

  Deputy Head for Therapeutic and Preventive Care

  • E-mail:
  • Telefon: 543134000
  • Telefon: 543132450
  • Telefon: 543136108

  MUDr. Radim Němeček, Ph.D.

  zástupce přednosty pro školství

  • E-mail:
  • Telefon: 543136804
  • Telefon: 543136808
  • Telefon: 543132450

  Bc. Tatiana Ciprová

  vrchní sestra

  • E-mail:
  • Telefon: 543136801

  Employees

  MUDr. Dagmar Adámková Krákorová, Ph.D.

  lékařka

  • E-mail:
  • Telefon: 543136171

  MUDr. Lenka Baldíková

  lékařka

  • E-mail:
  • Telefon: 543136802
  • Telefon: 543132450

  MUDr. Beatric Bencsiková, Ph.D.

  lékařka

  • E-mail:
  • Telefon: 543136108
  • Telefon: 543136814

  MUDr. Ondřej Bílek

  lékař

  • E-mail:
  • Telefon: 543134008
  • Telefon: 543134003

  MUDr. Lucia Bohovicová

  lékařka

  • E-mail:
  • Telefon: 543134003

  Bc. Tatiana Ciprová

  vrchní sestra

  • E-mail:
  • Telefon: 543136801

  Eva Čechmanová

  sekretariát kliniky

  • E-mail:
  • Telefon: 543132450

  MUDr. Helena Čoupková

  lékařka

  • E-mail:
  • Telefon: 543136308
  • Telefon: 543136311

  MUDr. Peter Grell, Ph.D.

  lékař

  • E-mail:
  • Telefon: 543136805
  • Telefon: 543136802

  MUDr. Jana Halámková, Ph.D.

  lékařka

  • E-mail:
  • Telefon: 543136105
  • Telefon: 543132450

  Libuše Hašková

  vrchní sestra

  • E-mail:
  • Telefon: 543134003
  • Telefon: 543134001

  MUDr. Miloš Holánek

  lékař

  • E-mail:
  • Telefon: 543134002
  • Telefon: 543134003

  MUDr. Andrea Jurečková

  lékařka

  • E-mail:
  • Telefon: 543136850
  • Telefon: 543136805

  MUDr. Petr Karásek, Ph.D.

  lékař

  • E-mail:
  • Telefon: 543136109
  • Telefon: 543136811
  • Telefon: 543132450

  doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D. MBA

  Deputy Head for Therapeutic and Preventive Care

  • E-mail:
  • Telefon: 543134102
  • Telefon: 543134113
  • Telefon: 543132450

  MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.

  lékař

  • E-mail:
  • Telefon: 543136113
  • Telefon: 543136803

  doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.

  lékařka

  • E-mail:
  • Telefon: 543136112
  • Telefon: 543136803

  MUDr. Jana Králová

  lékařka

  • E-mail:
  • Telefon: 543135289
  • Telefon: 543132450

  MUDr. Marta Krásenská

  lékařka

  • E-mail:
  • Telefon: 543136111
  • Telefon: 543136132

  MUDr. Lenka Kristková

  lékařka

  • E-mail:
  • Telefon: 543134003
  • Telefon: 543134005

  MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.

  lékař

  • E-mail:
  • Telefon: 543132203
  • Telefon: 543132209

  MUDr. Dagmar Macková, CSc.

  lékařka

  • E-mail:
  • Telefon: 543136110
  • Telefon: 543136212

  MUDr. Jiří Navrátil, Ph.D.

  lékař

  • E-mail:
  • Telefon: 543132216
  • Telefon: 543132203

  MUDr. Radim Němeček, Ph.D.

  zástupce přednosty pro školství

  • E-mail:
  • Telefon: 543136804
  • Telefon: 543136808
  • Telefon: 543132450

  MUDr. Vladislava Novosadová

  lékařka

  • E-mail:
  • Telefon: 543135803
  • Telefon: 543135287
  • Telefon: 543135288

  MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.

  lékařka

  • E-mail:
  • Telefon: 543136815
  • Telefon: 543136805

  MUDr. Anna Ondračková

  lékařka

  • E-mail:
  • Telefon: 543136162
  • Telefon: 543136228
  • Telefon: 543136814

  MUDr. Markéta Palácová

  lékařka

  • E-mail:
  • Telefon: 543136132
  • Telefon: 543136812

  MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

  Deputy Head for Therapeutic and Preventive Care

  • E-mail:
  • Telefon: 543134000
  • Telefon: 543132450
  • Telefon: 543136108

  MUDr. Ján Podhorec

  lékař

  • E-mail:
  • Telefon: 543132203
  • Telefon: 543132219

  MUDr. Lukáš Pochop

  lékař

  • E-mail:
  • Telefon: 543136209
  • Telefon: 543136211

  MUDr. Tomáš Pokrivčák

  lékař

  • E-mail:
  • Telefon: 543132217
  • Telefon: 543132203

  doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.

  lékař

  • E-mail:
  • Telefon: 543132216
  • Telefon: 543132203

  MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

  Deputy Head for Education

  • E-mail:
  • Telefon: 543136811
  • Telefon: 543136209
  • Telefon: 543132450

  MUDr. Lucie Světláková

  lékařka

  • E-mail:
  • Telefon: 543136211

  Assoc. Prof. Marek Svoboda, M.D., Ph.D.

  doctor

  • E-mail:
  • Telefon: 543134101
  • Telefon: 543134102

  MUDr. Jiří Šedo, Ph.D.

  lékař

  • E-mail:
  • Telefon: 543136807
  • Telefon: 543136805

  MUDr. Stanislav Špelda

  lékař

  • E-mail:
  • Telefon: 543136111
  • Telefon: 543136803

  MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

  lékař

  • E-mail:
  • Telefon: 543136309
  • Telefon: 543135225

  MUDr. Michaela Všianská

  lékařka

  • E-mail:
  • Telefon: 543136850
  • Telefon: 543136805

  prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

  Head of the Department of Complex Oncology Care

  • E-mail:
  • Telefon: 543136822
  • Telefon: 543132450

  MUDr. Mária Zvaríková

  lékařka

  • E-mail:
  • Telefon: 543134008
  • Telefon: 543134003
   

  More information

  Serves as a teaching station of the Medical Faculty of Masaryk University in Brno. Focuses on treatment of solid tumors, in particular malignancies of the breast, gastrointestinal tract, urogenital region, tumors of the brain, and malignant melanomas. The Department offers comprehensive diagnostics of malignant tumors inclusive of diagnostic methods based on state-of-the-art equipment. Along with standard therapeutic procedures it provides treatment within numerous clinical studies in accordance with international recommendations.

  Among the modern methods provided by the DCOC is individually tailored therapy, available only in selected oncology centers within the Czech Republic. The Department offers therapeutic regimens including all currently available target-specific antitumor drugs, e.g. Herceptin (monoclonal antibody effective in patients with metastatic carcinoma of the breast, who carry the target structure), Glivec (inhibitor of tumor cell signal transfer, effective in a special group of digestive tract malignancies, the so-called Gastrointestinal Stromal Tumors or GIST), Avastin (angiogenesis inhibitor, applied in therapy of advanced gastrointestinal tumors in combination with chemotherapy), and Erbitux (inhibitor of the tumor cell growth receptor, with indications similar to Avastin).

  The Department of Complex Oncology Care comprises Divisions A, B, C and D, outpatient unit for ambulatory chemoterapy application, and a specialized oncological autpatient facility.

   

  Blood Sample Collection

  Mon - Fri 6:30 to 4:00 p.m. in 3nd floor of the Svejda Pavilion.
  T
  elephone number: +420 543 136 115.

   

  Professional teams:

  • Breast cancer - Director: MD. Katarina Petráková
  • Tumors of the digestive tract - Head: MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.
  • General Oncology - Head: MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.

  Expert Committee:

  • Commission Digestive Oncology - Tuesday 14:00
  • Mammary Commission - Tuesday 13:30 pm, Friday 13:30 pm
  • Melanoma Commission - Wednesday 13:30 pm

   

  Downloads

  Gallery

  Klinika komplexní onkologické péče
  Klinika komplexní onkologické péče
  Klinika komplexní onkologické péče
  Klinika komplexní onkologické péče
  Klinika komplexní onkologické péče
  Klinika komplexní onkologické péče
  Klinika komplexní onkologické péče
  Klinika komplexní onkologické péče
  Klinika komplexní onkologické péče
  Klinika komplexní onkologické péče
  Klinika komplexní onkologické péče
   

  Děkujeme za Vaše hodnocení.
  Pokud jste na našem novém webu našli chybu, nebo Vám něco chybí, dejte nám, prosíme, pomocí tohoto formuláře vědět. Po opravě se Vám ozveme, uvedete-li svou e-mailovou adresu. Předem děkujeme za zpětnou vazbu.

  * Ochrana proti robotům
   

  Links for employees MMCI

  Go up