Den_01_004

Klinika komplexní onkologické péče

zpět na seznam pracovišť
 

Klinika komplexní onkologické péče (KKOP) je výukovým pracovištěm Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Zabývá se léčbou zhoubných nádorů solidních orgánů, a to hlavně nádorů prsu, zažívacího traktu, nádorů urogenitálních, mozkových a maligních melanomů. Pacientům nabízí komplexní diagnostiku zhoubných nádorových onemocnění včetně nejmodernějšího přístrojového vybavení. Kromě standardních léčebných postupů, v souladu s mezinárodními doporučeními je na klinice praktikována i léčba v rámci klinických studií, která není běžně dostupná.


1Kontakty

Ambulance A1

T +420 543 136 108

V ambulanci je prováděna protinádorová léčba pacientů a sledování jejich zdravotního stavu.

Ambulance A2

T +420 543 136 109

V ambulanci je prováděna protinádorová léčba pacientů a sledování jejich zdravotního stavu.

Ambulance A3

T +420 543 136 110

V ambulanci je prováděna protinádorová léčba pacientů a sledování jejich zdravotního stavu.

Ambulance A4

T +420 543 136 111

V ambulanci je prováděna protinádorová léčba pacientů a sledování jejich zdravotního stavu.

Ambulance A5 / A11

T +420 543 136 308

V ambulanci je prováděna protinádorová léčba pacientů a sledování jejich zdravotního stavu.

Ambulance A6

T +420 543 136 107

V ambulanci je prováděna protinádorová léčba pacientů a sledování jejich zdravotního stavu.

Konziliární ambulance A7

T +420 543 135 809

Ambulance zajišťuje konziliární vyšetření pacientů. Před návštěvou je nutné se telefonicky objednat a domluvit si termín. Telefonické objednání je možné v časech 7.30–8.00, nebo v čase 14.00–14.30.

Bližší informace o konziliární ambulanci

 

 

Ambulance A8

T +420 543 136 113

V ambulanci je prováděna protinádorová léčba pacientů a sledování jejich zdravotního stavu.

Ambulance A9

T +420 543 136 105

V ambulanci je prováděna protinádorová léčba pacientů a sledování jejich zdravotního stavu.

Ambulance A10

T +420 543 136 309

V ambulanci je prováděna protinádorová léčba pacientů a sledování jejich zdravotního stavu.

Ambulance A11

T +420 543 136 308

Ambulance je momentálně spojená s Ambulancí 5.

V ambulanci je prováděna protinádorová léčba pacientů a sledování jejich zdravotního stavu.

Ambulance A12

T +420 543 136 161

V ambulanci je prováděna protinádorová léčba pacientů a sledování jejich zdravotního stavu.

Ambulance A13

T +420 543 136 171
Ambulance se nachází v Masarykově pavilonu.

V ambulanci je prováděna protinádorová léčba pacientů a sledování jejich zdravotního stavu. Ve středu jsou ordinační hodiny vyhrazeny pro mamární prevenci.

Ambulance paliativní péče

T +420 543 136 209

Ambulance se zabývá komplexní podpůrnou péčí o pacienty v pokročilých stádiích nádorových onemocnění v průběhu protinádorové léčby i po ukončení této léčby.

Poskytujeme:

  • ambulantní péči pacientům léčeným v MOÚ
  • konziliární vyšetření a intervenci ve spolupráci s multidisciplinárním týmem paliativní péče u pacientů hospitalizovaných v MOÚ
  • jednorázové konzultace pro pacienty z jiných zdravotnických zařízení
  • možnost osobní nebo telefonické konzultace pro ošetřující lékaře jiných zdravotnických zařízení (např. praktické lékaře)

Nejčastější okruhy problémů, kterými se Ambulance paliativní péče zabývá, jsou:

  • bolest, dušnost, nechutenství nevolnost a zvracení, poruchy střevní motility,

a dále psychické reakce na závažné onemocnění:

  • úzkost, deprese, delirium.

V ambulanci pracuje sestra specialistka na léčbu chronických ran. Kromě převazů provádíme na ambulanci odlehčovací hrudní punkce, punkce ascitu, podáváme podpůrné hydratační infúze a v indikovaných případech také krevní transfúze.

Společně s pacientem a jeho rodinou se snažíme vytvořit plán paliativní péče, jehož cílem je udržení dobré kvality života i v situaci velmi pokročilého onemocnění.

Úzce spolupracujeme s psychology, sociálními pracovníky, nemocničním kaplanem a dalšími odbornými ambulancemi MOÚ.

Při zajištění návazné péče spolupracujeme s praktickými lékaři, agenturami domácí zdravotní péče (home care) a s mobilními a lůžkovými hospici.

 

Chemostacionář

+420 543 136 304
Ambulance se nachází ve Švejdově pavilonu.

Odběrová místnost 1

T +420 543 136 115
Ambulance se nachází ve Švejdově pavilonu.

Odběrová místnost 2

T +420 543 136 114
Ambulance se nachází ve Švejdově pavilonu.

Odběrová místnost slouží pro odběry z portu a piccu.

Centrum prevence

Aktuálně nepřijímáme nové objednávky na preventivní prohlídky pro samoplátce.
 

Ambulance preventivní onkologie 1 a 2

T +420 543 136 136
E [obfuscate_1_|111|105|92|116|95|109|90|92|62|103|110|108|37|97|116]

Ambulance prevence 1 a 2 je určena pro samoplátce.

Vyšetření jsou obsahem Preventivního onkologického programu pro každého za úhradu.

Ambulance preventivní onkologie 3

T +420 543 136 136

V ambulanci jsou prováděna vyšetření pacientů, kteří mají riziko dědičnosti nádoru či zvýšené riziko vzniku nádorů.

Lůžková oddělení

Lůžkové oddělení A

T +420 543 136 805

Lůžkové oddělení B

T +420 543 134 003

Lůžkové oddělení C

T +420 543 132 203

doc. MUDr. Radka Lordick Obermannová, Ph.D.

Vedoucí lékař Jednotky studií fáze I 


[obfuscate_1_|110|89|92|112|103|96|101|101|109|112|96|55|100|109|111|45|90|113]

+420 543 13 6237

+420 543 13 6812

MUDr. Radim Němeček, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|109|92|100|99|93|100|98|55|107|105|116|37|90|120]

+420 543 13 6808

+420 543 13 6804

Mgr. Tatiana Ciprová

Vrchní sestra KKOP


[obfuscate_1_|98|96|103|112|105|117|88|55|107|105|116|37|90|120]

+420 543 13 6801

doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA

Přednosta KKOP


[obfuscate_1_|104|94|102|112|40|106|96|106|113|58|108|102|108|44|93|121]

+420 543 13 2449

+420 543 13 4113

Martina Andrysíková

Dokumentátor


[obfuscate_1_|96|101|91|112|115|114|96|98|109|112|96|55|100|109|111|45|90|113]

+420 543 13 6809

Mária Zvaríková

Dokumentátor


[obfuscate_1_|108|88|105|103|91|45|113|109|95|108|104|98|102|116|91|63|100|102|115|40|98|113]

+420 543 13 6809

Eva Čechmanová

Asistent KKOP


[obfuscate_1_|98|92|90|102|103|96|101|102|116|91|63|100|102|115|40|98|113]

+420 543 13 2450

doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.

Zástupce přednosty KKOP pro léčebně-preventivní péči - primář


[obfuscate_1_|96|99|92|118|91|109|91|105|44|106|110|103|105|95|93|103|55|100|109|111|45|90|113]

+420 543 13 2450

+420 543 13 6831

MUDr. Matouš Cwik

Lékař L1


[obfuscate_1_|108|88|107|109|111|114|37|90|117|99|106|55|100|109|111|45|90|113]

+420 543 13 6818

MUDr. David Dufek

Lékař L2


[obfuscate_1_|99|88|109|103|94|45|91|108|100|95|106|55|100|109|111|45|90|113]

+420 543 13 2216

MUDr. Peter Grell, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|111|92|107|99|108|45|94|105|99|102|107|55|100|109|111|45|90|113]

+420 543 13 6805

+420 543 13 6807

Zuzana Jacková, DiS.

Dokumentátor


[obfuscate_1_|121|108|113|95|104|96|37|97|95|93|106|102|109|95|58|108|102|108|44|93|121]

+420 543 13 6810

MUDr. Andrea Jurečková

Vedoucí lékař Oddělení A KKOP


[obfuscate_1_|105|108|105|99|93|106|102|109|95|58|108|102|108|44|93|121]

+420 543 13 6805

+420 543 13 6850

MUDr. Bc. Denisa Kutišová

Lékař L1


[obfuscate_1_|99|92|101|103|109|96|37|98|115|110|104|106|102|116|91|63|100|102|115|40|98|113]

+420 543 13 6850

MUDr. Michal Kysela

Lékař L1


[obfuscate_1_|108|96|90|102|91|107|37|98|119|109|100|99|88|62|103|110|108|37|97|116]

+420 543 13 6805

MUDr. Karina Oršulová

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|88|105|103|104|96|37|102|112|109|116|99|102|116|91|63|100|102|115|40|98|113]

+420 543 13 4003

MUDr. Mgr. Martin Rusinko

Lékař L1


[obfuscate_1_|108|88|105|114|99|109|37|105|115|109|104|101|98|109|58|108|102|108|44|93|121]

+420 543 13 6818

MUDr. Tereza Vafková

Lékař L1


[obfuscate_1_|115|92|105|99|116|96|37|109|95|96|106|102|109|95|58|108|102|108|44|93|121]

+420 543 13 4005

MUDr. Michaela Všianská

Lékař L3


[obfuscate_1_|117|106|96|95|104|114|98|88|62|103|110|108|37|97|116]

+420 543 13 6805

+420 543 13 6850

MUDr. Ondřej Bílek

Lékař L3


[obfuscate_1_|110|101|91|112|95|105|37|89|103|102|100|98|55|107|105|116|37|90|120]

+420 543 13 6144

+420 543 13 6155

MUDr. Lucia Bohovicová

Lékař L2


[obfuscate_1_|107|108|90|103|91|45|89|102|102|105|117|96|90|109|112|96|55|100|109|111|45|90|113]

+420 543 13 6807

+420 543 13 6805

MUDr. Miloš Holánek, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|103|102|99|95|104|100|98|55|107|105|116|37|90|120]

+420 543 13 2450

+420 543 13 6830

MUDr. Lenka Kristková

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|105|96|113|110|106|102|109|95|58|108|102|108|44|93|121]

+420 543 13 4005

+420 543 13 4003

MUDr. Renata Schwanzerová

Lékař L3


[obfuscate_1_|113|92|101|95|110|96|37|106|97|98|118|88|101|120|95|113|102|109|95|58|108|102|108|44|93|121]

+420 543 13 4008

+420 543 13 4003

MUDr. Tomáš Sokop

Lékař L1


[obfuscate_1_|115|102|100|95|109|45|106|102|105|105|111|55|100|109|111|45|90|113]

+420 543 13 4005

MUDr. Dita Stárek

Lékař L1


[obfuscate_1_|99|96|107|95|40|114|107|88|112|95|106|55|100|109|111|45|90|113]

+420 543 13 4008

MUDr. Mária Zvaríková

Vedoucí lékař Oddělení B KKOP


[obfuscate_1_|121|109|88|112|99|106|102|109|95|58|108|102|108|44|93|121]

+420 543 13 4003

+420 543 13 4008

MUDr. Lucie Grmelová

Lékař L1


[obfuscate_1_|107|108|90|103|95|45|94|105|107|95|107|102|109|95|58|108|102|108|44|93|121]

+420 543 13 2203

MUDr. Ivana Koloušková

Lékař L1


[obfuscate_1_|104|109|88|108|91|45|98|102|106|105|116|106|98|109|112|96|55|100|109|111|45|90|113]

+420 543 13 6807

+420 543 13 6805

MUDr. Sabína Kukolíková

Lékař L2


[obfuscate_1_|114|88|89|103|104|96|37|98|115|101|110|99|96|105|105|117|88|55|107|105|116|37|90|120]

+420 543 13 4005

+420 543 13 4008

doc. MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.

Vedoucí lékař Oddělení C KKOP


[obfuscate_1_|107|88|98|109|103|120|55|100|109|111|45|90|113]

+420 543 13 2209

+420 543 13 2203

MUDr. Jiří Navrátil, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|105|101|88|116|108|96|107|96|106|58|108|102|108|44|93|121]

+420 543 13 2203

+420 543 13 2216

MUDr. Rebecca Peřinová

Lékař L1


[obfuscate_1_|113|92|89|99|93|98|88|37|110|95|113|96|101|109|112|96|55|100|109|111|45|90|113]

+420 543 13 2203

MUDr. Ján Podhorec

Lékař L3


[obfuscate_1_|105|88|101|44|106|110|91|95|109|108|100|90|55|107|105|116|37|90|120]

+420 543 13 6807

+420 543 13 6805

MUDr. Tomáš Pokrivčák

Lékař L3


[obfuscate_1_|115|102|100|95|109|45|103|102|105|108|104|109|90|95|101|63|100|102|115|40|98|113]

+420 543 13 2203

+420 543 13 2217

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Zástupce primáře pro ambulantní péči


[obfuscate_1_|115|102|100|95|109|100|98|55|107|105|116|37|90|120]

+420 543 13 6800

+420 543 13 6309

MUDr. Beatric Bencsiková, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|97|92|88|114|108|104|90|37|96|95|109|90|106|103|101|110|109|88|62|103|110|108|37|97|116]

+420 543 13 6814

+420 543 13 6105

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|88|107|95|108|104|101|88|44|106|100|107|105|95|101|110|109|88|62|103|110|108|37|97|116]

+420 543 13 2450

+420 543 13 4000

MUDr. Petr Karásek, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|88|105|95|109|100|98|55|107|105|116|37|90|120]

+420 543 13 6811

+420 543 13 6109

MUDr. Dagmar Macková, CSc.

Lékař L3


[obfuscate_1_|108|88|90|105|105|117|88|55|107|105|116|37|90|120]

+420 543 13 6212

+420 543 13 6110

MUDr. Stanislav Špelda

Lékař L3


[obfuscate_1_|114|103|92|106|94|96|55|100|109|111|45|90|113]

+420 543 13 6803

+420 543 13 6111

doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|102|90|95|101|110|109|88|62|103|110|108|37|97|116]

+420 543 13 6803

+420 543 13 6112

MUDr. Marta Krásenská

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|105|88|113|95|109|106|98|95|58|108|102|108|44|93|121]

+420 543 13 6132

+420 543 13 6111

MUDr. Markéta Palácová

Lékař L3


[obfuscate_1_|111|88|99|95|93|110|109|88|62|103|110|108|37|97|116]

+420 543 13 6812

+420 543 13 6132

MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|102|90|95|101|63|100|102|115|40|98|113]

+420 543 13 6803

+420 543 13 6113

MUDr. Lenka Baldíková

Lékař L3


[obfuscate_1_|107|92|101|105|91|45|89|88|106|94|104|98|102|116|91|63|100|102|115|40|98|113]

+420 543 13 1137

+420 543 13 1133

prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Lékař L3


[obfuscate_1_|117|112|113|115|102|96|55|100|109|111|45|90|113]

+420 543 13 2450

+420 543 13 6822

MUDr. Helena Čoupková

Lékař L3


[obfuscate_1_|98|102|108|110|101|110|109|88|62|103|110|108|37|97|116]

+420 543 13 6311

+420 543 13 6308

MUDr. Radana Dymáčková, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|113|88|91|95|104|96|37|91|119|103|96|90|98|109|112|96|55|100|109|111|45|90|113]

+420 543 13 1133

+420 543 13 1188

MUDr. Jana Halámková, Ph.D.

Vedoucí lékař Ambulance preventivní onkologie


[obfuscate_1_|105|88|101|95|40|103|88|99|95|103|106|102|109|95|58|108|102|108|44|93|121]

+420 543 13 2450

+420 543 13 6105

MUDr. Dana Kebede

Lékař L3


[obfuscate_1_|106|92|89|99|94|100|55|100|109|111|45|90|113]

+420 543 13 5288

+420 543 13 5289

MUDr. Jana Králová

Lékař L3


[obfuscate_1_|105|98|105|95|102|110|109|88|62|103|110|108|37|97|116]

+420 543 13 6228

+420 543 13 4007

MUDr. Vladislava Novosadová

Lékař L3


[obfuscate_1_|117|99|88|98|99|114|99|88|116|91|45|101|102|116|105|114|88|91|109|112|96|55|100|109|111|45|90|113]

+420 543 13 5287

+420 543 13 5803

MUDr. Lenka Pavčíková

Lékař L3


[obfuscate_1_|107|92|101|105|91|45|103|88|116|93|104|98|102|116|91|63|100|102|115|40|98|113]

+420 543 13 6136

MUDr. Helena Pitauerová

Lékař L3


[obfuscate_1_|103|92|99|99|104|96|37|103|103|110|96|108|92|112|105|117|88|55|107|105|116|37|90|120]

+420 543 13 6136

+420 543 13 2203

Stanislava Kaderová

datamanažer


[obfuscate_1_|114|107|88|108|99|114|99|88|116|91|45|98|88|98|95|113|102|109|95|58|108|102|108|44|93|121]

+420 543 13 4307

MUDr. Jozef Hambálek

Lékař L3


[obfuscate_1_|105|102|113|99|96|45|95|88|107|92|96|99|92|105|58|108|102|108|44|93|121]

+420 543 13 6209

Mgr. Bc. Jiří Ondruš

kaplan


[obfuscate_1_|105|96|105|103|40|110|101|91|112|111|114|55|100|109|111|45|90|113]

MUDr. Lukáš Pochop

Lékař L3


[obfuscate_1_|111|102|90|102|105|111|55|100|109|111|45|90|113]

+420 543 13 2219

+420 543 13 2203

MUDr. Jiří Šedo, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|105|96|105|103|40|114|92|91|109|58|108|102|108|44|93|121]

+420 543 13 4130

+420 543 13 4136

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

Vedoucí Centra paliativní péče KKOP


[obfuscate_1_|110|106|99|95|103|96|55|100|109|111|45|90|113]

+420 543 13 6209

+420 543 13 6811

MUDr. Miroslava Sláviková

Lékař L3


[obfuscate_1_|108|96|105|109|109|107|88|109|95|40|114|99|88|116|99|106|102|109|95|58|108|102|108|44|93|121]

+420 543 13 1188

MUDr. Lucie Světláková

Lékař L3


[obfuscate_1_|107|108|90|103|95|45|106|109|99|110|107|88|98|109|112|96|55|100|109|111|45|90|113]

+420 543 13 6211

MUDr. Sabina Svobodová

Lékař L3


[obfuscate_1_|114|88|89|103|104|96|37|106|116|105|97|102|91|109|112|96|55|100|109|111|45|90|113]

+420 543 13 6805

MUDr. Anna Ondračková

Lékař L3


[obfuscate_1_|110|101|91|112|91|98|98|102|116|91|63|100|102|115|40|98|113]

+420 543 13 6228

+420 543 13 6162

MUDr. Dagmar Adámková, Ph.D.

Lékař L3


[obfuscate_1_|99|88|94|107|91|113|37|88|98|91|108|98|102|116|91|63|100|102|115|40|98|113]

+420 543 13 6171

Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.


[obfuscate_1_|104|109|88|44|98|113|101|90|103|108|104|98|102|116|91|63|100|102|115|40|98|113]

+420 543 13 4303

MUDr. Zdeňka Čermáková, Ph.D.


[obfuscate_1_|121|91|92|108|101|96|37|90|99|108|108|88|98|109|112|96|55|100|109|111|45|90|113]

+420 543 13 6700

MUDr. Lenka Gescheidtová, Ph.D.


[obfuscate_1_|107|92|101|105|91|45|94|92|113|93|103|92|96|98|110|110|109|88|62|103|110|108|37|97|116]

+420 543 13 6720

Lucie Pučálková


[obfuscate_1_|107|108|90|103|95|45|103|108|97|91|107|98|102|116|91|63|100|102|115|40|98|113]

+420 543 13 6715

+420 543 13 6706

Veronika Augustová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|117|92|105|109|104|104|98|88|44|91|116|94|108|113|110|110|109|88|62|103|110|108|37|97|116]

+420 543 13 6805

Zuzana Čumová, DiS.

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|121|108|113|95|104|96|37|90|115|103|110|109|88|62|103|110|108|37|97|116]

+420 543 13 6805

Jaroslava Janečková, DiS.

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|105|88|105|109|109|107|88|109|95|40|105|88|101|99|93|106|102|109|95|58|108|102|108|44|93|121]

+420 543 13 6805

Kristýna Justychová

Ošetřovatel


[obfuscate_1_|106|105|96|113|110|120|101|88|44|100|116|106|107|119|93|103|102|109|95|58|108|102|108|44|93|121]

+420 543 13 6805

Simona Komínková, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|114|96|100|109|104|96|37|98|109|103|104|101|98|109|112|96|55|100|109|111|45|90|113]

+420 543 13 6805

Jana Konečná

Sanitář


[obfuscate_1_|105|88|101|95|40|106|102|101|99|93|109|88|55|107|105|116|37|90|120]

+420 543 13 6806

+420 543 13 6805

Bc. Helena Krajíčková

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|103|92|99|99|104|96|37|98|112|91|105|96|90|105|105|117|88|55|107|105|116|37|90|120]

+420 543 13 6806

+420 543 13 6805

Daria Kraut

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|99|88|105|103|91|45|98|105|95|111|115|55|100|109|111|45|90|113]

+420 543 13 6805

Jana Křenková

Staniční sestra KOA


[obfuscate_1_|105|98|105|99|104|106|102|109|95|58|108|102|108|44|93|121]

+420 543 13 6813

+420 543 13 6805

Marcela Leváková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|108|88|105|97|95|107|88|37|106|95|117|88|98|109|112|96|55|100|109|111|45|90|113]

+420 543 13 6805

Lucie Lomoziková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|107|108|90|103|95|45|99|102|107|105|121|96|98|109|112|96|55|100|109|111|45|90|113]

+420 543 13 6806

+420 543 13 6805

Světlana Lundová

Sanitář


[obfuscate_1_|114|109|92|114|102|96|101|88|44|102|116|101|91|109|112|96|55|100|109|111|45|90|113]

+420 543 13 6805

Bc. Lenka Martinková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|107|92|101|105|91|45|100|88|112|110|104|101|98|109|112|96|55|100|109|111|45|90|113]

+420 543 13 6806

+420 543 13 6805

Simona Medvěděvová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|114|96|100|109|104|96|37|100|99|94|117|92|91|99|112|110|109|88|62|103|110|108|37|97|116]

+420 543 13 6806

+420 543 13 6805

Taťána Náplavová

Sanitář


[obfuscate_1_|115|88|107|95|104|96|37|101|95|106|107|88|109|109|112|96|55|100|109|111|45|90|113]

+420 543 13 6806

+420 543 13 6805

Lenka Nechvílová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|107|92|101|105|91|45|101|92|97|98|117|96|99|109|112|96|55|100|109|111|45|90|113]

+420 543 13 6805

Iveta Novotná

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|104|109|92|114|91|45|101|102|116|105|115|101|88|62|103|110|108|37|97|116]

+420 543 13 6806

+420 543 13 6805

Eva Podaná

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|100|109|88|44|106|110|91|88|108|91|63|100|102|115|40|98|113]

+420 543 13 6806

+420 543 13 6805

Nikola Sedláková, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|109|96|98|109|102|96|37|106|99|94|107|88|98|109|112|96|55|100|109|111|45|90|113]

+420 543 13 6805

Lucie Svadbíková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|107|108|90|103|95|45|106|109|95|94|97|96|98|109|112|96|55|100|109|111|45|90|113]

+420 543 13 6805

Bc. Lenka Svobodová

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|107|92|101|105|91|45|106|109|109|92|110|91|102|116|91|63|100|102|115|40|98|113]

+420 543 13 6805

Bc. Petra Szczygielová

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|111|92|107|112|91|45|106|113|97|116|120|94|96|99|102|110|109|88|62|103|110|108|37|97|116]

+420 543 13 6805

Mgr. Jindra Veirová

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|105|96|101|98|108|96|37|109|99|99|113|102|109|95|58|108|102|108|44|93|121]

+420 543 13 6806

+420 543 13 6805

Jarmila Bednářová

Sanitář


[obfuscate_1_|105|88|105|107|99|107|88|37|96|95|99|101|88|112|105|117|88|55|107|105|116|37|90|120]

+420 543 13 4003

Kateřina Chrastilová

Sanitář


[obfuscate_1_|106|88|107|99|108|104|101|88|44|93|103|105|88|113|110|104|99|102|116|91|63|100|102|115|40|98|113]

+420 543 13 4003

Miroslava Haklová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|103|88|98|106|105|117|88|55|107|105|116|37|90|120]

+420 543 13 4001

+420 543 13 4003

Alena Janoušková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|96|99|92|108|91|45|97|88|108|105|116|106|98|109|112|96|55|100|109|111|45|90|113]

+420 543 13 4003

Ivana Juřicová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|104|109|88|108|91|45|97|108|112|99|98|102|109|95|58|108|102|108|44|93|121]

+420 543 13 6109

Jana Justová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|105|88|101|95|40|105|108|106|114|105|117|88|55|107|105|116|37|90|120]

+420 543 13 4003

Bc. Barbora Kalinová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|97|88|105|96|105|113|88|37|105|91|107|96|101|109|112|96|55|100|109|111|45|90|113]

+420 543 13 4003

Mgr. Darina Kaňková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|99|88|105|103|104|96|37|98|95|104|106|102|109|95|58|108|102|108|44|93|121]

+420 543 13 4003

Iveta Kasalová

Sanitář


[obfuscate_1_|104|109|92|114|91|45|98|88|113|91|107|102|109|95|58|108|102|108|44|93|121]

+420 543 13 4003

Veronika Kmoníčková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|117|92|105|109|104|104|98|88|44|101|108|102|101|103|93|106|102|109|95|58|108|102|108|44|93|121]

+420 543 13 4003

Lenka Mlátilíková

Ošetřovatel


[obfuscate_1_|107|92|101|105|91|45|100|99|95|110|104|99|96|105|105|117|88|55|107|105|116|37|90|120]

+420 543 13 4003

Libuše Pankrácová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|107|96|89|115|109|100|37|103|95|104|106|105|88|97|105|117|88|55|107|105|116|37|90|120]

+420 543 13 4004

+420 543 13 4003

Kateřina Pěnčíková

Sanitář


[obfuscate_1_|106|88|107|99|108|104|101|88|44|106|100|101|90|103|101|110|109|88|62|103|110|108|37|97|116]

+420 543 13 4003

Bc. Valéria Procházková

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|117|88|99|99|108|104|88|37|110|108|110|90|95|95|116|106|102|109|95|58|108|102|108|44|93|121]

+420 543 13 4003

Lucie Sákrová, DiS.

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|107|108|90|103|95|45|106|88|105|108|110|109|88|62|103|110|108|37|97|116]

+420 543 13 4003

Lucie Samojedná, DiS.

Staniční sestra KOB


[obfuscate_1_|107|108|90|103|95|45|106|88|107|105|105|92|91|108|91|63|100|102|115|40|98|113]

+420 543 13 4001

Vendula Todtová, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|117|92|101|98|111|107|88|37|114|105|99|107|102|116|91|63|100|102|115|40|98|113]

+420 543 13 4003

Renata Urabetzová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|113|92|101|95|110|96|37|108|112|91|97|92|107|120|105|117|88|55|107|105|116|37|90|120]

+420 543 13 4003

Renata Blažková

Sanitář


[obfuscate_1_|113|92|101|95|110|96|37|89|106|91|121|98|102|116|91|63|100|102|115|40|98|113]

+420 543 13 2203

Mgr. Jana Břoušková

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|105|88|101|95|40|97|105|102|115|109|106|102|109|95|58|108|102|108|44|93|121]

+420 543 13 2203

Kristýna Dvořáčková

Ošetřovatel


[obfuscate_1_|106|105|96|113|110|120|101|88|44|94|117|102|105|95|93|106|102|109|95|58|108|102|108|44|93|121]

+420 543 13 6805

Magdaléna Hanzíková, DiS.

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|108|88|94|98|91|107|92|101|95|40|103|88|101|120|99|106|102|109|95|58|108|102|108|44|93|121]

+420 543 13 2203

Eliška Hrdá

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|100|99|96|113|101|96|37|95|112|94|96|55|100|109|111|45|90|113]

+420 543 13 2203

Štěpánka Janíková

Sanitář


[obfuscate_1_|114|107|92|110|91|109|98|88|44|100|96|101|96|105|105|117|88|55|107|105|116|37|90|120]

+420 543 13 2203

Zdeňka Jankovská

Sanitář


[obfuscate_1_|121|91|92|108|101|96|37|97|95|104|106|102|109|113|101|96|55|100|109|111|45|90|113]

+420 543 13 2203

Iva Kunátová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|104|109|88|44|101|116|101|88|114|105|117|88|55|107|105|116|37|90|120]

+420 543 13 2203

Bc. Šárka Lukášová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|114|88|105|105|91|45|99|108|105|91|114|102|109|95|58|108|102|108|44|93|121]

+420 543 13 2203

Mgr. Ľubomíra Mikšů

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|107|108|89|109|103|104|105|88|44|103|104|98|106|115|58|108|102|108|44|93|121]

+420 543 13 2203

Lucie Nedomová

Sanitář


[obfuscate_1_|107|108|90|103|95|45|101|92|98|105|108|102|109|95|58|108|102|108|44|93|121]

+420 543 13 2203

Michaela Portlová

Praktická sestra


[obfuscate_1_|108|96|90|102|91|100|99|88|44|106|110|105|107|106|105|117|88|55|107|105|116|37|90|120]

+420 543 13 2203

Petra Růžičková, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|111|92|107|112|91|45|105|108|120|99|98|98|102|116|91|63|100|102|115|40|98|113]

+420 543 13 2203

Alena Růžičková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|96|99|92|108|91|45|105|108|120|99|98|98|102|116|91|63|100|102|115|40|98|113]

+420 543 13 2203

Simona Rybáková Benhartová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|114|96|100|109|104|96|37|89|99|104|103|88|105|114|105|117|88|55|107|105|116|37|90|120]

+420 543 13 2203

Mgr. Anna Šipošová

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|96|101|101|95|40|114|96|103|109|109|110|109|88|62|103|110|108|37|97|116]

+420 543 13 6805

Bc. Eva Sopóci

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|100|109|88|44|109|110|103|102|97|99|63|100|102|115|40|98|113]

+420 543 13 2203

Jana Svobodová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|105|88|101|95|40|114|109|102|96|105|99|102|109|95|43|63|100|102|115|40|98|113]

+420 543 13 2302

Ludmila Urbánková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|107|108|91|107|99|107|88|37|115|108|97|88|101|105|105|117|88|55|107|105|116|37|90|120]

+420 543 13 2203

Marie Žáčková

Staniční sestra KOC


[obfuscate_1_|108|113|88|97|101|110|109|88|62|103|110|108|37|97|116]

+420 543 13 2203

Hana Zbořilová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|103|88|101|95|40|121|89|102|112|99|107|102|109|95|58|108|102|108|44|93|121]

+420 543 13 2203

Bc. Kamila Kalousová

Staniční sestra KKOP-AMB


[obfuscate_1_|106|88|100|103|102|96|37|98|95|102|110|108|106|109|112|96|55|100|109|111|45|90|113]

+420 543 13 6306

Petra Kaszperová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|106|88|106|120|106|100|105|102|116|91|63|100|102|115|40|98|113]

+420 543 13 6171

Jiřina Průchová

Sanitář


[obfuscate_1_|105|96|105|103|104|96|37|103|112|111|98|95|102|116|91|63|100|102|115|40|98|113]

+420 543 13 6142

+420 543 13 6110

Lenka Kroutilová

Praktická sestra


[obfuscate_1_|107|92|101|105|91|45|98|105|109|111|115|96|99|109|112|96|55|100|109|111|45|90|113]

+420 543 13 6109

Irena Hovorková

Praktická sestra


[obfuscate_1_|104|105|92|108|91|45|95|102|116|105|113|98|102|116|91|63|100|102|115|40|98|113]

+420 543 13 6110

Magdaléna Sedláčková

Sanitář


[obfuscate_1_|108|88|94|98|91|107|92|101|95|40|114|92|91|106|91|98|98|102|116|91|63|100|102|115|40|98|113]

+420 543 13 6144

+420 543 13 6110

Marek Dvořák

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|96|91|109|109|108|96|98|102|116|91|63|100|102|115|40|98|113]

602724315

Alena Dvořáková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|96|91|109|109|108|96|98|102|116|91|63|100|102|115|40|98|113]

+420 543 13 6111

Alena Loskotová, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|96|99|92|108|91|45|99|102|113|101|110|107|102|116|91|63|100|102|115|40|98|113]

+420 543 13 6107

Iveta Ferbyová

Praktická sestra


[obfuscate_1_|104|109|92|114|91|45|93|92|112|92|120|102|109|95|58|108|102|108|44|93|121]

+420 543 13 6143

Ivana Růžičková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|104|109|88|108|91|45|105|108|120|99|98|98|102|116|91|63|100|102|115|40|98|113]

+420 543 13 6108

Bc. Michaela Brabcová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|108|96|90|102|91|100|99|88|44|92|113|88|89|97|105|117|88|55|107|105|116|37|90|120]

+420 543 13 5809

Božena Makovská

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|97|102|113|99|104|96|37|100|95|101|110|109|106|105|91|63|100|102|115|40|98|113]

+420 543 13 4314

Jolana Nečesánková

Sanitář


[obfuscate_1_|105|102|99|95|104|96|37|101|99|93|100|106|88|108|101|110|109|88|62|103|110|108|37|97|116]

+420 543 13 6113

Mgr. Blanka Lakomá

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|97|99|88|108|101|96|37|99|95|101|110|100|88|62|103|110|108|37|97|116]

+420 543 13 6209

Kateřina Teplá

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|106|88|107|99|108|104|101|88|44|110|100|103|99|95|58|108|102|108|44|93|121]

+420 543 13 6260

Monika Ferbyová

Praktická sestra


[obfuscate_1_|108|102|101|103|101|96|37|93|99|108|97|112|102|116|91|63|100|102|115|40|98|113]

+420 543 13 6112

Lenka Kratochvílová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|107|92|101|105|91|45|98|105|95|110|110|90|95|116|99|107|102|109|95|58|108|102|108|44|93|121]

+420 543 13 6309

Barbora Neveselá

Praktická sestra


[obfuscate_1_|97|88|105|96|105|113|88|37|108|95|117|92|106|99|102|96|55|100|109|111|45|90|113]

+420 543 13 6142

Tereza Trupová

Praktická sestra


[obfuscate_1_|115|92|105|99|116|96|37|107|112|111|111|102|109|95|58|108|102|108|44|93|121]

+420 543 13 6112

Jaroslava Podmelová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|105|88|105|109|109|107|88|109|95|40|111|102|91|107|95|107|102|109|95|58|108|102|108|44|93|121]

+420 543 13 6110

Mgr. Petra Basistová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|111|92|107|112|91|45|89|88|113|99|114|107|102|116|91|63|100|102|115|40|98|113]

+420 543 13 6180

Renata Horáková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|113|92|101|95|110|96|37|95|109|108|96|98|102|116|91|63|100|102|115|40|98|113]

+420 543 13 6136

+420 543 13 5287

Mgr. Naděžda Procházková

Staniční sestra Centra prevence KKOP


[obfuscate_1_|109|88|91|99|116|99|88|37|110|108|110|90|95|95|116|106|102|109|95|58|108|102|108|44|93|121]

+420 543 13 5287

+420 543 13 5401

Jarmila Slámová

Sanitář


[obfuscate_1_|105|88|105|107|99|107|88|37|113|102|96|100|102|116|91|63|100|102|115|40|98|113]

+420 543 13 5287

Michaela Uhlířová

Praktická sestra


[obfuscate_1_|108|96|90|102|91|100|99|88|44|111|103|99|96|112|105|117|88|55|107|105|116|37|90|120]

+420 543 13 5287

Mgr. Blanka Bardáčová

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|97|99|88|108|101|96|37|89|95|108|99|88|90|109|112|96|55|100|109|111|45|90|113]

+420 543 13 6304

Oksana Bed

Sanitář


[obfuscate_1_|110|98|106|95|104|96|37|89|99|94|63|100|102|115|40|98|113]

+420 543 13 6304

Dagmar Daňková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|99|88|94|107|91|113|37|91|95|104|106|102|109|95|58|108|102|108|44|93|121]

+420 543 13 6304

Renata Doleželová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|113|92|101|95|110|96|37|91|109|102|100|113|92|106|105|117|88|55|107|105|116|37|90|120]

+420 543 13 6303

+420 543 13 6304

Iveta Floriánová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|104|109|92|114|91|45|93|99|109|108|104|88|101|109|112|96|55|100|109|111|45|90|113]

+420 543 13 6303

+420 543 13 6304

Mgr. Lenka Halvová, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|107|92|101|105|91|45|95|88|106|112|110|109|88|62|103|110|108|37|97|116]

+420 543 13 6304

Zlata Hrabcová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|121|99|88|114|91|45|95|105|95|92|98|102|109|95|58|108|102|108|44|93|121]

+420 543 13 6304

Natálie Jarošová, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|109|88|107|95|102|104|92|37|104|91|113|102|106|109|112|96|55|100|109|111|45|90|113]

+420 543 13 6304

Jana Kaňová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|105|88|101|95|40|106|88|101|109|112|96|55|100|109|111|45|90|113]

+420 543 13 6304

Jana Karásková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|106|88|105|95|109|106|102|109|95|58|108|102|108|44|93|121]

+420 543 13 6303

+420 543 13 6304

Lenka Kotzianová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|107|92|101|105|91|45|98|102|114|116|104|88|101|109|112|96|55|100|109|111|45|90|113]

+420 543 13 6303

+420 543 13 6304

Michaela Kuklínková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|108|96|90|102|91|100|99|88|44|101|116|98|99|103|104|106|102|109|95|58|108|102|108|44|93|121]

+420 543 13 6303

+420 543 13 6304

Pavla Kužílková

Sanitář


[obfuscate_1_|111|88|109|106|91|45|98|108|120|99|107|98|102|116|91|63|100|102|115|40|98|113]

+420 543 13 6303

+420 543 13 6304

Bc. Simona Kvasnicová

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|114|96|100|109|104|96|37|98|116|91|114|101|96|97|105|117|88|55|107|105|116|37|90|120]

+420 543 13 6304

Eva Machová

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|100|109|88|44|103|96|90|95|109|112|96|55|100|109|111|45|90|113]

+420 543 13 6303

+420 543 13 6304

Iveta Melicharová

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|104|109|92|114|91|45|100|92|106|99|98|95|88|112|105|117|88|55|107|105|116|37|90|120]

+420 543 13 6304

Alena Motáková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|96|99|92|108|91|45|100|102|114|91|106|102|109|95|58|108|102|108|44|93|121]

+420 543 13 6303

+420 543 13 6304

Veronika Nováčková, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|117|92|105|109|104|104|98|88|44|104|110|109|88|97|101|110|109|88|62|103|110|108|37|97|116]

+420 543 13 6304

Martina Odutová, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|108|88|105|114|99|109|88|37|109|94|116|107|102|116|91|63|100|102|115|40|98|113]

+420 543 13 6304

Jaroslava Patočková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|105|88|105|109|109|107|88|109|95|40|111|88|107|109|93|106|102|109|95|58|108|102|108|44|93|121]

+420 543 13 6304

Kateřina Peterková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|106|88|107|99|108|104|101|88|44|106|100|107|92|112|101|110|109|88|62|103|110|108|37|97|116]

+420 543 13 6303

+420 543 13 6304

Iveta Slouková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|104|109|92|114|91|45|106|99|109|111|106|102|109|95|58|108|102|108|44|93|121]

+420 543 13 6303

+420 543 13 6304

Bc. Blanka Staňková

Všeobecná sestra S4


[obfuscate_1_|97|99|88|108|101|96|37|106|114|91|109|98|102|116|91|63|100|102|115|40|98|113]

+420 543 13 6205

Lenka Tiefenbacherová, DiS.

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|107|92|101|105|91|45|107|96|99|96|100|101|89|95|93|103|92|105|109|112|96|55|100|109|111|45|90|113]

+420 543 13 6304

Zuzana Vaňátková

Všeobecná sestra S2


[obfuscate_1_|121|108|113|95|104|96|37|109|95|104|96|107|98|109|112|96|55|100|109|111|45|90|113]

+420 543 13 6303

+420 543 13 6304

Eva Vykoukalová

Staniční sestra KKOP-stacionář


[obfuscate_1_|117|112|98|109|111|106|88|99|109|112|96|55|100|109|111|45|90|113]

+420 543 13 6304

+420 543 13 6330

Lucie Ratschkerová

Praktická sestra


[obfuscate_1_|107|108|90|103|95|45|105|88|114|109|98|95|98|99|108|110|109|88|62|103|110|108|37|97|116]

+420 543 13 6115

Daniela Sedláková

Praktická sestra


[obfuscate_1_|99|88|101|103|95|107|88|37|113|95|99|99|88|105|105|117|88|55|107|105|116|37|90|120]

+420 543 13 6115

Jarmila Stehlíková

Všeobecná sestra S3


[obfuscate_1_|105|88|105|107|99|107|88|37|113|110|100|95|99|103|101|110|109|88|62|103|110|108|37|97|116]

+420 543 13 6303

+420 543 13 6304


2Kde nás najdete

Odborné ambulance
Švejdův pavilon, 2. patro

Ambulance 13
Masarykův pavilon, 1.patro (přízemí)

Konziliární ambulance
Masarykův pavilon, 1. patro (vedle Gastroenterologického odd.)

Paliativní ambulance
Švejdův pavilon, 1. patro

 

Odběry krve
Švejdův pavilon, 3. patro

Klinika komplexní onkologické péče - stacionář
Švejdův pavilon, 4. patro

Ambulance prevence
Masarykův pavilon, 1. patro (přízemí)

Lůžkové oddělení A
Masarykův pavilon, 2. patro

Lůžkové oddělení B a C
Masarykův pavilon, 1. patro (přízemí)

mapa, jak se k nám dostanete

3Ordinační doby

Ambulance A1

Po 7.40–15.00 Ph.D. MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.
Út 7.00–15.00 MUDr. Beatric Bencsiková, Ph.D.
St 7.40–15.00 Ph.D. MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.
Čt 7.00–15.00 MUDr. Beatric Bencsiková, Ph.D.
7.00–15.00* MUDr. Beatric Bencsiková, Ph.D.

*1x za 14 dní

Ambulance A2

Po 7.00–15.00 MUDr. Petr Karásek, Ph.D.
Út 7.30–15.00 MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
St 7.00–15.00 MUDr. Petr Karásek, Ph.D.
Čt 7.00–15.00 doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.
8.00–15.00 MUDr. Petr Karásek, Ph.D.

Ambulance A3

Po 7.00–15.00 MUDr. Lenka Baldíková
Út 7.00–12.00 MUDr. Dagmar Macková, CSc.
  12.00–15.00 MUDr. Lenka Baldíková
St 8.00–15.30 MUDr. Dagmar Macková, CSc.
Čt 8.00–15.30 MUDr. Dagmar Macková, CSc.
8.00–12.00 MUDr. Jiří Navrátil, Ph.D.

Ambulance A4

Po 7.20–15.00 MUDr. Marta Krásenská
Út 7.00–15.00 MUDr. Stanislav Špelda
St 7.00–12.00 MUDr. Stanislav Špelda
Čt 7.00–15.00 MUDr. Stanislav Špelda
7.00–15.00 MUDr. Stanislav Špelda

Ambulance A5 / A11

Po 7.00–15.00 (A11) MUDr. Lenka Kristková
Út 7.40–15.00 (A5) doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.
St 7.00–15.00 (A5) doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.
Čt 7.00–15.00 (A11) doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.
8.00–15.00 (A11) MUDr. Michaela Všianská

Ambulance A6

Po 7.00–12.00 MUDr. Markéta Palácová
  12.00–15.00 MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.
Út 7.20–15.00 MUDr. Marta Krásenská
St 7.40–15.00 MUDr. Mária Zvaríková
Čt 8.00–15.00 MUDr. Markéta Palácová
8.00–15.00 MUDr. Markéta Palácová

Konziliární ambulance A7

Po 8.00–11.00 MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
  11.00–15.00 MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.
Út 8.00–15.00 MUDr. Petr Kocák
St 8.00–15.00 MUDr. Beatric Bencsiková, Ph.D.
Čt 8.00–15.00 MUDr. Petr Karásek, Ph.D.
8.00–11.00 MUDr. Miloš Holánek
  11.00-15.00 MUDr. Mária Zvaríková

Ambulance A8

Po 7.40–11.00 MUDr. Jiří Šedo, Ph.D.
  11.00-15.00 MUDr. Radim Němeček, Ph.D.
Út 7.00–15.00 MUDr. Peter Grell, Ph.D.
St 7.00–15.00 MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.
Čt 7.00–15.00 MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.
7.00–15.00 MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.

Ambulance A9

Po 7.00–15.00 MUDr. Jana Halámková, Ph.D.
Út 7.00–15.00 MUDr. Miloš Holánek
St 7.00–15.00 MUDr. Jana Halámková, Ph.D.
Čt 8.00–13.30 MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.
  13.30–15.00 MUDr. Simona Bořilová
8.00–12.00 prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.
  12.00–15.30 MUDr. Lenka Baldíková

Ambulance A10

Po 7.20–15.00 MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
Út 7.20–15.00 doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D. MBA
St 7.20–15.00 MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
Čt 8.00–15.00 doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D. MBA / prof. MUDr. Rostislav Vyzula, Ph.D.
7.20–15.30 MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Ambulance A11

Ambulance je momentálně spojená s Ambulancí 5.

Ambulance A12

Po 7.00–14.00 MUDr. Tomáš Pokrivčák
Út 7.40–15.00 MUDr. Štěpán Tuček, Ph.D.
St 7.00–15.00 MUDr. Anna Ondračková
Čt 7.00–15.00 MUDr. Anna Ondračková
8.00–12.00 MUDr. Marta Krásenská
  12.00–15.00 MUDr. Jiří Novák

Ambulance A13

Po 7.00–15.00 MUDr. Dagmar Adámková Krákorová, Ph.D.
Út 7.00–15.00 MUDr. Dagmar Adámková Krákorová, Ph.D.
St 7.00–14.00 MUDr. Dagmar Adámková Krákorová, Ph.D.
Čt 7.00–15.00 MUDr. Ondřej Bílek
7.00–15.00 MUDr. Andrea Jurečková

Ambulance paliativní péče

Po 7.30–15.00 MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
Út 7.30–15.00 MMUDr. Lukáš Pochop
St 7.30–15.00 MUDr. Lucie Světláková
Čt 7.30–15.00 MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
7.00–15.00 MUDr. Lukáš Pochop

Chemostacionář

Po 6.30–15.15  
Út 6.30–15.15  
St 6.30–15.15  
Čt 6.30–15.15  
6.00–15.15  

Odběrové místnosti

Po 6.30–15.15  
Út 6.30–15.15  
St 6.30–15.15  
Čt 6.30–15.15  
6.00–15.15  

Centrum prevence

Ambulance preventivní onkologie 1

Po 7.30–15.00 MUDr. Vladislava Novosadová
Út 7.30–15.00 MUDr. Jana Halámková, Ph.D.
St 7.30–15.00 MUDr. Helena Čoupková
Čt 7.30–15.00 MUDr. Jana Králová
7.30–15.00 MUDr. Jana Králová

Ambulance preventivní onkologie 2

Po 7.30–15.00 MUDr. Dana Kebede
Út 7.30–15.00 MUDr. Dana Kebede
St 7.30–15.00 MUDr. Dana Kebede
Čt 7.30–15.00 MUDr. Dana Kebede
7.30–15.00 MUDr. Dana Kebede

Ambulance preventivní onkologie 3

Po 8.00–15.00 MUDr. Anna Ondračková
Út 8.00–15.00 MUDr. Anna Ondračková
St 8.00–15.00 MUDr. Markéta Palácová
Čt 12.30–15.30 prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.
8.00–15.00 MUDr. Helena Čoupková

4Jak se objednat?

Objednat se je možné prostřednictvím ošetřujícího lékaře (hospitalizovaní pacienti) nebo emailem, telefonicky, případně osobně v jedné z ambulancí.

Ambulance A1

T +420 543 136 108
Švejdův pavilon, 2. patro

Ambulance A2

T +420 543 136 109
Švejdův pavilon, 2. patro

Ambulance A3

T +420 543 136 110
Švejdův pavilon, 2. patro

Ambulance A4

T +420 543 136 111
Švejdův pavilon, 2. patro

Ambulance A5

T +420 543 136 112
Švejdův pavilon, 2. patro

Ambulance A6

T +420 543 136 107
Švejdův pavilon, 2. patro

Konziliární ambulance A7

T +420 543 135 809
Švejdův pavilon, 2. patro

Ambulance A8

T +420 543 136 113
Švejdův pavilon, 2. patro

Ambulance A9

T +420 543 136 108
Švejdův pavilon, 2. patro

Ambulance A10

T +420 543 136 309
Švejdův pavilon, 2. patro

Ambulance A11

T +420 543 136 308
Švejdův pavilon, 2. patro

Ambulance A12

T +420 543 136 161
Švejdův pavilon, 2. patro

Ambulance A13

T +420 543 136 171
Švejdův pavilon, 2. patro

Ambulance paliativní péče

T +420 543 136 209
Švejdův pavilon, 1. patro

Chemostacionář

T +420 543 136 304
Švejdův pavilon, 2. patro

Odběrová místnost 1

T +420 543 136 115
Švejdův pavilon, 3. patro

Odběrová místnost 2

T +420 543 136 114
Švejdův pavilon, 3. patro

Centrum prevence

Aktuálně nepřijímáme nové objednávky na preventivní prohlídky pro samoplátce.
 

Ambulance preventivní onkologie 1 a 2 

T +420 543 136 136
E [obfuscate_1_|111|105|92|116|95|109|90|92|62|103|110|108|37|97|116]
Masarykův pavilon, 1. patro (přízemí)

Ambulance preventivní onkologie 3

T +420 543 136 136
Masarykův pavilon, 1. patro (přízemí)


5Další informace

Spektrum výkonů

2019

2020

Počet ambulantních ošetření 67 937 68 196
- paliativní vyšetření 4403 4751
- prevence 3520 4506
Počet hospitalizací 5418 4199
- průměrná ošetřovací doba (dny) 4,7 4,5
- průměrná obložnost (%) 59 55

Personální obsazení

2019

2020

Lékař 41,375 42,625
Všeobecná sestra 74,400 72,1375
Praktická sestra 8,00 10,00
Ošetřovatel 3,00 4,00
Sanitář 21,75 20,25
THP 4,00 4,00
Celkem 152,525 153,0125
Z toho pracovníci s vědeckou hodností (prof., Doc, Ph.D., CSc., DrSc.) 17,00 16,005

Den_05_098

Navštivte naše Centra pro diagnostiku a léčbu

Dozvíte se, kdo Vás bude léčit, jaké služby poskytujeme, jakých dosahujeme úspěchů a jak jsou s námi pacienti spokojeni. Zkrátka proč se léčit právě u nás.

Centra pro diagnostiku a léčbu

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...