Menu Menu
Zavřít menu Zavřít menu
 • CZ EN
  Kde nás najdete
 •  
   

  Kalendář a nejbližší události

  2019
  prosinec
  Po Út St Čt So Ne
  1
  2 3 4 5678
  9 10 11 12131415
  16 17 18 19202122
  23242526272829
  3031
  Pro odborníky
  Pro pacienty a veřejnost
  Kurzy
  Stáže
   

  Odkazy na 3 základní screeningové programy ČR:

   

  Darujte preventivní vyšetření.

   Dárkový poukaz

   

  PRIMÁŘ-KA (zástupce/zástupkyně přednosty pro LPP) KLINIKY KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÉ PÉČE MOÚ (KKOP)

   
  Požadavky:

   

  Ředitel Masarykova onkologického ústavu

  vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa

   

  PRIMÁŘ-KA (zástupce/zástupkyně přednosty pro LPP) KLINIKY KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÉ PÉČE MOÚ (KKOP)

   

  Odborné požadavky:

  • VŠ vzdělání v oboru všeobecné lékařství nebo ekvivalentní vzdělání dosažené v zahraničí doložené nostrifikací
  • specializovaná způsobilost v oboru klinická onkologie dle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • minimálně 5 let praxe v oboru od složení specializované způsobilosti v oboru (atestace)
  • platná licence ČLK k výkonu funkce vedoucího lékaře nebo minimálně splnění požadavků pro vydání této licence
  • dosažená vědecká hodnost (Ph.D.)
  • řídící, organizační a komunikační schopnosti, samostatnost a spolehlivost

   

  Kontakt:

  Termín pro zaslání přihlášek je stanoven do 6. prosince 2019 včetně.

  Písemné přihlášky označte „VŘ PRIMÁŘ/KA KLINIKY KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÉ PÉČE“ a zašlete na adresu:

  Masarykův onkologický ústav

  Oddělení personální a mzdové

  Žlutý kopec 7

  656 53 Brno

   

  Uchazeči splňující podmínky a stanovené požadavky budou písemně pozváni k výběrovému řízení, termín konání bude upřesněn.

   

  Další informace

  Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

  • návrh koncepce řízení léčebně preventivní péče na pracovišti na období 5 let, se zaměřením na oblast:
  1. zajištění provozu (včetně organizace práce ambulantní a lůžkové části, multioborových komisí, konziliární činnosti, „patient flow a patient pathways“).
  2. zajištění lidských zdrojů (včetně udržování zdravé firemní kultury, návrhu indikátorů pro evaluaci práce lékařů a jejich využití pro motivaci zaměstnanců)
  3. indikátorů hospodaření a kvality, včetně návrhů na jejich použití pro hodnocení pracoviště a motivaci zaměstnanců
  4. plánu zavádění inovací a podporu výzkumné činnosti

   

  Dále požadujeme:

  • životopis a prosté kopie dokladů o dosaženém vzdělání včetně dokladu o získané specializované způsobilosti (neplatí pro zaměstnance MOÚ)
  • kopie licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v příslušné odbornosti nebo doložením podané žádosti o licenci ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře, která musí splňovat kritéria požadovaná ČLK pro vydání takové licence
  • výpis z rejstříku trestů (s datem vystavení ne starším 3 měsíců)
  • čestné prohlášení a osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb. pokud nebylo doloženo dříve

   

  Externím uchazečům doporučujeme vykonat návštěvu pracoviště, nejpozději však 7 dnů před konáním výběrového řízení s cílem získat konkrétní poznatky o případném budoucím pracovišti ve smyslu poznání jeho struktury a organizace. Zájemce se předem ohlásí v sekretariátu ředitele MOÚ Ing. Leoně Šafránkové na tel. čísle: 543 134 103 a následně mu bude umožněna prohlídka pracoviště.

  Další informace poskytne: náměstek pro léčebně preventivní péči doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D. 

  Kontakt: tel.: 543 134 113, email: kiss@mou.cz

  Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání v MOÚ

  Dle ustanovení § 30 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, smí Masarykův onkologický ústav vyžadovat v souvislosti s jednáním před vznikem pracovního poměru od fyzické osoby, která se u něj uchází o práci jen údaje, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy. Krom identifikačních a kontaktních údajů uchazečů o zaměstnání jsou pro Masarykův onkologický ústav relevantní informace vztahující se ke kvalifikaci, pracovní praxi, dovednostem a znalostem dotyčného uchazeče o zaměstnání.


  Následující informace slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti uchazečů o zaměstnání jako subjektů údajů, o zpracování jejich osobních údajů MOÚ jakožto správcem osobních údajů:

  Plné informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání v MOÚ

  Děkujeme za Vaše hodnocení.
  Pokud jste na našem novém webu našli chybu, nebo Vám něco chybí, dejte nám, prosíme, pomocí tohoto formuláře vědět. Po opravě se Vám ozveme, uvedete-li svou e-mailovou adresu. Předem děkujeme za zpětnou vazbu.

  * Ochrana proti robotům
   

  Odkazy pro zaměstnance MOÚ

  Jít nahoru