Den_06_107

Lékař/ka - Oddělení onkologické urologie

MOÚ nabízí pracovní místo pro lékaře/ku na Oddělení urologické onkolgie, které je ve svém oboru zcela unikátním pracovištěm. Nabízíme možnost rozvoje v celé řadě oblastí urologické operativy včetně roboticky asistované chirurgie. Pozice je určená především pro ty lékaře/ky, kteří mají byť jen krátkou praxi v urologii, ukončený urologický kmen je velkou výhodou. 

 

Pozice
 • Lékař/ka - Oddělení onkologické urologie
Pracoviště
 • Oddělení urologické onkologie (OURO)
Požadavky
 • VŠ vzdělání v oboru všeobecné lékařství nebo ekvivalentní vzdělání dosažené v zahraničí doložené nostrifikací
 • specializovaná způsobilost v oboru dle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, popř. ukončený urologický kmen
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • pozitivní přístup k novým technologiím, především zájem o operativu
 • samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost
Další informace
 • možnost odborného a vědeckého rozvoje, práci ve špičkovém zdravotnickém zařízení s moderními zdravotnickými přístroji
 • urologická operativa v celé šíři výkonů, především onkologická a rekonstrukční (otevřená, laparoskopická), perspektiva zaškolení v robotické operativě na systému daVinci
 • ambulantní provoz i úzká mezioborová spolupráce
 • možnost zapojit se do výzkumných projektů a klinických studií
 • motivující platové podmínky v souladu s příslušnou legislativou (odměňování dle NV č. 341/2017 Sb. v platném znění)
 • onkologický a rizikový příplatek od nástupu, možnost osobního příplatku a odměn
 • týdenní pracovní doba 40 hod. týdně  
 • nástup dle dohody

Dotazník pro uchazeče

Položky označené * jsou povinné.

Zaškrtnutím tohoto políčka souhlasím s uchováním osobních údajů v Databázi uchazečů o zaměstnání v MOÚ, v případě nepřijetí do pracovního poměru, a to pro účely dalšího (i opakovaného) oslovování Masarykovým onkologickým ústavem, v případě nabídky jiných volných míst a účasti v dalších výběrových řízeních.

Plné znění souhlasu s uchováním osobních údajů v Databázi uchazečů o zaměstnání v MOÚ
 

Informace k odvolání souhlasu s uchováním osobních údajů v Databázi uchazečů o zaměstnání v MOÚ
 

Stisknutím tlačítka „Odeslat“ potvrzuji, že veškeré moje poskytnuté osobní údaje jsou přesné, úplné a že jakékoliv jejich změny oznámím správci, tj. Masarykovu onkologickému ústavu.

Dle ustanovení § 30 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, smí Masarykův onkologický ústav vyžadovat v souvislosti s jednáním před vznikem pracovního poměru od fyzické osoby, která se u něj uchází o práci jen údaje, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy. Krom identifikačních a kontaktních údajů uchazečů o zaměstnání jsou pro Masarykův onkologický ústav relevantní informace vztahující se ke kvalifikaci, pracovní praxi, dovednostem a znalostem dotyčného uchazeče o zaměstnání.
 

Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání v MOÚ

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...