Biopsie prsu

Biopsie prsu

Biopsie prsu

Biopsie je odběr vzorku tkáně prsu využívající se k histologickému vyšetření. Odebrání bioptického vzorku potvrdí či upřesní klinickou diagnózu a stanoví řadu charakteristik tkáně, které jsou potřebné k rozhodnutí o optimální léčbě.

1Provádí se při podezření


2Jak vyšetření probíhá?

  • Pacientka je před bioptickým odběrem vzorku tkáně poučena a podepíše informovaný souhlas. 
  • Odběr se provádí při místním znecitlivění speciální tenkou jehlou, která se zavede přes kůži do místa vhodného k odběru. Jehla je jen o málo silnější než běžná injekční jehla.
  • Vyšetření probíhá za sterilních podmínek, aby se zamezilo následné infekci. 
  • Biopsie jsou většinou prováděny pod ultrazvukovek a mamografem.
  • Získaný vzorek tkáně je poslán na patologii k histologickému vyšetření.

3Jaké mohou nastat komplikace?

  • Komplikací bývá nejčastěji menší krvácení z místa odběru, velmi zřídka infekce.
  • V místě vpichu může zůstat modřinka, která se během několika dní vstřebá.

4Kdy bude výsledek?

Obvyklá čekací doba na výsledek biopsie je jeden týden.


5Jak se na vyšetření připravit?

Nevyžaduje se zvláštní příprava, naopak je doporučeno, aby pacientka před zákrokem byla najezena a měla dostatečný příjem tekutin. U pacientek, které užívají léky na ředění krve, je třeba před biopsií kontaktovat svého ošetřujícího lékaře, který stanoví vysazení léku.


6Co nám vyšeření ukáže?

Vyšetření bioptického vzorku potvrdí či upřesní klinickou diagnózu. Tkáň odebraná během biopsie je vyšetřena pod mikroskopem, aby se zjistilo o jaký druh zhoubného nádoru se jedná a jaký je stupeň rychlosti růstu nádoru (grade). Jednoduše řečeno, nižší stupeň znamená pomaleji rostoucí zhoubný nádor, zatímco vyšší stupeň označuje rychleji rostoucí nádor. Tyto výsledky pomáhají lékařům k rozhodnutí o tom nejoptimálnějším a nejúčinnějším léčebném postupu.

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...