Program časného záchytu karcinomu plic

Program časného záchytu karcinomu plic

Program časného záchytu karcinomu plic

Díky tomuto programu lze zavčas vyhledat plicní karcinom u kuřáků nebo bývalých kuřáků. Tím, že se plicní nádor zachytí včas, je možné jeho úplné vyléčení.

1K čemu program slouží?

Pokud se plicní karcinom zachytí u pacienta pozdě, přežije 5 let méně než 10% nemocných. Naopak, zachytí-li se plicní karcinom u nemocného kuřáka či bývalého kuřáka zavčas a úspěšně se odstraní či léčí, přežije 5 let až 70% nemocných. „Plíce nebolí“, proto jediný způsob jak karcinom plic u rizikové skupiny kuřáků nebo bývalých kuřáků zachytit je pravidelná kontrola stavu plicního parenchymu pomocí zobrazovacího vyšetření plic (LDCT, viz níže).


2Pro koho je program určen?

*Je nutné splnit všechny tři níže uvedené podmínky

 

 1. Bývalým nebo současným kuřákům (podmínkou toho, abyste mohli být v programu vyšetřeni je, že jste za celý svůj život vykouřili cca 146 000 cigaret a více).
 2. Klientům věku 55-74 let.
 3. Klient nemá následující choroby: progredující zhoubný nádor na symptomatické léčbě, diabetes (cukrovka) se závažnými orgánovými komplikacemi, ischemická choroba srdeční s chronickým srdečním selháním, pokročilá demence či s jiné psychiatrické onemocnění, chronická obstrukční plicní nemoc těžkého stupně, plicní fibrosa.

Kalkulačka kouření

Výsledky
Počet prokouřených balíčkoroků:

Z údajů o Vašem kouření vyplývá, že patříte do skupiny osob s vysokým rizikem vzniku rakoviny plic. Možnost, jak rakovinu plic zjistit včas, je preventivní vyšetření plic pomocí speciální počítačové tomografie (CT). Pokud máte o toto speciální vyšetření zájem, požádejte, prosím, Vašeho praktického lékaře o vystavení žádanky na vyšetření do Plicního centra MOÚ nebo se do Plicního centra MOÚ objednejte přímo na telefonním čísle +420 543 136 403 (v době od 7.30 do 15.30 hodin).


3Jak vyšetření probíhá?

 1. Váš praktický lékař zjistí, že splňujete podmínky programu a odešle vás do plicní ambulance Centra bronchologie a pneumologie Masarykova Onkologického Ústavu. Nebo, při splnění výše uvedených kritérií programu, vyhledáte plicní ambulanci sami.
 2. V plicní ambulanci Vás vyšetří plicní lékař, který objedná nízkodávkované (tzv. low dose CT - LDCT) CT plic. Pokud kouříte, budete seznámeni s dalšími riziky kouření a bude Vám nabídnuta pomoc při odvykání od této závislosti. Vyplníte krátký dotazník. Bude Vám provedeno spirometrické vyšetření, kterým lze zjistit případnou poruchu rychlosti a množství vzduchu, který nadechujete.
 3. Na akreditovaném radiodiagnostickém pracovišti Vám bude provedeno LDCT plic, k jeho zhodnocení budete opět pozváni do plicní ambulance.
 4. Další postup závisí na nálezu na LDCT. Pokud bude nález na LDCT podezřelý z nádorové etiologie, bude provedeno jeho došetření a bude Vám nabídnuta léčba. Pokud bude na LDCT vyšetření hrudníku zjištěno jiné plicní onemocnění (např. plicní rozedma), budete pravidelně sledován a léčen v plicní ambulancí. V případě, že na LDCT nebudou zjištěny žádné rizikové nálezy, bude se LDCT pravidelně v několika následujících letech opakovat.

LDCT je tzv. nízkodávkované CT plic. Jde o zobrazovací plicní vyšetření, které využívá zanedbatelnou (cca 1/3 běžné roční expozice) dávku ionizujícího záření. Vyšetření nebolí, trvá krátce a nevyžaduje ze strany pacienta žádné větší úsilí. Dávka radiace, která je k vyšetření potřeba je zcela minimální.   


4 Kde Vás na MOÚ vyšetříme?

 • Vyšetření probíhá v Plicním centru – Centru pneumologie a intervenční bronchologie (CPIB) MOÚ, které se primárně specializuje na diagnostiku a léčbu pacientů s nádory plic, pleury a mediastina.
 • Lékaře centra může kontaktovat pacient s jakýmkoliv plicním onemocněním i klient, který potřebuje svoje podezření na plicní onemocnění nebo potíže konzultovat s odborníkem.

5Kde nás najdete?

 • Plicní ambulance 1, 2
 • Švejdův pavilon, 2. patro
 • T 543 136 401 (plicní ambulance 1), 543 136 402 (plicní ambulance 2)

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...