Program časného záchytu karcinomu plic

Program časného záchytu karcinomu plic

Program časného záchytu karcinomu plic

1K čemu program slouží?

Rakovina plic je nejčastějším nádorem, na který se v České republice umírá. Je to hlavně proto, že naprostá většina pacientů přichází s již pokročilým nebo metastatickým onemocněním. Více než pět let přežívá jen cca 10 % z nich. Přitom, kdyby přišli včas, byla by šance na uzdravení výrazně vyšší. Pokud je totiž onemocnění zjištěno v prvním klinickém stádiu, pak pět a více let bez rakoviny se dožívá téměř 70 % pacientů.  Bohužel, těchto případů je stále velmi málo, pouze přibližně každý desátý pacient má takové štěstí. „Plíce nebolí“, proto jediný způsob, jak rakovinu plic zjistit včas, je pravidelně kontrolovat stav plic pomocí CT vyšetření u osob, které mají vysoké riziko, že u nich tato rakovina vznikne.


2Pro koho je program určen?

Program je určen pro ty, kteří mají vysoké riziko, že se u nich rakovina plic může objevit. Jedná se o bývalé nebo současné kuřáky, kteří splní všechny tři následující podmínky:

 

 1. Za svůj život jste prokouřil/a 20 a více balíčkoroků. Co si pod tím představit? Například, že někdo kouřil 20 let 1 balíček (=20 cigaret) denně, nebo 10 let 2 balíčky (40 cigaret) denně nebo 5 let 4 balíčky (= 80 cigaret) denně. Ve všech těchto případech dotyčný kuřák nebo kuřačka za svůj život vykouřili více než 140 000 cigaret. Váš počet si můžete spočítat pomocí níže uvedené „Kalkulačky kouření.“
 2. Je Vám 55-74 let.
 3. Nemáte nějakou závažnou chorobu, která by znemožňovala Vás léčit, pokud by se u Vás rakovina plic našla (například: rakovinu v pokročilém stádiu, kterou se nedaří úspěšně léčit nebo chronické srdeční selhávání, těžkou cukrovku poškozující Vaše orgány, chronickou obstrukční plicní nemoc těžkého stupně, plicní fibrózu nebo pokročilou demenci či závažné psychiatrické onemocnění).

Kalkulačka kouření

Výsledky
Počet prokouřených balíčkoroků:

Z údajů o Vašem kouření vyplývá, že patříte do skupiny osob s vysokým rizikem vzniku rakoviny plic. Možnost, jak rakovinu plic zjistit včas, je preventivní vyšetření plic pomocí speciální počítačové tomografie (CT). Pokud máte o toto speciální vyšetření zájem, požádejte, prosím, Vašeho praktického lékaře o vystavení žádanky na vyšetření do Plicního centra MOÚ nebo se do Plicního centra MOÚ objednejte přímo na telefonním čísle +420 543 136 401, +420 543 136 402 (v době od 7.30 do 15.30 hodin).


3Jak se objednat k vyšetření do MOÚ?

Pokud Váš praktický lékař/ka zjistil/a, že splňujete výše uvedené podmínky pro vstup do „Programu časného záchytu rakoviny plic“, objedná Vás do plicní ambulance Centra bronchologie a pneumologie MOÚ (tzv. Plicní centrum). Případně se můžete objednat sami (platí však, že musíte splňovat výše uvedené podmínky).

 • Plicní ambulance 1, 2
 • Švejdův pavilon, 2. patro
 • T 543 136 401 (plicní ambulance 1), 543 136 402 (plicní ambulance 2)

4Jak preventivní vyšetření v MOÚ probíhá?

1

Je mi mezi 55 a 74 lety, dlouhodobě kouřím nebo jsem bývalý/á kuřák/čka

Prokouřil/a jsem 20 nebo více balíčkoroků a jsem ochotný/á se zařadit do programu včasného záchytu karcinomu plic.

Vyplnil jsem kalkulačku kouření výše a bylo mi doporučeno vyhledat odborníka

Odeslal mě praktický lékař nebo jiný specialista

Objednejte se do Plicního centra MOÚ na +420 543 136 401

(Centrum Pneumologie a intervenční bronchologie MOÚ)

Klinické vyšetření

Radiologické vyšetření

Low Dose CT

Vyhodnocení výsledků CT lékařem Plicního centra MOÚ.

Pacient zůstává dlouhodobě ve sledování lékaře Plicního centra.

1

Je mi mezi 55 a 74 lety, dlouhodobě kouřím nebo jsem bývalý/á kuřák/čka

Prokouřil/a jsem 20 nebo více balíčkoroků a jsem ochotný/á se zařadit do programu včasného záchytu karcinomu plic.

Vyplnil jsem kalkulačku kouření výše a bylo mi doporučeno vyhledat odborníka

Odeslal mě praktický lékař nebo jiný specialista

Objednejte se do Plicního centra MOÚ na +420 543 136 401

(Centrum Pneumologie a intervenční bronchologie MOÚ)

Klinické vyšetření

Radiologické vyšetření

Low Dose CT

Vyhodnocení výsledků CT lékařem Plicního centra MOÚ.

Pacient zůstává dlouhodobě ve sledování lékaře Plicního centra.

Vyšetření prokázala

1

Negativní nález

2

Neurčitý nález

Opakované LD CT v ročních intervalech.

Nádor nezachycen

Opakované LD CT v krátkých intervalech.

Nález je třeba sledovat.

Vyšetření prokázala

1

Negativní nález

Opakované LD CT v ročních intervalech.

Nádor nezachycen

2

Neurčitý nález

Opakované LD CT v krátkých intervalech.

Nález je třeba sledovat.

3

Pozitivní nález

Došetření pacienta v Plicním centru MOÚ

Bronchoskopie, Biopsie plic pod CT, punkce plic pod CT

Intervence proti kouření u aktivních kuřáků

Objednejte se do poradny pro odvykání kouření MOÚ na [obfuscate_1_|111|102|106|90|99|109|88|56|102|110|116|37|91|115]


 1. Vše u nás začíná v plicní ambulanci, kde Vás vyšetří plicní lékař, který současně objedná nízkodávkované CT vyšetření plic (tzv. low-dose CT, LDCT). Vyplníte krátký dotazník. Bude Vám provedeno jednoduché spirometrické vyšetření (nadechujete a vydechujete při něm vzduch), kterým lze zjistit případná další plicní onemocnění. Pokud kouříte, budete seznámeni s dalšími riziky kouření a bude Vám nabídnuta pomoc při odvykání od této závislosti.
 2. Budete odesláni na Oddělení radiologie MOÚ, kde Vám bude provedeno LDCT vyšetření plic. Vyšetření trvá několik málo minut a nepodává se při něm žádná kontrastní látka.
 3. Další postup závisí na nálezu na LDCT vyšetření. K jeho zhodnocení budete opět pozváni do plicní ambulance. V případě, že na LDCT nebudou zjištěny žádné rizikové nálezy, bude se toto vyšetření pravidelně v několika následujících letech opakovat, pokud budete mít zájem. Pokud bude při LDCT vyšetření objeven nález podezřelý z rakoviny, bude provedeno jeho došetření. U více než poloviny těchto nálezů se podezření z rakoviny nepotvrdí. Pokud by se rakovina potvrdila, bude Vám nabídnuta další léčba. Pokud bude na LDCT vyšetření hrudníku zjištěno jiné plicní onemocnění (např. plicní rozedma), budete pravidelně sledován a léčen v plicní ambulanci nejblíže Vašemu bydlišti.
 4. Naším cílem je vyšetření za účelem včasného záchytu rakoviny stále zdokonalovat. V plicní ambulanci Vám může být nabídnuta možnost věnovat nám pro výzkumné účely vzorek Vaší krve nebo vydechnutého vzduchu. Budeme rádi, když nám v této naší snaze pomůžete a vzorky věnujete.  Ze vzorků bude odstraněno Vaše jméno, budou anonymní. Pokud se do výzkumu nebudete chtít zapojit, nic se neděje. Budete pokračovat v ostatních vyšetřeních.

LDCT je tzv. nízkodávkované CT plic. Jde o zobrazovací plicní vyšetření, které využívá zanedbatelnou (cca 1/3 běžné roční expozice) dávku ionizujícího záření. Vyšetření nebolí, trvá krátce a nevyžaduje ze strany pacienta žádné větší úsilí. Dávka radiace, která je k vyšetření potřeba je zcela minimální.   


5Jak se k nám dostanete?

Plán areálu a mapa parkoviště

6Poradna pro odvykání kouření

Chcete se zbavit závislosti na cigaretách, ale máte obavu, že to sami nezvládnete? Využijte našich služeb Poradny pro odvykání kouření. Poradna patří do skupiny Center pro léčbu závislosti na tabáku a pracují zde vyškolení odborníci na terapii odvykání kouření.

Jak poradna funguje a co nabízí:

 1. Poradenství v odvykání kouření nabízíme pacientům MOÚ i široké veřejnosti.
 2. Zaměřujeme se na prevenci a terapii odvykání kouření.
 3. Používáme psychoterapeutické přístupy v léčbě.
 4. Individuální terapii proplácí zdravotní pojišťovna, aktuální možnosti najdete na webových stránkách jednotlivých pojišťoven.

Kontakt

 • T 543 134 303
 • M 737 571 224
 • E [obfuscate_1_|111|102|106|90|99|109|88|56|102|110|116|37|91|115]
 • Masarykův pavilon, přízemí, Centrum prevence
   

Do poradny se můžete objednat i bez doporučení lékaře.


Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...