Objednání pacienta do mezioborové indikační komise

Pro pacienty pojištěné v ČR:

Pacienta na indikační komisi prezentuje pověřený nebo ošetřující lékař.

Identifikační údaje pacienta

Adresa

Diagnóza pacienta

Stisknutím tlačítka „Odeslat“ potvrzuji, že veškeré poskytnuté osobní údaje jsou přesné, úplné a že jakékoliv změny oznámím Správci, tj. Masarykovu onkologickém ústavu.

Informace pro pacienty a ošetřující lékaře o zpracování osobních údajů pro účely objednání pacienta na mezioborovou indikační komisi.

 

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...