První setkání partnerů účastnících se v projektu “4.UNCAN.eu”

První setkání partnerů účastnících se v projektu “4. UNCAN.eu”

Projekt “4. UNCAN.eu”, jehož se MOÚ účastní, byl oficiálně zahájen konáním kick-off meetingu v Paříži na počátku září. Setkání se zúčastnili zástupci 29 institucí a organizací účastnících se projektu a znovu vyzdvihli důležitost této vědecké iniciativy a vyjádřili podporu projektu. Setkání zahájil prof. Eric Solary z Insermu (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale), který projekt koordinuje. Zazněly úvodní prezentace o výzkumu v oblasti rakoviny a konceptu Mise rakovina v rámci programu Horizont Evropa, které přednesli p. Christine Chomienne, členka výboru Mise rakovina a p. Ioannis Vouldis, zástupce Evropské Komise (HaDEA). Hlavním bodem setkání byla prezentace jednotlivých aktivit, které budou partneři v průběhu projektu řešit.

uncan-foto

Projekt „4. UNCAN.eu“ má za cíl během následujících 15 měsíců vytvořit operační koncept, detailní plán a strategický program pro spuštění plnohodnotné verze platformy UNCAN.eu. Tato „Evropská iniciativa pro pochopení rakoviny (UNCAN.eu, UNderstandCANcer )“ je součástí implementace Evropského plánu boje proti rakovině a konceptu Mise rakovina v rámci programu Horizont Evropa.  Iniciativa UNCAN.eu je zaměřena zejména na podporu a další rozvoj personalizované medicíny a její využití pro prevenci, diagnostiku a léčbu rakoviny.

 

Web projektu: uncaninitiative.eu

Více informací o projektuhttps://cordis.europa.eu/project/id/101069496

Článek v Cancer Discovery: https://aacrjournals.org/cancerdiscovery/article/12/11/2504/710007/UNCAN-eu-a-European-Initiative-to-UNderstand

EN-Funded by the EU-POS

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the Health and Digital Executive Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Autor článku: Ing. Iva Mládenková, Ph.D., vedoucí Úseku projektové podpory MOÚ, Mgr. Anna Svobodová, tisková mluvčí, vedoucí Centra komunikace s veřejností MOÚ

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...