MOÚ je součástí projektu 4.UNCAN.eu, který cílí na hlubší pochopení onkologického onemocnění

MOÚ je součástí projektu 4. UNCAN.eu, který cílí na hlubší pochopení onkologického onemocnění

MOÚ je členem konsorcia partnerů v rámci projektu “4. UNCAN.eu”, který koordinuje Francouzský národní institut pro výzkum zdraví a medicíny (Institut national de la santé et de la recherche médicale). Tento projekt vzešel z vůbec první výzvy k podání žádostí v rámci Mise Rakovina z programu Horizon Europe (HORIZON-MISS-2021-UNCAN-01-01). Projekt 4. UNCAN.eu má za cíl vytvořit operační koncept, detailní plán a strategický program pro spuštění plnohodnotné verze platformy UNCAN.eu.

Platforma UNCAN.eu je stěžejní iniciativou Evropského plánu boje proti rakovině a měla by významně přispět k “pochopení rakoviny – UNderstand CANcer”, k porozumění jejímu vzniku v nejširším možném kontextu, který bere v úvahu např. životní prostředí, socio-ekonomické aspekty, rizika v rámci pracovního procesu a mnoho dalšího. Platforma by měla také napomoci identifikovat osoby s vysokým rizikem u běžných typů nádorů pomocí tzv. skóre polygenního rizika (PRS), což by mělo následně usnadnit přístup k personalizované onkologické prevenci a péči.

K dosažení nového průlomu v prevenci a léčbě rakoviny využije platforma UNCAN.eu nedávné pokroky v generování výzkumných dat. Spolehlivá a vysoce kvalitní data z výzkumu rakoviny generovaná experimentální modelovou analýzou a shromážděná z dlouhodobého sledování pacientů s rakovinou budou sdílena a integrována v bezprecedentním měřítku v rámci datového centra “Federated Cancer Research Data Hub“, v kontextu obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Tyto informace se použijí k řešení naléhavých  vědeckých a lékařských výzev v prevenci rakoviny, včasné diagnostice, léčbě a přežití u mužů a žen různého věku. Zásadní součástí budoucí platformy UNCAN.eu bude zajištění interoperability a opětovného využití dat při současném zaručení plné ochrany soukromí a uplatňování principů pro práci s daty dle tzv. FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). Předpokládá se, že nové poznatky získané analýzou tohoto velkého množství dat by mohly být aplikovány také na další nemoci kromě rakoviny.

Autor článku: Ing. Iva Mládenková, Ph.D., Mgr. Anna Svobodová, Centrum komunikace s veřejností

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...