Den_04_087

Odbor vědy, výzkumu a vzdělávání

zpět na seznam pracovišť
 

Odbor vědy, výzkumu a vzdělávání zastřešuje vědecko výzkumnou činnost v MOÚ. Věda a výzkum je významnou součástí MOÚ. Pracoviště je unikátním centrem v ČR koncentrující základní a aplikovaný výzkum v oblasti onkologie a návazných biomedicínských oborů. MOÚ disponuje vlastní výzkumnou základnou a četnými projekty domácí a zahraniční spolupráce. Odbor vědy, výzkumu a vzdělávání má dva poradní orgány, jimiž jsou Vědecká rada a Rada klinického výzkumu. Samostatnými složkami jsou pak Banka biologického materiálu (BBM), Výzkumné centrum aplikované molekulární biologie (RECAMO), Oddělení vědy a výzkumu, Oddělení vzdělávání a Vědecký tajemník.

1Kontakty

T +420 543 136 902

Náměstek pro vědu, výzkum a vzdělávání: doc. MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D.

Rada klinického výzkumu

Banka biologického materiálu

T +420 543 133 321

Výkonný ředitel Banky biologického materiálu: 

doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.

RECAMO

T +420 543 133 300

Vědecký ředitel RECAMO: 

RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.

Oddělení vzdělávání

Vedoucí: Mgr. Jana Lounová

Vědecký tajemník

Vědecký tajemník: prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Oddělení vědy a výzkumu

Úsek podpory tuzemských projektů (ÚsPTP)

Vedoucí úseku: Ing. Zuzana Kuncová

 

Úsek podpory mezinárodních projektů (ÚsPMP)

Vedoucí úseku: Ing. Iva Mládenková, Ph.D.

 

Úsek zdravotnických informací

Vedoucí úseku: Ing. Zlatuše Křístková


2Kde nás najdete

Odbor vědy, výzkumu a vzdělávání
Morávkův pavilon

mapa, jak se k nám dostanete

3Lidé

Výzkumné žádosti a dotazy směřujte na

E [obfuscate_1_|117|112|113|105|111|108|55|100|109|111|45|90|113]

doc. MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D.

Náměstek pro vědu a výzkum


[obfuscate_1_|115|102|100|95|109|45|98|88|120|94|96|55|100|109|111|45|90|113]

+420 543 13 6902

prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Vědecký tajemník


[obfuscate_1_|114|99|88|96|115|63|100|102|115|40|98|113]

+420 543 13 6902

Mgr. Jana Lounová

vedoucí Oddělení vzdělávání


[obfuscate_1_|105|88|101|95|40|107|102|108|108|105|117|88|55|107|105|116|37|90|120]

+420 543 13 6917

doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.

Výkonný ředitel Banky biologického materiálu


[obfuscate_1_|103|105|106|114|101|96|55|100|109|111|45|90|113]

+420 543 13 3321

+420 543 13 3306

RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.


[obfuscate_1_|117|102|97|114|95|114|92|98|62|103|110|108|37|97|116]

+420 543 13 3300

Ing. Monika Hamanová, Ph.D.

vedoucí Oddělení vědy a výzkumu


[obfuscate_1_|108|102|101|103|101|96|37|95|95|103|96|101|102|116|91|63|100|102|115|40|98|113]

+420 543 13 4127

Ing. Iva Mládenková, Ph.D.


[obfuscate_1_|104|109|88|44|103|107|88|91|99|104|106|102|109|95|58|108|102|108|44|93|121]

+420 543 13 5250

Ing. Zuzana Kuncová


[obfuscate_1_|106|108|101|97|105|117|88|55|107|105|116|37|90|120]

+420 543 13 3304

Ing. Zlatuše Křístková

vedoucí Úseku zdravotnických informací


[obfuscate_1_|121|99|88|114|111|114|92|37|105|108|104|106|107|105|105|117|88|55|107|105|116|37|90|120]

+420 543 13 6908

Mgr. Denisa Kosková


[obfuscate_1_|99|92|101|103|109|96|37|98|109|109|106|102|109|95|58|108|102|108|44|93|121]

+420 543 13 4283

Bc. Kristýna Jebáčková

pracovník Oddělení vzdělávání ONZP


[obfuscate_1_|106|105|96|113|110|120|101|88|44|100|100|89|88|97|101|110|109|88|62|103|110|108|37|97|116]

+420 543 13 6916

Mgr. Jana Hučíková

knihovnice


[obfuscate_1_|105|88|101|95|40|103|108|90|103|101|110|109|88|62|103|110|108|37|97|116]

+420 543 13 6915

Mgr. Zdenka Dudová, Ph.D.


[obfuscate_1_|121|91|92|108|101|96|37|91|115|94|110|109|88|62|103|110|108|37|97|116]

+420 543 13 3317

Mgr. Jitka Forejtová Zhořová


[obfuscate_1_|105|96|107|105|91|45|93|102|112|95|105|107|102|116|91|63|100|102|115|40|98|113]

+420 543 13 3346

Mgr. Jana Gottwaldová


[obfuscate_1_|105|88|101|95|40|102|102|107|114|113|96|99|91|109|112|96|55|100|109|111|45|90|113]

+420 543 13 6701

Mgr. Kristína Greplová


[obfuscate_1_|102|105|92|110|102|110|109|88|62|103|110|108|37|97|116]

+420 543 13 6715

+420 543 13 6705

Mgr. Tomáš Houfek


[obfuscate_1_|115|102|100|95|109|45|95|102|115|96|100|98|55|107|105|116|37|90|120]

+420 543 13 3317

Bc. Ema Jochmanová


[obfuscate_1_|100|100|88|44|100|110|90|95|107|91|109|102|109|95|58|108|102|108|44|93|121]

+420 543 13 3318

Mgr. Lucie Juránková, MBA


[obfuscate_1_|105|108|105|95|104|106|102|109|95|58|108|102|108|44|93|121]

+420 543 13 6703

Bc. Šimon Koňár


[obfuscate_1_|114|96|100|109|104|45|98|102|108|91|113|55|100|109|111|45|90|113]

RNDr. Kateřina Nováková, Ph.D.


[obfuscate_1_|106|88|107|99|108|104|101|88|44|104|110|109|88|105|105|117|88|55|107|105|116|37|90|120]

+420 543 13 3346

Ing. Martina Podborská, Ph.D.


[obfuscate_1_|108|88|105|114|99|109|88|37|110|105|99|89|102|112|109|106|88|55|107|105|116|37|90|120]

+420 543 13 6704

Mgr. Eva Růčková, Ph.D.


[obfuscate_1_|100|109|88|44|108|116|90|98|109|112|96|55|100|109|111|45|90|113]

+420 543 13 3318

Eva Šimůnková


[obfuscate_1_|100|109|88|44|109|104|100|108|108|101|110|109|88|62|103|110|108|37|97|116]

+420 543 13 6706

+420 543 13 6610

Ing. Radovan Tomášik


[obfuscate_1_|113|88|91|109|112|96|101|37|114|105|108|88|106|103|101|63|100|102|115|40|98|113]

+420 543 13 3317

Philip John Coates, Ph.D.


[obfuscate_1_|111|95|96|106|99|111|37|90|109|91|115|92|106|62|103|110|108|37|97|116]

+420 543 13 3302

Mgr. Martin Krkoška, Ph.D.


[obfuscate_1_|108|88|105|114|99|109|37|98|112|101|110|106|98|95|58|108|102|108|44|93|121]

+420 543 13 3307

Mgr. Ph. D. Pavla Češková


[obfuscate_1_|111|88|109|106|91|45|90|92|113|101|110|109|88|62|103|110|108|37|97|116]

Ing. Tomáš Henek


[obfuscate_1_|115|102|100|95|109|45|95|92|108|95|106|55|100|109|111|45|90|113]

+420 543 13 3303

prof. Ing. Lenka Hernychová, Ph.D.


[obfuscate_1_|107|92|101|105|91|45|95|92|112|104|120|90|95|109|112|96|55|100|109|111|45|90|113]

+420 543 13 3328

+420 543 13 3303

Mgr. Josef Kučera, Ph.D.


[obfuscate_1_|105|102|106|99|96|45|98|108|97|95|113|88|55|107|105|116|37|90|120]

+420 543 13 3303

Mgr. Zuzana Mihal Juríková


[obfuscate_1_|121|108|113|95|104|96|37|97|115|108|104|98|102|116|91|63|100|102|115|40|98|113]

+420 543 13 3303

Mgr. Adam Paulin Urminský


[obfuscate_1_|96|91|88|107|40|116|105|100|103|104|114|98|112|62|103|110|108|37|97|116]

+420 543 13 3341

Mgr. Pavel Vaňáček, Ph.D.


[obfuscate_1_|111|88|109|99|102|45|109|88|108|91|98|92|98|62|103|110|108|37|97|116]

+420 543 13 3303

Naina Verma, MSc.


[obfuscate_1_|109|88|96|108|91|45|109|92|112|103|96|55|100|109|111|45|90|113]

+420 543 13 3303

Mgr. Jitka Holčáková, Ph.D.


[obfuscate_1_|103|102|99|97|91|106|102|109|95|58|108|102|108|44|93|121]

+420 543 13 3322

+420 543 13 3305

doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.

Výkonný ředitel Banky biologického materiálu


[obfuscate_1_|103|105|106|114|101|96|55|100|109|111|45|90|113]

+420 543 13 3321

+420 543 13 3306

Tamara Kolářová


[obfuscate_1_|115|88|100|95|108|96|37|98|109|102|96|105|102|116|91|63|100|102|115|40|98|113]

+420 543 13 3321

+420 543 13 3314

Mgr. Andrea Martišová


[obfuscate_1_|96|101|91|112|95|96|37|100|95|108|115|96|106|109|112|96|55|100|109|111|45|90|113]

+420 543 13 3319

Bc. Klára Mrázová


[obfuscate_1_|106|99|88|112|91|45|100|105|95|116|110|109|88|62|103|110|108|37|97|116]

Mgr. Tereza Šošolíková


[obfuscate_1_|115|92|105|99|116|96|37|106|109|109|110|99|96|105|105|117|88|55|107|105|116|37|90|120]

+420 543 13 3319

Mgr. Petr Voňka, Ph.D.


[obfuscate_1_|111|92|107|112|40|117|102|101|105|91|63|100|102|115|40|98|113]

+420 543 13 3319

Mgr. Miroslav Bardelčík


[obfuscate_1_|108|96|105|109|109|107|88|109|44|92|96|105|91|99|102|98|96|98|62|103|110|108|37|97|116]

+420 543 13 3406

+420 543 13 3405

Ing. Kristína Bednárová


[obfuscate_1_|106|105|96|113|110|104|101|88|44|92|100|91|101|95|108|110|109|88|62|103|110|108|37|97|116]

+420 543 13 3301

Bc. Otakar Fišer


[obfuscate_1_|110|107|88|105|91|113|37|93|103|109|100|105|55|107|105|116|37|90|120]

Mgr. Veronika Kočí, Ph.D.


[obfuscate_1_|117|92|105|109|104|104|98|88|44|101|110|90|96|62|103|110|108|37|97|116]

+420 543 13 3301

Kateřina Křivánková


[obfuscate_1_|106|88|107|99|108|104|101|88|44|101|113|96|109|95|104|106|102|109|95|58|108|102|108|44|93|121]

+420 543 13 3326

MUDr. Petr Müller, Ph.D.


[obfuscate_1_|108|108|99|106|95|113|55|100|109|111|45|90|113]

+420 543 13 3326

+420 543 13 3301

Mgr. Oliver Šimončík


[obfuscate_1_|110|99|96|116|95|113|37|106|103|103|110|101|90|103|101|63|100|102|115|40|98|113]

+420 543 13 3309

Zuzanna Aleksandra Trybala, MSc.


[obfuscate_1_|121|108|113|95|104|109|88|37|114|108|120|89|88|106|91|63|100|102|115|40|98|113]

mgr Łukasz Arcimowicz


[obfuscate_1_|107|108|98|95|109|121|37|88|112|93|104|100|102|117|99|98|113|55|107|105|116|37|90|120]

+420 543 13 3304

Soňa Babčanová


[obfuscate_1_|97|88|89|97|91|109|102|109|95|58|108|102|108|44|93|121]

+420 543 13 3326

+420 543 13 3310

RNDr. Ing. Ondřej Bonczek, Ph.D.


[obfuscate_1_|110|101|91|112|95|105|37|89|109|104|98|113|92|105|58|108|102|108|44|93|121]

+420 543 13 3341

Mgr. Nela Friedlová


[obfuscate_1_|109|92|99|95|40|101|105|96|99|94|107|102|109|95|58|108|102|108|44|93|121]

+420 543 13 3305

Mgr. Václav Hrabal


[obfuscate_1_|117|88|90|106|91|117|37|95|112|91|97|88|99|62|103|110|108|37|97|116]

+420 543 13 3322

+420 543 13 3307

Mgr. Radovan Krejčíř, Ph.D.


[obfuscate_1_|113|88|91|109|112|96|101|37|105|108|100|97|90|103|108|63|100|102|115|40|98|113]

+420 543 13 3341

Mgr. Martina Kučeríková


[obfuscate_1_|108|88|105|114|99|109|88|37|105|111|98|92|105|103|101|110|109|88|62|103|110|108|37|97|116]

+420 543 13 3303

Ing. Zuzana Kuncová


[obfuscate_1_|106|108|101|97|105|117|88|55|107|105|116|37|90|120]

+420 543 13 3304

Mgr. Marta Nekulová, Ph.D.


[obfuscate_1_|108|88|105|114|91|45|101|92|105|111|107|102|109|95|58|108|102|108|44|93|121]

+420 543 13 3322

+420 543 13 3305

Mgr. Zuzana Tylichová, Ph.D.


[obfuscate_1_|121|108|113|95|104|96|37|107|119|102|104|90|95|109|112|96|55|100|109|111|45|90|113]

+420 543 13 3307

Mgr. Pavlína Zatloukalová, Ph.D.


[obfuscate_1_|111|88|109|106|99|109|88|37|120|91|115|99|102|115|101|96|99|102|116|91|63|100|102|115|40|98|113]

+420 543 13 3329

+420 543 13 3308

doc. Mgr. Bc. Vít Nováček, Ph.D.


[obfuscate_1_|117|96|107|44|104|110|109|88|97|95|106|55|100|109|111|45|90|113]

+420 543 13 3308

RNDr. Bc. Iveta Selingerová, Ph.D.


[obfuscate_1_|104|109|92|114|91|45|106|92|106|99|109|94|92|112|105|117|88|55|107|105|116|37|90|120]

+420 543 13 6720

Mgr. Bc. Filip Zavadil Kokáš, Ph.D.


[obfuscate_1_|101|96|99|103|106|45|113|88|116|91|99|96|99|62|103|110|108|37|97|116]

+420 543 13 3308

Mgr. Renata Bartošová


[obfuscate_1_|113|92|101|95|110|96|37|89|95|108|115|102|106|109|112|96|55|100|109|111|45|90|113]

doc. MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D.

Náměstek pro vědu a výzkum


[obfuscate_1_|115|102|100|95|109|45|98|88|120|94|96|55|100|109|111|45|90|113]

+420 543 13 6902

Marie Kundratová


[obfuscate_1_|108|88|105|103|95|106|108|101|98|108|96|107|102|116|91|50|55|94|107|91|104|99|37|97|105|108]

Mgr. Lukáš Moráň, Ph.D.


[obfuscate_1_|107|108|98|95|109|45|100|102|112|91|109|55|100|109|111|45|90|113]

+420 543 13 3322

+420 543 13 3347

doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.


[obfuscate_1_|96|99|92|118|91|109|91|105|44|106|110|103|105|95|93|103|55|100|109|111|45|90|113]

+420 543 13 2450

+420 543 13 6831

Mgr. Barbora Vavrušáková


[obfuscate_1_|97|88|105|96|105|113|88|37|116|91|117|105|108|113|91|106|102|109|95|58|108|102|108|44|93|121]

+420 543 13 3322

+420 543 13 3347

Alica Záchejová


[obfuscate_1_|96|99|96|97|91|45|113|88|97|98|100|97|102|116|91|63|94|100|95|99|107|37|90|109|103]

Mgr. Martin Bartošík, Ph.D.


[obfuscate_1_|108|88|105|114|99|109|37|89|95|108|115|102|106|103|101|63|100|102|115|40|98|113]

+420 543 13 3325

+420 543 13 3306

Nasim Izadi, Ph.D.


[obfuscate_1_|109|88|106|103|103|45|96|113|95|94|104|55|100|109|111|45|90|113]

+420 543 13 3319

Mgr. Ludmila Moráňová, Ph.D.


[obfuscate_1_|107|108|91|107|99|107|88|37|107|105|113|88|101|109|112|96|55|100|109|111|45|90|113]

+420 543 13 3319

Mgr. Lukáš Pečinka, Ph.D.


[obfuscate_1_|107|108|98|95|109|45|103|92|97|99|109|98|88|62|103|110|108|37|97|116]

Ravery Jovinary Sebuyoya, MSc.


[obfuscate_1_|113|88|109|99|108|120|37|106|99|92|116|112|102|119|91|63|100|102|115|40|98|113]

+420 543 13 3319

Mgr. Johana Strmisková


[obfuscate_1_|105|102|95|95|104|96|37|106|114|108|108|96|106|105|105|117|88|55|107|105|116|37|90|120]

Mgr. Elleni Ponechal Michu


[obfuscate_1_|100|99|99|99|104|104|37|100|103|93|103|108|55|107|105|116|37|90|120]

doc. Mgr. Jiří Šána, Ph.D.


[obfuscate_1_|105|96|105|103|40|114|88|101|95|58|108|102|108|44|93|121]

+420 543 13 6902

Mgr. Sylva Veselá


[obfuscate_1_|114|112|99|116|91|45|109|92|113|95|107|88|55|107|105|116|37|90|120]

+420 543 13 5254

Mgr. Eva Michalová


[obfuscate_1_|108|96|90|102|91|107|102|109|95|58|108|102|108|44|93|121]

+420 543 13 3304

Ing. Kateřina Poláchová


[obfuscate_1_|106|88|107|99|108|104|101|88|44|106|110|99|88|97|98|110|109|88|62|103|110|108|37|97|116]

+420 543 13 6902

+420 543 13 1173

Mgr. Veronika Pospíšilová


[obfuscate_1_|117|92|105|109|104|104|98|88|44|106|110|106|103|103|109|104|99|102|116|91|63|100|102|115|40|98|113]

+420 543 13 3304

+420 543 13 3348

Simona Rohrerová


[obfuscate_1_|114|96|100|109|104|96|37|105|109|98|113|92|105|109|112|96|55|100|109|111|45|90|113]

+420 543 13 3342

MUDr. Iva Babánková

statistik


[obfuscate_1_|104|109|88|44|92|96|89|88|108|101|110|109|88|62|103|110|108|37|97|116]

+420 543 13 3421

MUDr. Diana Černáková

statistik


[obfuscate_1_|99|96|88|108|91|45|90|92|112|104|96|98|102|116|91|63|100|102|115|40|98|113]

+420 543 13 1101

MUDr. Renata Červená

statistik


[obfuscate_1_|98|92|105|116|95|109|88|55|107|105|116|37|90|120]

+420 543 13 1188

Bc. Ivana Hanáková

statistik


[obfuscate_1_|104|109|88|108|91|45|95|88|108|91|106|102|109|95|58|108|102|108|44|93|121]

+420 543 13 6904

MUDr. Lucie Hnidáková

statistik


[obfuscate_1_|107|108|90|103|95|45|95|101|103|94|96|98|102|116|91|63|100|102|115|40|98|113]

+420 543 13 1188

Pavla Hodesová

statistik


[obfuscate_1_|111|88|109|106|91|45|95|102|98|95|114|102|109|95|58|108|102|108|44|93|121]

+420 543 13 6905

Mgr. Iva Holušová

statistik


[obfuscate_1_|104|109|88|44|98|110|99|108|113|105|117|88|55|107|105|116|37|90|120]

+420 543 13 6905

Irena Junová

statistik


[obfuscate_1_|104|105|92|108|91|45|97|108|108|105|117|88|55|107|105|116|37|90|120]

+420 543 13 6905

Helena Káňová

statistik


[obfuscate_1_|103|92|99|99|104|96|37|98|95|104|110|109|88|62|103|110|108|37|97|116]

+420 543 13 6910

Mgr. Jiřina Kotryová

výzkumný pracovník


[obfuscate_1_|105|96|105|103|104|96|37|98|109|110|113|112|102|116|91|63|100|102|115|40|98|113]

+420 543 13 6905

Bc. Tomáš Nikl

statistik


[obfuscate_1_|115|102|100|95|109|45|101|96|105|102|63|100|102|115|40|98|113]

+420 543 13 1231

+420 543 13 1232

MUDr. Petr Pospíšil, Ph.D.

statistik


[obfuscate_1_|111|103|102|113|106|104|106|96|106|58|108|102|108|44|93|121]

+420 543 13 1104

Mgr. Ema Říhová

výzkumný pracovník


[obfuscate_1_|100|100|88|44|100|96|106|100|103|104|114|98|88|62|103|110|108|37|97|116]

+420 543 13 6908

MUDr. Miroslava Sláviková

statistik


[obfuscate_1_|108|96|105|109|109|107|88|109|95|40|114|99|88|116|99|106|102|109|95|58|108|102|108|44|93|121]

+420 543 13 1188

Mgr. Jan Švancara

výzkumný pracovník


[obfuscate_1_|105|88|101|44|109|117|88|101|97|91|113|88|55|107|105|116|37|90|120]

+420 543 13 6908

prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Vědecký tajemník


[obfuscate_1_|114|99|88|96|115|63|100|102|115|40|98|113]

+420 543 13 6902

MUDr. Ivana Koloušková


[obfuscate_1_|104|109|88|108|91|45|98|102|106|105|116|106|98|109|112|96|55|100|109|111|45|90|113]

+420 543 13 6807

+420 543 13 6805

MUDr. Dagmar Adámková, Ph.D.


[obfuscate_1_|99|88|94|107|91|113|37|88|98|91|108|98|102|116|91|63|100|102|115|40|98|113]

+420 543 13 6171

Mgr. Michal Uher


[obfuscate_1_|108|96|90|102|91|107|37|108|102|95|113|55|100|109|111|45|90|113]

+420 543 13 6908

Mgr. Radoslava Kacová


[obfuscate_1_|113|88|91|109|109|107|88|109|95|40|106|88|90|109|112|96|55|100|109|111|45|90|113]

+420 543 13 3314

Ing. Zlatuše Křístková

vedoucí Úseku zdravotnických informací


[obfuscate_1_|121|99|88|114|111|114|92|37|105|108|104|106|107|105|105|117|88|55|107|105|116|37|90|120]

+420 543 13 6908

Ing. Monika Hamanová, Ph.D.

vedoucí Oddělení vědy a výzkumu


[obfuscate_1_|108|102|101|103|101|96|37|95|95|103|96|101|102|116|91|63|100|102|115|40|98|113]

+420 543 13 4127

Mgr. Petr Zelina


[obfuscate_1_|111|92|107|112|40|121|92|99|103|104|96|55|100|109|111|45|90|113]


Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...