Den_10_126

MOÚ-ProstaPilot

Karcinom prostaty patří k nejčastějším onkologickým onemocněním u mužů, incidencí a mortalitou srovnatelný s karcinomem prsu u žen. Ne všechny nádory mají potenciál způsobit zdravotní újmu, tyto klinicky nesignifikantní nádory tvoří výrazný a s věkem rostoucí podíl. Detekce nesignifikantních nádorů zatěžuje zdravotnický systém i pacienta zdravotní péčí bez pozitivního vlivu na jeho zdraví.

1Základní informace

Co je to MOÚ-Prostapilot?

 • MOÚ-ProstaPilot je projekt sloužící k rozšíření vědeckého poznání, jak lépe a časněji zachytit zhoubný nádor prostaty u mužů. Dlouhodobým cílem našeho projektu a podobných studií na celém světě (studie a literatura) je poskytnout mužům preventivní program podobající se mamografickému screeningu karcinomu prsu u žen.

Jaké metody se ve studii využívají?

 • Porovnáme stávající preventivní vyšetření z krve (takzvaný PSA test) se zobrazovacím vyšetřením na magnetické rezonanci.

Co je to magnetická rezonance?

 • Magnetická rezonance je zobrazovací metoda, jako například CT, která ale nevyužívá rentgenové záření a nepředstavuje tak zdravotní riziko. Zobrazena je prostata a blízké okolí ve vysokém rozlišení. Vyšetření je pro účely naší studie zkráceno na asi 15-20 minut, je nebolestivé a není potřeba podávat žádnou kontrastní látku nebo cokoliv zavádět do tělních otvorů.

Co když se při vyšetření něco objeví?

Kde bude vyšetření probíhat?

 • Administrativní část a odběr krve probíhá v Centru prevence MOÚ, vyšetření na magnetické rezonanci pak ve výzkumném centru MAFIL CEITEC v kampusu Masarykovy univerzity vedle FN Brno v Bohunicích.

Proč nestačí vyšetření pomocí odběru krve?

 • Zhoubný nádor (karcinom) prostaty může být klinicky významný (pravděpodobně ovlivní kvalitu a délku života) anebo klinicky nevýznamný (bez vlivu na délku a kvalitu života i v případě, pokud není léčen). Preventivní vyšetření pomocí odběru tzv. PSA (prostatického specifického antigenu) má za důsledek záchyt jak klinicky významného, tak i nevýznamného karcinomu prostaty. Klinicky nevýznamné nádory jsou u mužů nad 50 let přítomny až ve 30 % případů a bohužel působí především psychickou zátěž pro své nositele. Naše pracovní hypotéza uvádí, že pomocí magnetické rezonance bychom měli být schopni vyhledávat větší množství nádorů, a to zejména klinicky významných nádorů.

Účast ve studii probíhá ve dvou krocích:
 

 1. Nejprve se po telefonickém objednání dostavíte do Centra prevence MOÚ, kde vyplníte krátký dotazník a informovaný souhlas se vstupem do studie. Dále Vám bude odebrán vzorek krve, není nutné být nalačno, ale je vhodné se 2 dny před odběrem vyhnout dráždění prostaty např. při jízdě na kole nebo ejakulaci. Termíny vyšetření na magnetické rezonanci budou nabízeny v dopoledních i odpoledních hodinách v různé dny v týdnu. Domluvit na termínu se můžete hned telefonicky při objednání do Centra prevence anebo poté osobně při vyplňování dotazníku. Na návštěvu Centra prevence doporučujeme vyhradit asi 30 minut.
 2. Na specializovaném pracovišti CEITEC v Brně-Bohunicích proběhne vyšetření na magnetické rezonanci pomocí zkráceného protokolu o délce 15-20 minut, nic není zaváděno do konečníku, není aplikována kontrastní látka do žíly. Před vyšetřením vyplníte krátký bezpečnostní dotazník, poté se převléknete do spodního prádla a zapůjčené noční košile, a protože přistroj je poměrně hlasitý, dostanete na uši speciální tlumící sluchátka. V průběhu vlastního vyšetření je nejdůležitější klidně ležet a nehýbat se. Po vyšetření se opět převléknete a můžete odejít. Platí stejná režimová doporučení, jako před odběrem krve na vyšetření PSA (je vhodné se 2 dny před odběrem vyhnout dráždění prostaty např. při jízdě na kole nebo ejakulaci). Pokud bude vše v pořádku, přijde Vám přibližně do 1-2 týdnů stručná SMS zpráva. V opačném případě Vám zatelefonujeme a domluvíme se na dalším postupu.

Doporučení ke zlepšení diagnostického přínosu MR vyšetření

 • Je vhodné se 2 dny před odběrem vyhnout dráždění prostaty např. při jízdě na kole nebo ejakulaci.
 • Den před vyšetřením doporučujeme omezit nadýmavé potraviny (nápoje s kofeinem, káva, pivo, sycené nápoje, luštěniny, zelí, kapusta, květák, pažitka, cibule, česnek, čerstvé ovoce, zejména hrušky, čerstvý chléb a pečivo, vejce a vaječné produkty, ryby, uzené maso, houby, živočišné tuky, ostré koření).
 • Asi 2 hodiny těsně před vyšetřením nejezte.
 • Asi 15 minut před vyšetřením běžte na výzvu MR laboranta na toaletu a věnujte tento čas pokusu o vyprázdnění. Toto je opravdu velmi důležité! Plyn anebo stolice v konečníku z větší části znemožňují vyšetření, pokud se na prvních obrázcích objeví obsah v konečníku, mají technici pokyn vyšetření přerušit a doporučit Vám opakovaný pokus o vyprázdnění - je lépe tomuto zdržení předejít.
 • Pro Vaši pohodu doporučujeme ihned po položení na lehátko zavřít oči a nechat je zavřené po celou dobu vyšetření, osvědčilo se cíleně myslet na něco příjemného a relaxovat. Tento čas máte jen pro sebe.
 • Dýchejte volně, mělce a spíše do hrudníku.
 • Nezatínejte svaly pánevního dna, nestahujte konečník, nehýbejte končetinami, pokud budete opravdu cítit potřebu se mírně pohnout, můžete tak učinit v pauzách mezi jednotlivými měřeními, kdy se sníží intenzita zvuku v přístroji.

2Pro odborníky

Anotace

Karcinom prostaty patří k nejčastějším onkologickým onemocněním u mužů, incidencí a mortalitou srovnatelný s karcinomem prsu u žen. Ne všechny nádory mají potenciál způsobit zdravotní újmu, tyto klinicky nesignifikantní nádory tvoří výrazný a s věkem rostoucí podíl. Detekce nesignifikantních nádorů zatěžuje zdravotnický systém i pacienta zdravotní péčí bez pozitivního vlivu na jeho zdraví. V současné praxi prováděné preventivní vyšetření prostatického specifického antigenu (PSA) v séru neumožňuje odlišit benigní hyperplazii a nesignifikantní karcinom od klinicky významného nádoru, nehodí se tak pro účely celoplošného screeningu. Magnetická rezonance je dle platných doporučení indikována pouze u pacientů se zvýšeným rizikem karcinomu za účelem jeho detekce nebo stagingu po proběhlé biopsii, pro screening se neužívá. Dle recentních studií byl v běžné populaci pomocí magnetické rezonance zachycen zvýšený podíl signifikantních karcinomů oproti screeningu na základě PSA, zároveň bylo zachyceno méně klinicky nevýznamných nádorů. Ve screeningu je užíván zkrácený protokol vyšetření bez kontrastní látky (biparametrická magnetická rezonance) s nižšími náklady na jedno vyšetření, umožňující zároveň zvýšit počet vyšetřených pacientů i komfort pacienta. Hlavním úkolem projektu je posoudit přínos zobrazovací metody ve screeningu klinicky významného karcinomu prostaty a ověřit publikované výsledky v české populaci, nově také rozšířit model screeningu o provedení druhého kola vyšetření a další laboratorní markery. Druhotným cílem je navrhnout následnou studii s větším počtem účastníků umožňující statistické vyhodnocení, obdobně jako u úspěšně realizovaného screeningu karcinomu prsu.
 

Primárním cílem projektu je vyhodnotit význam zobrazovacího vyšetření při screeningu klinicky významného karcinomu prostaty u asymptomatických mužů ve srovnání s běžně prováděným PSA skríningem. Mezi ukazatele směřující k primárnímu cíli patří podíl pozitivních nálezů na MR (PI-RADS 4+) v celkové populaci mužů ve věku 50-69 let, rozložení výsledků PI-RADS skóre ve vyšetřované populaci, podíl významných a nevýznamných karcinomů v jednotlivých kategoriích skóre PI-RADS u pacientů indikovaných k biopsii. Úkolem bude rovněž porovnat kombinace testovaných biomarkerů pro detekci významného a nevýznamného karcinomu a odhadnout relativní senzitivitu a specificitu magnetické rezonance (MR) oproti laboratorním markerům. Po druhém kole screeningu bude vyhodnocena změna v nálezech. Sekundárním cílem je posouzení proveditelnosti rozsáhlejší studie screeningu významného karcinomu prostaty pomocí zobrazovací metody. Mezi ukazatele směřující k sekundárnímu cíli patří míra shody mezi radiology provádějícími skórování výsledků MR a prevalence komplikací po biopsii. Z pohledu součinnosti účastníků studie bude sledován jejich počet v jednotlivých krocích studie, úspěšnost různých metod zvaní ve druhém kole screeningu, počet a důvody účastníků, kteří nedokončili plánované testy, následná vyšetření nebo odvolali informovaný souhlas. Sledovány budou i individuálních náklady na zařazení a screeningové vyšetření.

Odkazy na literaturu:

 • van der Leest, M., Israël, B., Cornel, E. B., Zámecnik, P., Schoots, I. G., van der Lelij, H., Padhani, A. R., Rovers, M., van Oort, I., Sedelaar, M., Hulsbergen-van de Kaa, C., Hannink, G., Veltman, J., & Barentsz, J. (2019). High Diagnostic Performance of Short Magnetic Resonance Imaging Protocols for Prostate Cancer Detection in Biopsy-naïve Men: The Next Step in Magnetic Resonance Imaging Accessibility. European Urology, 76(5), 574–581. https://doi.org/10.1016/j.eururo.2019.05.029
 • Hugosson, J., Roobol, M. J., Månsson, M., Tammela, T. L. J., Zappa, M., Nelen, V., Kwiatkowski, M., Lujan, M., Carlsson, S. v, Talala, K. M., Lilja, H., Denis, L. J., Recker, F., Paez, A., Puliti, D., Villers, A., Rebillard, X., Kilpeläinen, T. P., Stenman, U. H., … ERSPC investigators. (2019). A 16-yr Follow-up of the European Randomized study of Screening for Prostate Cancer. European Urology, 76(1), 43–51. https://doi.org/10.1016/j.eururo.2019.02.009
 • Thompson, I. M., Pauler, D. K., Goodman, P. J., Tangen, C. M., Lucia, M. S., Parnes, H. L., Minasian, L. M., Ford, L. G., Lippman, S. M., Crawford, E. D., Crowley, J. J., & Coltman, C. A. (2004). Prevalence of prostate cancer among men with a prostate-specific antigen level < or =4.0 ng per milliliter. The New England Journal of Medicine, 350(22), 2239–2246. https://doi.org/10.1056/NEJMoa031918
 • Loeb, S., Bjurlin, M. A., Nicholson, J., Tammela, T. L., Penson, D. F., Carter, H. B., Carroll, P., & Etzioni, R. (2014). Overdiagnosis and Overtreatment of Prostate Cancer. European Urology, 65(6), 1046–1055. https://doi.org/10.1016/J. EURURO.2013.12.062
 • G, D., R, B., SJ, O., IW, van der C., RA, D., FH, S., & HJ, de K. (2003). Lead Times and Overdetection Due to Prostate-Specific Antigen Screening: Estimates From the European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer. Journal of the National Cancer Institute, 95(12). https://doi.org/10.1093/JNCI/95.12.868
 • Eldred-Evans, D., Burak, P., Connor, M. J., Day, E., Evans, M., Fiorentino, F., Gammon, M., Hosking-Jervis, F., Klimowska- Nassar, N., McGuire, W., Padhani, A. R., Price, D., Prevost, T., Sokhi, H., Tam, H., Winkler, M., & Ahmed, H. U. (2020). Population-based prostate cancer screening using a prospective, blinded, paired screen-positive comparison of PSA and fast MRI: The IP1-PROSTAGRAM study. Journal of Clinical Oncology, 38(15_suppl), 5513–5513. https://doi.org/10.1200/JCO.2020.38.15_suppl.5513
 • Boesen, L., Nørgaard, N., Løgager, V., Balslev, I., Bisbjerg, R., Thestrup, K.-C., Jakobsen, H., & Thomsen, H. S. (2019). Prebiopsy Biparametric Magnetic Resonance Imaging Combined with Prostate-specific Antigen Density in Detecting and Ruling out Gleason 7–10 Prostate Cancer in Biopsy-naïve Men. European Urology Oncology, 2(3), 311–319. https://doi.org/10.1016/J. EUO.2018.09.001
 • PK, C., CF, N., A, S., Y, Z., S, V., A, H., M, L., G, G., C, S., A, H., I, B., JY, T., CH, L., P, C., CH, C., LG, T., E, C., CY, H., HC, W., … MJ, R. (2019). A Multicentre Evaluation of the Role of the Prostate Health Index (PHI) in Regions With Differing Prevalence of Prostate Cancer: Adjustment of PHI Reference Ranges Is Needed for European and Asian Settings. European Urology, 75(4). https://doi.org/10.1016/J. EURURO.2018.10.047
 • Nam, R. K., Wallis, C. J. D., Stojcic-Bendavid, J., Milot, L., Sherman, C., Sugar, L., & Haider, M. A. (2016). A Pilot Study to Evaluate the Role of Magnetic Resonance Imaging for Prostate Cancer Screening in the General Population. Journal of Urology, 196(2), 361–366. https://doi.org/10.1016/j.juro.2016.01.114
 • Krejčí, D., Mužík, J., Svobodová, I., Zapletalová, M., Májek, O., Šnajdrová, L., Prausová, J., Babjuk, M., & Dušek, L. (n.d.). Epidemiologie nádorů urogenitálního systému v České republice-současný stav a predikce dle aktualizovaných výstupů projektu UROWEB (www.uroweb.cz). Retrieved June 14, 2020, from www.uroweb.cz
 • Drost, F. J. H., Osses, D., Nieboer, D., Bangma, C. H., Steyerberg, E. W., Roobol, M. J., & Schoots, I. G. (2020). Prostate Magnetic Resonance Imaging, with or Without Magnetic Resonance Imaging-targeted Biopsy, and Systematic Biopsy for Detecting Prostate Cancer: A Cochrane Systematic Review and Meta-analysis. In European Urology (Vol. 77, Issue 1). https://doi.org/10.1016/j.eururo.2019.06.023
 • Turkbey, B., Rosenkrantz, A. B., Haider, M. A., Padhani, A. R., Villeirs, G., Macura, K. J., Tempany, C. M., Choyke, P. L., Cornud, F., Margolis, D. J., Thoeny, H. C., Verma, S., Barentsz, J., & Weinreb, J. C. (2019). Prostate Imaging Reporting and Data System Version 2.1: 2019 Update of Prostate Imaging Reporting and Data System Version 2. European Urology, 76(3), 340–351. https://doi.org/10.1016/J. EURURO.2019.02.033

3Jak se mohu do MOÚ ProstaPilotu zapojit?

 • Od května 2022 do května 2023 absolvovalo první kolo testů obsahující odběr krve na stanovení PSA a vyšetření na magnetické rezonanci přes 450 mužů. Nyní již bylo dosaženo cílového počtu pacientů pro první kolo a proto byl další nábor zastaven.
 • Aktuálně probíhá došetřování mužů s pozitivními nálezy a vyhodnocování výsledků, které zveřejníme ke konci roku 2023. Účastníky studie poté po dvou letech od prvního kola pozveme k zopakování provedených vyšetření.

Nábor do studie je ukončen

Všem zájemcům děkujeme.

 

Zařazené muže budeme kontaktovat s informací o druhém kole vyšetření do dvou let po vstupu do studie.


4Aktuality

V prosinci 2022 se nám podařilo i díky televizní reportáži naplnit plánovanou kapacitu studie.

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...