Centrum paliativní medicíny a léčby bolesti

Centrum paliativní medicíny a léčby bolesti nabízí komplexní podporu a péči pacientům, kteří trpí pokročilým nádorovým onemocněním, a to v průběhu onkologické léčby i v situacích, kdy jsou možnosti onkologické léčby hodně omezené nebo vyčerpané. Tým odborníků různých profesí Vám i Vašim blízkým pomůže řešit tělesné i psychické a sociální problémy, které s sebou onkologické onemocnění může přinášet. Našim cílem je, abyste i v těchto náročných fázích mohli žít život, který pro Vás bude mít smysl a dobrou kvalitu. Vysokou kvalitu poskytovaných služeb potvrzuje také akreditace našeho programu integrace onkologické a paliativní péče Evropskou společností pro klinickou onkologii ESMO.

Při zajištění péče úzce spolupracujeme s dalšími týmy a službami v rámci MOÚ, ale také s praktickými lékaři a s mobilními a lůžkovými hospici.

1Co nabízíme

Léčba bolesti a dalších symptomů

Náš tým disponuje řadou erudovaných odborníků, kteří jsou schopni dobře zmírnit bolest, dušnost, nevolnost, nechutenství, zácpu i řadu dalších nepříjemných projevů Vaší nemoci. Při léčbě využíváme nejmodernějších léčebných postupů.

Sociální poradenství a zprostředkování dalších služeb  

V celém průběhu onkologické léčby i po jejím ukončení nabízíme Vám i Vašim blízkým poradenství o možnostech finanční podpory a dostupných sociálních a zdravotních službách. Potřebné služby pomáháme zprostředkovat.

Spirituální péči

Nemocniční kaplan a pastorační asistentka jsou k dispozici všem, kteří si v souvislosti se závažnou nemocí kladou hluboké lidské otázky o smyslu, naději či životním přesahu. Při tomto hledání respektujeme hodnotová i náboženská východiska každého pacienta. 

Pomoc při plánování péče v situaci závažné nemoci

Společně s Vámi a Vašimi blízkými podrobně probereme stav Vašeho onemocnění a dostupné léčebné možnosti. Na základě Vašich hodnot a preferencí budeme společně formulovat cíle péče a konkrétní plán péče. 

Psychická podpora a psychologická péče

Náš tým psychologů pomůže Vám i Vašim blízkým lépe zvládat náročné výzvy, které jsou spojené se závažným onkologickým onemocněním.

Péče a služby

V MOÚ poskytujeme odbornou péči a služby, které pacientům pomáhají  k vyšší kvalitě života během onemocnění rakovinou, a tím i lepšímu průběhu léčby a uzdravování.


2Jak se objednat


1

Léčím se onkologickou léčbou a mám potíže

(bolesti, dušnost, psychické potíže, ….)

2

Onkologové moji léčbu ukončili

Souběžné sledování v onkologické ambulanci a v paliativní ambulanci

Sledování v paliativní ambulanci

1

Léčím se onkologickou léčbou a mám potíže

(bolesti, dušnost, psychické potíže, ….)

Souběžné sledování v onkologické ambulanci a v paliativní ambulanci

2

Onkologové moji léčbu ukončili

Sledování v paliativní ambulanci


3Centrum v číslech

Jsme akreditovaným onkologickým centrem Organizace evropských onkologických ústavů (OECI – Organisation of European Cancer Institutes). Sledujeme a vyhodnocujeme řadu parametrů ve vztahu ke kvalitě léčby. Níže uvádíme počet pacientů a výkonů.


5Jak nás vidí pacienti

Pacienti, jejich příbuzní a blízcí jsou našimi partnery. Kromě vzájemného kontaktu při poskytování zdravotní péče získáváme zpětnou vazbu i od Pacientské rady MOÚ, pacientských organizací, ale i z vnitřních a externích šetření spokojenosti. Níže uvádíme výsledky posledního průzkumu „Kvalita očima pacientů“ týkající se pracovišť Centra paliativní medicíny a léčby bolesti.


6Výzkum

Den_04_068

V MOÚ probíhá řada klinických studií II. a III. fáze, ve kterých jsou hodnoceny nové léky podávané s paliativním záměrem u pacientů s pokročilým nádorem. Většinou se jedná o klinická hodnocení sponzorovaná farmaceutickými firmami. Hlavním řešitelem je vždy někdo z klinických onkologů. Tým paliativní péče se u těchto pacientů podílí na podpůrné a paliativní péči v průběhu protinádorové léčby i po jejím ukončení. 

  • V letech 2015–⁠2018 probíhala v MOÚ klinická studie PALINT, randomizovaná kontrolovaná studie hodnotící přínos časné integrace specializované paliativní péče u pacientů s pokročilými nádory. Studie byla financována grantem MZČR. Tato studie měla několik publikačních výstupů na zahraničních kongresech a v zahraničních časopisech.
     
  • V roce 2012 jsme se účastnili observační studie o klinických charakteristikách nádorové průlomové bolesti a významně jsme přispěli k porozumění tohoto symptomu.
     
  • V roce 20182020 jsme v MOÚ realizovali studii s akupunkturou v léčbě bolesti u pacientů s nádory hlavy a krku.

7Spolupráce

Centrum úzce spolupracuje se všemi ostatními centry v MOÚ. U pacientů v ambulantní péči a v domácím prostředí spolupracujeme s ambulancemi paliativní medicíny i lůžkovými a mobilními hospici v Jihomoravském kraji i celé ČR.

Akreditace

ESMO

V září 2021 byl MOÚ akreditován Evropskou společností pro lékařskou onkologii ESMO jako centrum integrované onkologické a paliativní péče (ESMO Designated Centres of Integrated Oncology and Palliative Care).

 


8Edukační materiály

V MOÚ provozujeme Informační a edukační centrum, kde Vám naše pracovnice rády poskytnou další informace o nabízených službách nebo předají vzdělávací materiály o prevenci, diagnostice a léčbě nádorových onemocnění. Informační a edukační centrum MOÚ pořádá rovněž řadu vzdělávacích a kulturních aktivit, které pro Vás mohou být zajímavé.

+420 800 222 322 Informační a edukační centrum

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...