První česká mobilní aplikace na podporu duševního zdraví pro onkologické pacienty

První česká mobilní aplikace na podporu duševního zdraví pro onkologické pacienty

Výzkumníci z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity vyvinuli mobilní aplikaci MOÚ MindCare. Pomocí moderních technologií získají pacienti Masarykova onkologického ústavu novou možnost duševní podpory v průběhu náročné léčby i po jejím skončení. Výzkumníci spolu s lékaři právě nyní otevírají ambiciózní vědecký projekt testování různých typů podpory, který může znamenat na poli eHealth velký posun a inspirovat obdobné týmy po celém světě.

 

Onkologické onemocnění může pro řadu pacientů znamenat konec normálního života. Vše se najednou točí kolem léčby samotné, výsledků vyšetření a termínů v nemocnici. Pacientům se může často zdát, že se jejich život zastavil. Pozitivní aktivity odkládají na dobu neurčitou, například až po léčbě, po kontrolním vyšetření nebo po návštěvě lékaře. V tak rychlém běhu událostí si mnoho lidí ani nevšimne, že zapomíná na své duševní zdraví. MOÚ proto ve spolupráci s odborníky z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity zavádí pro pacienty novou aplikaci MOÚ MinCare. Podle vedoucího vývojového týmu projektu aplikace MOÚ MindCare, klinického psychologa Miroslava Světláka, je součástí kvalitní onkologické léčby také podpora duševního zdraví a životní spokojenosti. “Všímáme si, jak je v našem životě důležité učit se a rozvíjet takové znalosti, dovednosti a postoje, které nám pomohou nenechat si vzít od nemoci to nejvzácnější, co každý z nás máme, tedy plně a smysluplně prožitý čas v našem životě,” říká klinický psycholog Miroslav Světlák.

 

Masarykův onkologický ústav se zaměřuje na kvalitu života pacientů při, v průběhu i po léčbě. „Jsme si vědomi toho, že věnovat se pouze fyzickým obtížím při léčbě pacientů by bylo velmi málo. Psychická podpora pacienta je absolutně nezbytná rovina léčby a těžko bez ní dosáhneme uspokojivých výsledků. Máme zkušenost, že špatný psychický stav pacienta se zásadně podílí na celkové kvalitě života jak samotného pacienta, tak i jeho blízkých. Jsme proto rádi, že budeme mít pro naše pacienty platformu, která jim může nabídnout řadu nástrojů, jak svoje prožívání nemoci a celkově svůj psychický stav zlepšit,“ vysvětluje náměstek pro komunikaci, strategii a vzdělávání Jiří Šedo.

 

U některých pacientů může být komplikované zlepšit jejich psychické rozpoložení v nemocničním prostředí. Aplikace, kterou odborníci z Masarykovy univerzity vyvíjeli od roku 2019, za finanční podpory Merck Sharp & Dohme s.r.o., má výhodu, že ji pacient může absolvovat v klidu ze svého domova nebo kdekoli na cestách, ale klidně i v čekárně. Potřebuje pouze chytrý telefon. Aplikace je ke stažení zdarma přes platformu Google Play nebo App Store.  “Prostřednictvím videí, zpráv a dílčích cvičení vás v průběhu osmi týdnů naučíme to, co je potřeba v péči o vlastní duševní zdraví a vyrovnanost,” doplňuje psycholožka a členka realizačního týmu Alena Slezáčková.

 

„Ačkoliv by vždy měla být součástí komplexní onkologické péče i podpora duševního zdraví, Ne vždy je na odděleních a ambulancích dostatek času na to, abychom naše pacienty učili vše potřebné, co jim může pomoci zvládat stres spojený s nemocí. Mobilní aplikace je pak řešením pro všechny, kteří nepotřebují odbornou pomoc našich psychologů. Jde o moderní a inovativní přístup, který se rozvíjí i v zahraničí. V rámci zavádění aplikace MOÚ-Mindcare se nám rovněž podařilo získat grantovou podporu ministerstva zdravotnictví AZV, abychom mohli účinnost aplikace také vědecky ověřit,“ vysvětluje klinická onkoložka Jana Halámková.

 

„Absolvovala jsem celý program, který aplikace MOÚ MindCare nabízí, a na základě vlastní zkušenosti bych ji doporučila pacientům jako průvodce v jakékoliv fázi onemocnění či v procesu uzdravení. Člověk si na aplikaci a fungování v ní velmi rychle zvykne a osobně jsem se každé ráno těšila, co mě v daný den v aplikaci čeká. Program nabízí jemné a vlídné vhledy, které mohou dotyčnému pomoc právě v těžkých životních situacích a v nepříjemných duševních stavech,“ popisuje fungování aplikace lékařka Monika Lekárová z realizačního týmu.

 

Pacient se v programu může setkat s intervencemi založenými na mindfulness, pozitivní psychologii a autogenním tréninku. Mindfulness (Mindfuness Based Cognitive Therapy for Cancer – MBCT-Ca) pracuje s uvědomováním si přítomného okamžiku tady a teď. Společně s prvky kognitivní terapie cílí na zpřítomnění se a na práci s aktuálním duševním a fyzickým stavem (příkladem takového cvičení může být tzv. „Body scan“, při kterém jsou vnímány jednotlivé části našeho těla s laskavostí, tak, jak jsou. Pozitivní psychologie rozvíjí schopnost uvědomit si světlé stránky života a využívat zdroje duševní pohody (příkladem jednoduchého cvičení můžou být tzv. „3 dobré věci“, které si člověk např. před spaním uvědomí). Autogenní trénink je relaxační metoda, která při pravidelném provádění snižuje úroveň napětí a neklidu.

 

Zájemci o přihlášení se do programu mají možnost získat více informací od lékařů, sester, psychologů, v Informačním a edukačním centru a také z informačních letáků, které jsou dostupné v jednotlivých čekárnách, ambulancích nebo na odděleních Masarykova onkologického ústavu. Program MOÚ MindCare má také vlastní webové stránky - www.mou-mindcare.cz

Autor článku: Mgr. Anna Svobodová, Centrum komunikace s veřejností MOÚ

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...