Program screeningu karcinomu prsu

Program screeningu karcinomu prsu

Program screeningu karcinomu prsu

1K čemu program slouží?

Pokud se nádor zachytí u pacienta/tky pozdě (ve stadiu metastáz), přežije 10 let méně než 15 % nemocných. Naopak, zachytí-li se nádor včas a úspěšně se odstraní či léčí, přežije 10 let až 100 % nemocných. Proto je vedena maximální snaha o časnou diagnostiku onemocnění v době, kdy pacienti/tky nemají příznaky onemocnění. Vyšetření se provádí ve dvouletých intervalech. Dalšími doplněnými vyšetřeními mohou být ultrazvukové vyšetření, kontrolní mamografie nebo biopsie (odběr vzorku z podezřelé tkáně v prsu).


2Pro koho je program určen?

Screening neboli preventivní program pro vyhledávání včasných stadií nádorů umožňuje ženám bezplatné vyšetření prsu. V České republice má na mamografické vyšetření právo každá žena od 45. roku do konce života. Vyšetření se provádí jednou za dva roky. Vyšetření prsu je třeba podstupovat pravidelně, nestačí jen jednou za život. Je velmi dobré, dochází-li žena na jedno pracoviště, protože pro lékaře, kteří mamografické snímky hodnotí je velmi přínosné, mohou-li porovnávat starší a nové snímky mezi sebou.

 

  1. Váš praktický lékař nebo gynekolog Vám vystaví žádanku ke screeningové mamografii.
  2. O výsledku vyšetření vás bude informovat provádějící lékař v průběhu vyšetření. V případě, že bude nález negativní, bude Vám doporučeno kontrolní mamografické vyšetření za 2 roky. V případě že nález bude pozitivní, budete objednán/a k dalšímu došetření.

3Jak se objednat k vyšetření do MOÚ?

Pokud Váš praktický lékař/ka zjistil/a, že splňujete výše uvedené podmínky pro vstup do „Programu časného záchytu rakoviny prsu“, objedná Vás na Oddělení radiologie, kde vyšetření probíhá. Případně se můžete objednat sami (platí však, že musíte splňovat výše uvedené podmínky).

  • Oddělení radiologie (mamograf, ultrazvuk)
  • Švejdův pavilon, 2. patro
  • T +420 844 844 885, +420 543 136 010

4Jak preventivní vyšetření probíhá?

Jsem žena a je mi více než 45 let.

1

Objednejte se na Oddělení radiologie MOÚ ke screeningové mamografii na T 844 844 885 nebo na T 543 136 010.

Jsem žena a je mi více než 45 let.

1

Objednejte se na Oddělení radiologie MOÚ ke screeningové mamografii na T 844 844 885 nebo na T 543 136 010.

Vyšetření prokázala

1

Výsledek mamografie je negativní.

2

Výsledek mamografie je pozitivní.

Opakovaný mamografický screening po 2 letech.

Pacientka je odeslána k dalšímu došetření.

Centrum pro nádory prsu

Vyšetření prokázala

1

Výsledek mamografie je negativní.

Opakovaný mamografický screening po 2 letech.

2

Výsledek mamografie je pozitivní.

Pacientka je odeslána k dalšímu došetření.

Centrum pro nádory prsu


5Jak se k nám dostanete?

Plán areálu a mapa parkoviště

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...