zpět na kontakty

Mgr. Martin Hájíček

T +420 543 13 4122

E [obfuscate_1_|108|88|105|114|104|109|37|95|95|105|104|90|92|105|63|108|102|108|44|98|121]

  • Úsek veřejných zakázek

    vedoucí Úseku veřejných zakázek

  • Úsek nemocničního ombudsmana

V MOÚ působí od roku 2012 jako právník a od roku 2016 také jako jeho nemocniční ombudsman. 

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, svou kvalifikaci dále prohluboval např. na Akademii medicínského práva (zdravotnické právo) či Univerzitě Palackého v Olomouci (mediace).

Jako právník se zaměřuje zejména na smluvní právo a právo veřejných zakázek. Je zároveň členem poradní skupiny Ministerstva zdravotnictví pro oblast veřejných zakázek ve zdravotnictví. 
Jako nemocniční ombudsman pomáhá pacientům MOÚ a jejich blízkým v různých složitých situacích a řeší také jejich stížnosti a podněty. Spolu se všemi zaměstnanci MOÚ usiluje o to, aby se pacienti cítili v MOÚ co možná nejlépe. Je stálým členem Pacientské rady MOÚ a také členem Asociace ombudsmanů ve zdravotnictví ČR.
Mimo MOÚ se věnuje také pořádání dobrovolnických a vzdělávacích akcí.

Řídí se heslem „Kde je vůle, tam je cesta“.

Loading...