Vedení nemocnice

Náměstkyně pro nelékařské zdravotnické pracovníky

PhDr. Jana Kocourková, MBA

059_Kocourková Jana, PhDr. MBA
E [obfuscate_1_|105|98|106|98|105|116|105|102|110|112|96|55|104|110|111|45|90|117]
T +420 543 134 104

ODBOR NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ (ONZP)
náměstkyně pro nelékařské zdravotnické pracovníky

ÚSEK ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍ PÉČE (ÚsZSP)

Pracuje na pozici náměstkyně pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Absolvovala Střední zdravotnickou školu ve Svitavách, obor dětská sestra, specializační vzdělávání na NCO NZO Brno obor „Péče o dospělé“,  psychologii na Filozofické fakultě UP v Olomouci, kde složila rigorózní zkoušku. Dále úspěšně absolvovala CMC Graduate School of Bussines Čelákovice – Management ve zdravotnictví a certifikované kurzy zabývající se řízením a hodnocením kvality zdravotní péče.

Praxi má jako všeobecná sestra na standardních lůžkových odděleních i na JIP. Pracovala jako staniční a vrchní sestra kliniky ve FN Brno, odborná učitelka SZŠ Brno, vedoucí oddělení řízení jakosti ve FNUSA, Brno. Podílela se na tvorbě elektronické ošetřovatelské dokumentace v rámci projektu MZ ČR.

Je autorkou a realizátorkou dvou projektů, které v rámci soutěže „Bezpečná nemocnice“ byly v roce 2013 a 2015 vyhodnoceny jako celorepublikově nejlepší. Přednáší na LF MU Brno a na NCO NZO Brno. Je členkou pracovní skupiny MZ ČR pro přípravu návrhu specializačního studia pro všeobecné a dětské sestry zaměřeného na ošetřovatelskou péči v onkologii. Je aktivní členkou předsednictva onkologické sekce ČAS.

V roce 2016 jí byla Českou asociací sester udělena cena Florence Nightingelové za rozvoj oboru. V tomtéž roce získala ocenění Sestra roku v kategorii Sestra v managementu a vzdělávání.

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...

Upozornění

Pozor, v souvislosti s uzavřením spodních parkovišť (nad vodojemy) dochází od 1.6.2023 k velkým změnám v parkování v okolí MOÚ. Nově jsou zřízeny zóny pro možnost rychlého vystoupení a nastoupení chodících pacientů (tzv. Kiss+Ride), kde však nelze auto nechat stát. Dále jsme zavedli zóny pro vystoupení a nastoupení pacientů potřebujících transportní sedačku nebo lůžko.

Další informace, včetně mapy, naleznete zde.