zpět na kontakty

Ing. Marie Kučerová, MBA

Od roku 2010 zastává post ekonomické náměstkyně. Předtím MOÚ poznávala na pozici vedoucí ekonomického oddělení a interní auditorky, kde využívala své zkušenosti z bankovního sektoru, dotačního řízení a činnosti pedagogické.

Vystudovala Fakultu řízení Vysoké školy ekonomické v Praze, obor Ekonomické informace a kontrola. Odborné znalosti si dále doplnila osvědčením „Odborná příprava pracovníků veřejné správy v oboru interní audit a finanční kontrola“ a zkouškou ze zvláštní odborné způsobilosti -  „Finanční hospodaření ÚSC a jeho přezkum“. Manažerské dovednosti a titul MBA získala na Academy of Health Care Management.

Na pozici náměstkyně se jí společně s týmem kolegů podařilo postupem let dostat MOÚ na přední místa v hodnocení finančního zdraví nemocnic České republiky. Dlouhodobou ekonomickou stabilitu považuje za základní předpoklad pro další rozvoj organizace. Ve své práci má ráda přesnost, důslednost a dodržování termínů. Jejím profesním cílem je v této složité době udržet v ústavu i nadále kladný hospodářský výsledek a finanční zdraví MOÚ na špici hodnocení.

Loading...