V MOÚ stále platí opatření proti šíření onemocnění COVID-19: povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorách, maximálně 1 zdravá osoba jako doprovod pouze v nezbytně nutných případech, dodržovat zvýšená hygienická opatření a dostatečný odstup od ostatních osob. Při vstupu je každému změřena teplota a kontrolováno nasazení roušky. Pacienti s horečkou a projevy infekce musí použít speciální vchod. Návštěvy jsou zakázány.

Menu Menu
Zavřít menu Zavřít menu
 • CZ EN
  Kde nás najdete
 •  

  Informace k očkování proti COVID-19 pro pacienty

  Vážená paní, vážený pane,Ockovani COVID-19
  v České republice bylo 27. prosince 2020 zahájeno očkování proti COVID-19. S tím přišla i naděje, že budeme schopni zastavit tuto pandemii, která negativně ovlivňuje snad všechny oblasti našeho života a bohužel, řadu lidí připravila i o to nejcennější. Zda se to podaří, záleží na přístupu každého z nás. Právě proto vyzýváme onkologické pacienty a jejich příbuzné, aby se nechali očkovat proti COVID-19. Jen tak lze předejít vážným následkům, které toto onemocnění dokáže způsobit.

  Co lze od očkování proti COVID-19 očekávat?
  Od očkování lze očekávat, že si naše tělo vytvoří protilátky proti koronaviru SARS-CoV-2, který onemocnění COVID-19 způsobuje, a tím dojde ke snížení rizika vzniku této nemoci, zejména jejího závažného průběhu. Klinické studie s dostupnými vakcínami prokázaly, že k tomu skutečně dochází. Očkování proti COVID-19 je minimálně stejně tak účinné, jako očkování proti chřipce. Ochranný účinek očkování lze pozorovat již za 3 až 4 týdny od jeho zahájení a předpokládá se, že může trvat i roky. To však dosud není ověřeno. Většina vakcín vyžaduje k dosažení maximálního ochranného účinku přeočkování za 3 – 4 týdny.

  Kdo má v očkování přednost a proč?
  Až na výjimky, je očkování proti COVID-19 vhodné pro každou dospělou osobu. Protože však nelze zajistit a současně ani aplikovat tolik vakcín najednou, je nutné určit skupiny, které mají přednost. Tato tzv. prioritizace je popsána ve Strategii očkování proti nemoci COVID-19 Ministerstva zdravotnictví ČR. Ze strategie vyplývá, že první budou očkováni např. nejstarší a nejohroženější senioři nebo zdravotníci a profese, které mají co do činění s péčí o rizikové skupiny. Od února bude možné očkovat rovněž další osoby se zvýšeným rizikem závažného průběhu onemocnění COVID-19, kam spadá i část onkologických pacientů. Předpokládá se, že od přelomu jara a léta se očkování bude postupně rozšiřovat i na další osoby.

  Kteří onkologičtí pacienti by měli být očkováni přednostně?
  Rizikovou skupinou jsou zejména pacienti, u kterých probíhá protinádorová léčba s imunosupresivním účinkem (některá chemoterapie, radioterapie a cílená léčba významně snižující počet a oslabující funkci buněk imunitního systému), nebo taková léčba byla ukončena před méně než 12 měsíci. Z těchto pacientů by měli první podstoupit očkování ti, kteří jsou starší 65 let, mají hematoonkologické onemocnění nebo trpí dalšími rizikovými nemocemi mezi něž například patří: obezita (BMI> 35), cukrovka na léčbě inzulinem nebo tabletami, závažná onemocnění plic (CHOPN, plicní fibróza), srdce (srdeční selhávání, ICHS, neuspokojivě léčená hypertenze), ledvin, jater nebo imunitního systému (stavy po transplantacích, hypo/asplenismu a další). Očkování ostatních onkologických pacientů bude probíhat podle pravidel prioritizace stanovených ve Strategii očkování proti nemoci COVID-19. Přesnou informaci o závažnosti vašich přidružených chorob vám podá váš ošetřující nebo praktický lékař.

  Bude Masarykův onkologický ústav provádět očkování proti COVID-19?
  Usilujeme o to, abychom mohli očkovat pacienty MOÚ, u kterých probíhá protinádorová léčba s imunosupresivním účinkem (viz výše). Dosud tuto možnost nemáme a nastane-li, budou dotyčné pacienty informovat přímo jejich ošetřující lékaři. Vždy však bude nutné si provést rezervaci očkování v Centrálním rezervačním systému. 

  Jak se objednat k očkování?
  Všem zájemcům o očkování doporučujeme, aby si provedli rezervaci očkování v Centrálním rezervačním systému a zajistili si tak, že bude provedeno v nejbližším možném termínu
  (podle kategorie rizika). Rezervaci bude možné provést elektronicky (https://crs.uzis.cz/) nebo prostřednictvím telefonické linky 1221. Aktuální informace, včetně seznamu očkovacích míst, naleznete na internetových stránkách a telefonní lince Ministerstva zdravotnictví: https://koronavirus.mzcr.cz/ a 1221. Očkování bude probíhat minimálně po celý rok 2021.

  Jak může onkologická léčba ovlivnit úspěšnost očkování proti nemoci COVID-19?
  To, že probíhá onkologická léčba, by nemělo být důvodem k neočkování proti COVID-19.
  Protinádorová léčba s imunosupresivním účinkem sice může snížit účinnost očkování, ale například ze zkušeností s očkováním proti chřipce u pacientů s oslabenou imunitou víme, že ti očkovaní měli významně nižší výskyt chřipky a chřipce podobných respiračních onemocnění než neočkovaní a došlo u nich ke stejné nebo jen lehce snížené tvorbě protilátek ve srovnání se zdravými.

  Abychom předešli možnému snížení účinnosti očkování proti COVID-19, může se stát, že vám onkolog navrhne krátké posunutí další aplikace protinádorové léčby tak, aby očkování bylo provedeno v době, kdy máte vyhovující počet bílých krevních buněk a současně byl ponechán dostatečný čas pro navození účinnosti vakcíny. Nejčastěji se bude jednat o odložení léčby o 1 až 3 týdny, v závislosti na nástupu a síle jejího imunosupresivního účinku a stavu vašeho onemocnění.

  Protože očkování nemá 100% ochranný účinek a imunosupresivní léčba může snížit účinnost očkování, měli by se pacienti před touto infekcí nadále chránit dodržováním známých preventivních opatření (např. nošení roušky, časté mytí rukou, dodržování bezpečných rozestupů, větráním místností) po celou dobu trvání pandemie COVID-19.

  Je očkování proti COVID-19 pro onkologické pacienty bezpečné?
  Vakcíny proti COVID-19, se kterými se má očkovat v České republice, obecně nepředstavují pro onkologické pacienty a jejich léčbu žádné zvláštní riziko. Před očkováním navíc budete dotazováni i na důležité informace ve vztahu k možným nežádoucím účinkům. Ty mohou být podobné, jako u jiných očkování. Nejčastěji dochází k bolestivosti v místě aplikace vakcíny, únavě, bolestem hlavy, svalů, kostí a kloubů. Může se objevit i horečka. Tyto příznaky většinou během několika málo dnů (nejčastěji 2-4) vymizí. Od těchto potíží si lze ulevit běžnými léky proti teplotě a/nebo bolesti, pokud je můžete užívat (např. paracetamol, ibuprofen). Podrobnější informace o možných nežádoucích účincích jednotlivých vakcín najdete na internetových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (www.sukl.cz) nebo vám je sdělí váš praktický lékař.

   

  Pevně věříme, že naši výzvu vyslyšíte.
  Vedení Masarykova onkologického ústavu

   

  Děkujeme za Vaše hodnocení.
  Pokud jste na našem novém webu našli chybu, nebo Vám něco chybí, dejte nám, prosíme, pomocí tohoto formuláře vědět. Po opravě se Vám ozveme, uvedete-li svou e-mailovou adresu. Předem děkujeme za zpětnou vazbu.

  * Ochrana proti robotům
   

  Odkazy pro zaměstnance MOÚ

  Jít nahoru