Infekcni ambulance MOU

1Informace k poskytovaným službám v MOÚ

Současná epidemiologická situace obnáší nutnost opatření k zajištění ochrany onkologických pacientů a zdravotníků proti šíření infekce COVID-19, například povinnost nosit respirátory FFP2 a jiné (dle mimořádných opatření vlády), dodržovat zvýšená hygienická opatření a dostatečný odstup od ostatních osob. 

Doprovod pacienta je povolen jen v nezbytně nutných případech, a to na maximálně na 1 osobu. Doprovod nesmí mít projevy infekčního onemocnění, např. horečku, kašel, dušnost, nebo být nejméně 14 dnů od prodělání infekce. Při vstupu je každému změřena teplota a kontrolováno nasazení respirátoru. 

Návštěvy u hospitalizovaných pacientů jsou s platností od neděle 13. 6. 2021 jsou v MOÚ povoleny, a to vždy v úterý, čtvrtek a neděli v časovém rozmezí od 14.00 do 17.00 h.

Před operací (chirurgickým zákrokem) se provádí vyšetření pacientů na přítomnost viru SARS-CoV-2. Speciální odběrová místnost pro tento účel se nachází u vstupu do Bakešova pavilonu. Testování musí být provedeno 1-2 pracovní dny před nástupem k hospitalizaci. Podrobné informace Vám budou sděleny ošetřujícím lékařem.


2Chystáte se do MOÚ a máte projevy infekce

V případě projevů infekčního onemocnení (horečka nad 37.5°C, kašel, dušnost):
 

Pokud jste NEMĚL/A v posledních 3 týdnech onkologickou léčbu, prosíme, nejezděte do MOÚ. Nejdříve kontaktujte svého praktického lékaře. Jsou-li Vaše potíže vážné, volejte 112.

Pokud jste MĚL/A v posledních 3 týdnech onkologickou léčbu, pak nám nejdříve zavolejte (kontaktujte svého onkologa, mimo pracovní dobu pak službu konajícího lékaře T 724 590 848).
Bude Vám sdělen další postup, zejména kam máte přijít.


Pokud někdo z vašich blízkých onemocněl infekcí COVID-19 nebo je stále ještě v karanténě, dříve než k nám přijdete, prosím zavolejte a domluvte se s lékařem na přesných pokynech.


3Měření teploty před vstupem do MOÚ

Vstup do MOÚ je možný pouze po změření tělesné teploty u vstupních automatických turniketů. Teplota bude změřena každému, osoby bez teploty a projevů infekce budou vpuštěny dál, ostatní půjdou vchodem/infekční ambulancí a budou vyšetřeni.

Více informací získáte na T 800 222 322.


4Jak se chovat po vstupu do MOÚ

Povinnost nosit respirátor FFP2 a jiné (dle mimořádných opatření vlády) překrývající nos i ústa platí od 25. 2. 2021 pro všechny osoby ve všech vnitřních prostorách MOÚ. Jejich nošení je kontrolováno u vstupních turniketů. V případě, že při příchodu respirátor mít nebudete, můžete si ji zakoupit v rouškomatu před hlavním vchodem. 

Od povinnosti nosit ochranné prostředky dýchacích cest lze upustit v případech, kdy nošení respirátoru může způsobovat závažné zdravotní potíže (např. zhoršení duševního stavu nebo dušnosti apod.), případně taktéž na doporučení ošetřujícího lékaře.

Omezte kontakt s ostatními a dodržujte odstup alespoň 1 metr od ostatních.

Při kašlání, kýchání, smrkání:

 • Používejte respirátor FFP2.
 • Otočte hlavu směrem od ostatních a odstupte od nich alespoň na 2 metry.
 • Mějte k dispozici náhradní roušku, respirátor i kapesník.
 • Užívejte léky tlumící kašel.

Často si umývejte ruce:

 • Vždy tak učiňte při použití a po vyhození kapesníku, před jídlem, po použití toalety.
 • Nedotýkejte se svých očí, nosu, úst a potravin neumytýma rukama.
 • Účinná je dezinfekce na bázi alkoholu (≥ 60%) nebo mytí vodou a mýdlem aspoň 20 sekund.

Při pozdravu nepodávejte ruku.

 


5Návštěvy hospitalizovaných pacientů

Návštěvy u hospitalizovaných pacientů jsou s platností od neděle 13. 6. 2021 jsou v MOÚ povoleny, a to vždy v úterý, čtvrtek a neděli v časovém rozmezí od 14.00 do 17.00 h.
Výjimky je nutné domluvit telefonicky předem s ošetřujícím lékařem.

Před vstupem na oddělení a na pokoj pacienta si musí každý návštěvník vydezinfikovat ruce. Na pokoj pacienta může v jeden čas vstoupit pouze jedna osoba. Maximální čas strávený s pacientem je 30 minut. Ve všech vnitřních prostorách MOÚ musí návštěvníci nosit správně nasazený respirátor třídy FFP2.

Osoba navštěvující pacienta musí splnit alespoň jednu z těchto podmínek:
 
 1. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny PCR vyšetření  s negativním výsledkem, nebo
 2. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test  s negativním výsledkem, nebo
 3. osoba doloží certifikát o provedeném kompletním očkování, nebo doklad, že od druhé dávky očkování uběhlo alespoň 14 dnů,
 4. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo PCR testu neuplynulo méně než 14 dnů nebo více než 180 dní, nebo
 5. osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců nebo ve škole či školském zařízení test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který není starší 72 hod., a negativní výsledek doloží potvrzením od zaměstnavatele, školy nebo čestným prohlášením (u osob nezletilých od zákonného zástupce).

6Nejčastější dotazy

Uskuteční se plánovaná kontrola nebo vyšetření v MOÚ?

Ano, pokud nejste předem informováni (telefonicky, SMS nebo e-mailem) o přesunutí termínu nebo jeho zrušení.

Co se bude dít při naměření zvýšené teploty při vstupu do MOÚ?

Při vstupu do MOÚ každý pacient prochází automatickým vstupním portálem, který měří teplotu a správnost nasazení respirátoru. V případě naměření zvýšené teploty nesmíte pokračovat dále do budovy, ale musíte pro vstup do MOÚ použít infekční ambulanci (z boku Švejdova pavilonu - vstup od vjezdu sanitních vozů, naproti Wernerově pavilonu), kde budete vyšetřeni lékařem/lékařkou, který/á rozhodne o dalším postupu.

Měl jsem kontakt s COVID-19 pozitivní osobou a mám plánované vyšetření v MOU.

Pokud jste měl kontakt s COVID-19 pozitivní osobou a nebyla Vám dosud přikázána karanténa, kontaktujte předem svého ošetřujícího lékaře a domluvte se na dalším postupu. Pokud jste v karanténě a potřebujete absolvovat vyšetření v MOU, je taktéž nutné domluvit se na postupu s lékařem.

Fungují privátní, tj. placené preventivní prohlídky?

Preventivní prohlídky pro samoplátce jsou v provozu. Nové objednávky jsou příjmány v termínech od února 2022. Aktuální informace lze sledovat na webu Centra prevence MOÚ.

Mám plánovanou operaci v MOÚ, bude zrušena nebo se uskuteční dle smluveného termínu?

MOÚ se snaží pokračovat v operativních výkonech, pokud nejste předem informování (osobně nebo telefonicky) o zrušení/přesunutí termínu, zákrok bude dle plánu vykonán. Povinností pacienta je předem pravdivě informovat o svém zdravotním stavu. V případě, že máte infekční onemocnění COVID-19, nebo někdo z Vaší sdílené domácnosti je COVID-19 pozitivní, informujte předem svého lékaře/ku, který rozhodne o dalším postupu.

Fungují preventivní screeningové programy v MOÚ (mammografie, kolonoskopie apod.), uskuteční se plánovaný termín?

Termíny screeningových vyšetření jsou platné. V případě zrušení/přesunutí termínu, z důvodu personálních kapacit MOÚ s ohledem na situaci kolem COVID-19, budete individuálně předem informování.

Docházím do MOÚ na chemoterapii ambulantně, jsou termíny platné?

Chemostacionář MOÚ aktuálně neomezuje svůj provoz. V případě, že máte projevy infekce, byl jste v kontaktu s COVID-19 pozitivní osobou, nebo jste COVID-19 pozitivní, informujte předem svého ošetřujícího lékaře/ku, který/á rozhodne o dalším postupu. V prostorách Chemostacionáře doporučujeme ambulantním pacientům užívat zvýšenou ochranu dýchacích cest – respirátor FFP2.

Praktické rady „Desatero bezpečnosti onkologického pacienta v epidemickém období - nejen COVIDovém“ najdete také na stránkách Linkos.cz

Máte-li jakékoliv nejasnosti ohledně návštěvy MOÚ v souvislosti s infekcí COVID-19 a zavedeným omezením poskytované péče, kontaktujte v pracovní dny mezi 8–15 hod. naše Informační a edukační centrum (T 800 222 322, E educentrum@mou.cz).

Všechna zavedená opatření jsou nyní nutná a mají přispět jak k ochraně personálu, tak i pacientů a jejich blízkých.


Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím