Informace k očkování proti COVID-19 pro pacienty
Termín 1. - 3. 6. 2021 12:10

Informace k očkování proti COVID-19 pro pacienty

24. 3. 2021

Co lze od očkování proti COVID-19 očekávat?
Od očkování lze očekávat, že si naše tělo vytvoří protilátky proti koronaviru SARS-CoV-2, který onemocnění COVID-19 způsobuje, a tím dojde ke snížení rizika vzniku této nemoci, zejména jejího závažného průběhu. Klinické studie s dostupnými vakcínami prokázaly, že k tomu skutečně dochází. Očkování proti COVID-19 je minimálně stejně tak účinné, jako očkování proti chřipce. Ochranný účinek očkování lze pozorovat již za 3 až 4 týdny od jeho zahájení a předpokládá se, že může trvat i roky. To však dosud není ověřeno. Většina vakcín vyžaduje k dosažení maximálního ochranného účinku přeočkování za 3 – 4 týdny.

Kteří onkologičtí pacienti by měli být očkováni přednostně?
Rizikovou skupinou jsou zejména pacienti, u kterých probíhá protinádorová léčba s imunosupresivním účinkem (některá chemoterapie, radioterapie a cílená léčba významně snižující počet a oslabující funkci buněk imunitního systému), nebo taková léčba byla ukončena před méně než 12 měsíciZ těchto pacientů by měli první podstoupit očkování ti, u kterých imunosupresivní léčba právě probíhá, kteří jsou starší 65 let nebo trpí dalšími rizikovými nemocemi, mezi něž například patří: obezita (BMI> 35), cukrovka na léčbě inzulinem nebo tabletami, závažná onemocnění plic (CHOPN, plicní fibróza), srdce (srdeční selhávání, ICHS, neuspokojivě léčená hypertenze), ledvin, jater nebo imunitního systému (stavy po transplantacích, hypo/asplenismu a další). Očkování ostatních onkologických pacientů, tedy zejména těch, kteří mají od ukončení chemoterapie déle než rok, bude probíhat podle pravidel prioritizace stanovených ve Strategii očkování proti nemoci COVID-19, a to cestou praktického lékaře nebo očkovacích míst. Přesnou informaci o závažnosti vašich přidružených chorob Vám podá Váš praktický lékař.

Jak se objednat k očkování?
Všem zájemcům o očkování doporučujeme, aby si provedli rezervaci očkování v Centrálním rezervačním systému a zajistili si tak, že bude provedeno v nejbližším možném termínu 
(podle kategorie rizika). Rezervaci je možné provést elektronicky (registrace.mzcr.cz) nebo prostřednictvím telefonické linky 1221. Aktuální informace, včetně seznamu očkovacích míst, naleznete na internetových stránkách a telefonní lince Ministerstva zdravotnictví: koronavirus.mzcr.cz a 1221. Očkování bude probíhat minimálně po celý rok 2021. 

Za účelem jednoduchého ověření provedených očkování vytvořil Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR na pokyn Ministerstva zdravotnictví, očkovací portál občana, kde si každý občan může ověřit svá zaznamenaná očkování – ocko.uzis.cz. Více informací a návod zde.

Bude Masarykův onkologický ústav provádět očkování proti COVID-19?
MOÚ od března 2021 zajišťuje očkování proti COVID-19 u nejrizikovější skupiny onkologických pacientů, u kterých právě probíhá protinádorová chemoterapie nebo cílená léčba se silným imunosupresivním účinkem. Chceme tyto pacienty ušetřit nutnosti návštěv dalších zdravotnických zařízení nebo očkovacích míst v době, kdy mají velmi oslabenou imunitu. Tato skupina se postupně rozšíří o pacienty, kteří se připravují na několikatýdenní (> 3 týdny trvající) radioterapii na oblast krku, mediastina a plic, břicha a pánve a dále na pacienty starší 65 let, kteří mají před rozsáhlou kurativní operací v oblasti plic, břicha a pánve. Podmínkou vakcinace v těchto případech bude, aby řádné očkování bylo ukončeno nejpozději v den zahájení radioterapie a alespoň 4 dny před operací. Pacientům, kteří spadají do výše uvedených kategorií, bude nabídnuto očkování v MOÚ při kontrole naším lékařem/kou automaticky. Není nutné nás kvůli tomu kontaktovat předem.

Jak může onkologická léčba ovlivnit úspěšnost očkování proti nemoci COVID-19?
To, že probíhá onkologická léčba, by nemělo být důvodem k neočkování proti COVID-19. 
Protinádorová léčba s imunosupresivním účinkem sice může snížit účinnost očkování, ale například ze zkušeností s očkováním proti chřipce u pacientů s oslabenou imunitou víme, že ti očkovaní měli významně nižší výskyt chřipky a chřipce podobných respiračních onemocnění než neočkovaní a došlo u nich ke stejné nebo jen lehce snížené tvorbě protilátek ve srovnání se zdravými.
Abychom předešli možnému snížení účinnosti očkování proti COVID-19, může se stát, že vám onkolog navrhne krátké posunutí další aplikace protinádorové léčby tak, aby očkování bylo provedeno v době, kdy máte vyhovující počet bílých krevních buněk a současně byl ponechán dostatečný čas pro navození účinnosti vakcíny. Nejčastěji se bude jednat o odložení léčby o 1 až 3 týdny, v závislosti na nástupu a síle jejího imunosupresivního účinku a stavu Vašeho onemocnění.
Protože očkování nemá 100% ochranný účinek a imunosupresivní léčba může snížit účinnost očkování, měli by se pacienti před touto infekcí nadále chránit dodržováním známých preventivních opatření (např. nošení respirátoru nebo roušky, časté mytí rukou, dodržování bezpečných rozestupů, větráním místností) po celou dobu trvání pandemie COVID-19.

Je očkování proti COVID-19 pro onkologické pacienty bezpečné?
Vakcíny proti COVID-19, se kterými se má očkovat v České republice, obecně nepředstavují pro onkologické pacienty a jejich léčbu žádné zvláštní riziko. Před očkováním navíc budete dotazováni i na důležité informace ve vztahu k možným nežádoucím účinkům. Ty mohou být podobné, jako u jiných očkování. Nejčastěji dochází k bolestivosti v místě aplikace vakcíny, únavě, bolestem hlavy, svalů, kostí a kloubů. Může se objevit i horečka. Tyto příznaky většinou během několika málo dnů (nejčastěji 2-4) vymizí. Od těchto potíží si lze ulevit běžnými léky proti teplotě a/nebo bolesti, pokud je můžete užívat (např. paracetamol, ibuprofen). Podrobnější informace o možných nežádoucích účincích jednotlivých vakcín najdete na internetových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (www.sukl.cz) nebo Vám je sdělí Váš praktický lékař.

Více aktuálních informací k protiepidemickým opatřením v MOÚ.

24. 3. 2021

Autor článku: Vedení Masarykova onkologického ústavu

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím