Endoskopické vyšetření dělohy (hysteroskopie)

Endoskopické vyšetření dělohy (hysteroskopie)

Endoskopické vyšetření dělohy (hysteroskopie)

Hysteroskopie je gynekologický výkon, při němž lékař pomocí hysteroskopu (tenké trubice s optikou), přes pochvu prohlédne kanál děložního hrdla a dutiny děložní. Může se jednat buď o výkon diagnostický, kdy se gynekolog snaží odhalit příčinu potíží, nebo operační, který je zaměřený na léčbu již známého zdravotního problému. Hysteroskopie se nejčastějí provádí pro atypické krvácení, neplodnost, při podezřelém nálezu na ultrazvuku nebo kvůli odstranění myomů, polypů a odebrání vzorků tkáně, biopsii.

2Jak vyšetření probíhá?

 • Před vyšetřením je pacientka o zákroku pečlivě informována a podepisuje souhlas.
 • Hysteroskopie se ideálně provádí první týden po menstruaci, kdy je výstelka děložní dutiny nejnižší. V případě neodkladného výkonu se menstruační cyklus nezohledňuje.
 • Vyšetření trvá v rozmezí 15–30 minut, v případě operační hysteroskopie může být délka výkonu i dvojnásobná.
 • Vyšetření se běžně provádí v krátké celkové nebo lokální anestézii a pacientka je v jeho průběhu v gynekologické poloze, tedy leží na zádech s nohama v podpěrách.
 • Na začátku výkonu lékař vydezinfikuje oblast zevního genitálu a pochvu. Za pomoci gynekologických zrcadel  se zpřístupní děložní čípek, přes který lékař zavede hysteroskop (krátkou kovovou trubici s kamerou), pomocí kterého může podrobně zkontrolovat sliznici dělohy a odhalit případné patologické změny.
 • Aby byla děložní dutina co nejpřehlednější, je potřebné ji během výkonu částečně naplnit fyziologickým roztokem.
 • V průběhu hysteroskopie lze přes pochvu odebírat malé vzorky tkáně k dalšímu histologickém vyšetření či pomocí širšího operačního hysteroskopu přímo provádět menší operační zákroky.

3Jaké mohou nastat komplikace?

 • Jedná se o relativně krátký výkon a riziko komplikací je u hysteroskopie nízké. Nejčastěji se po operaci vyskytují bolesti v podbřišku či několik dní trvající slabší krvácení.
 • Ojediněle může dojít k rozvoji infekce nebo vzniku srůstu v děložní dutině.
 • Zcela výjimečně může dojít k poranění dělohy nebo okolních orgánů (močový měchýř, střevo, nervy) hysteroskopem spojené s větším krvácením a nutností operačního řešení.
 • Výjimečně mohou nastat komplikace spojené s anastézií, o kterých pacienta informuje anesteziolog.
 • Na všechny tyto stavy je ale školený personál dobře připravený.

4Kdy bude výsledek?

Výsledek vyšetření pacientovi řekne lékař po zákroku. V případě, že byla odebrána biopsie, je získaný materiál zaslán k histopatologickému vyšetření. Výsledky dostane Váš lékař elektronicky do 3 až 5 dnů.


5Jak se na vyšetření připravit?

 • Výkon se provádí v anestézii, proto je nutné jej absolvovat nalačno, tzn. od půlnoci nic nejíst, nepít a nekouřit.
 • Váš ošetřující lékař Vám vysvětlí jak upravit užívání léků, obzvláště léků na ředění krve, které si vyžadují včasné vysazení.

6Co nám vyšeření ukáže?

 • Hysteroskopie poskytuje lékaři přesný obraz stavu děložní sliznice. Pomocí hysteroskopu lze odhalit přítomnost různých polypů, myomů, vývojových abnormalit, ale i nádorových změn v oblasti děložní dutiny a kanálu děložního čípku. Velkou výhodou je možnost některé tyto stavy přímo při vyšetření endoskopicky vyřešit.
 • Správné určení diagnózy nádoru děložního těla či čípku se neobejde bez potvrzení pomocí biopsie, odběru malého kousku tkáně. Ten je následně odeslán k histopatologickému vyšetření, které mimo jiné specifikuje, o jaký konkrétní typ nádoru se jedná.
 • Tyto informace spolu s klinickým vyšetřením, zobrazovacími a laboratorními metodami pomohou lékařům určit ideální způsob léčby.

7Jak se chovat po vyšetření?

 • Zvýšená hygiena je po vyšetření nutná. Zvolte raději sprchování a po dobu asi 2 týdnů se nekoupejte. Stejně tak se vyhněte používání tamponů.
 • Abyste snížila riziko vzniku infekce, je potřebné se, dle typu výkonu, 2–3 týdny vyhnout pohlavnímu styku.
 • V den vyšetření nesmíte řídit motorové vozidlo či vykonávat činnosti vyžadující zvýšenou pozornost. Při výkonu Vám byly podány zklidňující léky, které můžou zhoršit Vaši schopnost soustředit se. Ideální je mít sebou doprovod.
 • Budete mít za sebou invazivní vyšetření. Je proto vhodné se alespoň po dobu 1 týdnu vyhnout fyzické zátěži, včetně zvedání těžkých břemen. Volte klidový režim.

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...