Vyšetření konečníku a řiti - rektoskopie a anoskopie

Vyšetření konečníku a řiti - rektoskopie a anoskopie

Vyšetření konečníku a řiti - rektoskopie a anoskopie

Rektoskopie a anoskopie jsou endoskopické metody zaměřené na vyšetření oblasti konečníku a řiti. Při vyšetření se používá rektoskop, tuhá dutá trubička s optickým systémem, která ukazuje lékaři obraz sliznice této části trávicího traktu. V případě nálezu podezřelé tkáně lze při vyšetření provést biopsii (nebolestivý odběr drobného kousku tkáně k histologickému vyšetření).

1Provádí se při podezření

 • na zhoubný nádor konečníku a řiti.

2Jak vyšetření probíhá?

 • Před vyšetřením je pacient o zákroku pečlivě informován a podepisuje souhlas.
 • Vyšetření trvá v rozmezí 5–10 minut a provádí se v tzv. genokubitální poloze, při níž je pacient v kleče opřený o lokty. Tato poloha může být pro pacienta nepříjemná, ale samotné vyšetření bývá nebolestivé, není potřeba se ho obávat. U pacientů se zhoršenou pohyblivostí lze provést vyšetření na levém boku.
 • Na úvod lékař zrakem zhodnotí okolí konečníku, poté následuje tzv. vyšetření per rectum, kdy lékař po nanesení gelu pro znecitlivění, vyšetří konečník prstem.
 • Samotná rektoskopie spočívá v opatrném zavedení rektoskopu, což je krátká kovová nebo plastová trubice. Na rozdíl od jiných endoskopickým metod je rigidní (neohebná) s průměrem asi 2 cm, a za pomoci optického systému zkontroluje sliznici konečníku a jeho případné patologie.
 • Pro lepší přehlednost se může střevo lehce roztáhnout pomocí přifouknutého vzduchu. V této části vyšetření může paciet pociťovat tlak v oblasti konečníku, či nutkání na stolici, tyto pocity spontánně odezní po vytažení rektoskopu.
 • Při podezření na přítomnost patologické tkáně lze cíleně odebrat vzorky, které se následně odešlou k histopatologickému vyšetření, nebo provádět drobné chirurgické zákroky např. odstranění polypu.

3Jaké mohou nastat komplikace?

 • Riziko komplikací je u tohoto typu endoskopického vyšetření nízké. Občas se může vyskytnout menší krvácení (obzvláště po odběru biopsie či snesení (odstranění) polypu). Toto krvácení lze však ošetřit endoskopicky.
 • Vážnější, ale mnohem vzácnější, komplikací je protržení stěny střeva endoskopem. Tato komplikace již vyžaduje operační řešení.
 • Na všechny tyto stavy je ale školený personál dobře připravený.

4Kdy bude výsledek?

Výsledek se dozvíte ihned po vyšetření. V případě, že byla odebrána biopsie, je materiál zaslán k histopatologickému vyšetření. Výsledky dostane Váš lékař elektronicky do 3-5 dnů.

 


5Jak se na vyšetření připravit?

 • Toto vyšetření si na rozdíl od kolonoskopie nevyžaduje tak dlouhou a náročnou přípravu. Lze jej provést i bez přípravy, dostačuje běžné ranní vyprázdnění.
 • Plánované vyšetření se většinou provádí po aplikaci 2 glycerínových čípků nebo za pomocí klyzmatu.

6Co nám vyšetření ukáže?

Rektoskopii a anoskopii pacient absolvuje nejčastěji z důvodu krvácení z konečníku. Na rozdíl od kolonoskopie se tyto metody používají v situacích, kdy se předpokládá problém lokalizovaný jenom v oblasti konečníku a řitním kanálu.  Tímto způsobem lze odhalit záněty, vnitřní hemoroidy, píštěle ale i nádory. Odebrání vzorků tkáně a jejích následné vyhodnocení v histopatologické laboratoři je nezbytně nutné pro potvrzení diagnózy nádorového onemocnění, ale i jeho specifikaci. V této oblasti je správné určení typu nádoru nesmírně důležité, neboť určuje, jakým směrem se bude léčba pacienta ubírat.


7Jak se chovat po vyšetření?

 • Pokud proběhlo vyšetření bez komplikací, nejsou potřebné žádná další dietní opatření.
 • Po provedení rektoskopie je vhodné se vyhnout velké fyzické zátěži a volit spíše klidový režim.

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...