Světový den Stop dekubitům v MOÚ nabídl poradenství v otázkách správného polohování, nutrice i péče o kůži

Světový den Stop dekubitům v MOÚ nabídl poradenství v otázkách správného polohování, nutrice i péče o kůži

Problematika proleženin je závažné téma, kterému je třeba věnovat dostatečnou pozornost. Právě proto se MOÚ již po 9. připojuje ke světovému dni Stop dekubitům, který upozorňuje na tuto problematiku a apeluje na důležitost preventivní péče. V letošním roce tento den připadá na 18. listopadu. V MOÚ Vám erudované sestry na dvou stanovištích představí správné způsoby polohování i možnosti pomůcek, antidekubitních matrací a kosmetických přípravků. Nutriční terapeutky doporučí jídla s vyšším obsahem bílkovin a nabídnou poradenství a ochutnávku sippingů. 

Proleženiny postihují až 20 % pacientů v evropských nemocnicích. Cílem aktivity Stop dekubitům je sdílení dobré praxe i praktická výměna zkušeností mezi odbornou a hlavně laickou veřejností, a to na národní i mezinárodní úrovni. Proleženiny zůstávají i pro současnou medicínu aktuálním problémem, neboť se špatně hojí a jsou vstupní bránou infekce do těla. Na léčbu proleženin vynakládají zdravotní systémy v Evropě téměř čtyři procenta ročního rozpočtu. Nejúčinnějším řešením této problematiky je ale jedině včasná preventivní péče.

Dekubity vznikají jako důsledek kombinace dlouhodobého působení tlaku a dalších rizikových faktorů (malnutrice, otoky, diabetici, užívání některých léků atd.) u osob se ztrátou hybnosti nebo citlivosti. Tvoří se nejčastěji v místech, kde se kostní výčnělky pokryté malou vrstvou tukové a svalové tkáně dotýkají podložky. Rizikovými místy jsou např. paty, sakrální oblast, kolena, kotníky, lokty, lopatky, výběžky obratlů na páteři, boky, týlní část hlavy atd. Proleženiny se tvoří velmi rychle, někdy i během několika desítek minut. Dlouhodobým působením tlaku dochází k poruše prokrvení dané oblasti a postižená tkáň začne odumírat. Často dochází ke vzniku otevřených ran, k sekundárním infekcím a projevům, které zhoršují kvalitu života člověka, ohrožují jeho život a prodlužují hospitalizaci.

MOÚ se problematikou proleženin zabývá dlouhodobě. Pracuje zde mezioborový Tým pro ošetřování nehojících se ran a dekubitů, který se zaměřuje na zavádění a rozvoj nových trendů v oblasti péče o nehojící se rány a dekubity do praxe, na předcházení vzniku dekubitů, ošetřování chronických ran a správné využívání dostupných antidekubitních matrací a polohovacích pomůcek pro ležící pacienty.

Záštitu nad světovým dnem Stop dekubitům každoročně zaštiťuje Evropský poradní panel pro otázky dekubitů (EPUAP). Do této osvětová akce se zapojují pečující osoby ze zdravotnických zařízení, ale i rodinní příslušníci nemocných ohrožených dekubity.

EPUAP (Evropský poradní panel pro otázky proleženin)
Organizace vznikla v prosinci 1996 v Londýně a spojuje zdravotníky a vědce s cílem vést a podporovat všechny evropské země v úsilí o prevenci a léčbu dekubitů, především podporou výzkumu, osvětou veřejnosti a ovlivněním politiky související s dekubity.

Stop dekubitům v MOÚ
 

Kdy?

 • 18. 11. 2021 8:30 – 12:30
   

Kde?

 • Švejdův pavilon, 2. patro (naproti centrální evidenci)
   

Jaký byl program?

 • doporučení pro prevenci proleženin,
 • nutriční poradenství,
 • informace o používání pomůcek na polohování a antidekubitních matrací,
 • informace o kosmetických přípravcích na kůži pro prevenci dekubitů,
 • ochutnávka nutričních suplementů neboli sippingů s obsahem bílkovin.

Autor článku: Mgr. Anna Svobodová, Centrum komunikace s veřejností

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...