V MOÚ stále platí opatření proti šíření onemocnění COVID-19: od 1. 9. 2020 povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorách, maximálně 1 zdravá osoba jako doprovod pouze v nezbytně nutných případech, dodržovat zvýšená hygienická opatření a dostatečný odstup od ostatních osob. Při vstupu je každému změřena teplota a kontrolováno nasazení roušky. Pacienti s horečkou a projevy infekce musí použít speciální vchod. Návštěvy jsou od 19. 9. 2020 zakázány.

Menu Menu
Zavřít menu Zavřít menu
 • CZ EN
  Kde nás najdete
 •  

  Světový den Stop dekubitům připomíná důležitost prevence proleženin

  Masarykův onkologický ustav se i letos připojuje k světovému dni Stop dekubitům. Zdravotníci i pečující rodinní příslušníci o nemocné si 19. listopadu společně připomínají důležitost preventivní péče. Proleženiny se týkají až 20 % pacientů v evropských nemocnicích. V České republice se sledování dekubitů stalo součástí ukazatelů kvality ošetřovatelské péče. Za nejúčinnější způsob řešení problematiky je považována včasná prevence.

  Touto problematikou se MOÚ zabývá dlouhodobě. Pracuje zde mezioborový Tým pro ošetřování nehojících se ran a dekubitů, který se zaměřuje na zavádění a rozvoj nových trendů v oblasti péče o nehojící se rány a dekubity do praxe, na předcházení vzniku dekubitů, ošetřování chronických ran a správné využívání dostupných antidekubitních matrací a polohovacích pomůcek pro ležící pacienty.

  I pro současnou pokrokovou medicínu jsou proleženiny vážným problémem, protože se špatně hojí a mohou být bránou vstupu infekce do těla. Na léčbu proleženin vynakládají zdravotní systémy v Evropě téměř čtyři procenta ročního rozpočtu.
  Stop dekubitům
  Evropský poradní panel pro otázky dekubitů každoročně zaštiťuje světový den Stop dekubitům, který letos připadá na 19. listopad 2020. Do této osvětová akce se zapojují pečující osoby ze zdravotnických zařízení, ale i rodinní příslušníci nemocných ohrožených dekubity.

  Posláním dne Stop dekubitům je šíření povědomí o prevenci i léčbě proleženin a prosezenin, sdílení dobré praxe i praktická výměna zkušeností mezi zdravotnickými pracovníky, odbornou a laickou veřejností na národní i mezinárodní úrovni.

  Galerie

  Stop dekubitům Stop dekubitům Stop dekubitům Stop dekubitům Stop dekubitům Stop dekubitům Stop dekubitům Stop dekubitům Stop dekubitům
   

  Děkujeme za Vaše hodnocení.
  Pokud jste na našem novém webu našli chybu, nebo Vám něco chybí, dejte nám, prosíme, pomocí tohoto formuláře vědět. Po opravě se Vám ozveme, uvedete-li svou e-mailovou adresu. Předem děkujeme za zpětnou vazbu.

  * Ochrana proti robotům
   

  Odkazy pro zaměstnance MOÚ

  Jít nahoru