Stop dekubitům v MOÚ již podesáté

Stop dekubitům v MOÚ již podesáté

Proleženiny postihují až 20 % pacientů v evropských nemocnicích. Na jejich léčbu vynakládají zdravotní systémy téměř čtyři procenta ročního rozpočtu. Problematika dekubitů tak zůstává aktuálním problémem i pro současnou moderní medicínu. Nejúčinnějším léčebným postupem v boji proti proleženinám je správná preventivní péče. Právě z toho důvodu vznikl světový den Stop dekubitům, jehož cílem je sdílení dobré praxe i výměna zkušeností mezi odbornou a laickou veřejností. MOÚ se k této osvětové kampani připojuje již podesáté.

V letošním roce tento den připadá na 15. listopadu. „Naše erudované zdravotní sestry představí správné způsoby polohování i možnosti pomůcek a antidekubitních matrací. Nutriční terapeutky pacientům i široké veřejnosti doporučí jídla s vyšším obsahem bílkovin a nabídnou i ochutnávky sippingů,“ popisuje náměstkyně pro nelékařské zdravotnické pracovníky Jana Kocourková.

 „Lidé se za námi mohou zastavit od 8:30 do 12:00 na stanovišti ve 2. patře Švejdova pavilonu, kde jim rádi ukážeme, jak pacienta, kterého trápí dekubity, správně polohovat, ale i jaké jsou možnosti využití kosmetických přípravků pro zlepšení jejich léčby,“ doplňuje vrchní sestra Kliniky komplexní onkologické péče Tatiana Ciprová.

Dekubity vznikají jako důsledek kombinace dlouhodobého působení tlaku a dalších rizikových faktorů (malnutrice, otoky, diabetici, užívání některých léků atd.) u osob se ztrátou hybnosti nebo citlivosti. Tvoří se nejčastěji v místech, kde se kostní výčnělky pokryté malou vrstvou tukové a svalové tkáně dotýkají podložky. „Rizikovými místy jsou např. paty, sakrální oblast, kolena, kotníky, lokty, lopatky, výběžky obratlů na páteři, boky, týlní část hlavy atd. Proleženiny se tvoří velmi rychle, někdy i během několika desítek minut,“ upozorňuje sestra Centra paliativní péče a vedoucí týmu pro ošetřování nehojících se ran a dekubitů MOÚ Blanka Lakomá. Dlouhodobým působením tlaku dochází k poruše prokrvení dané oblasti a postižená tkáň začne odumírat. Často dochází ke vzniku otevřených ran, k sekundárním infekcím a projevům, které zhoršují kvalitu života člověka, ohrožují jeho život a prodlužují hospitalizaci.

MOÚ se problematikou proleženin zabývá dlouhodobě. Pracuje zde mezioborový Tým pro ošetřování nehojících se ran a dekubitů, který se zaměřuje na zavádění a rozvoj nových trendů v oblasti péče o nehojící se rány a dekubity do praxe, na předcházení vzniku dekubitů, ošetřování chronických ran a správné využívání dostupných antidekubitních matrací a polohovacích pomůcek pro ležící pacienty.

Záštitu nad světovým dnem Stop dekubitům každoročně zaštiťuje Evropský poradní panel pro otázky dekubitů (EPUAP). Do této osvětová akce se zapojují pečující osoby ze zdravotnických zařízení, ale i rodinní příslušníci nemocných ohrožených dekubity.
 

EPUAP (Evropský poradní panel pro otázky proleženin)

Organizace vznikla v prosinci 1996 v Londýně a spojuje zdravotníky a vědce s cílem vést a podporovat všechny evropské země v úsilí o prevenci a léčbu dekubitů, především podporou výzkumu, osvětou veřejnosti a ovlivněním politiky související s dekubity.

Autor článku: Mgr. Anna Svobodová, tisková mluvčí, vedoucí Centra komunikace s veřejností MOÚ

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...