Screening karcinomu slinivky břišní - studie SCREPAN

Screening karcinomu slinivky břišní - studie SCREPAN

Screening karcinomu slinivky břišní - studie SCREPAN

1K čemu studie slouží?

Nádor slinivky břišní patří mezi onemocnění s nejhorší prognózou, která je dána hlavně počáteční bezpříznakovostí. Bohužel výskyt tohoto onemocnění v České republice stále stoupá. U určité části nemocných je možné, např. kvůli rodinné zátěži, onemocnění předvídat. Pravidelné sledování takových osob je předmětem studie SCREPAN: „Screening karcinomu pankreatu u osob s vysokým rizikem“.

Cílem této studie je pomocí pravidelných preventivních vyšetření v případě vzniku tohoto onemocnění jej diagnostikovat v počátečním stádiu, kdy je vyléčitelné včasným operačním výkonem. Preventivními vyšetřeními lze také zjistit přednádorové stavy, jejichž včasným zjištěním a léčebným zákrokem lze pak nádorovému bujení předejít.


2Pro koho je studie určena?

Studie se mohou účastnit osoby s chronickým onemocněním slinivky (např. s chronickým zánětem slinivky), osoby s dědičnou predispozicí k nádorovému onemocnění slinivky dle výsledků genetického vyšetření a dále osoby s pozitivní rodinnou anamnézou karcinomu slinivky bez prokázaného dědičného syndromu (nádor slinivky břišní u nejméně dvou příbuzných prvního nebo druhého stupně).

 

Kritéria pro zařazení do studie:

 

A - Osoby s chronickým onemocněním slinivky  (např. s chronickým zánětem slinivky)

 

•      věk nad 50 let

 

B - Osoby s dědičnou predispozicí k nádorovému onemocnění slinivky dle výsledků genetického vyšetření

 

•      potvrzený Peutz-Jeghersův syndrom: věk nad 35 let nebo o 10 let dříve, než byl diagnostikován karcinom slinivky u nejmladšího člena rodiny,

•      syndrom familiárního melanomu: věk nad 40 let nebo o 10 let dříve, než byl diagnostikován karcinom slinivky u nejmladšího člena rodiny,

•      potvrzená hereditární pankreatitida: věk nad 40 let nebo 20 let po 1. atace,

•      potvrzená diagnóza dědičného syndromu: Lynchův syndrom, familiární adenomatózní polypóza, Li-Fraumeniho syndrom, hereditární karcinom prsu a vaječníků (mutace BRCA1, BRCA2, PALB2, ATM) a současně alespoň jeden příbuzný s diagnózou karcinomu slinivky (příbuzný I. nebo II. stupně),

•      věk nad 50 let, resp. o 10 let dříve než došlo k onemocnění u nejmladší příbuzné osoby s nádorem slinivky – co nastane dříve.

 

C - Osoby s pozitivní rodinnou anamnézou karcinomu slinivky bez prokázaného dědičného syndromu

 

•      nejméně dva příbuzní s diagnózou karcinomu slinivky I. nebo II. stupně ve stejné linii,

•      věk 50 let nebo o 10 let dříve než nejmladší příbuzný s karcinomem slinivky.


3Jak se objednat k vyšetření do MOÚ?

Patříte-li do některé z uvedených skupin A–C a máte zájem o účast ve studii, kontaktujte nás na:

E [obfuscate_1_|111|105|93|109|94|109|90|93|37|108|107|96|102|96|111|106|88|56|100|104|116|37|91|113]

T +420 543 136 236

 


4Jak preventivní vyšetření probíhá?

Studie-screening-slinivka

Jak probíhají jednotlivá vyšetření:


5Jak se k nám dostanete?


Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...