Rozjíždí se projekt, který je historickým milníkem Masarykova onkologického ústavu, vzniknou dvě nové budovy

Rozjíždí se projekt, který je historickým milníkem Masarykova onkologického ústavu, vzniknou dvě nové budovy

Masarykův onkologický ústav (MOÚ) startuje projekt vzniku a rozvoje Centra onkologické prevence a infrastruktury pro inovativní a podpůrnou péči. Projekt přinese kromě jiného vybudování dvou nových budov v areálu nemocnice a je financován 826 mil. Kč z Národního plán obnovy a spolufinancován ze státního rozpočtu ve výši 173,46 mil. Kč.

„Na začátku listopadu jsme předali staveniště dodavateli první ze dvou staveb, které v rámci projektu vzniknou. Centrum inovativní a podpůrné péče vyroste na Vaňkově náměstí a naváže na stávající Švejdův pavilon. Nyní jsme v situaci, kdy omezené prostory brání dalšímu rozvoji služeb poskytovaných pacientům,“ vysvětluje ředitel a přední český onkolog Marek Svoboda.   

„Dostavba stávajícího objektu Švejdova pavilonu přinese nové prostorové kapacity pro Centrum prvního kontaktu, Centrum klinického hodnocení, Centrum podpůrné péče a Edukační centrum. To bude poskytovat vzdělávání pacientů a jejich blízkých, a to i za využití fyzických i virtuálních modelů. Takto koncipované edukační centrum v onkologii bude jediným svého druhu v ČR,“ vypočítává Svoboda.

Druhou novou budovou bude Centrum onkologické prevence, které vznikne na místě bývalé transfúzní stanice v ulici Tomešova. Vyšetřování zdravých osob se tak přesune do samostatných prostor, což současně zvýší bezpečnost péče o onkologicky nemocné.

„Prevence je klíčem pro snižování výskytu nádorů a k jejich včasnému záchytu, což znamená výrazně větší šanci na vyléčení. Onkologická prevence je budoucnost Masarykova onkologického ústavu,“ zdůrazňuje Svoboda.

Vybudování nového Centra onkologické prevence vytvoří podmínky pro posílení všech stávajících programů onkologické prevence, které jsou v MOÚ realizovány. Současně vzniknou kapacity pro nové programy primární a sekundární onkologické prevence a klinický výzkum v této oblasti.  Centrum bude vybaveno posluchárnami a zapojeno do pregraduálního i postgraduálního vzdělávání odborníků (zdravotníků, pedagogických pracovníků) i laické veřejnosti. Celá nová infrastruktura umožní zavést program podpůrné péče o onkologické přeživší (Cancer Survivorship Program) a přispěje ke zvyšování zdravotní gramotnosti pacientů a široké veřejnosti.

MOÚ je špičkovým onkologickým centrem, jediným v ČR s certifikací komplexního onkologického centra Organizace evropských onkologických ústavů (OECI). V regionu je největším centrem pro screening karcinomu prsu a kolorektálního karcinomu. Kromě toho zde probíhá testování nových preventivních programů jako například screeningu karcinomu plic, karcinomu slinivky břišní či karcinomu prostaty. V rámci ČR je MOÚ také největším centrem pro sledování osob s geneticky podmíněným vysokým rizikem vzniku malignit a pro program prevence určený široké veřejnosti, který dosahuje významného záchytu nádorových onemocnění.

Slavnostní zahájení stavby a poklepání základního kamene za účasti předsedy vlády ČR Petra Fialy, ministra zdravotnictví a dalších významných veřejných činitelů proběhne 15. ledna 2024 v 11:00 v Masarykově onkologickém ústavu. Tato událost představuje zásadní milník v historii našeho ústavu a ovlivní nejen město Brno, ale celý Jihomoravský kraj a přilehlé regiony.

Obrázek1

 „Vznik a rozvoj Centra onkologické prevence a infrastruktury pro inovativní a podpůrnou péči Masarykova onkologického ústavu“ je financován Evropskou unií z Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR.

4. 12. 2023

Autor článku: Centrum komunikace s veřejností

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...