Partnerství Brna s Lipskem rozšíří spolupráci mezi onkologickými centry

Partnerství Brna s Lipskem rozšíří spolupráci mezi onkologickými centry

Na Magistrátu města Brna dnes došlo k podpisu memoranda o spolupráci mezi Masarykovým onkologickým ústavem a University Cancer Center Leipzig. Prohloubení již několik let trvajících vztahů přichází v roce 50. výročí partnerství obou měst.

Účelem memoranda je podpora dalšího rozvoje preventivních a osvětových programů, diagnostiky a multidisciplinární léčby v obou zemích. Obě strany chtějí podpořit mezinárodní spolupráci při výzkumu rakoviny a také rozšířit rozsah akademických výměn. Za Masarykův onkologický ústav memorandum podepsal jeho ředitel prof. Marek Svoboda, který vysvětluje: "Dnešní podepsání memoranda vnímám jako další posun v několikaleté vzájemné spolupráci. Věřím, že přinese intenzivnější podporu a zlepšování výzkumu rakoviny a klinických studií obecně. Tam, kde to bude vhodné, zaměříme se společně také na partnerské osvětové aktivity.“ Za německou stranu prof. Florian Lordick, který je hostem Brněnských onkologických dnů, které nyní probíhají a Masarykův onkologický ústav je organizuje, uvádí: „Máme kde navazovat a těším se na další odbornou výměnu a sdílení informací, znalostí a technologií. Obě naše špičková onkologická centra si mají co nabídnout.“ 

U podpisu nechyběla ani zastupitelka města Brna dr. Dagmar Seidlová, která doplňuje: „Za město Brno jsme hrdí, že máme tak výjimečnou instituci, jakou je Masarykův onkologický ústav. Propojení s Univerzitním onkologickým centrem v Lipsku vnímám v kontextu partnerství měst jako logický krok, který může přinést významné výsledky na poli výzkumu.“ 

3. 11. 2023

Autor článku: Centrum komunikace s veřejností

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...