zpět na kontakty

Ing. Radek Vach, MBA

T +420 543 13 4200

T +420 543 13 4264

E [obfuscate_1_|117|88|98|101|61|108|102|116|43|96|121]

  • Odbor hospodářsko-technických služeb

    Náměstek Odboru hospodářsko-technických služeb

Od září 2018 zastává v MOÚ funkci náměstka pro hospodářsko-technické služby. Je absolventem stavební fakulty Vysokého učení technického, obor konstrukce a dopravní stavby. V roce 1988 získal na této fakultě titul inženýr. V současné době si prohlubuje manažerské dovednosti ve studijním programu s cílem získat titul MBA.

Klade důraz na kvalitu poskytovaných služeb, přijímá názory a připomínky ostatních, podporuje týmového ducha prostřednictvím spolupráce a důvěry, podporuje podřízené zaměstnance v samostatném rozhodování. Prokazuje flexibilitu, přizpůsobuje se měnícím se prioritám – plán, který se nedá změnit, je špatný plán.

V zimních měsících rád sjíždí na lyžích ze zasněžených vrcholků hor, přes léto se věnuje cyklistice. Má za sebou několik desítek úspěšných ponorů v různých mořích a oceánech.

Loading...