MOÚ se účastní projektu „ Comprehensive Cancer Infrastructure for Europe”

MOÚ se účastní projektu „ Comprehensive Cancer Infrastructure for Europe”

CCI4EU_lista

Tento projekt je další z řady projektů financovaných z programu Horizont Evropa, jehož je MOÚ součástí. Projekt CCI4EU úspěšně vzešel z výzvy Mise Rakovina (HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-02) a má za cíl během následujících 36 měsíců přispět k lepší organizaci a zajištění komplexní onkologické péče napříč EU. Hlavním cílem projektu CCI4EU je rozvíjet stávající nebo budoucí komplexní sítě onkologických center v zemích EU. A jakým způsobem toho má být dosaženo? Projekt významně podpoří komplexní onkologická centra v posilování jejich výzkumných kapacit a inovačního potencionálu, zejména v oblasti digitální transformace. Projekt tak svým dílem napomůže k naplňování Evropského plánu boje proti rakovině a konceptu Mise Rakovina (tzn. 90 % pacientů s rakovinou do roku 2030 léčeno v komplexních onkologických centrech).

Projekt “CCI4EU” byl zahájen konáním kick-off meetingu v Miláně ve dnech 23 - 24 května 2023. Projektu CCI4EU se účastní 55 partnerů z 27 členských zemí EU a 4 asociovaných zemí, rozpočet se pohybuje kolem hranice €10 mio, hlavním koordinátorem projektu je OECI (Organisation of European Cancer Institutes). Na začátku setkání zazněla prezentace týkající se synergie s ostatními celoevropskými aktivitami a s projekty UNCAN, ECHOS, JANE, CraNE. Hlavním bodem dvoudenního jednání byla prezentace jednotlivých aktivit, které budou partneři v průběhu projektu CCI4EU řešit.

Web projektucci4eu.eu

Více informací o projektu:  

https://cordis.europa.eu/programme/id/HORIZON_HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-02

https://www.oeci.eu/ProjectDetails.aspx?id=14

Autor článku: doc. MUDr. Tomáš Kazda Ph.D., Ing. Iva Mládenková Ph.D

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...