MOÚ podepsal memorandum o spolupráci s Národným onkologickým ústavem v Bratislavě

MOÚ podepsal memorandum o spolupráci s Národným onkologickým ústavem v Bratislavě

Masarykův onkologický ústav v Brně (MOÚ) a Národný onkologický ústav v Bratislavě (NOU) se dohodly na vzájemné spolupráci. Při příležitosti návštěvy zástupců vedení MOÚ v Národném onkologickém ústavu Bratislava, podepsali ředitelé obou institucí memorandum. Díky němu se propojí dva specializacované ústavy, které poskytují komplexní celonárodní zdravotní péči onkologickým pacientům, aktivně se podílejí na vědecko-výzkumné činnosti a také zajišťují vzdělávání zdravotnických pracovníků.

 

„Vzájemné sdílení zkušeností, úspěchů a poznatků je to nejcennější, co mohou ústavy sdílet. Současně jsme velice rádi, že se můžeme vzájemně inspirovat a společně posouvat klinickou i vědeckou praxi na ještě vyšší úroveň,“ uvedl ředitel MOÚ prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

 

„Sme podobné inštitúcie, s podobným zameraním, rozsahom a veľkosťou, navyše geograficky veľmi blízke. Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu a veríme, že ak sa spojí odbornosť, schopnosti a zručnosti našich špičkových tímov špecialistov ale i vedeckých pracovníkov, zvýši sa synergický efekt v poskytovaní zdravotnej starostlivosti na najvyššej úrovni, z čoho budú profitovať najmä naši pacienti“, vyjadril sa generálny riaditeľ NOÚ Ing. Tomáš Alscher, MPH.

 

„Dohodli sme sa, že zintenzívnime komunikáciu na úrovni kliník a oddelení. Vďaka Memorandu o spolupráci budú môcť naši odborníci zdieľať informácie, poznatky a skúsenosti v oblastiach bezprostredne súvisiacich s liečbou, čo im umožní lepšie riešiť aj tie najzávažnejšie a najkomplikovanejšie prípady. Ak budú naše špecializované zariadenia prepojené, vzájomne nás to môže posunúť dopredu“, zdôraznil medicínsky riaditeľ NOÚ prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.

 

Po slavnostním aktu podepsání Memoranda o spolupráci na půdě NOÚ, se uskutečnila prohlídka pracovišť.

 

Memorandum o spolupráci zahrnuje následující oblasti:

 • Sdílení zkušeností při poskytování zdravotní péče,
 • sdílení praktických zkušeností a nových poznatků,
 • směnné pobyty v rámci postgraduálního vzdělávání lékařů, sester a jiných zdravotnických pracovníků,
 • komunikační školení zaměstnanců,
 • vědecko-výzkumnou činnost a využití jejich výsledků v praxi.

 

Účastníci setkání:

 • prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., ředitel MOÚ
 • doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA, zástupce ředitele MOU, náměstek pro léčebně preventivní péči MOÚ
 • PhDr. Jana Kocourková, MBA, náměstkyně pro nelékařské zdravotnické pracovníky, MOÚ
 • MUDr. Jiří Šedo, Ph.D., náměstek pro strategie, komunikaci a vzdělávání, MOÚ
 • prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., poradce ředitele pro legislativu a inovace, MOÚ
 • Ing. Tomáš Alscher, MPH, generální ředitel NOÚ
 • prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc., medicínský ředitel NOÚ
 • prof. MUDr. Michal Mego, DrSc., přednosta II. Onkologické kliniky, LF UK, NOÚ
 • PhDr. Kateřina Zanchetta, vedoucí odboru ošetřovatelství, NOÚ
 • MUDr. Mária Rečková, PhD., ředitelka Národního onkologického institutu, NOÚ

 

Národní onkologický ústav (www.nou.sk) je specializovaná nemocnice zaměřená na poskytování komplexní zdravotní onkologické péče v České republice v rozsahu specializované ambulantní zdravotní péče, specializované ústavní zdravotní péče, společných vyšetřovacích a léčebných složek a intenzivní zdravotní péče v příslušných medicínských oborech. NOU se podílí na vědecko- výzkumné činnosti, pregraduální i postgraduální výuce lékařů a zdravotníků. Slouží jako metodické a koordinační centrum onkologické péče v České republice. V NOU byl zřízen Národní onkologický institut (NOI) s cílem poskytovat klinicko-výzkumnou, akademickou a vzdělávací platformu pro spolupráci při zajišťování aktivit napomáhajících naplňování úkolů Národního onkologického programu České republiky.

Autor článku: Mgr. Anna Svobodová, Centrum komunikace s veřejností MOÚ, Mgr. Patrícia Kubicová, Špecialistka pre styk s veřejnosťou NOÚ, fotografie: Richard Dömöš, archív NOÚ

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...