Mobilní aplikace MOU Mindcare zvítězila v soutěži Czech DIGI@MED Award

Mobilní aplikace MOU Mindcare zvítězila v soutěži Czech DIGI@MED Award

Duševní zdraví pacientů je nepostradatelnou součástí úspěšné léčby. Výzkumníci z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Masarykova onkologického ústavu (MOÚ) právě proto vyvinuli mobilní aplikaci MOÚ Mind Care. Pomocí moderních technologií mají pacienti MOÚ možnost duševní podpory v průběhu náročné léčby i po jejím skončení. Aplikace byla spuštěna v květnu letošního roku a vznikla za významné finanční a technické podpory společnosti Merck Sharp & Dohme s.r.o. (MSD). Aktuálně MOÚ Mind Care využívá již více než 150 pacientů. Její benefity ocenila také odborná porota Czech DIGI@MED Award, která ji zvolila vítězem v kategorii existující projekt. MOÚ v soutěži uspěl již podruhé, v minulém ročníku odborná porota ocenila unikátní projekt mobilní aplikace MOU MEDDI.

Pacientům se může často zdát, že se jejich život zastavil. Pozitivní aktivity odkládají na dobu neurčitou, například až po léčbě, po kontrolním vyšetření nebo po návštěvě lékaře. V tak rychlém běhu událostí si mnoho lidí ani nevšimne, že zapomíná na své duševní zdraví,“ vysvětluje vedoucí projektu docent Miroslav Světlák. U některých pacientů však může být komplikované zlepšit jejich psychické rozpoložení v nemocničním prostředí. Mobilní aplikace proto nabízí takové možnosti, díky nimž může pacient psychologický trénink absolvovat v klidu ze svého domova nebo kdekoli na cestách, ale klidně i v čekárně. Potřebuje pouze chytrý telefon.

V současné době je aplikace k dispozici pacientům Masarykova onkologického ústavu, nicméně v budoucnu by měla sloužit jako zdravotnický prostředek, který bude moci předepsat lékař jakémukoliv pacientovi, u něhož by mohla mít podpora duševního zdraví v této formě prospěšná,“ doplňuje Miroslav Světlák, který je klinický psycholog a zároveň přednosta Ústavu psychologie a psychosomatiky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.
 

MOÚ Mind Care
Cílem je pacienty provést uceleným programem, podpořit jejich duševní zdraví. Aplikace využívá formy videí, vedených praktických cvičení, úkolů apod. Aplikace sbírá zkušenosti pacientů a na jejich základě dochází k jejímu neustálému vylepšování.

V aplikaci se pacient může setkat se třemi programy duševní podpory. Jedním z nich je tzv. Mindfulness (Mindfulness Based Cognitive Therapy for Cancer – MBCT-Ca) pracuje s uvědomováním si přítomného okamžiku tady a teď. (příkladem takového cvičení může být tzv. „Body scan“, při kterém jsou vnímány jednotlivé části našeho těla s laskavostí, tak, jak jsou). Druhým typem programu je Pozitivní psychologie, která rozvíjí schopnost uvědomit si světlé stránky života a využívat zdroje duševní pohody. Autogenní trénink je relaxační metoda, která při pravidelném provádění snižuje úroveň napětí a neklidu.

Pacienti MOÚ, kteří mají o aplikaci zájem, se mohou informovat u svého ošetřujícího lékaře nebo mohou navštívit přímo koordinátorky projektu a následně jsou tak zařazeni do probíhající klinické studie využívající tento program. Více informací je k dispozici také ne webu www.mou-mindcare.cz.

 

Czech DIGI@MED
Cenu Czech DIGI@MED Award každoročně uděluje společnost Roche Česká republika autorům, kteří vytvořili v uplynulém roce inovativní digitální a mobilní řešení v oblasti péče o zdraví. Projekty pomáhají optimalizovat procesy ve zdravotnictví nebo přicházejí s unikátní inovací. Cena byla založena v zájmu podpory digitalizace zdravotnictví a inovátorských nápadů v oblasti medicíny a farmacie, tak aby pomáhala lékařům, zdravotníkům a především pacientům. V letošním roce bylo ocenění uděleno v kategoriích Nápad, Existující řešení a DATA. MOÚ Mindcare zvítězila v kategorii Existující řešení, kde byla konkurence projektů největší.
 

MOÚ v soutěži uspěl již v roce 2021 ve stejné kategorii s projektem unikátní mobilní aplikace MOU MEDDI, která umožňuje chytrou komunikaci pacientů MOÚ s lékaři a dalšími zdravotníky.
Ocenění v soutěži Czech DIGI@MED Award zvyšuje prestiž projektů a stává se důležitou motivací k cílenému a smysluplnému vývoji. Nejen, že zajistí vítězům publicitu a pozornost odborníků i široké veřejnosti, ale zároveň může poskytnout významnou pomoc v jejich financování. Většina projektů je financována z vlastních zdrojů autorů, popřípadě z grantů nemocnic. Umístění na předních příčkách Czech DIGI@MED Award pomáhá ve zviditelnění a je velkým benefitem při hledání partnerů pro další rozvoj. Více o soutěži na https://digimedaward.cz/historie/

Autor článku: Mgr. Anna Svobodová, tisková mluvčí, vedoucí Centra komunikace s veřejností MOÚ, Oddělení pro komunikaci a vnější vztahy LF MU

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...