Komplikace s parkováním v okolí MOÚ: pacienty a zaměstnance čekají 3 roky ztíženého parkování

Komplikace s parkováním v okolí MOÚ: pacienty a zaměstnance čekají 3 roky ztíženého parkování

Za posledních 25 let vzrostl počet ošetřených pacientů Masarykova onkologického ústavu o 200 %. Výrazně se zvýšilo i množství aut, které v lokalitě MOÚ parkuje, a která přitom nepatří ani pacientům ani zaměstnancům ústavu. Podle kvalifikovaných odhadů již v současnosti chybí v okolí MOÚ minimálně 300 – 350 parkovacích míst. Bohužel, situace se v od 1. 6. 2023 na dobu téměř tří let výrazně zhorší. Ubyde až třetina parkovacích míst.

„Od 1. 6. 2023 budou zrušeny odstavné a parkovací plochy v souvislosti s úpravou nadzemní části historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, což představuje 83 parkovacích míst. Začátkem roku 2024 se počet parkovacích míst zmenší o dalších 42 stání, a to v souvislosti se zahájením dostavby Švejdova pavilonu u Vaňkova náměstí. Celkem ubyde až 125 parkovacích míst ze stávajících 356,“ upřesňuje Ing. Radek Vach, náměstek pro hospodářsko-technické služby Masarykova onkologického ústavu. 

MOÚ proto od 1. 6. 2023 postupně zavede následující opatření, aby nedocházelo ke kolapsu dopravy na komunikacích v areálu ústavu a ulici Tvrdého.

  1. Budou zřízeny dvě zóny pro možnost rychlého vystoupení a nastoupení chodících pacientů (tzv. Kiss+Ride). První bude přístupná z ulice Žlutý kopec a umístěna před vchodem do Masarykova pavilonu. Druhá, přístupná od zadní brány ústavu, se bude nacházet před vchodem do budovy Fotonového centra (ozařoven) a bude sloužit zejména pro pacienty docházející na ozařování. Na těchto místech nebude možné parkovat. Pacienti zde mohou pouze vystoupit nebo nastoupit a jejich příbuzní musí s vozem bezprostředně odjet a najít si parkovací místo na funkčních parkovištích nebo v přilehlých ulicích. 
  2. Sanitky a osobní vozy s imobilními pacienty budou moci parkovat před bočním vstupem do Švejdova pavilonu (ambulantní pacienti) nebo u zadního vchodu do Masarykova pavilonu, který je přístupný od zadní brány areálu. U těchto vchodů budou k dispozici transportní sedačky a lehátka pro přeložení pacientů a jejich transport na patřičné oddělení/ambulanci.  Kromě toho, v areálu zůstává i několik parkovacích míst pro invalidy.
  3. Sanitky budou moci parkovat pouze na dvou vyhrazených parkovištích. Jedno je umístěno mezi Bakešovým a Švejdovým pavilonem. Druhé u Fotonového centra (ozařoven). Sanitky nesmí parkovat na zónách pro možnost rychlého vystoupení a nastoupení pacientů (K+R).
  4. Ulice Žlutý kopec bude z jedné strany uzavřena pro parkování, aby byla průjezdná v obou směrech. Auta, která to poruší, budou odtažena.
  5. Během měsíce srpna bude parkoviště před Bakešovým pavilonem opatřeno závorou a zpoplatněno pro parkování.

Od roku 2026 se situace opět zlepší. Výstavbou dvou nových budov (Centra onkologické prevence na místě bývalé transfúzní stanice a dostavby Švejdova pavilonu na Vaňkově náměstí) se počet parkovacích míst zvýší z 231 na 468. Další pomoc s řešením komplikované situace s parkováním v této lokalitě nabídlo město Brno, které na pozemcích města a MOÚ vybuduje parkovací dům o kapacitě přibližně 220 parkovacích míst. To pomůže pacientům, místním i návštěvníkům této části Brna a zpamátněných vodojemů. Za tímto účelem již bylo podepsáno s městem memorandum a obě strany věří, že výstavba začne do 3-5 let. „Minimálně do roku 2026 však bude potřeba velké trpělivosti a ohleduplnosti jak pacientů a jejich příbuzných, tak i místních obyvatel, a o to je za ústav prosím,“ dodává ředitel MOÚ, prof. Marek Svoboda.

Plánek ke stažení:

25. 5. 2023

Autor článku: Centrum komunikace s veřejností

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...