Endoskopické vyšetření jícnu a žaludku - gastroskopie

Endoskopické vyšetření jícnu a žaludku - gastroskopie

Endoskopické vyšetření jícnu a žaludku - gastroskopie

Gastroskopie představuje endoskopické vyšetření, při němž se pomocí tenkého ohebného přístroje (gastroskopu) vyšetřuje horní část trávicího traktu. Lékaři poskytuje přímý pohled do jícnu, žaludku a dvanácterníku. Gastroskopie není pouze diagnostickou metodou. Velkou výhodou tohoto vyšetření je i možnost provádět během vyšetření různé léčebné zákroky, jako je odstraňování polypů, rozšiřování zúžených úseků apod. K prohlédnutí hlubších vrstev stěny trávicí trubice může lékař využít endoskopickou sonografii (tzv. EUS).

 

2Jak vyšetření probíhá?

 • Vyšetření trvá přibližně 5–10 minut, pacient je většinou v poloze na levém boku s hlavou v mírném předklonu.
 • Na přání pacienta lze před vyšetřením aplikovat do dutiny ústní lokální znecitlivění (anestetikum) ke snížení dávivého reflexu. Pacientovi se pak mezi zuby či dásně vloží plastový kroužek k ochraně zubů.
 • Endoskop se zavádí ústy. Následně je pacient vyzván, aby polkl, čímž usnadní zavedení endoskopu do jícnu. V průběhu vyšetření pacient již nepolyká, sliny nechává volně vytékat.
 • Poté lékař pečlivě prohlédne postupně sliznici jícnu, žaludku i dvanácterníku.
 • Pokud má lékař podezření na patologii, je možné rovnou provést biopsii, tzn. pomocí endoskopických kleští odebrat malé vzorky sliznice, které se odesílají do laboratoře k vyhodnocení. 
 • V průběhu vyšetření lze provádět i terapeutické výkony (pomocí kličky odstraňovat polypy, ošetřit krvácení, zprůchodnit či rozšířit zúžený úsek trávicí trubice).
 • Pro pacienta může být vyšetření nepříjemné, nebývá ale bolestivé. Pacient může cítit tlak v krku či břiše, pomáhá pomalé hluboké dýchání. 
 • Na přání pacienta lze zákrok provést v analgosedaci.

3Jaké mohou nastat komplikace?

 • Jedná se o vyšetření invazivní, proto komplikace nelze zcela vyloučit. U diagnostické gastroskopie jsou však zcela výjimečné. U terapeutických zákroků se může objevit krvácení, většinou se jedná o mírné, léky řešitelné krvácení. Krvácení se vyskytuje častěji u pacientů s poruchou srážlivosti krve. 
 • Velmi vzácnou komplikací je perforace (protržení) stěny trávicí trubice. Riziko je vyšší u odstraňování větších polypů či odběrů biopsie. Tato komplikace si vyžaduje operační řešení.
 • Po podání léků se může objevit alergická reakce.
 • Na všechny tyto stavy je ale školený personál dobře připravený.

4Kdy bude výsledek?

Výsledek vyšetření Vám sdělí lékař ihned po vyšetření. V případě odebrání vzorku k biopsii jsou výsledky zaslány Vašemu lékaři během 3 až 5 pracovních dnů. 

 


5Jak se na vyšetření připravit?

 • Pro dostatečnou přehlednost při vyšetření je důležité lačnění. Pacient nesmí 8 hodin před gastroskopií nic jíst ani pít. V případě nutnosti je možné se napít malého množství čisté vody. 
 • Užití léků je potřebné odložit až po vyšetření. Konkrétní úpravu medikace, hlavně léků na ředění krve či inzulinu, s pacientem probere lékař, který ho na vyšetření posílá.  
 • Pokud pacient používá protézu, je potřebné ji před vyšetřením vyjmout. 

6Co nám vyšetření ukáže?

 • Gastroskopie je ve své podstatě nenahraditelnou diagnostickou metodou. Lékař díky ní může zhodnotit skutečný stav sliznice trávicího traktu, může rozpoznat přítomnost defektů, polypů či nádorů, stejně tak i zhodnotit zúžení či neprůchodnost určitého úseku trávicí trubice. Odběr biopsie je klíčový k potvrzení nádorových změn a určení typu nádoru.
 • Endoskopická sonografie nám poskytuje informace o rozsahu nádoru, o tom jak hluboce do stěny trávicí trubice nádor zasahuje, zda se rozšířil i do okolních orgánů, a zda jsou zvětšené okolní lymfatické uzliny. Endoskopická sonografie je také vhodná k rozpoznání tzv. podslizničních nádorů, které standardní gastroskop neodhalí. 
 • Tyto informace jsou nepostradatelné pro volbu vhodné léčebné metody.

7Jak se chovat po vyšetření?

 • Po použití znecitlivujících léků v oblasti krku hrozí vdechnutí jídla. Je proto potřebné ještě 2 hodiny po výkonu nic nejíst a nepít.
 • Pokud byly při vyšetření použity zklidňující léky, nesmíte alespoň 24 hodin řídit motorové vozidlo či vykonávat činnosti vyžadující zvýšenou pozornost. Ideální je mít sebou doprovod.

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...