„Česká onkologie má Evropě co nabídnout,“ říká ředitel MOÚ prof. Marek Svoboda

„Česká onkologie má Evropě co nabídnout,“ říká ředitel MOÚ prof. Marek Svoboda

MOÚ se aktivně zapojil do příprav a realizace odborných akcí pořádaných v rámci českého předsednictví v Radě Evropské unie. Výsledky v oblasti onkologie na tiskové konferenci Ministerstva zdravotnictví ČR shrnul ředitel MOÚ prof. Svoboda.
 

Ve druhé polovině loňského roku patřilo předsednictví v Radě EU České republice. Ministerstvo zdravotnictví ČR se zaměřilo na několik hlavních priorit, mezi nimi byla také podpora onkologie a onkologické prevence.

„Zařazení onkologické problematiky do priorit českého předsednictví bylo logické, a to zejména ze tří důvodů: 1. EU vyhlásila a realizuje Evropský plán boje proti rakovině, 2. Česká republika dokáže v této oblasti nabídnout řadu dobrých příkladů ostatním členským státům, 3. v průběhu českého předsednictví mělo být dokončeno důležité stanovisko Rady k preventivním onkologickým vyšetřením, tzv. screeningům,“ uvádí prof. Svoboda.

Na začátku českého předsednictví se v Brně uskutečnila dvoudenní mezinárodní expertní konference, na které odborníci z členských zemí, představitelé Evropské komise a zástupci pacientských organizací diskutovali různé způsoby organizace onkologické péče a sběru dat do onkologických registrů v zemích EU, a dále návrhy na posílení onkologické prevence o nové screeningové programy pro nádory plic, prostaty a žaludku.

„Již dnes jsou v ČR tři čtvrtiny onkologických pacientů diagnostikovaných a léčených v rámci sítě komplexních onkologických center (KOC), máme zavedeny plošné screeningové programy pro nádory prsu, tlustého střeva a děložního čípku a zahájili jsme zkušební program pro časný záchyt nádorů plic. Naše zkušenosti tak byly pro jiné státy inspirující,“ dodává prof. Svoboda.

Výstupem konference byl dokument obsahující konkrétní výzvy vůči třem důležitým tématům Evropského plánu boje proti rakovině, a to: vytvoření sítě komplexní onkologické infrastruktury napříč EU, onkologickým registrům v době budování Evropského prostoru pro zdravotní data a k rozvoji screeningových programů. Dokument převzaly ostatní členské státy EU a byl projednán i na neformálním setkání ministrů zdravotnictví zemí EU, které se uskutečnilo na podzim v Praze. Současně bylo intenzivně pracováno na připomínkování a finalizaci nového Doporučení Rady EU k preventivním screeningovým programům, které bylo odsouhlaseno na dalším jednání ministrů zdravotnictví v prosinci a čeká na uvedení do praxe (Council updates its recommendation to screen for cancer - Consilium (europa.eu). Na jeho základě Česká republika připraví v roce 2023 nový preventivní program pro screening karcinomu prostaty, jehož realizace by mohla začít v roce 2024. „Byla by tak mezi prvními zeměmi v EU, které tento preventivní program, jenž probíhá-li organizovaně, může snížit úmrtnost na nádory prostaty o cca 25 %, zavede,“ dodává prof. Svoboda. 

V polovině října se při příležitosti největší onkologické konference v ČR – Brněnských onkologických dnů, uskutečnily další doprovodné odborné akce pod záštitou českého předsednictví, tentokrát věnované možnostem precizní medicíny v dětské onkologii, zapojení pacientů do spolurozhodování o postupu léčby a péči o pacienty po úspěšném ukončení onkologické léčby. Tyto akce byly pořádány ve spolupráci s Dětskou onkologickou klinikou FN Brno a opět se jich aktivně zúčastnila řada zahraničních hostů, včetně prezidenta Evropské koalice onkologických pacientů, pana Francesca De Lorenzo. Výstupem pro české pacienty jsou dvě iniciativy, pro dosažení stejných práv v oblasti finančních služeb a pojišťovnictví a pro zlepšení podmínek při návratu do zaměstnání.  

„České předsednictví tak v oblasti onkologie dokázalo úspěšně navázat na předcházející francouzské předsednictví a přineslo nové příležitosti pro spolupráci mezi našimi a zahraničními odborníky,“ uzavírá prof. Svoboda.

Autor článku: Mgr. Anna Svobodová, tisková mluvčí, vedoucí Centra komunikace s veřejností MOÚ, prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., ředitel MOÚ

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...