Česká onkologická společnost si do svého čela zvolila brněnského onkologa Igora Kisse

Výbor České onkologické společnosti po 4 letech vystřídal své vedení. Nově do jeho čela v minulém týdnu usedl doc. MUDr. Igor Kiss, PhD, který tak opět přivedl vedení výboru do Brna, stejně jako jeho předchůdce prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., který vedl výbor v letech 2008 – 2014.

Česká onkologická společnost (ČOS) je dobrovolné nezávislé sdružení lékařů, farmaceutů a dalších odborníků v oboru onkologie a souvisejících službách. ČOS se zaměřuje na šíření vědecky podložených poznatků v onkologii a souvisejících oborech a snaží se je uplatňovat v poskytované onkologické péči. Důraz klade také na prevenci nádorových onemocnění. Výbor ČOS je volen na období 4 let, a to všemi členy společnosti.

Docent Kiss si ve své nové funkci klade za cíl zejména zajištění úhrady inovativních léčiv v čase co nejkratším po registraci v plné šíři, stejně tak jak je tomu jinde v EU a to bez finančních limitů pro jednotlivá pracoviště. Mezi další oblasti, na které se chce jako předseda zaměřit je decentralizace podávání centrové léčby a umožnění jejího podávání v regionálních onkologických centrech, příprava společného profilu absolventa a jasná definice jeho kompetencí spolu s vedením lékařských fakult, spolupráce s regionálními poskytovateli zdravotní péče, plátci a posílení role výboru při klíčových jednáních v oblasti českého zdravotnictví v onkologii.

Docent MUDr. Igor Kiss, PhD začal svou kariéru jako lékař na Interní hematoonkologické klinice ve Fakultní nemocnici Brno. Jako vědecký pracovník působil rok na University of Kansas v USA. V roce 1993 se vrátil do Fakultní nemocnice Brno, kde pracoval na Interní hematoonkologické klinice. Postupně se stal primářem Oddělení onkologie. V roce 2009 přešel do Masarykova onkologického ústavu, kde dnes zastává funkci přednosty největší onkologické kliniky v Česku a zároveň působí jako náměstek ředitele pro léčebně preventivní péči a statutárního zástupce ředitele.

Docent Kiss je autorem nebo spoluautorem více než 75 odborných publikací s impakt faktorem. Zároveň se angažuje jako řešitel několika projektů Agentury zdravotnického výzkumu a je hlavním řešitelem klinické studie RASMIR. Kromě svého odborného působení v těchto funkcích uplatňuje také manažerské zkušenosti, které využívá při jednáních s plátci, vyjednáváních o podmínkách úhrady ze strany Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) a vedení některých nelékařských pracovišť.

 

doc. Kiss

26. 6. 2023

Autor článku: Centrum komunikace s veřejností

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...