Brněnské onkologické dny a Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky nabídnou v letošním roce několik novinek

Brněnské onkologické dny a Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky nabídnou v letošním roce několik novinek

MOÚ pořádá ve dnech 12 – 15. října 45. ročník Brněnských onkologických dnů a 35. ročník Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Novinkou odborné konference bude kromě hybridní formy také pacientský předprogram a místo konání v centru Brna v Hotelu Passage.

Brněnské onkologické dny a Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky si díky své dlouholeté existenci tradici vybudovaly značnou přízeň odborných účastníků, která z nich učinila největší celostátní odbornou akci zahrnující všechny profese zabývající se onkologickou problematikou. Loňský rok a s ním spojené epidemiologické restrikce způsobené v důsledku pandemie COVID-19 neumožnily zrealizovat konferenci v prezenční formě.  Konference musela být přesunuta do online prostoru. Letošní ročník bude realizován již v prezenční formě.

„I přes nestálou epidemiologickou situaci v průběhu roku jsme od počátku usilovali o to, aby se nám podařilo 45. Brněnské onkologické dny a 35. Konferenci pro nelékařské zdravotnické pracovníky uskutečnit alespoň z části prezenčně, ale byli jsme připraveni reagovat flexibilně na jakýkoliv vývoj situace. Právě proto jsme zajistily plnohodnotný on-line přenos konference, který umožní sledovat program i těm, kteří se nemohou z jakéhokoliv důvodu účastnit fyzicky, vysvětluje předseda organizačního výboru Jiří Šedo.

Odborný program bude po konferenci současně zpracován jako záznam, který bude po jejím skončení přístupný registrovaným účastníkům v archivu na stránkách www.onkologickedny.cz.

Brněnské onkologické dny se letos uskuteční v prostorách Hotelu Passage na Lidické ulici v Brně. „Věříme, že moderní zázemí tohoto konferenčního centra nabídne jak příjemné prostředí pro prezenční účastníky, tak i velice dobré zázemí právě pro kvalitní online přenos, na který klademe velký důraz,“ doplňuje Jiří Šedo.

Novinkou letošní konference bude tzv. pacientský předprogram, který se uskuteční také v hybridní formě. „Vzhledem k rozšiřujícímu se odbornému programu jsme přistoupili k prodloužení konference o jeden celý den. V úterý 12. 10. se tak uskuteční historicky první celodenní pacientská sekce věnovaná pacientským organizacím, pacientským tématům a zasedání pacientské rady MOÚ. Na tento předprogram pak naváže Běh MOÚ a osvětová kampaň statutárního města Brna „Brno narůžovo“ upozorňující na nezbytnost onkologické prevence, a to nejen v otázce rakoviny prsu, které je říjen celosvětově zasvěcen, ale na důležitost onkologické prevence všech nádorových onemocnění. Právě z toho důvodu se těmto tématům nebude věnovat pacientsky zaměřený úterní program, ale i odborný program, který bude probíhat v následujících třech dnech, popisuje Marek Svoboda, ředitel MOÚ.

Odborný program se zaměří na problematiku multidisciplinární péče u jednotlivých nádorových onemocnění, ale také na onkochirurgii, anesteziologii a intenzivní péči. Přirozeně se také bude zabývat i důsledky pandemie COVID-19. Na středeční odpoledne je připravena tradiční sekce určená pro praktické lékaře, ve čtvrtek bude celý den v jednom ze sálů vyčleněn pro zdravotní sestry a ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky a pátek potom laboratorním pracovníkům.

Významnou novinkou bude také páteční mezinárodní sekce, která bude celý den probíhat výhradně v anglickém jazyce. „Našim cílem je konferenci posouvat na mezinárodní úroveň a rozšiřovat možnost sdílení odborných zkušeností napříč Evropou. Jsme proto velice rádi, že se letošního ročníku Brněnských onkologických dnů se zúčastní řada významných zahraničních hostů, kteří budou moci sdílet své zkušenosti v plnohodnotném interaktivním formátu. Proto je pro nás důležitá i letošní záštita Evropské společnosti pro klinickou onkologii (ESMO),“ zdůrazňuje Radka Obermannová, předsedkyně programového výboru konference.

Kompletní program je uveřejněn na webu konference. Registrace k účasti je aktuálně možná již pouze pro online účast, a to na stránkách www.onkologickedny.cz.

„Masarykův onkologický ústav patří k předním pracovištím ve svém v oboru nejen v českém kontextu. Zároveň se dlouhodobě věnuje i oblasti vzdělávání a prevence, v čemž spolupracuje i s městem Brnem. Pomáhá nám zajišťovat například pravidelné vzdělávací bloky a semináře určené jak veřejnosti, tak zaměstnancům Magistrátu města Brna na téma prevence a včasné léčby onkologických onemocnění; dále je jedním z našich partnerů pro přípravu nové celoměstské kampaně „Brněnské dny prevence“. Zástupci Masarykova onkologického ústavu v Brně jsou i členy pracovní skupiny pro prevenci v koordinaci města Brna. Jsem proto rád, že i tato odborná konference si získala pevné místo v diáři řady expertů a pracovníků v oboru a že sem láká i mezinárodní účastníky,“ doplnil první náměstek primátorky Petr Hladík.

21. 7. 2021

Autor článku: Mgr. Anna Svobodová, Centrum komunikace s veřejností

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...