Zdravotničtí ombudsmani se i přes nepřízeň okolností sešli v Brně

Zdravotničtí ombudsmani se i přes nepřízeň okolností sešli v Brně

I přes nepřízeň okolností, ale v souladu s aktuálními hygienickými opatřeními, se konalo ve čtvrtek 8. října 2020 v Masarykově onkologickém ústavu v Brně další celostátní setkání ombudsmanů pracujících ve zdravotnictví a pracovníků, kteří řeší stížnosti a podněty na poskytovatele zdravotních služeb. Toto již pravidelné setkání bohužel muselo probíhat primárně formou on-line přenosu a na místě samém se sešlo osm přednášejících a organizátorů. Hlavním hostem setkání byl prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. a také zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ ČR) či Úřadu kanceláře veřejného ochránce práv ČR (KVOP). Pořadateli byly Asociace ombudsmanů ve zdravotnictví ČR a Masarykův onkologický ústav (MOÚ).

Ombudsmani museli letos z důvodů opatření vlády odložit své plánované jarní dvoudenní zasedání v Jánských Lázních a podzimní náhradní setkání muselo být nakonec z dvoudenního formátu aktuálně změněno na jednodenní on-line. „Byl to velký problém, který samozřejmě zažila i spousta jiných organizátorů podobných akcí a setkání. Museli jsme improvizovat, prostě jinak to nešlo. Děkuji všem, kteří to nevzdali a pomohli naší konferenci uskutečnit a také se ji účastnili“, říká Petr Ballek, předseda pořadatelské Asociace ombudsmanů ve zdravotnictví ČR a zároveň tiskový mluvčí a nemocniční ombudsman Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov.

Setkání, včetně jeho on-line formy, se celkem účastnilo téměř dvacet účastníků z nemocnic celé republiky. Jako například FN Motol, FN Olomouc, FN Hradec Králové, Masarykův onkologický ústav, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, Nemocnice Kolín a Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, dále Městská nemocnice Ostrava, Oblastní nemocnice Náchod, Nemocnice Třinec, Nemocnice Strakonice, Nemocnice následné péče Horažďovice a další zájemci zabývající se touto tématikou.

Setkání zahájil Petr Ballek společně s ředitelem MOÚ prof. MUDr. Markem Svobodou, Ph.D. a Mgr. Martinem Hájíčkem, právníkem a nemocničním ombudsmanem téže nemocnice. Ředitel MOÚ ve svém projevu velice ocenil práci zdravotnických ombudsmanů a přivítal myšlenku uspořádat setkání právě v MOÚ.

První sérii přednášek zahájil Ing. Václav Polok, ombudsman Městské nemocnice Ostrava s prezentací s názvem „Komunikační metody ombudsmana“, ve které zmínil mimo jiné v modelových kazuistikách i chyby a nedostatky na straně zdravotníků, ale i na druhé straně vzrůstající počet nevhodného chování a agresivity pacientů a jejich příbuzných. Závěrem bylo konstatováno, že je samozřejmě vždy co zlepšovat, ale především je důležité nebát se vždy pojmenovat konkrétní komunikační problémy a nastavit tak mezi zdravotníkem a pacientem vztah vzájemné důvěry a respektu.

Dalším bodem programu byla velmi zajímavá a poutavá přednáška senátora a emeritního ředitele MOÚ prof. MUDr. Jana Žaloudíka, CSc. Přednáška sklidila zasloužený úspěch. Pan profesor se svou přirozenou vážností a zároveň nadhledem uchopil aktuální téma z oblasti nakažlivých chorob se všemi jeho doprovodnými aspekty v odborné a laické veřejnosti, a to i ve vztahu k práci zdravotnických ombudsmanů. Přednáška pana profesora po zásluze byla doprovozena dlouhotrvajícím potleskem a následně pokračovala na toto téma velmi zajímavá diskuze s účastníky setkání.

Ve druhé části setkání vystoupila zástupkyně MZ ČR Mgr. Šárka Liolia z Oddělení podpory práv pacientů se svým příspěvkem s názvem „Činnost Ministerstva zdravotnictví ČR v oblasti zapojování pacientů do rozhodovacích procesů, přínos pacientských organizací a nastínění možné spolupráce nemocničních ombudsmanů v této oblasti.“ Při přednášce byla zmíněna úloha ministerstva a jeho spolupráce s pacientskými organizacemi. Navíc byla vyzdvižena důležitost spolupráce především s nemocničními ombudsmany. V následné diskuzi ze strany ombudsmanů byla přivítána tato spolupráce a také myšlenka stát se v budoucnu součástí poradního sboru ministra, a to především z důvodu pokračující spolupráce a výměny zkušeností a v neposlední řadě pro lepší hájení práv pacientů a zdravotníků u poskytovatelů zdravotních služeb.

Dalším bodem bylo vystoupení Mgr. Běly Vaverkové, právničky z Odboru rodiny, zdravotnictví a práce Kanceláře veřejného ochránce práv. V příspěvku „Aktuality ve zdravotnictví z pohledu zástupkyně veřejného ochránce práv. Závěry kulatého stolu se správními orgány vyřizujícími stížnosti ve zdravotnictví a legislativní činností VOP“ byly především zmíněny závěry a zkušenosti z nedávného setkání kulatého stolu KVOP. Mezi nejzajímavější témata patřila například problematika doprovodu rodičů u nezletilých pacientů a také přítomnost třetích osob u porodů a její eventuální zpoplatnění. Tak jako v předešlé přednášce, i v této byla především vyzvednuta vzájemná ochota a prospěšnost spolupráce mezi nemocničními ombudsmany a těmito státními organizacemi.

Na závěr setkání Petr Ballek, poděkoval všem přednášejícím a dalším účastníkům a následovala diskuze na téma „Cíle a spolupráce Asociace ombudsmanů ve zdravotnictví ČR“. Setkání za pořadatele ukončili Petr Ballek a Mgr. Martin Hájíček.

Všichni účastníci se shodli, že tato setkání jsou velmi přínosná a je nutné v nich dále pokračovat. Petr Ballek ocenil a zároveň vyzval všechny k další spolupráci a výměně zkušeností, „Je dobré si vzájemně vysvětlovat nejenom svá stanoviska, ale i předávat své zkušenosti. My nemocniční ombudsmani jsme v první linii. Mnoho stížností nebo i vyhrocených situací jsme schopni a připraveni vyřešit přímo na místě, v ambulanci či čekárně. Pokud stížnost dojde do písemné formy, objektivně ji posoudíme a stěžovateli odpovíme, a když je to možné, zajistíme potřebnou nápravu. V případě, že stěžovatel není spokojen s odpovědí, postupuje svou stížnost dál a potom takovou věc řeší odbory zdravotnictví na krajích nebo magistrátech jako správní orgány. Následně mohou stěžovatelé oslovit i ministerstvo či právě Kancelář veřejného ochránce práv. Nám všem jde o společnou věc, abychom měli fungující zdravotnictví, kde budou hájena práva pacientů a stejně tak i zdravotníků, aby vznikl rovnocenný vztah plný důvěry a vzájemné úcty,“ doplnil Petr Ballek.

13. 10. 2020

Autor článku: Centrum komunikace s veřejností

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...

Upozornění

Vážení pacienti,

od 24. 11. byl z důvodu epidemické situace zastaven chod Centra prevence MOÚ. Zrušení prohlídek se týká pacientů, kteří byli objednáni k placené  preventivní prohlídce. Všem pacientům, kterým byla prohlídka zrušena, byla zaslána SMS.

Pacientům, kteří jsou objednáni ke screeningovému (např. kolorektální screenig, mamograf) nebo ultrazvukovému vyšetření hrazenému ze zdravotního pojištění, se termín neruší.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím