Zástupci MOÚ jsou součástí pracovní skupiny "poor prognosis cancer" zaměřující se na péči o pacienty se špatnou prognózou onkologického onemocnění

Zástupci MOÚ jsou součástí pracovní skupiny "poor prognosis cancer" zaměřující se na péči o pacienty se špatnou prognózou onkologického onemocnění

Otázka rychlého nástupu do péče u pacientů se špatnou onkologickou prognózou byla předmětem debaty pracovní skupiny "poor prognosis cancer" francouzského Institut National du Cancer (INCa). Členy byli zvoleni zástupci z řad odborníků z Evropské unie, včetně lékařů z Masarykova onkologického ústavu, konkrétně byli do skupiny přizváni doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D. a MUDr. Radka Obermannová, Ph.D. Cílem aktuálně dvaceti pěti členné pracovní skupiny je řešit problematiku nádorových onemocnění se špatnou prognózou, a na základě sdílení zkušeností usilovat o zvýšení míry přežití pacientů ve všech členských státech EU.

Vize spolupráce členských států EU v této oblasti vznikla v době francouzského předsednictví Rady Evropské unie, které probíhalo od 1. ledna 2022 do 30. června 2022. Francouzský národní onkologický institut (INCa) při této příležitosti uspořádal v únoru Evropské setkání o rakovině, kde byly stanoveny hlavní milníky a priority týkající se nádorových onemocnění se špatnou prognózou.

Předsednické trio (zástupci Francie, České republiky a Švédska), zastoupené Jeanem-Baptistem Méricem (Francie), Igorem Kissem a Radkou Obermannovou (Česká republika), Matthiasem Löhrem (Švédsko) se rozhodlo věnovat pozornost především opatření 14, a to z toho důvodu, že na úrovni EU nebyly stanoveny žádné společné ukazatele a datový rámec týkající se rakoviny se špatnou prognózou. K iniciativě rozpracovat a uchopit tuto oblast globálně se připojili i další země EU.

Setkání pracovní skupiny "poor prognosis cancer" INCa v termínu 13. 9. 2022 je tak prvním iniciativou k dlouhodobé společné iniciativě s cílem řešit naléhavou otázku rychlého nástupu pacientů s rakovinou se špatnou prognózou do péče. Prvním úkolem pracovní skupiny INCa bude vypracovat společný přehled literatury a seznam společných ukazatelů, které by měly sloužit k nastavení jednotných standardů, díky kterým bude možné sdílet zkušenosti, jak z vědeckého, tak klinického výzkumu.

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...