Vedení ústavu předalo ocenění zaměstnancům za mimořádný přínos pro MOÚ

Vedení ústavu předalo ocenění zaměstnancům za mimořádný přínos pro MOÚ

1. 2. 2024

Na návrhy vedoucích pracovníků uděluje vedení ústavu každoročně v lednu ocenění za mimořádný přínos pro MOÚ. Z nominací za rok 2023 byly oceněny tři zaměstnankyně, z toho jedna hlavní cenou a dvě čestným uznáním. 

Hlavní cena za mimořádný přínos putuje za loňský rok k náměstkyni pro nelékařské zdravotnické pracovníky PhDr. Janě Kocourkové, MBA za přípravu specializačního vzdělávání pro všeobecné sestry a dětské sestry v oboru Ošetřovatelská péče v onkologii a hematoonkologii a za následnou akreditaci MOÚ pro odbornou praxi v tomto vzdělávacím programu. Jeho obsahem je přibližně 600 hodin teoretického vzdělávání a praktické výuky, pro které byly vytvořeny osnovy a náplně praxe. Program, který je kompatibilní s požadavky Evropské onkologické společnosti sester (EONS) obecně přispěje ke zvyšování sesterských kompetencí, včetně oblasti koordinace onkologické péče. Program byl schválen MZ ČR v roce 2023 a následně proběhla akreditace MOÚ pro praktickou výuku. V roce 2024 došlo k otevření prvního ročníku, do kterého se již přihlásily první zdravotní sestry z MOÚ.

Další ocenění, konkrétně čestné uznání, obdržela Mgr. Jitka Berkovcová, Ph.D. za zásluhu o zavedení metodiky MammaPrint v našem ústavu. Paní doktorka Berkovcová je vedoucí laboratoře molekulární patologie a byla v minulosti pověřena úkolem zavést v ústavu tuto unikátní metodu prognostického molekulárního testu pro karcinomy prsu. Paní doktorka Berkovcová spolu s celým týmem laboratoře molekulární patologie zvládla zavedení a certifikaci metody v rekordně krátkém čase v řádu několika měsíců, a to s vynikajícími výsledky. Stali jsme se tak jednou ze čtyř certifikovaných laboratoří společnosti Agendia NV v Evropě. Proces zavádění metody a akreditace laboratoře, který probíhal ve spolupráci s akreditovanými laboratořemi v Holandsku a USA, trval více než rok a byl výrazně ztížený podmínkami pandemie Covid-19. Od 1. 3. 2023 tak již není nutné posílat tento test do zahraničí, zpracování biologického materiálu a celé vyšetření nádorové tkáně tímto testem probíhá v MOÚ.

Druhým čestným uznáním byla oceněna Ing. Kateřina Poláchová, radiologická asistentka z Kliniky radiační onkologie, která z vlastní iniciativy prosadila a sama realizuje "výzdobu" fixačních pomůcek (ozařovacích masek) pro dětské pacienty, kteří musí podstupovat radioterapii v našem ústavu. Dětský pacient si může zvolit téma, například oblíbeného superhrdinu, postavu z pohádky, hry nebo filmu, během plánovacího CT. Při příchodu k prvnímu ozáření na něj pak čeká speciálně upravená a vyzdobená maska namísto standardní a jistě pro děti trochu „strašidelné“ fixační pomůcky. Toto malé gesto je velmi pozitivně vnímáno samotnými dětmi i jejich rodiči a přispívá k hladkému průběhu léčby. Po našem vzoru tuto aktivitu nyní zavádí také pracoviště radioterapie FN Motol a Ing. Poláchová zde funguje jako konzultant. K další její aktivitě patří zavedení Canisterapie na lůžkovém oddělení KRO pro zpříjemnění pobytu hospitalizovaných pacientů. Na této iniciativě, která sklidila velmi kladný ohlas, se Ing. Poláchová zásadní měrou podílela. Ona sama je krásným příkladem zaměstnance MOÚ, který ukazuje pacientům svou lidskost, vstřícný přístup a přináší jim i ústavu „něco navíc“. 

Všem oceněným srdečně blahopřejeme.

1. 2. 2024

Autor článku: Centrum komunikace s veřejností

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...