V Brně se uskutečnila expertní konference CZ PRES k onkologii. O této zásadní prioritě českého předsednictví debatovali odborníci z celé EU

V Brně se uskutečnila expertní konference CZ PRES k onkologii. O této zásadní prioritě českého předsednictví debatovali odborníci z celé EU

V rámci českého předsednictví v Radě EU se do Brna na dva dny sjelo více než sto expertů z celé Evropy diskutovat o léčbě, prevenci a ochraně dat onkologických pacientů. Odborníci během panelových diskusí rozebrali především témata jako sítě národních komplexních onkologických center, onkologické registry, návrh nařízení o Evropském prostoru pro zdravotní data a včasná detekce a screening rakoviny.

„Během obou dnů jsme sledovali tři tematické bloky, které přímo navazují na Evropský plán boje proti rakovině a na cíle Mise EU proti rakovině. Debatovali jsme o implementaci konceptu komplexních onkologických infrastruktur v EU,“ řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Odborníci dále řešili některé možné dopady projednávaného nařízení o Evropském prostoru pro zdravotní data a sekundární využití údajů o rakovině, včetně sdílení některých cenných národních příkladů. V neposlední řadě byla zvláštní pozornost věnována také revizi doporučení Rady ke screeningům onkologických onemocnění.

V rámci několika expertních bloků vystoupili i zástupci Evropské komise a WHO.

„Celou konferenci považuji za velmi úspěšnou a těším se na další jednání o doporučeních odborníků na zářijovém neformálním zasedání ministrů zdravotnictví v Praze,“ zdůraznil ministr Válek.

Česká republika je díky své síti Komplexních onkologických center (KOC), z nichž dvě jsou Národními onkologickými centry (NOC), unikátem v rámci Evropy, popsal ministr zdravotnictví Vlastimil Válek na tiskové konferenci konané při příležitosti expertní konference #CZPRES k onkologii. Síť onkologických center umožňuje koncentrovanou a standardizovanou péči dostupnou ve všech krajích. MOÚ tvoří ve spolupráci s Fakultní nemocnice Brno a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně právě jedno ze dvou Komplexních onkologických center. Jsme rádi, že můžeme našim pacientům poskytovat kvalitní péči.

 

 

 

Autor článku: Bc. Eliška Machová, MZ ČR, Mgr. Anna Svobodová, MOÚ

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...