Účastníci nového radiologického workshopu pro pokročilé oceňují mezioborový přístup a praktické kazuistiky

Účastníci nového radiologického workshopu pro pokročilé oceňují mezioborový přístup a praktické kazuistiky

Poslední dubnová sobota probíhala na Masarykově onkologickém ústavu ve znamení nového radiologického kurzu "MR prostaty pro pokročilé". Účastníci se sjeli ze všech koutů České republiky, mnoho z nich na doporučení kolegy nebo jako absolventi našich předchozích kurzů. Nynější workshop byl zaměřen zejména na radiology, kteří mají celkově popsáno více než 200 snímků magnetické rezonance prostaty, kurz tedy cílil na pokročilejší odborníky a šel více do hloubky. 

"Největší výhodu našeho kurzu vidím v mezioborovém přístupu, s účastníky diskutovali a přednášeli jim radiologové, urolog i patolog, právě s důrazem na vzájemnou komunikaci a sdílení potřeb. Také je nezbytné zmínit, že každý náš účastník workshopu, ať už základního nebo pokročilého běhu, má sám pro sebe na praktickou část k dispozici svou vlastní diagnostickou stanici. To je skvělé a není to běžné ani na mezinárodních kurzech," vyzdvihuje MUDr. Michal Standara. 
"V rámci kurzu jsme se dotkli oblastí PI-RADS klasifikace, PRECISE a PI-RR, a probírali jsme i nové verze těchto klasifikačních systémů. Nicméně největší důraz byl kladen na praktické kazuistiky a případy ilustrující komplikovanější popis či následný postup. Obecně nás potěšila zpětná vazba od účastníků, kteří ocenili právě praktické zaměření kurzu a mezioborovou diskuzi," uzavírá Standara.

Další radiologické workshopy se uskuteční na MOÚ na podzim 2024.


 

29. 4. 2024

Autor článku: Centrum komunikace s veřejností

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...